Автори, співробітники Університету

Мисака Ганна Вікторівна

Ідентифікатор автора: 37024
Author Identifier Number Scopus: 57204425940 →
ResearcherID, Web of Science: I-1249-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 966

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Облік та економічний аналіз

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 82, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 0, підручників - 5, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2020
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць
т.46 в.2 c.32-39
2
Наукова стаття
Intellectual Capital Efficiency Management in Professional Football Clubs’ Performance: Problems of Assessment
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2020
Sport Mont
т.18 в.2 c.61-66
3
Навчально-методичні праці
Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms
Делас Віталіна Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Мисака Ганна Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Nord University
4
Наукова стаття
Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2019
Облік і фінанси
т.1 c.49-54
5
Тези
Звітність про інтелектуальний капітал: pro et contra
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.60
6
Наукова стаття
Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Фінанси України
т.3 c.116-128
7
Наукова стаття
Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Економіка України
т.5 c.35-49
8
Наукова стаття
Бухгалтерський облік розрахунків підприємства за товарними операціями
Мисака Ганна Вікторівна
Матюха Вікторія Ігорівна
2018
Молодий вчений
т.1 c.933-936
9
Наукова стаття
Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками
Мисака Ганна Вікторівна
Матюха Вікторія Ігорівна
2018
Молодий вчений
т.1 c.930-932
10
Наукова стаття
Облік готової продукції та його методичні аспекти
Мисака Ганна Вікторівна
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Научные труды SWorld
т.50 в.2 c.51-54
11
Наукова стаття
Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Journal of International Studies
т.11 в.3 c.112-123
12
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
13
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
14
Наукова стаття
Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Бізнес Інформ
т.2 c.288-296
15
Підручник
Фондовий ринок
Мисака Ганна Вікторівна
2015
К.: Знання
т.2 c.1-621
16
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
17
Тези
Регулювання фондового ринку в умовах кризи: досвід США
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.179-186
18
Тези
Формування концепції обліку та оцінки резерву під кредитні ризики банків в умовах кризи
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.242-243
19
Тези
Тактика и стратегия институционального регулирования фондового рынка в условиях кризиса
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.108-110
20
Тези
Роль конвергенції облікових систем в активізації світового фондового ринку
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.160-162
21
Наукова стаття
Особливості факторного аналізу собівартості продукції
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Комунальне господарство міст. Серія "Економічні науки"
т.108 c.318-324
22
Наукова стаття
Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.10 (151) c.97-100
23
Тези
Роль оподаткування в стимулюванні розвитку фондового ринку України
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
c.62-64
24
Тези
Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації
Мисака Ганна Вікторівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.130-133
25
Тези
Особливості визнання та вартісного оцінювання інвестиційних ризиків в бухгалтерському обліку
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали Міжвузівської наукової конференції “Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави” (22-23 листопада 2013 р.)
т.1 c.67-71
26
Тези
Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації
Мисака Ганна Вікторівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-133
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
Швець Віктор Григорович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
28
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
Швець Віктор Григорович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
29
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
30
Тези
Інституційне регулювання фондового ринку як фактор підвищення його надійності в умовах фінансової кризи
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформаційм: збірник тез Міжнародна наукова конференція (Київ, 20-21 лютого 2013 р.)
c.196-199
31
Тези
Механізм стабілізації функціонування фондового ринку на основі гармонізації облікових систем
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.167-171
32
Тези
Особливості визнання та вартісного оцінювання інвестиційних ризиків в бухгалтерському обліку
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали Міжвузівської наукової конференції “Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави” (22-23 листопада 2013 р.)
c.67-71
33
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з написання та захисту дипломних робіт (для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «спеціаліст» заочної форми навчання)
Мисака Ганна Вікторівна
2012
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-50
34
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту кваліфіка-ційних робіт ОКР «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» спеціальностей 8.03050801 «Фінан-си і кредит» 7.03050801 «Фінан-си і кредит»
Мисака Ганна Вікторівна
2012
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-40
35
Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції
Мисака Ганна Вікторівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
36
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади складання фінансової звітності за умов інфляції
Головко Віктор Іванович
Мисака Ганна Вікторівна
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
37
Наукова стаття
Теоретико-організаційні засади підвищення ефективності проведення судово-бухгалтерської експертизи
Мисака Ганна Вікторівна
2011
38
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
39
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми
Головко Віктор Іванович
Мисака Ганна Вікторівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.118 c.5.0000
40
Наукова стаття
Економічний аналіз грошових потоків у підвищенні ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
Головко Віктор Іванович
Мисака Ганна Вікторівна
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.55.0000
41
Тези
Кризові явища в банківському секторі: економіко-правові та соціальні причини і наслідки
Мисака Ганна Вікторівна
2010
42
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий аудит
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-43
43
Навчально-методичний комплекс
Бухгалтерський облік
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-56
44
Навчально-методичний комплекс
Аудит
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-52
45
Навчально-методичний комплекс
Облік і аудит в банках
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-44
46
Навчально-методичний комплекс
Податкова система
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-68
47
Наукова стаття
Фінансова звітність емітентів в інформаційному забезпеченні діяльності учасників фондового ринку
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.109 c.29.0000
48
Наукова стаття
Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.112 c.65.0000
49
Тези
Принципи моделювання облікових систем в умовах глобалізації
Мисака Ганна Вікторівна
2009
Збірник матерілів наукової конференції.Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні.
c.228-230
50
Навчально-методичний комплекс
Облік у зарубіжних країнах
Мисака Ганна Вікторівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-111
51
Тези
Особливості формування облікової оцінки кредитного портфеля банку
Мисака Ганна Вікторівна
2008
Теория и практика экономики и предпринимательства: Международная научно-практическая конференция
c.84-85
52
Навчальний посібник
Бухгалтерський облік
Мисака Ганна Вікторівна
Шарманська Валентина Миколаївна
2007
АПСВ
c.1-212
53
Наукова стаття
Бухгалтерські та податкові аспекти фінансового лізингу
Мисака Ганна Вікторівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
54
Наукова стаття
Управління витратами за угодами фінансового лізингу в інвестиційній діяльності орендаря
Мисака Ганна Вікторівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.65-70
55
Наукова стаття
Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків
Мисака Ганна Вікторівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.92 c.15.0000
56
Наукова стаття
Методичні засади обліку залучення іноземних інвестицій
Мисака Ганна Вікторівна
2007
57
Наукова стаття
Застосування концепції інтегрованого ризик-менеджменту у дослідженні ризиків інвестиційної діяльності
Мисака Ганна Вікторівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні
т.6 в.73 c.93-98
58
Підручник
Бухгалтерський облік
Мисака Ганна Вікторівна
Шарманська Валентина Миколаївна
2007
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-400
59
Наукова стаття
Особливості оподаткування та обліку факторингових операцій
Мисака Ганна Вікторівна
2006
Облік і фінанси АПК
в.11 c.109-116
60
Наукова стаття
Облікові аспекти управління кредитним ризиком банку
Мисака Ганна Вікторівна
2006
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
т.35 в.2 c.110-119
61
Наукова стаття
Облік факторингових операцій в банках
Мисака Ганна Вікторівна
2006
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
т.37 в.4 c.83-93
62
Тези
Удосконалення обліку активів у підвищенні якості інформаційного забезпечення планування діяльності підприємства
Мисака Ганна Вікторівна
2006
Теорія і практика сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.269-271
63
Тези
Реформування системи місцевого оподаткування у зміцненні фінансової бази органів місцевої влади
Мисака Ганна Вікторівна
2006
Актуальні проблеми муніципального управління: Міжнародна науково-практична конференція
c.138-140
64
Наукова стаття
Використання економічного аналізу в управлінні витратами обігу торговельних підприємств
Мисака Ганна Вікторівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.77 c.34-39
65
Навчальний посібник
Основи організації управлінського обліку і визначення собівартості діяльності торговельних підприємств АПК
Мисака Ганна Вікторівна
2004
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
т.3 c.1-720
66
Навчально-методичний комплекс
Міжнародний облік і аудит
Мисака Ганна Вікторівна
2004
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-55
67
Навчально-методичний комплекс
Основи аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2004
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-48
68
Навчально-методичний комплекс
Облік та аудит в банку
Мисака Ганна Вікторівна
2004
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-124
69
Навчально-методичний комплекс
Аудит
Мисака Ганна Вікторівна
2004
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-48
70
Навчально-методичний комплекс
Аналіз банківської діяльності
Мисака Ганна Вікторівна
2003
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-52
71
Навчально-методичний комплекс
Облік у банках
Мисака Ганна Вікторівна
2003
К.: РВВ ІМФ
c.1-118
72
Наукова стаття
Методичні підходи до аналізу та планування витрат обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2003
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
т.20 в.1 c.82-89
73
Наукова стаття
Міжнародний досвід обліку витрат обігу як орієнтир вдосконалення національних стандартів
Мисака Ганна Вікторівна
2003
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
т.22 в.3 c.102-106
74
Наукова стаття
Факторний аналіз як інструмент виявлення резервів скорочення витрат обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2003
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
т.24 в.5 c.114-123
75
Тези
До питання вдосконалення первинного обліку витрат обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2003
Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.64-65
76
Наукова стаття
Функціонально-вартісний аналіз як інструмент управління витратами обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.51-54
77
Наукова стаття
Принципи обліку витрат обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2001
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.47 c.64-66
78
Наукова стаття
Удосконалення обліку витрат обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2001
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.51 c.67-70
79
Наукова стаття
Організаційно-методичні аспекти інформаційного забезпечення обліку витрат обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2001
Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи: Міжнародна науково-практична конференція
c.204-206
80
Наукова стаття
Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу
Мисака Ганна Вікторівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.41 c.53-56
81
Наукова стаття
Особливості методики обліку витрат обігу за національними стандартами
Мисака Ганна Вікторівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.44 c.57-60
82
Тези
Нові аспекти обліку витрат обігу за національними стандартами
Мисака Ганна Вікторівна
2000
Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових ПСБО в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.74-76

Повернення до списку

Вгору