Автори, співробітники Університету

Мурашевич Катерина Геннадіївна
Murashevych Kateryna Gennadiivna

Ідентифікатор автора: 37469
Кількість пошукових запитів автора: 604

Підрозділ: Інститут філології

Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Історія китайської мови, китайська література, китайська поезія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Новітня література Китаю
Воробей Ольга Сергіївна
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2017
К. : Логос
2
Навчальний посібник
Китайська мова (початковий рівень). Навчальний посібник для студентів-сходознавців
Мурашевич Катерина Геннадіївна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
К. : Логос
3
Наукова стаття
Стилістичні та контекстуальні особливості використання контрасту у китайській поезії ХХ ст
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.1 (23) c.62 – 65
4
Наукова стаття
The stylistic and expressive role of contrast in chinese Misty poetry (the end of the 20th century).
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2016
Synergy. Journal of the Department of Modern Languages and Business Communication
т.12 в.2 c.380-388
5
Наукова стаття
Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.22 c.27 – 31
6
Наукова стаття
Особливості перекладу художніх та критичних творів китайською мовою у ХІХ та ХХ ст.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2016
Література в контексті культури
в.27 c.188 – 195
7
Наукова стаття
Новые тенденции «туманной поэзии»: образ автора в творчестве Бэй Дао
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2015
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
т.4 c.27 – 32
8
Наукова стаття
Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.21 c.62 – 64
9
Навчальний посібник
Вступ до східної філології: навч. посіб. для студ. другого курсу спец. «Мова та література (китайська)»
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-159
10
Наукова стаття
Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. ХХ ст.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.198-203
11
Наукова стаття
Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики поч. ХХ ст.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.1 c.53-56
12
Наукова стаття
Становление «туманной поэзии»: лирическое Я и Мы в творчестве Бэй Дао.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2014
Проблемы литературы Дальнего востока: материалы VI Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 25 - 29 июня 2014 г.)
т.1 c.420 – 427
13
Наукова стаття
Мотиви та образи у китайській та японській пейзажній ліриці поч. ХХ ст. (на прикладі творчості Лю Дабая та Пди Дакоцу).//Мовні і концептуальні картини світу.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2013
14
Наукова стаття
Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (серія «Східні мови та літератури»). Випуск 1 (19)
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2013
15
Наукова стаття
«Туманна поезія» як феномен китайської літератури другої половини XX ст. //China, Korea, Japan: methodology and practice of culture interpretation
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2013
16
Цей світ – любові острів…. (Людмила Скирда. Мелодії чотирьох сезонів. – Пекін: Peking university press, 2011. – 310 с.)
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
17
Наукова стаття
Міфопоетика у творчості Фен Чжи (1905–1993)
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.18 c.65-68
18
Наукова стаття
“Мелодії чотирьох сезонів” Людмили Скирди
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.89.0000
19
Наукова стаття
Художні образи в китайській та японській поезії малих форм (компаративний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.40 c.254.0000
20
Наукова стаття
Коннотация ключевых образов китайского и французского поэтического символизма // Проблемы литератур Дальнего востока. Том І.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
21
Наукова стаття
Китайський вільний вірш поч. ХХ ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмі
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
Сходознавство, Київ
c.74.0000
22
Наукова стаття
Символічність образів природи у китайській класичній пейзажній ліриці // Studia Linguistica. Збірник наукових праць.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
23
Наукова стаття
Цей світ – любові острів…. (Рецензія на збірку Л.Скирди) // Сполучник.
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
24
«Художньо-естетичний феномен поезії “4 травня” в китайській літературі початку ХХ ст.» (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн)
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2011
25
Наукова стаття
Образи природи у ранній творчості Вень Ідо
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.17 c.55-59

Повернення до списку

Вгору