Автори, співробітники Університету

Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Muzyka-Stefanchuk Oksana

Ідентифікатор автора: 37440
Author Identifier Number Scopus: 57192710913 →
ResearcherID, Web of Science: G-7213-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 573

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Фінансового права
Посада: Завідувач кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблеми податкових процедур у контексті відповідних навчальних дисциплін
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Сучасна університетська правова освіта і наука: матеріали конференції
т.2 c.111-115
2
Матеріали конференції
Європейське підґрунтя процесів децентралізації влади в Україні
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.354-356
3
Навчальний посібник
Фінансове право
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Ін Юре
c.1-384
4
Наукова стаття
Вплив євроінтеграційних процесів на аудит діяльності банків в Україні
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.6-13
5
Наукова стаття
Обмін інформацією як прояв принципу належного управління у сфері оподаткування у контексті ст. 350 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Науково-практичний електронний журнал. Правові системи
т.1 c.85-91
6
Наукова стаття
Правове регулювання обміну податковою інформацією (європейський та інший міжнародний досвід)
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Науково-практичний електронний журнал. Правові системи
т.3 c.44-53
7
Наукова стаття
Прозорість як прояв принципу належно управління у сфері оподаткування (у контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.15-20
8
Наукова стаття
Public interest in budget legal relations: Ukrainian-European aspect
Губерська Наталія Леонідівна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest
c.227-242
9
Наукова стаття
Належне управління у сфері оподаткування у контексті ст. 349 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.5 c.8-13
10
Наукова стаття
Участь європейських та інших міжнародних організацій у процесі управління публічними фінансами
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Право і суспільство
т.5 c.158-163
11
Матеріали конференції
Інтеграція вітчизняного фінансового сектору у світові ринки капіталу
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
12
Матеріали конференції
Антропосоціокультурне підґрунтя зловживань та ухилення від оподаткування: українські та європейські реалії
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Антропосоціокультурна природа права: Матеріали наукової коференції
c.118-124
13
Матеріали конференції
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Губанов Олег Олександрович
Кравченко Михайло Георгійович
Малюга Леся Юріївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Орлеан Андрій Михайлович
Проневич Олексій Станіславович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.1-104
14
Матеріали конференції
Про визначення поняття «фінансова послуга»: українсько-європейський аспект
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.53-54
15
Матеріали конференції
Процесуально-процедурні питання термінології Податкового кодексу України та законодавства країн-ЄС
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Вороновські читання
c.131-135
16
Наукова стаття
Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні реалії та перспективи розвитку
Ковалко Наталія Миколаївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.322-330
17
Наукова стаття
To understanding behavior of subjects of financial relations
Губерська Наталія Леонідівна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 c.315-320
18
Наукова стаття
Податковий кодекс України: термінологічні проблеми та судова практика
Губерська Наталія Леонідівна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Вісник Асоціації фінансового права
т.1 c.81-93
19
Наукова стаття
Адаптація українського законодавства до вимог ЄС (на прикладі регулювання банківських відносин)
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.3 c.23-30
20
Наукова стаття
Термінологічні проблеми податкового законодавства у контексті вітчизняної та європейської судової практики
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Наука і правоохорона
21
Наукова стаття
Поняття інтернаціоналізації у банківській сфері
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.5 c.8-12
22
Наукова стаття
Питання аудиту діяльності банків у контексті євроінтеграційних процесів в Україні
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Наука і правоохорона
т.3 c.268-274
23
Наукова стаття
Порівняльне правознавство та адаптація до законодавства ЄС у галузі прямих податків
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.5 c.6-12
24
Наукова стаття
Поняття «фінансова послуга» у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.46
25
Наукова стаття
До питання про розуміння прав, правомірної та неправомірної поведінки суб’єктів фінансових правовідносин
Губерська Наталія Леонідівна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Право України
т.9 c.184-391
26
Наукова стаття
Взаємовідносини ЄС, Азії, США та України у банківській сфері: проблеми розвитку та уніфікації законодавчої термінології
Губерська Наталія Леонідівна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.23 в.2 c.52-59
27
Наукова стаття
Процесуальні та процедурні питання у фінансовому законодавстві України та ЄС (питання термінології)
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2017
Вісник Асоціації фінансового права
28
Монографія
Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу
Ковалко Наталія Миколаївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Саміт-Книга (монографія)
c.1-263
29
Наукова стаття
Проблеми протидії корупції у прикордонній сфері в Україні в умовах євроінтеграції
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Порівняльно-аналітичне право
в.1 c.189-191
30
Наукова стаття
Конституційні норми про місцеві фінанси у контексті адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.22-25
31
Тези
Проблеми зловживання правом у податкових відносинах: вітчизняний та європейський досвід
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
т.2 c.20-24

Повернення до списку

Вгору