Автори, співробітники Університету

Моренець Ірина Миколаївна
Morenec Іrina Mikolaivna

Ідентифікатор автора: 37323
Кількість пошукових запитів автора: 361

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Соціолінгвальний та лінгвокогнітивний напрямки

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Суб’єкт установки та суб'єкт прескрипції в структурно-смислових схемах тексту
Гетьман Зоя Олексіївна
Моренець Ірина Миколаївна
2017
IV Всеукраїнська наукова конференція романістів "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивеі парадигми сучасного романського мовознавства" 5-6 жовтня 2017
c.10-12
2
Наукова стаття
Квазігіпотаксичні структури в іспанському розмовному мовленні
Гетьман Зоя Олексіївна
Моренець Ірина Миколаївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наукових праць КНУ імені Тараса Шевченка. К.: Логос.
в.28 c.82-87
3
Наукова стаття
Modals and periphrastics in English and Dutch
Боцман Андрій Васильович
Моренець Ірина Миколаївна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.ІІІ (15) c.7-10
4
Навчальний посібник
Діалог культур: Іспанія/Україна
Моренець Ірина Миколаївна
2015
Київ: Освіта
c.1-114
5
Наукова стаття
Суфіксальне словотворення деад’єктивних дієслів з ознакою перфективності / неперфективності в сучасній іспанській мові
Моренець Ірина Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.26 c.170-179
6
Наукова стаття
Взаємодія футурального презенса і аналітичного футурума у сучасних германських мовах
Боцман Андрій Васильович
Моренець Ірина Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.22-38
7
Наукова стаття
Дивергентно-ротаційна модель розвитку германського футурума
Моренець Ірина Миколаївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.51-66
8
Наукова стаття
Морфологічної продуктивності словотворення в сучасній іспанській мові
Моренець Ірина Миколаївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.24 c.269 – 274
9
Наукова стаття
Продуктивність дієслівного словотворення в сучасній іспанській мові за допомогою суфіксів -e-(a), -iz-(a), -ec-(e). -ific-(a) та -a- (за формальними критеріями)
Моренець Ірина Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.135-143
10
Наукова стаття
Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворених за допомогою суфікса -e-(a)- в сучасній іспанській мові.
Моренець Ірина Миколаївна
2009
11
Наукова стаття
Утворення біактантних дієслів з суфіксом -e-(a)- в іспанській мові.
Моренець Ірина Миколаївна
2008
12
Наукова стаття
Деномінальне та деад’єктивне утворення дієслів за допомогою суфікса -ес-(е)- (в сучасній іспанській мові).
Моренець Ірина Миколаївна
2009
13
Наукова стаття
Фонетичні зміни при семантичному утворенні дієслів в іспанській мові:аломорфія.
Моренець Ірина Миколаївна
2008
14
Наукова стаття
Утворення дієслів за допомогою суфікса -ific-(a)-в сучасній іспанській мові.
Моренець Ірина Миколаївна
2008
15
Наукова стаття
Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові.
Моренець Ірина Миколаївна
2007

Повернення до списку

Вгору