Автори, співробітники Університету

Моторина Тетяна Михайлівна

Ідентифікатор автора: 37402
Кількість пошукових запитів автора: 606
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Статистики та демографії
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Аналіз інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі України та Польщі
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2019
Банківська справа
в.2 c.64-77
2
Наукова стаття
Use of national account data in international comparisons of indicators dynamics and structure GDP (at the production stage)
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2019
Proceedings of 62th ISI World Statistics Congress
3
Наукова стаття
Prospects for the development of higher education based on Big Data technology
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2019
Proceedings of 62th ISI World Statistics Congress
4
Матеріали конференції
Аналіз впливу факторів на розмір тарифу пасажирських авіаперевезень за допомогою регресійного аналізу на змішаних факторних множинах
Моторина Тетяна Михайлівна
Почитенко Олександра Вікторівна
2018
Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку. XVI Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівника статистики
c.200-203
5
Матеріали конференції
Удосконалення оцінки фінансових інструментів з використанням міжнародних статистичних стандартів
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.65
6
Матеріали конференції
Місце України на світовому ринку технологій Big Data
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2019
Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики: Нові джерела та методи поширення даних у статистиці
c.47-49
7
Тези
Impact of big data on development of the curricula of training statisticians in Ukrainian university
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2017
IASE 2017 Satellite Conference
c.63
8
Монографія
Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості
Гончар Ігор Анатолійович
Ковтун Наталія Василівна
Моторина Тетяна Михайлівна
Пальян Зінаїда Оганесівна
Приходько Катерина Русланівна
Шибіріна Світлана Олександрівна
Бабірад-Лазунін Володимир Олегович
Романюк Ірина Петрівна
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-479
9
Наукова стаття
Wykorzystanie tabel „input-outputtables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej
Моторина Тетяна Михайлівна
2016
Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria
в.7 c.47-58
10
Наукова стаття
Нові тренди в міжнародній статистиці
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2017
Статистика України
в.3(78) c.98-105
11
Тези
On the problem of adaptation international experience population and housing censusesby alternative methods at Ukrainian conditions
Моторина Тетяна Михайлівна
2017
IV International scientific conference Statistics of the XXI Century: New Challenges New Opportunities
c.28
12
Тези
Impact of big data on development of the curricula of training statisticians in Ukrainian university
Моторина Тетяна Михайлівна
2017
Rabat
c.63
13
Наукова стаття
Methodological approaches for the calculation of indicators of financial flows in the household sector// Quantitative methods in accounting and finance.
Моторина Тетяна Михайлівна
2015
Publishing House of Wroclaw University of Economics
c.37-43
14
Тези
Changes in classification of assets in SNA 2008 compared to SNA 1993
Моторина Тетяна Михайлівна
2015
Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: Міжнародна науково-практична конференція
т.58 c.25-26
15
Навчальний посібник
Національне рахівництво
Моторина Тетяна Михайлівна
2014
Центр учебной литературы
т.1 c.1-196
16
Наукова стаття
Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно міжнародних стандартів
Моторина Тетяна Михайлівна
2014
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.1 c.127-133
17
Праці конференції
Factors of sustainability in statistics education in Ukraine/ 9th International Conference on Teaching Statistics “Sustainability in statistics education” Flagstaff, Arizona, USA, 13–18 July 2014
Моторина Тетяна Михайлівна
2014
Праці конференції
т.1 c.1-4
18
Тези
Фінансово-кредитні інструменти капіталізації грошових заощаджень домашніх господарств / Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування науково-практичної конференції
Моторина Тетяна Михайлівна
2014
Праці конференції
т.1 c.85-86
19
Наукова стаття
Scope for using financial accounting data for the purposes of the system of national account
Моторина Тетяна Михайлівна
2012
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
т.263 c.109.0000
20
Тези
Статистична оцінка результатів діяльності фінансових посередників за методологією СНР
Моторина Тетяна Михайлівна
2013
Праці конференції
т.1 c.114.0000
21
Наукова стаття
Scope for using financial accounting data for the purposes of the system of national accounts
Моторина Тетяна Михайлівна
2012
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
т.1 c.109.0000
22
Тези
Comparison of the use of household savings Ukraine and Polish
Моторина Тетяна Михайлівна
2012
Праці конференції
т.1 c.185.0000
23
Наукова стаття
Implementation Of International Standard “Government Finance Statistics” In Practice Of Developing Countries (Ukraine As An Example) / 58th Session of the International Statistical Institute , Dublin, Ireland, A
Моторина Тетяна Михайлівна
2011
Праці конференції
т.1 c.1.0000
24
Тези
Методичні підходи до розрахунку валового внутрішнього продукту
Моторина Тетяна Михайлівна
2011
25
Тези
Методичні підходи до розрахунку валового регіонального продукту / Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конференції.
Моторина Тетяна Михайлівна
2011
Праці конференції
т.1 c.59.0000
26
Тези
Напрями гармонізації облікової системи України в умовах євроінтеграції / Облік, аналізу і аудит в системі управління суб”єктів господарювання: вітчизняна практика та міжнародний досвід, матеріали міжнародній науково-практичної конференціі.-Сімферополь
Моторина Тетяна Михайлівна
2011
Праці конференції
т.1 c.141.0000
27
Наукова стаття
напрями гармонізації статистичного і бухгшалтерського обліку з метою покращення інформаційного забезпечення управлінських рішень
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2010
28
Наукова стаття
Концепція ланцюга вартості в управлінні підприємством
Моторина Тетяна Михайлівна
2010
29
Словник
Система національних рахунків / Фінанси.Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т
Моторина Тетяна Михайлівна
2010
30
Тези
Концепція ланцюга вартості в управлінні підпріємством / Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів та аудиту. Зб.матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій 15-річчю кафедри обліку і аудиту. Сімферополь
Моторина Тетяна Михайлівна
2010
Праці конференції
т.1 c.48.0000
31
Тези
Форми і методи внутрішнього аудиту рівня залишкових знань студентів / 1Х Всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні» 18-19листопада 2010 року
Моторина Тетяна Михайлівна
2010
Праці конференції
т.1 c.209.0000
32
Наукова стаття
Напрями гармонізації статистичного і бухгалтерського обліку з метою покращення інформаційного забезпечення управлінських рішень
Моторина Тетяна Михайлівна
2009
Статистика України
т.4 c.0.0000
33
Тези
Проблеми гармонізації системи національних рахунків та бухгалтерського обліку в умовах створення єдиного інформаційного простору
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2009
Збірник матерілів наукової конференції.Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні.
c.235-236
34
Наукова стаття
Україна на ринках недорогоцінних металів
Моторина Тетяна Михайлівна
2008
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.6 c.93.0000
35
Тези
Гармонізація обліку і статистики / Система державної статистики в Україні:
Моторина Тетяна Михайлівна
2008
Праці конференції
т.1 c.28.0000
36
Тези
Оцінка процесу формування доходів домогосподарств у національних рахунках
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2008
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи, Держкомстат України ДАСОА
c.109-110
37
Methods of statistical forecasting of macroeconomic indexes (on the Ukraine economy example) / 56th Session of the International Statistical Institute , Lisbon, Portugal , August 22-29
Моторина Тетяна Михайлівна
2007
Праці конференції
т.1 c.1.0000
38
Навчальний посібник
Облік на підприємствах малого бізнесу. Навальний посібник
Гура Надія Олександрівна
Мельник Тетяна Григорівна
Моторина Тетяна Михайлівна
2007
39
Наукова стаття
Statistical analysis air pollution influence on the illness of windpipe in the some cities of Dnipropetrovs’k region of the Ukraine
Моторина Тетяна Михайлівна
Приходько Катерина Русланівна
2005
Publishing House of Wroclaw University of Economics
c.167-171

Повернення до списку

Вгору