Автори, співробітники Університету

Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Menasova A.Sh.

Ідентифікатор автора: 36984
Author Identifier Number Scopus: 57210751335 →
ResearcherID, Web of Science: I-1021-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 368
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Загальної та історичної геології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: палеонтологія / біостратиграфію вендських відкладів /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 19

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Use of mathematical methods to determine the ichnofossils species composition
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2020
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
2
Матеріали конференції
Геологічні об'єкти в умовах урбаністичного середовища.
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2020
Геотуризм: практика і досвід:Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.29 c.82-84
3
Матеріали конференції
Палеогеографічні умови формування секреційної цементації в породах бурімської світи (Канівське Придніпров'є).
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2020
Новітні проблеми геології України.Науково-практична конференція.Харьків.
т.1 в.1 c.29-31
4
Матеріали конференції
Природні пам'ятки України – розвиток чи консервація?
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2020
Геотуризм: практика і досвід:Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.VI c.150-152
5
Навчальний посібник
Загальна геологія
Іванік Олена Михайлівна
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2020
Електронний варіант
т.1 в.1 c.1-205
6
Наукова стаття
The Late Cretaceous phosphatized ichnofauna fossils from the Eocene basal horizon of the Middle Dnieper area
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2020
Journal of Geology, Geography and Geoecology
т.29 в.1(2020) c.146-165
7
Наукова стаття
Навчальна геологічна практика у Київському національному університеті імені Т. Шевченка
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2020
Новітні проблеми геології України.Науково-практична конференція.Харьків.
т.1 в.1 c.124-126
8
Матеріали конференції
Знахідка рештки рака-богомола (ряд. Stomatopoda) у відкладах київської світи (середній еоцен) в районі м. Малин, Житомирської обл.
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2019
Сесія Палеонтологічного товариства НАН України
в.XXXIX c.64-66
9
Матеріали конференції
Эдиакарская биота Подолии – одна из составляющих процессов фосфоритообразования в калюсское время
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2019
Матеріали сесії Палеонтологічного товариства НАН України
в.XXXIX c.16-18
10
Матеріали конференції
Isometry of body size parameters in Tirasiana Palij 1976 from the upper Vendian of the Podolian Dniester area
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Тустановська Любов Віталіївна
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
в.XVIII c.40-44
11
Матеріали конференції
Most ancient Podolia’s algae as trigger for the formation of phosphorites
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2019
International Conference “Advances in modern phycology”
в.VI c.67-69
12
Матеріали конференції
Reconstruction of survival curves in the study of soft-body organisms’ nature and living conditions from Upper Vendian deposits in the Middle Dniester area
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2019
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIII c.1-5
13
Наукова стаття
Найдавніші водорості Подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2019
Мінеральні ресурси України
т.1 c.21-25
14
Наукова стаття
Деякі проблеми законодавства стосовно видобутку рудних корисних копалин
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2019
Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: Науково-практична конференція
в.VI c.20-25
15
Матеріали конференції
Значення молюсків роду Myopholas при палеогеографічних дослідженнях верхньоальбських відкладів району Канівських дислокацій
Киселевич Леонід Сергійович
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2018
Проблеми геології фанерозою України:Матеріали VІIІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 9–11 жовтня 2017 р.)
в.IX c.41-42
16
Матеріали конференції
Проблема збереження геологічних пам´яток (на прикладі кар´єру Дністровської ГЄС)
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2018
Геотуризм: практика і досвід:Міжнародна науково-практична конференція
в.III c.241-243
17
Матеріали конференції
Oбразование секреционной цементации в породах буримской свиты и ее аналогов
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: зб. наукюпраць ІГН НАНУ
c.45
18
Наукова стаття
Імовірний механізм походження відбитків виду Nemiana simplex Palij
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.78 в.3 c.6-10
19
Наукова стаття
Загублені світи
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2018
Колосок. Науково-популярний природничий журнал
c.36-41
20
Наукова стаття
Палеогеграфічні аспекти формування порід бурімської світи в межах Канівського Придніпров'я
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.3 в.82 c.16-22
21
Тези
Образование секреционной цементации в породах буримской свиты и ее аналогов
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Тимченко Юлія Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: Зб. матер. наук. конференції (24-26 вер. 2018).
c.45
22
Матеріали конференції
Новый взгляд на происхождение вида Nemiana simplex
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2017
40 років палеонтологічному товариству України:Матеріали сесії Палеонтологічного товариства НАН України
в.XXXVIII c.173
23
Матеріали конференції
Геологічні практики як різновид геотуризму
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2016
Геотуризм: практика і досвід. - Львів, 2016
в.II c.17-19
24
Матеріали конференції
Знахідки викопної флори у опалах кори вивітрювання
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2016
Проблеми обгрунтування регіональних стратонів України: Матеріали XXXVII сесії Палеонтологічного товариства НАН України
в.37 c.125-127
25
Наукова стаття
Опалоформирующая роль растительных остатков в коре выветривания
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
в.3/1 c.21-25
26
Наукова стаття
Макрофосилии верхнего венда Восточной Европы. Среднее Приднестровье и Волынь
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2015
Палеонтологический институт Российской Академии Наук
т.1 c.143
27
Наукова стаття
Про перший рік виконання спільного українсько-російського проекту з вивчення венду Волино-Поділля та узбережжя Білого моря
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.71-72
28
Тези
Мікропалеонтологія у підготовці магістрів-геологів на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.26-27
29
Наукова стаття
Геологические памятники района Каневских дислокаций (Черкасская область) и их современное состояние
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2013
Вісник Національного науково-природничого музею
в.9 c.37-43
30
Матеріали конференції
Первая геологическая практика в Киевском университете: проблемы и перспективы
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2012
«Полевые практики в системе высшего прфесионального образования:Международная конференция
в.IV c.197-199
31
Наукова стаття
Новые объекты геологического наследия Украины (район Каневских дислокаций)
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2012
Геолог України
в.1-2 c.104-110
32
Матеріали конференції
Геологические памятники Каневских дислокаций (Черкасская область) и их состояние
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2011
Геологічні пам’ятки – яскраве свідчення еволюції Землі:Научно-исследовательская конференцияя
в.1 c.79-81
33
Навчальний посібник
Історична геологія з основами палеонтології
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2011
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-224
34
Наукова стаття
Методика поисковых геохимических исследований на газоперспективных участках Черного моря
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2011
Мінеральні ресурси України
c.38-42
35
Тези
Деякі закономірності верикального поширення викопної фауни відкладів венду Поділля
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.53 c.42-44
36
Наукова стаття
До проблеми походження білатерально-симетричних організмів
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2010
Геолог України
в.1 c.137-140
37
Наукова стаття
Співставлення вендської фауни Придністров’я з найпредставнішими місцезнаходженнями Європи, Азії та Австралії
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2010
Мінеральні ресурси України
в.2 c.31-34
38
Наукова стаття
Про деякі аспекти виконання пошуково-оціночних робіт на кам’яне вугілля в північному Донбасі
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2010
Мінеральні ресурси України
в.3 c.17-20
39
Наукова стаття
Особливості фаціально-екологічного поширення Metazoa у венді Подолії
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2008
Зб. наук. праць ІГН НАНУ. Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою та палеозою України
т.1 c.24-26
40
Наукова стаття
Екологія вендських Metazoa
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2007
Зб. наук. праць ІГН НАНУ. Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою та палеозою України
т.1 c.24-26
41
Наукова стаття
Значення вендської біоти опорного розрізу Поділля для розробки загальної шкали венду
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2005
Зб. наук. праць ІГН НАНУ. Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою та палеозою України
т.1 c.23-26
42
Практикум
Загальна геологія
Іванік Олена Михайлівна
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Шевчук Віктор Васильович
2005
ВПЦ "Київський університет"
c.1-120
43
Матеріали конференції
Палеоекологія вендських Metazoa
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2004
Актуальні проблеми геології України: Наукової професорсько-викладацька конференція
c.17-18
44
Наукова стаття
“Черновики Бога”
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2004
Вселенная, пространство, время
в.1 c.35-36
45
Матеріали конференції
Теорії походження та палеоекологія вендо-едіакарських Metazoa
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2003
Актуальні питання вивчення та картування осадових комплексів:Наукова конференція
в.1 c.146-147
46
Наукова стаття
Нові знахідки подільських вендіат
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2003
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.25 c.37–39
47
Наукова стаття
Нові представники вендської біоти з місцезнаходжень Поділля
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2003
Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України.Збірник наукових праць ІГН НАН України.
т.1 в.1 c.139-142
48
Наукова стаття
Знахідки подільських вендіат і аналіз їх тафономії
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2002
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.21-22 c.94-97
49
Наукова стаття
Стосовно нових версій про вік вендських відкладів Подільського Придністров’я
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2002
Мінеральні ресурси України
т.1 в.4 c.24-25

Повернення до списку

Вгору