Автори, співробітники Університету

Михалюк Ольга В'ячеславівна

Ідентифікатор автора: 37076
Author Identifier Number Scopus: 34768626900 →
Кількість пошукових запитів автора: 369

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Фізика металів та кераміки / Фізики металів /
Посада: м.н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: композиційні матеріали

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Structure and Strength of Iron-Copper-Carbon Nanotube Nanocomposites
Дашевський Микола Миколайович
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 в.1 c.1-8
2
Наукова стаття
Structure and sorption characteristics of nanoporous carbon materials
Авраменко Тетяна Григорівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
Хуторянська Ніна Володимирівна
2016
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
т.52 в.4 c.313-318
3
Наукова стаття
Структура и сорбционные характеристики нанопористых углеродных материалов
Авраменко Тетяна Григорівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
Хуторянська Ніна Володимирівна
2015
Электронная обработка материалов
т.52 в.4 c.1-6
4
Тези
Зміни термо-ЕРС нанокомпозиційних матеріалів залізо-мідь-вуглецеві нанотрубки, одержаних методом механо-хімічної активації порошкових компонентів при деформації та відпалах
Дашевський Микола Миколайович
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
2015
Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини: Міжнародна науково-практична конференція
c.20-21
5
Тези
Abnormal solubility of iron-copper nanocomposite during high-energy treatment mechanical processing
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.1 c.32
6
Матеріали конференції
Влияние дисперсности частиц термически расширенного графита на свойства композиции фторопласт-графит
Михалюк Ольга В'ячеславівна
2013
Ломоносов-2013: Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
т.1 c.261
7
Наукова стаття
Структура та міцність нанокомпозиції фторопласт-диспергований терморозширений графіт
Авраменко Тетяна Григорівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.271-274
8
Наукова стаття
Структура, триботехнічні та кінетичні характеристики нанокомпозиції фторопласт-вуглець
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.271-274
9
Тези
Dielectric properties and percolation phenomena in polymer-graphite nanocomposites
Авраменко Тетяна Григорівна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
Шевченко Ірина Павлівна
2013
XIV Міжн. конф. молодих вчених «Оптика і матеріалознавство високих технологій» SPO-2013, Київ.
т.1 c.140-141
10
Тези
Використання нановуглецевого матеріалу в якості сорбенту
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
2013
Зб. наук. праць до 100-річчя МНУ імені В.О.Сухомлинського / За матеріал. ІІ всеукр. науково-практичної конф. молодих вчених та студентів "Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія та сучасність" / [за заг. ред. Н.М.Буглай]. - Миколаїв, 2014.
т.1 c.61-63
11
Матеріали конференції
Effect of the carbon filler on crystallization processes of polymer matrices in nanocomposites polymer-carbon
Іваненко Катерина Олексіївна
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Рево Сергій Лукич
2012
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.116
12
Праці конференції
Вплив попереднього опромінення швидкими нейтронами з наступною термообробкою при 900С на преципітацію кисню
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2012
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
c.126-129
13
Праці конференції
Кінетика дефектоутворення у процесі розпаду твердого розчину кисню в опромінених нейтронами кристалах Cz-Si
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2010
14
Наукова стаття
Вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в зразках Сz-Si при їх стисненні
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2009
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.54 c.579.0000
15
Наукова стаття
Використання можливостей трикристальної Х-дифрактометрії для вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в Cz-кремнії
Михалюк Ольга В'ячеславівна
Теселько Петро Олексійович
2009
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.54 c.1108.0000

Повернення до списку

Вгору