Автори, співробітники Університету

Мицюк Світлана Василівна

Ідентифікатор автора: 37093
Кількість пошукових запитів автора: 430

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: с.н.с

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Features of the innovative forms of integration for the entrepreneurial universities
Мицюк Світлана Василівна
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.140
2
Праці конференції
Інноваційні форми інтеграції підприємницьких університетів
Мицюк Світлана Василівна
2019
Нові інформаційні технології управління бізнесом // Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.224-230
3
Тези
Проблеми впровадження електронної освіти в Україні
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
4
Тези
Передумови формування підприємницьких університетів в Украіні
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2019
Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: матеріали Національної науково-практичної конференції [Тернопіль, 7 листопада 2019 р.]. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019.
c.146-147
5
Матеріали конференції
Інноваційно-інвестиційна політика України в умовах євроінтеграції
Мицюк Світлана Василівна
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Європейські інтеграційні процеси у XXI столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.).
c.395-405
6
Матеріали конференції
The Theoretical Aspects of Macroeconomic Shocks
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.148-149
7
Наукова стаття
Фінанси суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів
Мицюк Світлана Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.196 c.31-39
8
Розділ монографії
ідвищення конкурентоспроможності як фактор реалізації інноваційної моделі економіки в умовах євроінтеграції
Мицюк Світлана Василівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.326-348
9
Тези
Забезпечення конкурентоспроможності як умова реалізації інноваційної моделі економіки
Мицюк Світлана Василівна
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.160-161
10
Матеріали конференції
Current status innovative investment model of economic development Ukraine in conditions of European integration
Мицюк Світлана Василівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" Proceedings of the Cjnference. – September 28th, 2016 Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 216 p.
в.3 c.42-45
11
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями
Мицюк Світлана Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.31-39
12
Наукова стаття
Особливості глобалізаційних процесів в економіці України
Мицюк Світлана Василівна
2016
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький
в.18 c.34-37
13
Наукова стаття
СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Мицюк Світлана Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.9(186)
14
Тези
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ
Мицюк Світлана Василівна
2016
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків
в.3 c.231
15
Тези
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
Мицюк Світлана Василівна
2016
Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», 2016, Харків

Повернення до списку

Вгору