Автори, співробітники Університету

Михальська Олена Леонідівна
Michalska Olena Leonidivna

Ідентифікатор автора: 37079
Кількість пошукових запитів автора: 708

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Облік та аналіз витрат підприємства

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Методологічні основи практичного застосування управлінського обліку витрат на підприємствах лійно-жирової промисловості
Михальська Олена Леонідівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.61
2
Монографія
Управлінський облік та аналіз виробничих витрат
Михальська Олена Леонідівна
Швець Віктор Григорович
2018
Кондор
c.1-228
3
Наукова стаття
Особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
2018
Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy: International Scientific Conference
в.2 c.87
4
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
Голубнича Галина Петрівна
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
Засадний Богдан Андрійович
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
Михальська Олена Леонідівна
Склярук Ірина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2017
Кондор
5
Наукова стаття
Основні аспекти, особливості та напрями вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Михальська Олена Леонідівна
Шестопалов Дмитро Володимирович
2017
Економіка. Фінанси. Право
в.4 c.36-40
6
Наукова стаття
Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
Михальська Олена Леонідівна
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2017
Проблеми економіки
в.1 c.380-388
7
Навчальний посібник
Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики
Михальська Олена Леонідівна
2016
Фенікс
c.1-528
8
Наукова стаття
Особливості використання методу маржинального аналізу Cost-Volume-Profit (витрати-обсяг-прибуток) на олійно-жирових підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
2014
Фінанси, облік і аудит
т.1 c.260-269
9
Наукова стаття
Учет производственных затрат на масложирових предприятиях в условиях бюджетирования
Михальська Олена Леонідівна
2013
Экономика, управление, инновации: теория, методология и концепция модернизации
т.1 c.57-62
10
Наукова стаття
Система формування аналітичних показників як база економічного аналізу фінансового стану підприємства
Головко Віктор Іванович
Михальська Олена Леонідівна
2014
Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин
т.1 c.88-94
11
Наукова стаття
Flexible Budgets in the System of Analysis of the Production Cost Budgeting at Oil and Fat Enterprises
Михальська Олена Леонідівна
2014
The genesis of genius : collection of scientific articles and thesis of the International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers Geneva (Switzerland)
т.1 c.117-125
12
Наукова стаття
Immatriculation of Methods of Deterministic Analysis in Terms of Indirect Evaluation of Profibility of an Enterprise
Михальська Олена Леонідівна
2015
The Progressive Eesearches Science&Genesis
т.1 c.137-141
13
Тези
Flexible Budgets in the System of Analysis of the Production Cost Budgeting
Михальська Олена Леонідівна
2015
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.72-74
14
Тези
Особливості розподілу загальновиробничих витрат на олійно-жирових підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
2014
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки" (27 червня 2014 р.)
т.1 c.30-31
15
Наукова стаття
Особливості застосування методики факторного аналізу витрат на сучасних підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
2013
Банківська справа
c.31-35
16
Наукова стаття
«Гнучкі» бюджети в системі аналізу процесу бюджетування виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
Швець Віктор Григорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.153 c.114-119
17
Наукова стаття
Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
2014
Економічний аналіз
c.124-131
18
Наукова стаття
Methodological bases of practical application of production cost management at oil and fat enterprises
Михальська Олена Леонідівна
2014
European Applied Sciences
т.7 c.98-100
19
Наукова стаття
Практика використання методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
2014
20
Наукова стаття
Маржинальний аналіз поведінки витрат на основі їх розподілу на релевантні та нерелевантні
Михальська Олена Леонідівна
2014
Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки
т.3 c.57-65
21
Тези
Методика факторного аналізу витрат в системі управління фінансами олійно-жирових підприємств
Михальська Олена Леонідівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.30-31
22
Тези
Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах України
Михальська Олена Леонідівна
2013
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (25-26 жовтня 2013 р.)
т.1 c.30
23
Тези
Метод маржинального анализа «Cost-Volume-Profit» в управление деятельности масложировым предприятием
Михальська Олена Леонідівна
2014
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»
т.1 c.75-77
24
Тези
«Гнучкі» бюджети в оцінці діяльності «центрів відповідальності» на олійно-жирових підприємствах
Михальська Олена Леонідівна
2014
Збітник тез міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту" (9-10 травня 2014 р.)
т.1 c.12-15
25
Наукова стаття
Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення
Михальська Олена Леонідівна
2013
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
т.2 c.56-59
26
Наукова стаття
Бюджетування витрат виробничих олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку
Михальська Олена Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.183-188
27
Наукова стаття
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ БЮДЖЕТУВАННІ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Михальська Олена Леонідівна
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
c.104.0000
28
Наукова стаття
Методичні засади обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах в умовах бюджетування
Михальська Олена Леонідівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.256 c.175-179
29
Тези
БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ// 20 річчя аудиту: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 2013р., 19-20 квітня, м. Сімферополь.
Михальська Олена Леонідівна
2013
30
Тези
Oil and Fat Businesses: Composition Peculiarities of Accounting Management of Production Costs
Михальська Олена Леонідівна
2013
Problems and prospects of socio-economic territories development: Collections of materials of the international scientific conference
т.1 c.56-57
31
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку економічного аналізу
Михальська Олена Леонідівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.189.0000

Повернення до списку

Вгору