Автори, співробітники Університету

Михед Тетяна Василівна
Myhed Tetiana Vasylivna

Ідентифікатор автора: 37091
Кількість пошукових запитів автора: 923
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Зарубіжної літератури
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: американістика, компаративістика, перекладознавство, гоголезнавство

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 44, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до практичних занять з сучасної англофонної літератури
Михед Тетяна Василівна
2020
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
2
Наукова стаття
Історія літератури: між кенотичним лабіринтом та автаркією
Михед Тетяна Василівна
2019
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69). № 2 Ч. 2. 2019
в.№ 2 c.70-74
3
Наукова стаття
Живи своїм життям": екоутопічні рефлексії Генрі Девіда Торо
Михед Тетяна Василівна
2020
Література та культура Полісся. Вип. 98. Серія "Філологічні науки"
в.№98 c. 131-141
4
Навчальний посібник
Студії з історії англійської дитячої літератури (у співавт.)
Михед Тетяна Василівна
2018
Ніжин:Видавець ПП Лисенко М.М.
5
Наукова стаття
«Чи цей сад не Едем сучасного світу?»: про авторську модифікацію традиційного сюжету в ранній прозі Н. Готорна
Михед Тетяна Василівна
2018
Біблія і культура
в.17 c.173-178
6
Наукова стаття
Семантика персонажа у трагікомедії В. Шекспіра «Зимова казка»: проблема перекладу та інтерпретації
Михед Тетяна Василівна
2018
Філологічні читання пам’яті Н.С. Шредер): Матеріали / Упорядник Т.Є. Пічугіна. – Дніпропетровськ : Тріменс ЛТД, 2017.
c.16-17
7
Наукова стаття
Квантизація топосу «exile / banishment» у художньому просторі трагедій Шекспіра
Михед Тетяна Василівна
2018
Ренесансні студії
8
Наукова стаття
Правда неможливого: текст як свідчення (testemonial literature) в сучасній американській літературі
Михед Тетяна Василівна
2018
Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / редкол. Т.М. Потніцева (відп. ред) [та ін.]. - Д. : Ліра, 2017. - Вип. ХХІ
9
Наукова стаття
Іронічний контекст «київського тексту» Вільяма Мейкпіса Теккерея
Михед Тетяна Василівна
2018
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.33 c.72-81
10
Наукова стаття
Топос «liberty / freedom» як семантичний оптимізатор художнього простору «Бурі» Вільяма Шекспіра
Михед Тетяна Василівна
2016
Ренесансні студії
11
Наукова стаття
Слово-жест: художня рефлексія травматичного досвіду в збірці оповідань Тіма О’Браєна «Речі, які вони несли з собою»
Михед Тетяна Василівна
2016
Американські та британські студії : мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація : збірник наукових праць. – К. : Талком
12
Наукова стаття
Vademecum, або Про онтологічні рефлексії Генрі Джеймса у Передмовах до «Нью-Йоркського видання
Михед Тетяна Василівна
2016
Американські літературні студії в Україні
13
Наукова стаття
Передмови Генрі Джеймса до роману «Жіночий портрет»
Михед Тетяна Василівна
2016
Американські літературні студії в Україні
14
Наукова стаття
Пам'ять і міф: рефлексії про Громадянську війну в сучасній літературі США
Михед Тетяна Василівна
2015
Американські та британські студії : мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація : збірник наукових праць. – К. : Талком
c.55-61
15
Наукова стаття
Трансформація гоголівської традиції в повісті Ф.Рота "Груди"
Михед Тетяна Василівна
2015
Гоголезнавчі студії
т.26 c.31-42
16
Наукова стаття
Війна як транснаціональний хронотоп (на матеріалі творів Т.О'Браєна)
Михед Тетяна Василівна
2015
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.
т.39 c.12-24
17
Наукова стаття
«Смерть Природи» як осердя американської єреміади К.Маккарті
Михед Тетяна Василівна
2014
Американські літературні студії в Україні
т.8 c.294-298
18
Наукова стаття
Жанровий феномен драматичної саги Сьюзен-Лорі Паркс «365 днів / 365 п’єс»
Михед Тетяна Василівна
2014
Американські літературні студії в Україні
т.8 c.191-202
19
Наукова стаття
Постмодерністські модифікації образів Робінзона та П’ятниці: головні тенденції
Михед Тетяна Василівна
2013
Література і культура Полісся
т.74 c.153-161
20
Наукова стаття
Функціональність орієнтального дискурсу в казках Оскара Вайлда
Михед Тетяна Василівна
2013
Літературознавчі студії
т.40 c.52-59
21
Наукова стаття
Поема Гарта Крейна «Міст» в контексті «Другого американського ренесансу»
Михед Тетяна Василівна
2014
Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму
c.102-107
22
Наукова стаття
Вергілієва «Енеїда» як архітекст поеми Гарта Крейна «Міст»
Михед Тетяна Василівна
2014
Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). In memoriam: [збірник наукових праць].
c.255-279
23
Наукова стаття
Шекспірівський концепт кохання в епістолярії Реставрації: випадок Томаса Отвея
Михед Тетяна Василівна
2013
Шекспірівський дискурс
т.3 c.190-201
24
Наукова стаття
Флуктуація міфологеми «безлюдний острів» в ехокамері постмодерну: стереотипи та інновація
Михед Тетяна Василівна
2012
Біблія і культура
т.16 c.74.0000
25
Наукова стаття
Про канон англійської дитячої літератури та його місце в системі гуманітарної освіти
Михед Тетяна Василівна
2012
26
Наукова стаття
Філософія сучасного short story
Михед Тетяна Василівна
2012
27
Наукова стаття
Жанрові трансформації вестерну в оповіданні Енні Пру «Горбата Гора»
Михед Тетяна Василівна
2012
28
Наукова стаття
Т.С.Еліот і його Гамлет.
Михед Тетяна Василівна
2010
29
Наукова стаття
Беконіанська концепція хиби як об’єктивний корелят Еліотового прочитання «Гамлета» .
Михед Тетяна Василівна
2010
30
Наукова стаття
Безплідна земля втраченої духовності, або Т.С. Еліот про необхідність християнської культури.
Михед Тетяна Василівна
2010
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.190.0000
31
Наукова стаття
Топос Едему в повісті Г. Мелвілла «Тайпі».
Михед Тетяна Василівна
2010
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.190.0000
32
Наукова стаття
Наративи культурного простору: постмодерністський варіант реконструкції національної ідентичності в романі Дж. Барнса «Англія. Англія».
Михед Тетяна Василівна
2010
33
Наукова стаття
У пошуках Психеї: про семантику однієї з міфологем «полінезійського міфу» в романі Г. Мелвілла «Марді»
Михед Тетяна Василівна
2011
34
Наукова стаття
Мертві душі. Коментарі. //Микола Гоголь
Михед Тетяна Василівна
2010
35
Наукова стаття
Волден як символ: до проблеми символіки книги Г. Д. Торо "Волден, або Життя у лісі"
Михед Тетяна Василівна
2010
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
c.122.0000
36
Наукова стаття
Безплідна земля втраченої духовності, або Т.С. Еліот про необхідність християнської культури
Михед Тетяна Василівна
2010
Біблія і культура
c.190.0000
37
Наукова стаття
Література чиканос як пост-етнічний феномен
Михед Тетяна Василівна
2009
38
Наукова стаття
Провіденційний дискурс у творчості Е.По
Михед Тетяна Василівна
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
т.11 c.165.0000
39
Наукова стаття
Коментарі //Микола Гоголь
Михед Тетяна Василівна
2009
40
Наукова стаття
Коментарі //Микола Гоголь. Зібр. творів у 7 тт.
Михед Тетяна Василівна
2009
41
Наукова стаття
Художня рецепція категорії гріха в творчості Натаніеля Готорна
Михед Тетяна Василівна
2009
42
Наукова стаття
Про принципи укладання програми з зарубіжної літератури
Михед Тетяна Василівна
2009
43
Наукова стаття
Значення трансценденталізму у формуванні національної літератури США
Михед Тетяна Василівна
2008
44
Наукова стаття
Історико-культурні та літературні передумови становлення національного канону в американській культурі ХIХ ст.
Михед Тетяна Василівна
2008
45
Наукова стаття
Щоденник як життєтворчість: випадок Г.Д.Торо
Михед Тетяна Василівна
2008
Біблія і культура
c.133.0000
46
Наукова стаття
Проблеми літературного канону та концептуальність дитячої літератури
Михед Тетяна Василівна
2008

Повернення до списку

Вгору