Автори, співробітники Університету

Мірошниченко Марія Іванівна

Ідентифікатор автора: 37147
Кількість пошукових запитів автора: 1438
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Історії права та держави
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Соборність України: правовий вимір у контексті регіональних та загальнонаціональних інтересів у добу Української революції (1917-1920 рр.).
Мірошниченко Марія Іванівна
2019
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ
c.12-24
2
Монографія
Гендерна політика в державному управлінні України: методологія, теорія, історія.
Мірошниченко Марія Іванівна
2019
Гендерна політика в державному управлінні України: методологія, теорія, історія. Монографія. [За наук. ред. Захарченка П.П.] – Київ: VADEX. 2019.
3
Навчальний посібник
Історія політичних і правових вчень. Посібник для самостійної роботи
Мірошниченко Марія Іванівна
2019
Друкарик. 2019
c.1-412
4
Навчальний посібник
Історія українського права. Джерела
Мірошниченко Марія Іванівна
2019
Друкарик. 2019
в.ч.2 c.1-146
5
Наукова стаття
Правовий вимір Соборності України в контексті регіональних та загальнонаціональних інтересів на початку ХХ століття
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.54 c.9-15
6
Тези
Перспективний конституційний процес в Україні: проблема імплементації вітчизняного досвіду
Мірошниченко Марія Іванівна
2019
Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації. Збірник тез Міжн. наук.- практ.конференції ( м. Хмельницький, 17 травня 2019 року).
в.Ч. 2 c.20-24
7
Матеріали конференції
Законодавча стратегія державотворення за доби Української революції початку ХХ ст.
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.69-73
8
Матеріали конференції
Конституція С.С.Дністрянського (проект1920 р.): договірна форма втілення принципу права українського народу на самовизначення
Мірошниченко Марія Іванівна
Мельник Павло Олегович
2018
Західноукраїнська Народна Республіка- п’ємонт українського державотворення: матеріали круглого столу на тему: І Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті академіка С. Дністрянського ( до 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки) 13-14 квіт
9
Наукова стаття
The problem of the origin of law: an invitation to discussion /До проблеми походження права : запрошення до дискусії.
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2018
Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 2.
в.2 c.60-64
10
Наукова стаття
Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення.
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2018
Право України
в.№6 c.160-181
11
Наукова стаття
Соціокультурний вимір гендерної політики в системі державного управління: поняття, зміст.
Мірошниченко Марія Іванівна
2018
Virtus. Skientifik Journal, Januari, issue 20,2018.
c.157-163
12
Тези
До питання розмежування явищ і понять групової, економічної, організованої злочинності в контексті вирішення проблеми кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності.
Мірошниченко Марія Іванівна
Мельник Павло Олегович
2018
Протидія злочинності: теорія та практика: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 26 жовтня 2018 року. Київ: Національна академія прокуратури України. 2018.
c.295-297
13
Монографія
Предмет історії українського права у контексті антропологізації історико-правового знання
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.53-66
14
Монографія
Новітні підходи в методології викладання історії українського права
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.44-53
15
Наукова стаття
Закон про національно-персональну автономію Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Право України. 3/2017.
c.38-45
16
Наукова стаття
Об‘єкт і предмет історії українського права
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Матеріали круглого столу «Методологія в праві» (Київ, 19 травня 2017 р.).
c.13-14
17
Наукова стаття
Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Право України № 11/2017.
в.В. 11 c.48-57
18
Тези
Місце історії українського права в системі юридичних наук в контексті глобалізації
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Концепція та методологія історії українського права: Науково-практичний круглий стіл, присвячений пам‘яті професора Олександра Шевченка
c.10-14
19
Тези
До проблеми виникнення права: історико-правовий аналіз
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн: матеріали Всеукраїнської наук. конф. ( м. Львів, 19 жовтня 2017 р.)
в.1 c.31-38
20
Наукова стаття
Соціокультурний вимір гендерної політики в системі державного управління: поняття, зміст
Мірошниченко Марія Іванівна
2016
Круглий стіл «Конституційні засади сучасного державотворення» присвячений 20-й річниці Конституції України. 23 червня, 2016 р.
21
Наукова стаття
Політика гендерної рівності в Україні та Польщі: інтеграція взаємного досвіду впровадження в систему суспільних відносин (питання методології)
Мірошниченко Марія Іванівна
2016
Соціологічні проблеми права: Польська соціологія права ХІХ-ХХ ст. : Міжнародна науково-практична конференція
22
Матеріали конференції
Проблема критерію типології правових систем в сучасних умовах правових трансформацій
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
III Весенние научные чтения: Міжнародна конференція
т.1 c.71-74
23
Навчальний посібник
Історія українського права. Джерела
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Видавництво: юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-170
24
Наукова стаття
Пізнавальний потенціал понять «право України» і «українське право» у контексті проблеми становлення та розвитку права в Україні
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.16 c.31-37
25
Наукова стаття
До проблеми критеріїв структурування генезису правових систем
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.2 c.127-131
26
Наукова стаття
До проблеми диференціації правової системи в процесі генезису: взаємозв’язок ключових понять «генезис», «розвиток», «становлення», «еволюція», «функціонування»
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.3 c.319-325
27
Наукова стаття
До питання «вузького» та «широкого» розуміння правової системи
Мірошниченко Марія Іванівна
2014
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.10 c.12-17
28
Наукова стаття
Загальна характеристика етапів генезису правової системи: історико-теоретичний аспект
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Порівняльно-аналітичне право
т.2 c.40-43
29
Наукова стаття
Поняття «правова система України» у співвідношенні з категорією «правова система» в контексті генезисної структури правових систем
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.24-27
30
Наукова стаття
До питання методологічного забезпечення проблеми удосконалення правової політики в контексті повномасштабної правової реформи в Україні
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
т.3 c.12-16
31
Наукова стаття
Правовая система Украины в генезисной структуре правовых систем: понятия и основные признаки
Мірошниченко Марія Іванівна
2014
Ежегодник украинского права. Сб. науч трудов
т.1 c.105.0000
32
Наукова стаття
Functional Integrity of Legal System as Scientific Research Subject
Мірошниченко Марія Іванівна
2014
The Conference is organised on the occasion of the 70th anniversary of the commencement of the Slovak National Council legislative activity
т.1 c.50-56

Повернення до списку

Вгору