Автори, співробітники Університету

Мірошниченко Анатолій Миколайович

Ідентифікатор автора: 37142
Кількість пошукових запитів автора: 778

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Земельного та аграрного права
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 134, з них наукових статей (наукові публікації) - 70, монографій - 8, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Нормування у механізмі правового регулювання оцінки впливу на довкілля
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2018
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
c.106-109
2
Наукова стаття
Щодо відповідальності свідків у справах про адміністративні правопорушення
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2017
Вісник Асоціації слідчих суддів України
в.1(2) c.52-53
3
Розділ монографії
Принципи вирішення правових колізій
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2017
Грамота
c.310-317
4
Тези
Принцип вільного руху капіталів та його застосування у земельних відносинах
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2017
Юридична література
c.47-49
5
Тези
Обрання варіантів тлумачення закону: «який є правильним?» чи «який є кращим?»
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Наукова стаття
Перспективи законодавчого врегулювання відносин обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2016
Право і громадянське суспільство
в.3(12) c.179-196
7
Наукова стаття
«Автоматичний» перехід прав на земельну ділянку при переході права на будівлю або споруду в світлі останніх законодавчих ініціатив
Куцевич Ольга Петрівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2016
Наше право
в.1 c.140-145
8
Наукова стаття
Аналіз позицій Верховного Суду України щодо обміну «підмораторних» земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2016
Право і громадянське суспільство
в.4(12) c.139-147
9
Наукова стаття
Державна реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2016
Центр комерційного права
c.40
10
Матеріали конференції
Напрямки дерегуляції земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2014
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.50-53
11
Матеріали конференції
Справа «Стретч проти Сполученого Королівства»: значення для оцінки правових насідків порушення процедури відчуження державних та комунальних земель»
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Ваіте
c.179-191
12
Матеріали конференції
Земля як матеріальна основа місцевого самоврядування (в контексті розвитку сільських територій)
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Видавництво «Прінт сервіс»
13
Наукова стаття
Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю в умовах обов’язкової державної реєстрації речових прав
Куцевич Ольга Петрівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Наше право
в.1 c.110-114
14
Наукова стаття
Вдосконалення правового забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Українське комерційне право
в.14 c.51-60
15
Наукова стаття
Справа є – результату немає
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Закон і бізнес
в.33-34 c.14-22
16
Наукова стаття
Повсюдність місцевого самоврядування – беззаперечний плюс законопроекту
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Голос України : газета Верховної Ради України
в.135 c.7
17
Наукова стаття
Проблемы принудительного прекращения права на долю в имуществе
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
c.63-66
18
Терміни, поняття довідників
Довідник з землеустрою
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2015
Видавництво: Аграр. Наука
т.1 c.1-492
19
Матеріали конференції
Запровадження електронного судочинства в господарський процес
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2014
Видавництво: Інститут законодавства Верховної Ради України
20
Наукова стаття
Правові наслідки незаконних адміністративних актів
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Право і громадянське суспільство
в.1 c.96-111
21
Наукові висновки
Проект закону України про вдосконалення механізму приватизації земель
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2014
Сайт Анатолія Мірошниченка
22
Тези
Щодо необхідності вдосконалення системи прав на земельні ділянки
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2014
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.28-30
23
Енциклопедія
Сучасна правова енциклопедія
Гриценко Іван Сергійович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Юрінком Інтер
c.408
24
Матеріали конференції
Застосування судами актів, що суперечать Конституції України, за відсутності їх визнання неконституційними Конституційним Судом України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Верховний суд України
c.29-30
25
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Алерта
c.544
26
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Заєць Олена Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.64
27
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Захист прав на землю» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Коваленко Тетяна Олександрівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Третяк Тарас Олексійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.33
28
Наукова стаття
Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення приватизації земель
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Південноукраїнський правничий часопис
в.4 c.123-126
29
Наукова стаття
Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: опыт РФ и законопроектные инициативы в Украине
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Вестник Тюменского государственного университета
в.3 c.24-33
30
Наукова стаття
Законодавче закріплення принципів вирішення колізій
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Слово національної школи суддів України
в.2(3) c.163-167
31
Розділ монографії
Земельне право зарубіжних країн
Коваленко Тетяна Олександрівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
32
Розділ монографії
Особливості земельного законодавства зарубіжних країн
Коваленко Тетяна Олександрівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Право
c.454-476
33
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
34
Навчальний посібник
Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Алерта
c.272
35
Навчальний посібник
Земельне право України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Алерта
c.392
36
Наукова стаття
Чи є в Україні землі комунальної власності?
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Адвокат
в.2 c.6-10
37
Наукова стаття
Укладення договорів на аукціоні: можливість усної форми та відмови від нотаріального посвідчення (зокрема, щодо нерухомості), недійсність, способи захисту прав учасників
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Вісник Вищої ради юстиції
в.1(9) c.154-164
38
Наукова стаття
Будівлі на чужій землі. Теоретичні перспективи, деякі практичні поради
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Землевпорядний вісник
в.2 c.34-39
39
Наукова стаття
Сфера допустимого застосування примусового відчуження земельних ділянок в Україні
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.30-32
40
Наукова стаття
Статичне та динамічне тлумачення права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Право і громадянське суспільство
в.1 c.59-66
41
Наукова стаття
Про законодавчі потуги вирішувати уявні проблеми в кримінальному праві
Берзін Павло Сергійович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Юридичний вісник України
в.24 (885) c.6
42
Наукова стаття
«Планувальна експропріація» за законодавством України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.5 c.59-65
43
Наукова стаття
Зобов’язальні права користування земельною ділянкою
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Право України
в.7 c.40-49
44
Наукова стаття
Європейський суд з прав людини як важіль для зміни вітчизняного земельного законодавства
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Право та управління
в.2 c.509-517
45
Наукова стаття
Проблеми правового забезпечення належного управління землями державної власності
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Видавництво: Інститут законодавства Верховної Ради України
46
Наукова стаття
Земельні ділянки: відникація, реституція, кондикція, визнання прав (співвідношення та деякі проблемні питання)
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Часопис Академії адвокатури України
в.16
47
Наукова стаття
Процедура продажу майна боржника у справах про банкрутство (згідно з новою редакцією Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»)
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Українське комерційне право
в.39-40 c.17-20
48
Матеріали конференції
Розмежування підвідомчості із вирішення земельних спорів між загальними та адміністративними судами
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Одеса:Астропринт
c.377-379
49
Матеріали конференції
Будівлі на чужій землі: минуле чи майбутнє ?
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.163-174
50
Монографія
Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 3-тє видання, змінене і доповнене.
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Алерта
c.516
51
Монографія
Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 4-те видання, змінене і доповнене.
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Алерта
c.520
52
Наукова стаття
Сфера допустимого застосування примусового відчуження земельних ділянок
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.30-32
53
Наукова стаття
Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Адвокат
в.1(124) c.26-31
54
Наукова стаття
Досвід правового регулювання оголошення об'єктів природно-заповідного фонду у Німеччині
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.7 c.42-46
55
Розділ монографії
Розділ XIII. Плата за землю
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Алерта
c.217-281
56
Тези
Справи, яких не повинно було бути: щодо адекватності обраного способу захисту прав на землю
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
ВГЛ "Обрії"
c.136-130
57
Автореферат
Колізії у правовому регулюванні земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.33
58
Дисертаційна робота
Колізії у правовому регулюванні земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.401
59
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
60
Навчально-методичний комплекс
Земельне право
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
61
Навчально-методичний комплекс
Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.25
62
Навчально-методичний комплекс
Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.25
63
Наукова стаття
Принципи права як джерела земельного права України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.220-223
64
Наукова стаття
Земельні аукціони в Україні: чинне правове регулювання та перспективи його вдосконалення
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Українське комерційне право
в.10 c.38-46
65
Наукова стаття
Суб'єкт реєстрації земельних ділянок у світлі вимог Конституції України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Національна юридина академія України
в.107 c.94-99
66
Наукова стаття
Напрями вдосконалення системи прав на земельні ділянки
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.1(99) c.102-112
67
Наукова стаття
Захист права власності на земельну ділянку за допомогою віндикаційного та негаторного позовів через призму специфіки володіння земельною ділянкою
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія "Право"
в.156 c.120-124
68
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Правова єдність
c.496
69
Монографія
Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Алерта
c.268
70
Монографія
Сучасна земельна політика України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Інтертехнологія
71
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Алерта
c.507
72
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
73
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
74
Навчально-методичний комплекс
Проблеми земельного права. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Кохановська Олена Велеонінівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.71
75
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
76
Наукова стаття
Чи потрібен Закон України "Про нормативно-правові акти"?
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
в.1 c.362-372
77
Наукова стаття
Правові аспекти земельних реформ в країнах Азії та Африки
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.4 c.69-72
78
Наукова стаття
Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Право України
в.9 c.123-132
79
Підручник
Земельне право України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Алерта
c.712
80
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
81
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
82
Матеріали конференції
Вирішення земельно-правових колізій за принципом "спеціальної норми"
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
83
Навчально-методичний комплекс
Земельний процес
Заєць Олена Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Третяк Тарас Олексійович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.48
84
Навчально-методичний комплекс
Земельно-орендні правовідносини
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.22
85
Навчально-методичний комплекс
Земельне право. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.62
86
Наукова стаття
Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Право України
в.5 c.24-28
87
Наукова стаття
Урядовий проект Закону України “Про ринок земель”: за чи проти?
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.6 c.79-84
88
Наукова стаття
Порівняльно-правовий аналіз гарантій, що надаються власнику майна при експропріації (на прикладі експропріації землі)
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.10(84) c.60-71
89
Наукова стаття
Порівняльно-правовий аналіз поняття «експропріація» (на прикладі експропріації земельних ділянок)
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.3(77) c.54-63
90
Наукова стаття
Структура закону з точки зору «вимог нормопроектної техніки» (на прикладі законів – джерел земельного права)
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.12 c.101-105
91
Наукова стаття
Урядовий проект Закону України «Про ринок земель: за чи проти?»
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.6 c.79-84
92
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
93
Навчальний посібник
Земельне право України: Навчальний посібник
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Видавництво: Інститут законодавства Верховної Ради України
c.432
94
Наукова стаття
Чи можлива оренда ідеальної частки у земельній ділянці
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Земельне право України
в.3 c.66-68
95
Наукова стаття
Право власності на землю
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Земельне право України: теорія і практика
в.4-5 c.3-46
96
Наукова стаття
Право землекористування
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Земельне право України: теорія і практика
в.6 c.3-44
97
Наукова стаття
Поняття та види земельно-правових колізій
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Земельне право України: теорія і практика
в.7(69) c.91-102
98
Наукова стаття
Правовий режим несільськогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Земельне право України
в.8-9 c.40-50
99
Наукова стаття
Розмежування складових та приналежностей земельної ділянки
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Земельне право України
в.1 c.25-31
100
Тези
Судові акти як джерела земельного права України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2007
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.97-100
101
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з протидії порушенням авторського права при виконанні дипломних, магістерських та курсових робіт на юридичному факультеті
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.11
102
Наукова стаття
Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Земельне право України
в.1 c.42-55
103
Наукова стаття
Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2006
Земельне право України
в.4 c.55-89
104
Наукова стаття
Порушення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок як підстава для прокурорського реагування
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Земельне право України
в.5 c.40-46
105
Наукова стаття
Зарубіжний досвід правового регулювання встановлення меж адміністративно-територіальних утворень
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Земельне право України
в.9 c.40-48
106
Наукова стаття
Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на ній будівлі і споруди
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.4 (56) c.83-89
107
Наукова стаття
Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.12 c.59-75
108
Наукова стаття
Проблемні питання недійсності угод (правочинів) із земельними ділянками
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.70 c.21-23
109
Наукова стаття
Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Земельне право України: теорія і практика
в.7 c.45-55
110
Тези
Загрози парцеляції земельного фонду в аграрній сфері
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
РПВС України, НАН України
c.211-214
111
Хрестоматія
Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Фізична особа-суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С.
c.720
112
Хрестоматія
Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2006
Фізична особа-суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С.
c.720
113
Наукова стаття
Нормативні документи як джерела земельного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.65 c.38-42
114
Наукова стаття
Організаційно-правові засади визначення обсягів прав на землю територіальних громад
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2005
Землеустрій і кадастр
в.3 c.7-14
115
Наукова стаття
Щодо окремих питань вдосконалення земельного законодавства України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2005
Землевпорядний вісник
в.4 c.69-75
116
Наукова стаття
Проблемні питання правового забезпечення управління у галузі земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2005
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.7(45) c.55-66
117
Наукова стаття
Проблемні правові питання поділу земель на категорії
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2005
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.12 (50) c.42-51
118
Тези
Примусове відчуження земельних ділянок приватної власності за законодавством України
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2005
Видавництво Хмельницького університету управління та права
c.95-97
119
Автореферат
Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.19
120
Дисертаційна робота
Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2004
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-206
121
Навчально-методичний комплекс
Програма для спецкурсу “Договори оренди землі”
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2004
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.7
122
Наукова стаття
Поняття земельно-правового нормування
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.56-69 c.35-38
123
Наукова стаття
Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.56-59 c.70-72
124
Наукова стаття
Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай)
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.63-64 c.37-40
125
Навчально-методичний комплекс
Завдання для практичних занять зі спецкурсу “Юридичний захист прав суб’єктів земельних правовідносин”
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2003
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.14
126
Навчально-методичний комплекс
Завдання для практичних занять із курсу “Право екологічної безпеки”
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
2003
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10
127
Наукова стаття
Розвиток нормування як засобу правового регулювання земельних правовідносин
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.51 c.136-142
128
Навчально-методичний комплекс
Завдання для практичних занять зі спецкурсу “Земельний процес”
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2002
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.8
129
Навчально-методичний комплекс
План та завдання для практичних занять для спецкурсу “Захист земельних прав фізичних та юридичних осіб”
Коваленко Тетяна Олександрівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2002
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10
130
Навчально-методичний комплекс
Програма для спецкурсу “Земельний процес”
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2002
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.8
131
Наукова стаття
Проблеми реалізації конституційного права “знати свої права і обов’язки”
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.47 c.245-249
132
Наукова стаття
Будівельні норми та правила як джерела земельного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2000
Національний університет “Києво-Могилянська академія. Наукові записки
т.18 в.1 c.181-182
133
Наукова стаття
Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.39 c.50-55
134
Наукова стаття
Правові проблеми оформлення прав на земельні ділянки в Україні
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.40 c.35-42

Повернення до списку

Вгору