Автори, співробітники Університету

Мизин Тетяна Олексіївна
Myzyn Tetiana Olexiivna

Ідентифікатор автора: 36987
Кількість пошукових запитів автора: 589

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов природничих факультетів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: статистичні параметри стилів, когнітивна лінгвістика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Семантичні та структурні особливості фразеологічних антонімів англійської мови
Мизин Тетяна Олексіївна
2017
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
т.2 в.31 c.83-85
2
Наукова стаття
Актуалізація емоцій у паремійному корпусі англійської мови
Мизин Тетяна Олексіївна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.5 c.32-39
3
Словник
Англо-український словник загальногеографічних термінів.
Мизин Тетяна Олексіївна
2018
Видавничий дім "Кий"
4
Наукова стаття
Функціонування ланцюжків моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
в.63 c.126-129
5
Наукова стаття
Синтаксичні та семантичні характеристики прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови)
Мизин Тетяна Олексіївна
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
в.85 c.132-138
6
Наукова стаття
Розподіл моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови за їх поширеністю
Мизин Тетяна Олексіївна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.4 c.20-25
7
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.
Мизин Тетяна Олексіївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-132
8
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А2-В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.
Мизин Тетяна Олексіївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-132
9
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А1-А2 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.
Мизин Тетяна Олексіївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-128
10
Наукова стаття
Слова-композити в термінології підмови географії (на матеріалі англійської мови)
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Острог: Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
в.( В.61 ) c.104-106
11
Наукова стаття
Реалізація в тексті граматичної семантики (на прикладі граматичної категорії числа англійського іменника). Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики.
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
в.(В.11-12, Ч.2) c.48-51
12
Наукова стаття
Лексеми breаd / хліб в англійській та українській мовних картинах світу
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.13-20
13
Наукова стаття
Структурні характеристики географічних термінів (на матеріалі англійської мови)
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.168-172
14
Наукова стаття
Semantik changesas meavs of English geographical terms formation
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
European Journal of Literature and Linguistics, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015 (РІНЦ)
т.3 c.50-53
15
Наукова стаття
Власні імена як складова мовної картини світу
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2015.
т.1155 c.76-80
16
Наукова стаття
Семантичні особливості прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови)
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
Загальні проблеми фразеології: матеріали III Міжнародної наукової конференції (Горлівка, 28 листопада 2013 р.)
c.98-111
17
Наукова стаття
Семантичні аспекти американського молодіжного сленгу .
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
c.0.0000
18
Наукова стаття
Лингвистические особенности виртуального дискурса .
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
Волгоград: Волгоградский государственный университет.
c.165-168
19
Наукова стаття
Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мов
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Острог: Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
т.44 c.182-186
20
Наукова стаття
Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови //Наукові записки національного університету
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Острог: Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
т.44 c.182-186
21
Наукова стаття
Метафора як чинник творення терміносистеми географії.
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.47-52
22
Наукова стаття
Семантичні аспекти американського молодіжного сленгу
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1072 c.87-91
23
Наукова стаття
Лінгвостилістичні особливості англійської народної загадки
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.139 – 143
24
Наукова стаття
Функционирование модели AN в разностилевых текстах
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Социально-гуманитарный вестник Юга России
т.12 c.94-97
25
Наукова стаття
Вербалізація концепту weather/погода в англійській та українській мовних картинах світу
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
26
Праці конференції
Вербальна репрезантація концепту success/успіх в американській англомовній картині світу.
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
Київський університет ім.Тараса Шевченка// Матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу „Україна в євро- інтеграційних процесах”.
c.171

Повернення до списку

Вгору