Автори, співробітники Університету

Мірончук Тетяна Андріївна

Ідентифікатор автора: 37136
Кількість пошукових запитів автора: 528

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов природничих факультетів
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Granitoids, rare-metal pegmatites and Та-Nb mineralization of Shpoliano-Tashlyk ore area (Ingul megablock, Ukrainian shield)
Грінченко Олександр Вікторович
Мірончук Тетяна Андріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.4 в.83 c.24-29
2
Матеріали конференції
Особливості мови корінних народів Канади
Мірончук Тетяна Андріївна
2018
Матеріали І Науково-практичного Конгресу з Канадознавства. Луцьк, 21-24 червня, 2018.
c.128-131
3
Навчальний посібник
Check up Your Geo English: Навчально-методичний збірник з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 103 Науки про землю.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мегела Катерина Іванівна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
4
Наукова стаття
Semantic Space of the Research Paper Abstract
Мірончук Тетяна Андріївна
2018
Research Trends in Modern Linguistics and Literature: International Journal
т.1 c.106-120
5
Матеріали конференції
Semantics of D. Trump’s Inaugural Speech
Мірончук Тетяна Андріївна
2017
Буча: Видавничий центр УГУ
c.22-26
6
Навчально-методичний комплекс
«Академічне письмо англійською мовою» для аспірантів та здобувачів ОР «Доктор Філософії» (PhD) в галузі «103 – Науки про Землю»
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.22
7
Навчально-методичний комплекс
«Усне наукове мовлення» для аспірантів та здобувачів ОР «Доктор Філософії» (PhD) в галузі «103 – Науки про Землю»
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-22
8
Наукова стаття
Функціональний рівень семантики тексту наукової анотації // Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.4 c.26-37
9
Наукова стаття
English Justification Discourse: Towards the Illocutionary Force
Мірончук Тетяна Андріївна
2017
East European Journal of Psycholinguistics
т.3 в.2 c.69-81
10
Наукова стаття
Способи реалізації імпліцитної відмови у контексті сучасних політичних процесів в Україні
Мірончук Тетяна Андріївна
2017
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
в.16 c.103-110
11
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.
Мизин Тетяна Олексіївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-132
12
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3- 160
13
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» четвертого року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-98
14
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» третього року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-78
15
Наукова стаття
Іноземні мови на геологічному факультеті у дзеркалі інтернаціоналізації навчального процесу
Байсарович Ірина Михайлівна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.80-93
16
Наукова стаття
Мінералізація вісмуту в неогенових вулканітах Українських Карпат і Словаччини
Грінченко Олександр Вікторович
Мірончук Тетяна Андріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.66 c.50-54
17
Наукова стаття
Bismuth mineralization in neogene volcanites of the Ukrainian Carpathians and Slovakia
Мірончук Тетяна Андріївна
2015
VISNYK Geology. - 2015
т.66 c.62-70
18
Навчальний посібник
Порівняльна лексикологія англійської та української мов
Мірончук Тетяна Андріївна
2014
К.: ДП «Видавничий дім «Персонал»
c.184
19
Наукова стаття
Аргументативний потенціал прецедентних феноменів у політичному дискурсі
Мірончук Тетяна Андріївна
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.4 c.111-116
20
Наукова стаття
Magnetite- and ilmenite-series of granitic rocks and their potential niobium and tantalum mineralization within the Ukrainian Shield
Мірончук Тетяна Андріївна
2014
Visnyk.- Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology.
т.4 c.16-21
21
Тези
Толерантність у прагматиці кратологічних дискурсів
Мірончук Тетяна Андріївна
2013
Міжнародна наукова конференція "Перші Почепцовські читання", 25-27 вересня 2013 р.
c.62-64
22
Праці конференції
Перші Почепцовські читання.Толерантність у прагматиці кратологічних дискурсів.
Мірончук Тетяна Андріївна
2013
Матеріали Міжнародної наукової конференції,25-27 вересня 2013 року.-К.:Вид.центр КНЛУ,2013.
т.1 c.62.0000
23
Наукова стаття
Комунікативні стратегії редактора презентацій MS POWERPOINT 2010 крізь призму прагматики
Мірончук Тетяна Андріївна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.157.0000
24
Наукова стаття
Побутовий англомовний дискурс виправдання у площині міжсуб'єктної взаємодії
Мірончук Тетяна Андріївна
2011
25
Наукова стаття
Семантико-прагматическое представление висказивания
Мірончук Тетяна Андріївна
Полонська Ірина Петрівна
2011
26
Наукова стаття
Соціолінгвальні ознаки англійського адміністративного дискурсу ділової комунікація.
Мірончук Тетяна Андріївна
2010

Повернення до списку

Вгору