Автори, співробітники Університету

Мірошниченко Ольга Юріївна

Ідентифікатор автора: 37152
Кількість пошукових запитів автора: 595
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Капітал підприємства: формування і використання / Методи та моделі в аналізі діяльності підприємства /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Управління матеріально-сировинними ресурсами на підприємствах вугільної промисловості
Мірошниченко Ольга Юріївна
Шептій Лілія Романівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
в.2(37) c.124-134.
2
Тези
Labour market and employment in Ukraine: Gender aspect
Мірошниченко Ольга Юріївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
3
Наукова стаття
The New Silk Road for Ukraine: Economic Potential and Prospects
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
roceedings of 11th International Silk Road Conference on Innovations in Business, Education and Sciences
c.49-57
4
Наукова стаття
Tourism aspect in regional economic development
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
Tourism and hospitality studies
в.5 (№2) c.52-64
5
Тези
The Great Silk Road as a Key Economic Link Connecting the Caspian Region and Europe
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
Young Researchers dedicated to 93th Anniversary of the National leader of Azerbaijan: Міжнародна наукова конференція
6
Тези
The Role of Ukraine in Restoring the Historic Silk Road
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
7
Наукова стаття
Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції
Мірошниченко Ольга Юріївна
Демченко Ксенія Валентинівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.28-34
8
Навчальний посібник
Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник
Гончарова Ольга Миколаївна
Мірошниченко Ольга Юріївна
2014
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
т.1 c.1-217
9
Наукова стаття
Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.151 c.73-78
10
Наукова стаття
Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств
Мірошниченко Ольга Юріївна
2014
Бізнес Інформ
т.5 c.280-285
11
Наукова стаття
Priorities for innovation development of Ukrainian enterprises
Мірошниченко Ольга Юріївна
2014
Informacijos mokslai
т.68 c.7-22
12
Наукова стаття
Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основних засобів вітчизняних підприємств
Мірошниченко Ольга Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.46-51
13
Тези
Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основного капіталу підприємств
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.123-124
14
Наукова стаття
Інноваційна діяльність підприємств України та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
ВПЦ "Київський університет"
т.28 c.182-191
15
Наукова стаття
The intellectual capital of an enterprise: the innovative aspect
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Informacijos mokslai
т.63 c.31-43
16
Наукова стаття
Global economic crisis and is effects on innovation activity of Ukrainian enterprises
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Political science, international relations and security studies
т.1 c.280-290
17
Наукова стаття
The Use of Cluster Analysis in the Study of Commercial Banks Activity in Ukraine
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
The 14th Doctoral Conference. Collection of papers
т.1 c.25-34
18
Тези
Интеллектуальный капитал как фактор повышения инновационной активности предприятия
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXII международной научно-практической конференции. Минск: Изд-во МИУ
т.1 c.36-37
19
Тези
Інноваційна діяльність підприємств України та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.103-107
20
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методи та моделі в аналізі діяльності підприємства»
Мірошниченко Ольга Юріївна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-51
21
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія грошей»
Мірошниченко Ольга Юріївна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-48
22
Наукова стаття
Інститут банкрутства як інструмент регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств
Мірошниченко Ольга Юріївна
2012
ВПЦ "Київський університет"
т.27 c.321-331
23
Наукова стаття
Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств
Мірошниченко Ольга Юріївна
2012
Ефективна економіка
т.2 c.12-13
24
Тези
Подходы к трактовне сущности категории "капитал"
Мірошниченко Ольга Юріївна
2012
Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXI международной научно-практической конференции
т.1 c.67-69
25
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Капітал підприємства: формування і використання»
Мірошниченко Ольга Юріївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-48
26
Наукова стаття
Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств
Мірошниченко Ольга Юріївна
2011
ВПЦ "Київський університет"
т.24 c.315-322
27
Тези
Система управления капиталом предприятия
Мірошниченко Ольга Юріївна
2011
Управление в социальных и экономических системах: материалы ХХ международной научно-практической конференции. – Минск
т.1 c.109-110
28
Тези
Исторический истоки консьюмеризма и его влияние на деятельность современных предприятий предприятия // Материалы конференции «Управление в социальных и экономических системах»
Мірошниченко Ольга Юріївна
Пашнюк Леся Олегівна
2011
Current problems in information and computational technologies
c.77.0000
29
Наукова стаття
Оцінка стану людського розвитку та аналіз тенденцій його змін в країнах СНД
Мірошниченко Ольга Юріївна
2010
ВПЦ "Київський університет"
т.22 c.179-184
30
Тези
Уровень развития человеческого потенциала в странах СНГ
Мірошниченко Ольга Юріївна
2010
Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2010" (МГУ, 12-15 апреля 2010) - М., 2010
т.1 c.92-93
31
Тези
Инновационно-инвестиционные возможности хлебопекарной отрасли Украины
Мірошниченко Ольга Юріївна
Пашнюк Леся Олегівна
2010
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
т.1 c.70-71
32
Наукова стаття
Вплив оновлення основних засобів на собівартість продукції підприємств хлібопекарської галузі України
Мірошниченко Ольга Юріївна
Пашнюк Леся Олегівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
т.20 c.109-116
33
Наукова стаття
Оцінка стану та розвитку страхової діяльності в Україні
Мірошниченко Ольга Юріївна
2009
Наукові записки НаУКМА
т.94 c.14-17
34
Наукова стаття
Динамічні порівняння рівня життя населення регіонів України
Мірошниченко Ольга Юріївна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
c.140-143
35
Наукова стаття
Оцінка рівня матеріальної забезпеченості й особистого споживання міських і сільських домогосподарств України
Мірошниченко Ольга Юріївна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.7-8 c.106-114
36
Тези
Використання методів кластерного аналізу для оцінки регіональних відмінностей у рівні життя населення України //Використання методів кластерного аналізу для оцінки регіональних відмінностей у рівні життя населення України
Мірошниченко Ольга Юріївна
2007
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.42-44
37
Матеріали конференції
Методи побудови інтегральних показників оцінки рівня життя населення
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
38
Матеріали конференції
Методические аспекты классификации факторов, влияющих на уровень жизни населения
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "ЛОМОНОСОВ"
39
Матеріали конференції
Аналіз споживання продуктів харчування домогосподарствами України у 2000-2004 рр
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції
40
Наукова стаття
Соціальні нормативи як критерій оцінки рівня життя населення
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.137-142
41
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення статистичного дослідження рівня життя населення
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Економічний вісник Національного технічного університету України
в.3 c.40-44
42
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади класифікації факторів впливу на рівень життя населення
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.4 c.122-126
43
Наукова стаття
Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Статистика України
в.3 c.72-78
44
Наукова стаття
Інтегральні показники рівня життя населення: методологічний аспект
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.9 c.140-143
45
Наукова стаття
Порівняльна оцінка рівня життя населення країн СНД
Мірошниченко Ольга Юріївна
2006
Збірник текстів доповідей на ІV науково-практичний конференції з нагоди Дня працівників статистики
46
Матеріали конференції
Социально-экономическая сущность категории «уровень жизни населения»
Мірошниченко Ольга Юріївна
2005
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "ЛОМОНОСОВ"
c.606
47
Матеріали конференції
Переваги та недоліки використання індексу людського розвитку для оцінки рівня життя населення
Мірошниченко Ольга Юріївна
2005
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.128-130
48
Матеріали конференції
Оцінка рівня життя населення України у контексті євроінтеграції
Мірошниченко Ольга Юріївна
2005
Збірник наукових праць конференції. Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір:стан і перспективи.
49
Наукова стаття
Індекс людського розвитку: методологічні аспекти та оцінка тенденцій його змін в країнах СНД
Мірошниченко Ольга Юріївна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.78 c.77-79
50
Наукова стаття
Актуальні питання оцінки рівня життя населення
Мірошниченко Ольга Юріївна
2005
Науковий вісник Національного аграрного університету

Повернення до списку

Вгору