Автори, співробітники Університету

Мойсієнко Анатолій Кирилович
Moysienko Anatoliy Kyrylovych

Ідентифікатор автора: 37264
Кількість пошукових запитів автора: 538
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української мови та прикладної лінгвістики
Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: граматика української мови / поетика /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 51, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Текст як мистецька даність. Проблеми поетичної мови
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2018
Видавець Іванченко
c.1-208
2
Наукова стаття
Фонічний компонент у експресивній системі поетичного тексту
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2018
Мовознавство
в.3 c.3-12
3
Наукова стаття
Наша кафедра
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2018
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1 (48) c.5-14
4
Наукова стаття
Хіазмічні конструкції як текстові утворення в українській мові
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2017
Теоретична і дидактична філологія
в.25 c.276-283
5
Наукова стаття
Віра Вовк: Молебень до Богородиці
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2017
Славістичні студії . Етнолінгвістика і міжкультурна комунікація
c.467-471
6
Монографія
Народна загадка в текстово-дискурсивному виміру
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2016
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-176
7
Монографія
Філологічні студії
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2016
ФОП Жовтий О.О.
c.1-368
8
Навчальний посібник
Синтаксис української мови
Мойсієнко Анатолій Кирилович
Шевель Святослав Миколайович
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-553
9
Наукова стаття
Синтаксис української мови
Мойсієнко Анатолій Кирилович
Шевель Святослав Миколайович
2016
ВПЦ "Київський університет"
10
Наукова стаття
Візуальний компонент як інтертекстуальне явище
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2015
Problemy współczesnej humanistyki
т.2 c.144
11
Наукова стаття
Тарас Шевченко: до проблеми новаторства
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2014
Записки Наукового Товариства імені Шевченка.
т.166 c.131-140
12
Наукова стаття
Звуковий компонент у народній загадці
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2015
Теоретична і дидактична філологія
c.288-296
13
Наукова стаття
Про деякі типологічні особливості загадки (народної та літературної)
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2015
Мовознавство
т.3 c.56-62
14
Наукова стаття
Невторений шлях поета
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2015
Літературна Україна
т.27 c.13
15
Наукова стаття
Народна загадка в системі та структурі інших фольклорних жанрів // Життя зі словом
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2014
Посвіт
c.321-327
16
Наукова стаття
Світ української символіки
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Мова у дзеркалі особистості
c.274-280
17
Наукова стаття
Матеріали до шахового словника української мови
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.115-135
18
Антропоніми // Шевченківська енциклопедія: в 6 т.
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.1 c.227.0000
19
Монографія
Слово в системі шевченкового тексту. Поетика декодування
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.1-255
20
Наукова стаття
Структурно-смислова організація складного речення в народній загадці // Акцентологія. ЕтимологіяСемантика: До 75-річчя акад. НАН України В. Г. Скляренка
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
21
Наукова стаття
Капуста Віктор Львович // Енциклопедія сучасної України.
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Енциклопедія сучасної України
т.12 c.264.0000
22
Наукова стаття
Антропоморфізація // Шевченківська енциклопедія
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.1 c.225.0000
23
Наукова стаття
Епітет // Шевченківська енциклопедія: в 6 т.
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.2 c.506.0000
24
Наукова стаття
Звукосимволізм у поезії Шевченка // Шевченківська енциклопедія: в 6 т.
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.2 c.712.0000
25
Наукова стаття
Мовотворчість Тараса Шевченка у слов'янській рецепції XIX-XXI ст.
Гнатюк Лідія Павлівна
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Мовознавство
т.3 c.100-112
26
Наукова стаття
Огієнківський словник Шевченкової мови
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Studia Ucrainica Varsoviensia
т.1 c.177-184
27
Наукова стаття
Шевченкове слово у слов’янському світ
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.117 c.4-19
28
Наукова стаття
Образна стихія народної загадки в авторських поетичних текстах //Методологія та історіографія мовознавства
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
29
Наукова стаття
Мовотворчість Тараса Шевченка в слов’янській рецепції ХІХ – ХХІ ст.
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Слов'янські обрії: ХУ Міжнародний з'їзд славістів
т.6 c.148.0000
30
Наукова стаття
Народна загадка в системі авторських художніх текстів
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Слово і час
c.24.0000
31
Наукова стаття
Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Українська мова
c.39.0000
32
Тези
Языковое творчество Тараса Шевченко в славянской рецепции ХІХ-ХХІ вв.
Гнатюк Лідія Павлівна
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
33
Наукова стаття
Повторюване слово в динамічній системі народної загадки
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.105 c.22-24
34
Наукова стаття
“Той, хто творить з нічого”
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Початкова школа
т.5 c.13.0000
35
Наукова стаття
Зостатись у слові
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Слово Просвіти
т.29 c.19.0000
36
Наукова стаття
Людина в земному і небесному космосі народної загадки
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Семантика тексту та когнітивної лінгвістики. Київ
c.411.0000
37
Наукова стаття
Креалізовані тексти української поезії
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Функционализм как основа лингвистических исследований. Ялта
c.50.0000
38
Наукова стаття
Микола Вінграновський: “Голос мій не відлюбиться і не відійде”
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2012
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
c.509.0000
39
Наукова стаття
Білоруський сонет і його рецепція в Україні
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2011
40
Наукова стаття
Співавтором моїх віршів - рідна мова
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2011
41
Монографія
Мова як світ світів. Поетика текстових структур
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2008
42
Наукова стаття
Пишний яр української мови, української словесності
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2008
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
43
Наукова стаття
Звертання: граматична природа, функціональний аспектаспект // Verba Magistri : Зб. наук. праць
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2008
44
Наукова стаття
«Кримські сонети» Адама Міцкевича в українських інтерпретаціях // Слово. Думка. Людина: Зб. наук. праць
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2008
45
Наукова стаття
Поетика слова і світу
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2008
Мовознавство
c.32.0000
46
Тези
Использование корреляционной обработки информации в ферромагнитных пленках для выделения сигналов из уровня шума
Мелков Геннадій Андрійович
Мойсієнко Анатолій Кирилович
Прокопенко Олександр Володимирович
2008
47
Наукова стаття
У руслі багатоаспектної проблематики (Рец.: Бойко Н.І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Українська мова
c.1.0000
48
Наукова стаття
Два крила творчості
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Українознавство
c.1.0000
49
Наукова стаття
Два крила творчості Віктора Женченка
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Українознавство
c.20.0000
50
Наукова стаття
Інтертекстуальний компонент у структурі поетичного твору
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
51
Наукова стаття
Мистецтво бачити світ // Актуальні проблеми філології та перекладознавства
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Зб. наукових праць. Херсон
52
Наукова стаття
Під знаком "Культура слова" // Лінгвостилістика : об'єкт - стиль, мета, оцінка
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Зб. наук. праць. Лінгвістика
53
Наукова стаття
Поткання поезії і любові // Поліщук П. Сонети
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Збірка наукових матеріалів до ІV Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми металінгвістики"
54
Наукова стаття
У руслі багатоаспектної проблематики
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Ніжинська старовина
55
Наукова стаття
У царині візуального вірша
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2007
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
56
Наукова стаття
Всесвіт крізь призму слова
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2005
57
Наукова стаття
Конструкції з прийменником без у народній загадці
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2005
58
Наукова стаття
Тарас Шевченко: До питання новаторства.
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2005
59
Наукова стаття
Люстро Юрія Завгороднього
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2005
60
Наукова стаття
Під маскою соціальної справедливості
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2005
Слово Просвіти
61
Наукова стаття
Хто відповість?
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2005
Літературна Україна

Повернення до списку

Вгору