Автори, співробітники Університету

Муніч Нелла Володимирівна

Ідентифікатор автора: 37456
Кількість пошукових запитів автора: 502

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Географії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 55, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Екологічна конкурентоспроможність як важлива передумова розвитку національної економіки
Муніч Нелла Володимирівна
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2020
Topical issues of the development of modern science
c.719-725
2
Матеріали конференції
Персоналии в методике географии : Владимир Георгиевич Эрдели
Муніч Нелла Володимирівна
2017
РГПУ им. А.И. Герцена
c.52-56
3
Матеріали конференції
Проблеми формування змісту шкільної географічної освіти
Муніч Нелла Володимирівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.295-297
4
Наукова стаття
Географічна освіта в інтересах збалансованого просторового (сталого) розвитку
Муніч Нелла Володимирівна
Британський Петро Анатолійович
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.22 c.24-35
5
Наукова стаття
Місце, роль і значення діяльнісного підходу у вивченні шкільної географії
Муніч Нелла Володимирівна
Макєєва Альона Ігорівна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.22
6
Наукова стаття
Освітня діяльність вчителя географії в альтернативній школі
Муніч Нелла Володимирівна
Логінова Аліна Олексіївна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.22 c.63-71
7
Наукова стаття
Принцип гуманітаризації на прикладі персоналій у шкільній географічній освіті
Муніч Нелла Володимирівна
Ісько Ольга Сергіївна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.22 c.48-63
8
Наукова стаття
Integrated Approach To Teacher Education: Comparative Study Results In Russia, Ukraine, China
Муніч Нелла Володимирівна
2018
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS
c.640-650
9
Монографія
Персоналии в методике географии
Муніч Нелла Володимирівна
2017
География: инновации в науке и образовании. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена
т.1 в.1 c.71-75
10
Наукова стаття
Географія цілей та можливостей
Муніч Нелла Володимирівна
2017
Географія та економіка в рідній школі
т.1 в.9 c.42-45
11
Наукова стаття
Геграфическое образование в современном мире: по материалам Международного географического конгресса в Кельне (IGO-2012)
Муніч Нелла Володимирівна
2017
География в школе
т.1 в.2 c.7-9
12
Наукова стаття
Георетроспектива - 2011: час, події, люди
Муніч Нелла Володимирівна
2017
Географія. Краєзнавство. Туризм
т.1 в.1 c.3-8
13
Наукова стаття
Особливості викладення географії для обдарованих дітей
Муніч Нелла Володимирівна
Дріжук Анастасія Олегівна
2017
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.1 в.20 c.88-96
14
Наукова стаття
Географічна освіта в змісті Міжнародних хартій і декларацій
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2017
Географія та економіка в рідній школі
т.1 в.1 c.5-8
15
Матеріали конференції
Чому географічна освіта має свою міжнародну хартію
Дмитрук Олександр Юрійович
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2015
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції К.: Видавництво географічної літератури "Обрії"
т.1 в.1 c.5-8
16
Матеріали конференції
Творчий проект студентів-географів /Освітні й наукові виміри географії
Муніч Нелла Володимирівна
2016
ТОВ "АСМІ"
т.1 в.1 c.40-44
17
Матеріали конференції
"Сталий розвиток" у шкільній географічній освіті
Муніч Нелла Володимирівна
Британський Петро Анатолійович
2016
Прінт-сервіс
т.1 в.1 c.191-193
18
Наукова стаття
Навчальна програма "Земля в рівновазі"
Муніч Нелла Володимирівна
2015
"Освіта України"
т.1 в.1 c.1-64
19
Наукова стаття
Перспективы внедрения идей устойчивого развития в школьную географию
Муніч Нелла Володимирівна
2016
Изд-во МПГУ
т.1 в.1 c.187-192
20
Наукова стаття
Географічна освіта в контексті міжнародних хартій і декларацій
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2016
Прінт-сервіс
т.1 в.10 c.5-8
21
Наукова стаття
Sustainable Development in the School Geography Education: Current State and Trends. Case Studies in Russia, China and the Ukraine
Муніч Нелла Володимирівна
2016
Moscow-Ryazan: "Golos Gubernii" Pablishers
т.1 в.1 c.160
22
Наукова стаття
Ideas of Sustainable Development in Geography Education in Russia, China and the Ukraine (Midldle School)
Муніч Нелла Володимирівна
2016
The 33rd International Geographical Congress. Book of abstracts.- Beijing
т.1 в.16 c.727
23
Наукова стаття
Географічний квест як інтелектуально-ігрова технологія
Муніч Нелла Володимирівна
2016
Географія та економіка в рідній школі
т.1 в.10 c.22-25
24
Наукова стаття
Формування ландшафтознавчих понять у шкільній географічній освіті: монографія
Муніч Нелла Володимирівна
2015
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
т.1 в.1 c.1-310
25
Наукова стаття
Навчальна програма з географії для загальноосвітніх навчальних закладів
Муніч Нелла Володимирівна
Олійник Ярослав Богданович
2015
Географія та економіка в рідній школі
т.1 в.7-8 c.6-27
26
Наукова стаття
Методика викладання у вищій школі: методичний посібник для магістрів
Муніч Нелла Володимирівна
2015
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
т.1 в.1 c.1-70
27
Монографія
Геоекологія: теоретичні та практичні аспекти
Гавриленко Олена Петрівна
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2014
Монографія (електронна версія)- К.:Альтерпрес,2014
т.1 c.1-468
28
Наукова стаття
“Ближче до Землі” – світовий форум географів у Кельні
Муніч Нелла Володимирівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Шищенко Петро Григорович
2012
Історія української географії
т.26 c.171.0000
29
Наукова стаття
Ландшафтна екскурсія, як вид географічних екскурсій
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Географія та економіка в сучасній школі
т.1 в.11-12 c.42-52
30
Наукова стаття
Геоекологія як наука і навчальна дисципліна
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2012
Педагогічна і психологічна науки в Україні
т.3 c.181.0000
31
Наукова стаття
Навчальна програма з географії для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Даценко Людмила Миколаївна
Муніч Нелла Володимирівна
Олійник Ярослав Богданович
2013
Електронні видання
т.1 c.1.0000
32
Наукова стаття
Географическое образование в современном мире: по материалам Международного конгресса
Муніч Нелла Володимирівна
2013
География в школе
т.2 c.7.0000
33
Наукова стаття
География целей и возможностей
Муніч Нелла Володимирівна
2013
География в школе
т.7 c.47.0000
34
Наукова стаття
Реализация идей образования для устойчивого развития в современном УМК по географии:сравнительный аспект
Муніч Нелла Володимирівна
2013
Современный учебно-методический комплекс по географии (Материалы региональной научно-практической конференции). - М: Экономинформ
т.1 в.1 c.300
35
Наукова стаття
Навчальна програма з географії для загальноосвітніх навчальних закладів
Муніч Нелла Володимирівна
2013
Видавничий дім "Освіта"
т.1 в.1 c.1-64
36
Тези
«Ландшафт» в ландшафті
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Україна: географія цілей та можливостей. - Зб. наук. праць
т.1 c.260.0000
37
Тези
Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2012
Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – К.: ФОП “Лисенко М.М.”
т.1 c.371.0000
38
Навчальна програма з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Даценко Людмила Миколаївна
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Міністерство освіти і науки України
39
Наукова стаття
Формування ландшафтознавчих понять: загальноземлезнавчі, філософські, психолого-географічні аспекти
Муніч Нелла Володимирівна
2012
ПП Зволейко Д.Г.
т.1 в.10 c.198-205
40
Наукова стаття
Ландшафт и "устойчивое развитие" в школьном географическом образовании
Муніч Нелла Володимирівна
2012
МГУ имени А.А. Кулешова
т.1 в.2 c.405-407
41
Наукова стаття
Культурный ландшафт в школьном географическом образовании
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Тирасполь: Приднестровский университет
т.1 в.1 c.185-189
42
Наукова стаття
Регламентування ландшафтознавчого змісту шкільної географічної освіти
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Умань: Видавець «Сочінський»
т.1 в.1 c.138-142
43
Наукова стаття
До питання про ландшафтні профілі у шкільній географічній освіті
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.25-27
44
Наукова стаття
Ландшафт в шкільній географічній освіті
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Географія та економіка в сучасній школі
т.1 в.4 c.25-28
45
Наукова стаття
Культурний ландшафт і сталий розвиток в шкільній географічній освіті
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Географія та економіка в сучасній школі
т.1 в.5 c.27-31
46
Наукова стаття
Ландшаштний профіль: ретроспектива і перспектива
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Географія та економіка в сучасній школі
т.1 в.7-8 c.53-60
47
Наукова стаття
Профессор Г.Г. Шенберг - человек-легенда могилевского геофака
Муніч Нелла Володимирівна
2012
География в школе
т.1 в.8 c.56-58
48
Наукова стаття
Вивчення ландшафтознавчих понять у курсах шкільної географії: теоретико-методологічний аспект
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.1 в.3 c.117-123
49
Наукова стаття
Объединяться, чтобы услышали: к вопросу об Ассоциации учителей географии Украины
Муніч Нелла Володимирівна
2011
Всероссийский съезд учителей географии в МГУ
т.1 в.1 c.458-460
50
Підручник
Фізична географія України: підручник для 8 класу загальноосвітнього навчального закладу
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2011
Видавничий дім "Освіта"
т.1 в.1 c.1-240
51
Тези
Географічна освіта: проблеми актуалізації в системі «школа-ВНЗ»
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.120.0000
52
Наукова стаття
Географія і туризм: взаємодія задля розвитку
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2010
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.23
53
Наукова стаття
Структурні рівні і зміст державних стандартів географічної освіти
Дмитрук Олександр Юрійович
Муніч Нелла Володимирівна
Олійник Ярослав Богданович
Шищенко Петро Григорович
2004
К: Обрії
т.1 в.1 c.136-151
54
Матеріали конференції
Зміст і стандарти географічної освіти: глобальний та регіональний виміри
Дмитрук Олександр Юрійович
Муніч Нелла Володимирівна
Олійник Ярослав Богданович
Шищенко Петро Григорович
2003
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
т.1 в.1 c.30-31
55
Наукова стаття
Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи
Дмитрук Олександр Юрійович
Муніч Нелла Володимирівна
Олійник Ярослав Богданович
Шищенко Петро Григорович
2001
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.47 c.7-14

Повернення до списку

Вгору