Автори, співробітники Університету

Микитюк Оксана Петрівна

Ідентифікатор автора: 36993
Кількість пошукових запитів автора: 943
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Державне регулювання підприємницької діяльності / Конкурентна політика держави /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 76, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 26, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Креативне мислення як конкурентна перевага підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
2
Навчальний посібник
Бізнес-планування: практикум. Навчальний посібник (практикум)
Голованенко Микола Васильович
Микитюк Оксана Петрівна
Піменова Олена Володимирівна
2019
Видавництво "Наукова столиця"
3
Навчально-методичний комплекс
Organization of production: Educational and methodological complex for students of economic specialties
Гончарова Ольга Миколаївна
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2019
Наукова столиця
4
Навчально-методичний комплекс
Основи економіки туризму : навчально-методичний комплекс для студентів туризму
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2019
Основи економіки туризму : навчально-методичний комплекс для студентів туризму
5
Наукова стаття
Визначення конкурентних переваг інноваційного підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (36) c.161-168
6
Наукова стаття
Validation of ecologists in enterprise management system: A case study analysis
Микитюк Оксана Петрівна
2019
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
в.Vol.19 No.1 c.376-390
7
Наукова стаття
Global dimension of economic security
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2019
The Actual Problem of the World Today: monograph
8
Наукова стаття
Особливості девелоперських послуг на ринку франчайзингу України
Микитюк Оксана Петрівна
Бенівська Катерина
2019
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
в.27 c.108-115
9
Наукова стаття
Рейтингове оцінювання рівня корпоративного управління підприємств фармацевтичної галузі
Микитюк Оксана Петрівна
Біловус Ольга
2019
Modern Economics
в.14 c.153-160
10
Тези
Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2019
Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин та світового господарства
11
Тези
Современное видение эволюционного развития факторов экономического роста
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Государственное управление: проблемы и перспективы: матеріали міжнародної конференції
12
Тези
The imbalance in the global economy's competitiveness on the example of Ukraine
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Anti-crisis management: state, region, enterprise
13
Тези
Роль венчурного фінансування в розвитку інноваційного потенціалу малого підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
14
Монографія
Управління інноваційною складовою економічної безпеки
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Суми: ТОВ «Триторія»
т.4 c.14-23
15
Монографія
Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]
c.256-269
16
Монографія
Економічна безпека в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Суми: ТОВ «Триторія»
17
Наукова стаття
Methodological bases of research of the system of investment security of the nation
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Науковий вісник Полісся
в.1 c.8-14
18
Наукова стаття
Системоутворюючі чинники економічної безпеки
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.27 c.80-84
19
Наукова стаття
Экономическая безопасность Украины в условиях глобализации
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2017
International scientific journal «Progress»
c.51-55
20
Наукова стаття
Системоутворюючі чинники економічної безпеки
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
21
Тези
Anti-crisis management of depressed regions
Гончарова Ольга Миколаївна
Микитюк Оксана Петрівна
2018
International scientific conference «Anti-crisis management: State, Region, Enterprise»
22
Тези
Удосконалення збутової політики підприємства як метод підвищення конкурентоспроможності виробників твердого біопалива
Микитюк Оксана Петрівна
Попович Богдан
2018
Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи
23
Тези
Еволюційний розвиток факторів економічного зростання
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
24
Тези
Особливості визначення конкурентних переваг інноваційного підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
25
Тези
Франчайзинг як нова модель розвитку малого підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
Бенівська Катерина
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
26
Наукова стаття
Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компании
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(33) c.126-135
27
Розділ монографії
Cooperative activityin promoting competetive advantages of enterprises// Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels
c.245-258
28
Тези
Topical issues analysis of competitiveness of regions
Микитюк Оксана Петрівна
2016
Economy without Borders: Integration, Innovation, Cross-border Cooperation: International Scientific Conference
c.174-177
29
Тези
Basic forms of enterprises’ cooperation in achieving sustainable competitiveness
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Economy and Society: Modern Foundation for Human Development: International Scientific Conference
c.81-84
30
Тези
Гендерна нерівність в підприємництві
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
31
Тези
Роль венчурного фінансування в розвитку інноваційного потенціалу малих підприємств
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
32
Навчальний посібник
Організація виробництва
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
33
Наукова стаття
Outsourcing as a method of overcoming the depression
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
c.107-111
34
Розділ монографії
Partnership as a factor in increasing competitiveness of companies
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
c.5-22
35
Тези
Competitive form cooperative interaction between enterprises
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
36
Тези
Особливості конкурентоспроможності регіонів
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.219-221
37
Тези
Особливості визначення конкурентоспроможності регіонів України
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.169-171
38
Навчально-методичний комплекс
Стратегічне управління
Микитюк Оксана Петрівна
Шегда Анатолій Васильович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-74
39
Наукова стаття
Innovative Infrastructure of Entrepreneurship Development
Гончарова Ольга Миколаївна
Микитюк Оксана Петрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.159 c.72-76
40
Наукова стаття
Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.110-120
41
Розділ монографії
Аналіз конкурентного середовища регіонів України та його вплив на якість життя населення
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Видавничий дім "Гельветика"
т.2 c.47-59
42
Тези
Розвиток основних складових інноваційної інфраструктури
Микитюк Оксана Петрівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.184-188
43
Тези
Особливості конкурентної політики у сфері АПК
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.214-215
44
Тези
Особливості аутсорсингу як виду взаємовідносин між підприємствами
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Перспективні напрями наукових досліджень: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.93-94
45
Навчально-методичний комплекс
Организация производства
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-73
46
Монографія
Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку
Микитюк Оксана Петрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
ТОВ «Лерадрук» (для монографій)
т.2 c.1-656
47
Навчально-методичний комплекс
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-87
48
Навчально-методичний комплекс
Конкурентна політика
Микитюк Оксана Петрівна
Филюк Галина Михайлівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-47
49
Наукова стаття
Коопераційні відносини підприємств в системі конкурентних стратегій
Микитюк Оксана Петрівна
2012
SWorld, Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
т.31 c.50-55
50
Наукова стаття
Кластери як нова форма конкурентних відносин в сучасній економіці
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.198-204
51
Наукова стаття
Проблемы и перспективы инновационно-технологического развития пищевой промышленности Украины
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Экономика. Управление. Право.
т.3 c.316-321
52
Наукова стаття
Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.83-87
53
Тези
Clustering of Economic Entity // Information Technologies, Management and Society / The 11 International Conference Information Technologies and Management 2013. April 18-19, 2013. - ISMA University of Applied Sciences, Riga, 2013
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.194.0000
54
Тези
Формы кооперирования предприятий в транзититвной економике // Управление в социальных и экономических системах: м-лы ХХІІ международной научно-практической конференции, г. Минск 17 мая 2013 г.
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.34.0000
55
Тези
Кластери як форма кооперації підприємств
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
56
Наукова стаття
Кооперування діяльності суб'єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності
Микитюк Оксана Петрівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.214-220
57
Наукова стаття
Кооперування підприємств як засіб підтримки їх конкурентоспроможності
Микитюк Оксана Петрівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.151.0000
58
Наукова стаття
Особливості підприємницької діяльності в кризовий період
Микитюк Оксана Петрівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.196.0000
59
Наукова стаття
Особливості консалтингу в сфері малого підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.250.0000
60
Наукова стаття
Еволюційний розвиток форм кооперації підприємств
Микитюк Оксана Петрівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
c.5.0000
61
Наукова стаття
Субпідряд як ефективна форма взаємодії субєктів підприємництва в кластері
Микитюк Оксана Петрівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.13 c.239.0000
62
Тези
Особливості кооперування суб’єктів підприємництва в Україні
Микитюк Оксана Петрівна
2007
Материалы VI международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» [Алушта/Симферополь, 4-6 октября 2007 г.]
c.152-153
63
Наукова стаття
Державне регулювання коопераційних відносин суб’єктів підприємництва в Україні
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.6 c.245-251
64
Наукова стаття
Інфраструктура підтримки малого підприємництва в Україні
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
в.2 c.124-129
65
Наукова стаття
Субпідрядні відносини в контексті коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Формування ринкових відносин в Україні
в.5 c.39-42
66
Наукова стаття
Особливості венчурного фінансування в Україні
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Фінанси України
в.8 c.83-90
67
Наукова стаття
Бізнес-інкубатори в системі фінансової підтримки малого підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Світ фінансів
в.2(3) c.160-164
68
Наукова стаття
Самоорганізація малого підприємництва як засіб підтримки його суб’єктів
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
c.347-357
69
Наукова стаття
Історичні передумови розвитку коопераційних відносин у сфері підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів
в.20 c.210-217
70
Наукова стаття
Особливості розвитку лізингу на основі кооперування суб'єктів підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.80 c.59-62
71
Тези
Коопераційні відносини як основа формування середовища малого бізнесу (соціально-філософський аспект)
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Наукові праці аспірантів економічного факультету
72
Наукова стаття
Коопераційні взаємозв’язки малих підприємств: критерії класифікації
Микитюк Оксана Петрівна
2004
Формування ринкових відносин в Україні
c.106-112
73
Наукова стаття
Об’єктивна необхідність та форми підтримки суб’єктів малого підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.64-65 c.108-110
74
Наукова стаття
Розвиток бізнес-інкубаторів та їх роль в підтримці малого підприємництва
Микитюк Оксана Петрівна
2003
Актуальні проблеми економіки
c.98-106
75
Тези
Перспективи розвитку пенсійних фондів в Україні
Микитюк Оксана Петрівна
2003
Недержавне пенсійне забезпечення в контексті розвитку ринку фінансових послуг: збірник матеріалів конференції
c.38-40
76
Тези
Використання механізму іпотечного кредитування для фінансування малих підприємств
Микитюк Оксана Петрівна
2002
Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України
c.66-71

Повернення до списку

Вгору