Автори, співробітники Університету

Мороз Євгенія Олегівна

Ідентифікатор автора: 37337
Кількість пошукових запитів автора: 531

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Теорії та історії соціології
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Можливості втілення моделі "міста для людей" Яна Гейла у процесі проектування соціального простору міст України
Мороз Євгенія Олегівна
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.35-38
2
Наукова стаття
Методичні та концептуальні аспекти викладання дисципліни "Історія соціології в Україні".і
Мороз Євгенія Олегівна
2019
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.40 в.1-2 c.101-110
3
Наукова стаття
До проблеми соціологічного осмислення перешкод трансформацій простору міста Києва крізь призму концепції Яна Гейла
Мороз Євгенія Олегівна
2019
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.46-53
4
Матеріали конференції
Антиурбанізм як напрям суспільної модернізації в Україні (на основі аналізу робіт П.Куліша)
Мороз Євгенія Олегівна
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.108-110
5
Наукова стаття
Методичні та концептуальні аспекти викладання дисципліни «соціологічні теорії міста та урбанізації»
Мороз Євгенія Олегівна
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.2(37) c.48-54
6
Наукова стаття
The problem of retention of national identity in the context of civilizational transformation in sociological heritage of Olexander Potebnya
Мороз Євгенія Олегівна
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.4 в.5 c.156-160
7
Матеріали конференції
Соціальні суперечності процесу репродукції культурного капіталу в контексті пострадянських трансформацій
Мороз Євгенія Олегівна
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.14 c.106-109
8
Наукова стаття
Характеристика часової структури життєсвіту у феноменологічній соціології А. Шюца та Т. Лукмана
Мороз Євгенія Олегівна
Степанченко Т.В.
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.95-103
9
Тези
Дискурсивні та текстологічні виміри культурного капіталу
Мороз Євгенія Олегівна
2017
Культура – Текст – Особистість: українські перспективи. Всеукраїнська науково-теоретична конференція
c.110-113
10
Наукова стаття
Методичні та концептуальні аспекти викладання дисципліни «Сучасні соціологічні теорії»
Мороз Євгенія Олегівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4 (29) c.107-113
11
Наукова стаття
До проблеми ідентифікації сутнісних ознак концепту «культурний капітал» крізь призму генези його формування в теоретичній соціології ХХ - початку XXI століття
Мороз Євгенія Олегівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.49-56
12
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади концепції культурної репродукції П.Бурдьє: можливості використання на сучасному етапі розвитку соціологічної теорії
Мороз Євгенія Олегівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.14-21
13
Наукова стаття
Зміст та пізнавальний потенціал поняття «капітал» в економіко-соціологічній концепції суспільного розвитку К.Маркса
Мороз Євгенія Олегівна
2015
Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць
c.86-89
14
Наукова стаття
Теорії соціального капіталу в сучасній соціології: методичні та пізнавальні аспекти
Мороз Євгенія Олегівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.78-85
15
Матеріали конференції
Трансформація детермінантів накопичення та формування культурного капіталу у вимірах глобальних тенденцій розвитку громадянського суспільства
Мороз Євгенія Олегівна
2014
16
Матеріали конференції
Культурний капітал як фактор соціокультурної трансформації пострадянських суспільств
Мороз Євгенія Олегівна
2014
Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства.Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 22-23 травня 2014 р.)
т.11 c.44-47
17
Наукова стаття
До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології та соціальної антропології
Мороз Євгенія Олегівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.6-13
18
Наукова стаття
Культурні еліти як соціальний актор структурних трансформацій сучасних суспільств
Мороз Євгенія Олегівна
2014
Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць
т.11 c.91-95
19
Матеріали конференції
Доцільність постановки питання щодо виокремлення предметної області соціології як науки в умовах суспільства, що змінюється
Мороз Євгенія Олегівна
2013
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
т.6 c.36-40
20
Наукова стаття
Проблема концептуалізації та операціоналізації поняття «культурний капітал» в сучасній теоретичній соціології
Мороз Євгенія Олегівна
2013
Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць
c.91.0000
21
Наукова стаття
До проблеми соціологічної концептуалізації «культурного капіталу» серед суміжних за змістом термінологічних аналогів
Мороз Євгенія Олегівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.27-34
22
Наукова стаття
Українське суспільство в контексті освітніх процесів і залучення до культурних практик: трансформація ціннісних орієнтацій
Мороз Євгенія Олегівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.20-28
23
Тези
Освіченість як ціннісна орієнтація сучасної української молоді: термінальні та інструментальні характеристики
Мороз Євгенія Олегівна
2013
24
Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології
Мороз Євгенія Олегівна
2012
25
Наукова стаття
Структурний аспект аналізу культурного капіталу в сучасних соціологічних теоріях
Мороз Євгенія Олегівна
2012
26
Наукова стаття
Трансформація сімейного виховання як детермінанти накопичення та формування культурного капіталу в контексті сучасних суспільних процесів
Мороз Євгенія Олегівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.32-38
27
Тези
Функціональна трансформація суб'єкту-носія культурного капіталу на сучасному етапі розвитку суспільства
Мороз Євгенія Олегівна
2011
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
c.97-100
28
Тези
Сучасне соціологічне переосмислення протиставлення елітарного та масового у концепції культурного капіталу
Мороз Євгенія Олегівна
2011
Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної на-уково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
c.276-279
29
Тези
Ціннісні орієнтації виховних стратегій як чинник накопичення культурного капіталу у сучасному суспільстві
Мороз Євгенія Олегівна
2011
Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Соціальні зміни та культурна ідентичність». Збірник наукових тез
c.179-183
30
Наукова стаття
Місце та роль соціальної комунікації в структурі інкорпорованого культурного капіталу особистості
Мороз Євгенія Олегівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.128-138
31
Наукова стаття
Вплив репродуктивного культурного капіталу індивіда на доступ до вищої освіти: теоретичні аспекти
Мороз Євгенія Олегівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.133-140
32
Тези
Глобалізація як фактор трансформації джерел формування культурного капіталу індивіда
Мороз Євгенія Олегівна
2010
Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія: Міжнародна науково-практична конференція з соціології
c.317-319
33
Тези
Специфіка розуміння механізмів передачі та відтворення культурного капіталу в межах моделей міжпоколінної репродукції vs. соціальної мобільності
Мороз Євгенія Олегівна
2010
Соціологія і сучасні соціальні трансформації: Матеріали II Міжнародної конференції студентів та молодих науковців. Київ, 22-23 жовтня, 2009 р
c.114-116
34
Наукова стаття
Генеза теоретичного змісту поняття «культурний капітал» у соціології
Мороз Євгенія Олегівна
2009
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць.
c.120-129
35
Наукова стаття
Можливості застосування поняття «культурний капітал» в емпіричних соціологічних дослідженнях
Мороз Євгенія Олегівна
2009
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
c.195-205
36
Наукова стаття
Соціально-технологічний вимір поняття «культурний капітал» у соціології
Мороз Євгенія Олегівна
2009
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць
c.116-124
37
Наукова стаття
Символічна параметризація культурного капіталу: кількість, якість, модальність
Мороз Євгенія Олегівна
2009
Studia Metodologica
c.15-21
38
Наукова стаття
Виділення окремих груп підприємств на основі аналізу економіко-господарських показників
Мороз Євгенія Олегівна
2008
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону:Науковий збірник
c.138 – 142
39
Наукова стаття
Проблеми антикри-зового управління підприємством в Україні: класифіка-ція та шляхи подо-лання
Мороз Євгенія Олегівна
2005
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
c.594-599
40
Тези
Сучасна аграрна цивілізація в світлі загальної теорії постіндустріального суспільства
Мороз Євгенія Олегівна
2005
Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Іннова-ційно-інвестиційна мо-дель розвитку економі-ки Вінниччини» Збір-ник статей.
c.145-148
41
Наукова стаття
Дивідендна політика як складова забезпечення інтересів учасників корпоративного управління
Мороз Євгенія Олегівна
2004
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.1 c..227-232
42
Тези
Дивідендна політика в корпоративному управлінні
Мороз Євгенія Олегівна
2004
Матеріали Всеукраїн-ської науково-практичної конференції „Інвестиційні стратегії сталого розвитку”
т.2 c.116-118

Повернення до списку

Вгору