Автори, співробітники Університету

Мороз Олеся Федорівна
Moroz, Olesia F.

Ідентифікатор автора: 37331
Author Identifier Number Scopus: 26531592500 →
Кількість пошукових запитів автора: 392

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біофізики та медичної інформатики
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Восьмий з’їзд Українського біофізичного товариства
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2020
Біофізичний вісник
в.43 c.174-176
2
Розділ монографії
Uterine contractility: focus on some new targets to affect the functionю. In Conceptual options for the development of medical science and education.
Мороз Олеся Федорівна
2020
Publishing House "Baltija Publishing"
c.201-231
3
Тези
Пошук нових молекулярних мішеней регуляції скоротливості матки
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
Лаврик Роман Тарасович
Суха Ірина Андріївна
Тараріна Валентина В`ячеславівна
2020
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування внутрішніх органів»
c.41-43
4
Звіти
Сучасні можливості регуляції скоротливої активності міометрію в нормальних та патофізіологічних умовах
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
28-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2019. Київ, 1-3 жовтня
5
Матеріали конференції
Effects of lyposomal quercetin on myometrial contractions under hypoosmotic cell swelling
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
Фізіологічний журнал
т.65 в.3 c.38
6
Матеріали конференції
TRPC4 channels as molecular targets for controlling normal and impaired uterine contractility
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
Лаврик Роман Тарасович
Федоренко Олексій Дмитрович
2019
13th Congress of th European Society of Gynecology
7
Наукова стаття
Curcuminoids and novel opportunities for the treatment of alzheimer’s disease: Which molecules are actually effective?
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
Current Molecular Pharmacology
т.12 в.1 c.12-26
8
Наукова стаття
Multifunctional TRPV1 Ion Channels in Physiology and Pathology with Focus on the Brain, Vasculature, and Some Visceral Systems
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
BioMed Research International
т.2019 c.5806321
9
Розділ монографії
Uterine myocytes: development, structure and function
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
“Advances in Medicine and Biology”, Editor L.V. Berhardt, Nova Science Publishers
т.148 в.2 c.27-96
10
Тези
Агоністи TRPC4 іонних каналів як альтернативні стимулятори скорочення міометрію
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
Тези доповідей VІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. – Київ-Луцьк, 12-15 листопада 2019 р.
c.23
11
Тези
Кількісний аналіз біофізичних параметрів скорочення міометрію при тензометричній реєстрації
Артеменко Олександр Юрійович
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2019
Тези доповідей VІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. – Київ-Луцьк, 12-15 листопада 2019 р.
c.41
12
Тези
Роль механочутливих TRPV4 каналів у регуляції скоротливості міометрію людини
Жолос Олександр Вікторович
Мороз Олеся Федорівна
2018
Тези доповідей Тематичного VІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. – Київ, 29-31 жовтня 2018 р
c.42
13
Наукова стаття
Heterobinuclear Zn–Ln and Ni–Ln Complexes with Schiff-Base and Carbacylamidophosphate Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Catalytic Activity
Амірханов Володимир Михайлович
Амірханов Олексій Володимирович
Знов'як Катерина Олександрівна
Мороз Олеся Федорівна
Пенкова Лариса Володимирівна
Слива Тетяна Юріївна
2014
European Journal of Inorganic Chemistry
т.23 c.3720–3730
14
Тези
Новые гетеробиядерные 3d-4f комплексы на основе карбациламидофосфатов: синтез, строение и свойства // XVIІI Українська конференція з неорганічної хімії, Харків, 27 червня - 1липня 2011.
Мороз Олеся Федорівна
Фрицький Ігор Олегович
2011
15
Наукова стаття
Tris{N-[bis(dimethylamino)phosphinoyl]-2,2,2-trichloro-acetamido}(triphenylphosphineoxide)holmium(III)
Мороз Олеся Федорівна
Слива Тетяна Юріївна
Фрицький Ігор Олегович
2010
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
c.0.0000
16
Наукова стаття
Гетеробіядерні [Zn-Ln] координаційні сполуки на основі карбациламідофосфатних комплексів лантаноїдів // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 2010
Амірханов Володимир Михайлович
Мороз Олеся Федорівна
2010
17
Праці конференції
Координаційно ненасичені комплекси РЗЕ на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату як конструкційні блоки при синтезі 3d-4f сполук // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 2010
Мороз Олеся Федорівна
Слива Тетяна Юріївна
2010
18
Праці конференції
Structure and near-infrared luminescence of 1D polymeric tetrakis Yb(III) complexes with aryl functionalized SAPh // First international conference on luminescence of lanthanides, ICLL 1, September 5-9, 2010, Odessa, Ukraine
Амірханов Володимир Михайлович
Мороз Олеся Федорівна
Труш Віктор Олександрович
2010
19
Наукова стаття
New Cooper (II) 1D Polymer Containing Dimethyl(phenylsulfonyl)amidophosphate: Synthesis, Crystal Structure and Magnetic Properties
Амірханов Володимир Михайлович
Мороз Олеся Федорівна
Мороз Юрій Сергійович
Труш Віктор Олександрович
2009
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
т.28 c.1331.0000
20
Наукова стаття
Зміни співвідношення ліпідних компонентів жовчі щурів при застосуванні нейропептиду бомбезину
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.52.0000
21
Наукова стаття
Роль бомбензинподібних пептидів у регуляції жовтоутворення щурів
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
Физика живого
т.17 c.139.0000
22
Наукова стаття
Жовчоутворювальна функція печінки у щурів різного віку
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.12 c.16.0000
23
Наукова стаття
Вплив бомбезину на жовчну секрецію у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Мороз Олеся Федорівна
2006
Науковий вісник Вінницького державного університету
т.2006 c.43.0000
24
Тези
Bombesin influence on bile lipid composition in rat // Acta Physiological society and the Federation of European Physiological Societies. 11-14 September 2007, Bratislava, Slovakia
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007

Повернення до списку

Вгору