Автори, співробітники Університету

Мусієнко Микола Миколайович
Musienko Mykola Mykolaiovych

Ідентифікатор автора: 37483
Author Identifier Number Scopus: 56741474800 →
Кількість пошукових запитів автора: 1225
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біології рослин
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: дослідження фізіологічних та молекулярно-біологічних основ стійкості рослин, екологічної безпеки агро- та фітоценозів, регуляції продукційного процесу в інтегрованих системах, біотехнологія, фітоіндикація та фітодеконтамінація забрудненого довкілля.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 88, з них наукових статей (наукові публікації) - 45, монографій - 5, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Визначення здатності плейстофітів до вилучення наночасток металів та оцінка їх стрес-толерантності за зміною вмісту фотосинтетичних пігментів
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2019
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.15 c.175-176
2
Матеріали конференції
Вміст ацилкарнітинів як показник стрес-толерантності водних макрофітів до наночасток металів
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2019
Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Міжнародна міждициплінарна науково-практична конференція
т.12 c.234-236
3
Матеріали конференції
Changes in the content of photosynthetic pigments in pleuston under the influence of metal nanoparticles
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2019
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.744
4
Наукова стаття
Adaptation reactions of common wheat (Triticum aestivum L.) and emmer (T. dicoccum Schrank ex Schübl.) seedlings under osmotic stress and treatment with metal nanoparticles
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2019
Agricultural Science and Practice
т.6 в.3 c.3-13
5
Наукова стаття
Influence of alien species Pistia Stratiotes L., 1753 on representative species of genus Salvinia in Ukraine
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2020
Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research
т.22 в.1 c.43-56
6
Монографія
Наночастки металів як полі мікродобриво у технологіях вирощування зернобобових культур
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2018
Каравела
т.1
7
Наукова стаття
Фенотипування за біохімічними маркерами фізіологічної відповіді рослин для скринінгу сортів озимої пшениці
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.2 в.23 c.42-47
8
Наукова стаття
Вплив бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis 537/Б1 на лектинову активність проростків озимої пшениці, уражених збудником очкової плямистості
Бацманова Людмила Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Вісник аграрної науки.
т.10 в.787 c.27-34
9
Праці конференції
Growth and water consumption parameters of wheat seedlings under osmotic stress
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мусієнко Микола Миколайович
Смірнов Олександр Євгенович
2018
Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Міжнародна конференція
т.4 c.65
10
Матеріали конференції
Morphological and histological biodiversity leaves in plants-halophytes of Nornhwest Azov
Мусієнко Микола Миколайович
2017
Studia Biologica
т.11 в.3-4 c.33
11
Монографія
Еколого-фізіологічні аспекти метаболізму Solanum tuberosum L. та її значення для людини
Мусієнко Микола Миколайович
2017
Колорпринт
c.1-218
12
Наукова стаття
Скринінг сортів озимої пшениці (Triticum aestivum l.) для пошуку генотипів з підвищеним адаптаційним потенціалом
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Макаренко Валентина Іванівна
Мусієнко Микола Миколайович
Свєтлова Наталія Борисівна
2017
Вісник аграрної науки.
т.11 c.38-42
13
Наукова стаття
Агробіологія ризосфери рослин як метагеном мікрофлори. Перспективи використання в агроекосистемах
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2016
Вісник аграрної науки.
т.12 c.71-72
14
Наукова стаття
Київський державний університет – Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г.Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944-1959)
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Остапченко Людмила Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 в.73 c.5-17
15
Наукова стаття
Глобальні зміни клімату та концептуальні основи сталого розвитку агроекосистем
Бацманова Людмила Михайлівна
Войцехівська Олена Василівна
Мусієнко Микола Миколайович
2017
Агроекологічний журнал
т.2 c.21-30
16
Наукова стаття
Environmentally sustainable society in the future – reality and prospects
Бацманова Людмила Михайлівна
Войцехівська Олена Василівна
Мусієнко Микола Миколайович
2016
Monografia
т.1 c.81-87
17
Праці конференції
Фітофізіологія у системі наук з біології рослин
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2016
Науково-методичний інтернет-семінар:Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук
т.2 c.26-27
18
Матеріали конференції
Фізіологія рослин в умовах четвертої глобальної наукової революції
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.223-224
19
Наукова стаття
Морфологічний фенотайпінг сортів пшениці озимої для відбору генотипів з підвищеним адаптивним потенціалом
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2016
Вісник аграрної науки.
т.557 в.№3 c.35-39
20
Наукова стаття
Сигнальна функція цитокініну БАП у реакції клітин мезофілу пшениці на гіпертермію
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.66-73
21
Наукова стаття
Дослідження причин всихання Pinus sylvestris L. в штучних соснових насадженнях НПП «Подільські Товтри»
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 c.38-43
22
Наукова стаття
Київський державний університет - Київський державний університет імені Тараса Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1933-1945)
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Остапченко Людмила Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 c.5-14
23
Наукова стаття
Університет Святого Володимира – Київський Державний Університет: Генезис Біологічної Науки(1834-1933)
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Остапченко Людмила Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 c.5-14
24
Наукова стаття
Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2014
Український ботанічний журнал
т.2 c.244-249
25
Наукова стаття
Минуле і сучасне біологічної науки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (1834-2014).
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2014
Зб. наук. праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
т.14 c.9-13
26
Наукова стаття
Formation of nonspecific resistance in winter wheat plants by the of hydrogen peroxide treatment
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2014
Agricultural Science and Practice
т.2 c.33-38
27
Підручник
Біологія: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Балан Павло Георгійович
Мусієнко Микола Миколайович
Остапченко Людмила Іванівна
Серебряков Валентин Валентинович
2014
Київ: Генеза
c.1-224
28
Підручник
Біологія: підручник для загальноосвітнього навчального закладу.6 клас
Балан Павло Георгійович
Мусієнко Микола Миколайович
Остапченко Людмила Іванівна
Серебряков Валентин Валентинович
2014
Київ: Генеза
29
Тези
Вплив залишкових доз гербіциду диквату на рослини пшениці
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.86 c.240
30
Тези
Вплив УФ-опромінювання на накопичення фенольних сполук у листках гречки татарської (Fagopirum tataricum (L.) Gaertn.)
Косян Анатолій Михайлович
Мусієнко Микола Миколайович
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.86 c.249
31
Наукова стаття
Індукція екзогенним пероксидом водню адаптивної відповіді рослин пшениці на високотемпературний стрес
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.135-138
32
Наукова стаття
Вивчення впливу цитокініну та пероксиду водню на структуру мезофілу листка та морфологічні параметри рослин пшениц
Мусієнко Микола Миколайович
2013
Modern Phytomorphology
т.4 c.383-386
33
Наукова стаття
Индукция устойчивости злаков к природным флуктуациям температуры
Мусієнко Микола Миколайович
2013
Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техногенной среде: Всероссийской научная конференция
c.80-84
34
Наукова стаття
Вплив цитокініну на продуктивність озимої пшениці в умовах природної посухи
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2013
Наукові доповіді НУБіП
т.5 c.1-9
35
Тези
Сигнальні функції цитокінінів у відповіді рослин на посуху
Мусієнко Микола Миколайович
2013
Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук: науково-методичний семінар
c.78-80
36
Тези
Моніторинг забруднення ксенобіотиками екосистем НПП "Подільські Товтри"
Мусієнко Микола Миколайович
2013
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища"
c.85.0000
37
Тези
The use of different biological tests to study cytokinin activity of pirine-N oxides
Мусієнко Микола Миколайович
2013
38
Захисні реакції рослин озимої пшениці (Triticum aestivum L.)за дії диквату.
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2012
39
Монографія
Становлення та розвиток фітофізіології в Україні//Монографія. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД»
Мусієнко Микола Миколайович
2012
40
Наукова стаття
Структура хлоропластів клітин ярих злаків. «Сучасна фітоморфологія»: матеріали І Міжнародної наукової конференції т. 2. (м. Львів, 24-26 квітня 2012 р., Україна) – Львів, 2012
Мусієнко Микола Миколайович
2012
41
Наукова стаття
Влияние почвенной засухи на уровень эндогенного пероксида водорода в листьях пшеницы и овса. «Ботанические чтения», материалы международной научно-практической конференции (Ишим, 11-12 мая 2012) – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012
Мусієнко Микола Миколайович
2012
42
Наукова стаття
Влияние БАП на активность супероксиддисмутазы в листьях озимой пшеницы в условиях природной засухи // Сборник материалов ІІ Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием "Актуальные проблемы биологии", 23 марта, 2012 г., г. Чебоксары, Россия.
Мусієнко Микола Миколайович
2012
Актуальные проблемы биологии: ІІ Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 23 марта 2012 г., сб. материалов
c.168.0000
43
Наукова стаття
Вплив екзогенного цитокініну на продуктивність ярої пшениці за умов посухи
Мусієнко Микола Миколайович
2012
Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць
т.3 c.436.0000
44
Наукова стаття
Структура хлоропластів клітин ярих злаків
Мусієнко Микола Миколайович
2012
Modern Phytomorphology
т.2 c.137.0000
45
Тези
Роль пігментних комплексів у формуванні продуктивності злаків за умов дефіциту води. «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Харків, Україна, жовтень, 11-13, 2011 р.).
Мусієнко Микола Миколайович
2011
46
Тези
Регуляторна роль цитокініну у рослин ярої пшениці в природних умовах вирощування. Перша конференція молодих учених (з міжнародною участю) «Біологія рослин і біотехнологія», збірник тез (5-7 жовтня 2011 р.) – Біла Церква
Мусієнко Микола Миколайович
2012
47
Тези
Індукція захисних реакцій цитокініном у рослин вівса за дії посухи. «Шевченківська весна 2012: біологічні науки», матеріали Х міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців (м. Київ, 19-23 березня 2012 р.) – Київ, 2012
Мусієнко Микола Миколайович
2012
48
Тези
Effect of exogenous cytokinin on plant wheat for drought conditions. Abstract book of International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology – May, 16-20, 2012 Resort Livadiya, Yalta
Мусієнко Микола Миколайович
2012
49
Тези
Induction of non-specific resistance in wheat plants by exogenous hydrogen peroxide. Abstract book of International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology – May, 16-20, Resort Livadiya, Yalta
Мусієнко Микола Миколайович
2012
50
Тези
Влияние почвенной засухи на уровень эндогенного пероксида водорода в листьях пшеницы и овса / В.В. Жук, Н.Н.Мусиенко // Ботанические чтения: междунар. научн.-практ. конф., 11-12 мая 2012: сб. материалов – Ишим, Россия, 2012 – С. 53 – 54.
Мусієнко Микола Миколайович
2012
Current problems in information and computational technologies
c.53.0000
51
Тези
Effect of exogenous cytokinin on plant wheat for drought conditions / V.V. Zhuk, M. M. Musienko // International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology, May, 16-20, 2012 : Abstract book –Yalta, 2012 – P.38.
Мусієнко Микола Миколайович
2012
Current problems in information and computational technologies
c.38.0000
52
Монографія
Фактори експериментальної еволюції організмів
Мусієнко Микола Миколайович
2011
53
Навчальний посібник
Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія (окр «бакалавр»)
Войцехівська Олена Василівна
Косик Оксана Іванівна
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.167-197
54
Наукова стаття
Прооксиданти- антиоксиданти у фотосинтетичних тканинах озимої пшениці степового екотипу за дії пероксиду водню.
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2011
Український ботанічний журнал
т.68 c.259-264
55
Наукова стаття
Его величество растение.
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Сб. ст. "Злая лая матерная...". Москва: Ладомир
c.13.0000
56
Наукова стаття
Наука о живой природе
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2011
57
Наукова стаття
Поліморфізм гліадинів сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) з різними адаптивними та продуктивними властивостями
Мелешко Анатолій Олександрович
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2011
Вісник аграрної науки.
c.41-43
58
Наукова стаття
Фізіологічна дія важких металів на рослини пшениці
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Агроекологічний журнал
c.62.0000
59
Наукова стаття
Вплив природної посухи та цитокініну на пігментний комплекс та продуктивність рослин вівса.
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
60
Наукова стаття
Вплив екзогенного цитокініну на стійкість пшениці за умов посухи
Мусієнко Микола Миколайович
2011
61
Наукова стаття
Використання аналога природних цитокінінів для зменшення негативної дії дефіциту води на продуктивність зернових
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Агроекологічний журнал
c.60.0000
62
Наукова стаття
Вплив природної посухи та цитокініну на пігментний комплекс та продуктивність рослин
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Перший крок у науку: VI Всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 квітня 2011: зб. матеріалів
c.46.0000
63
Наукова стаття
Дослідження дії пероксиду водню на рослини // Збірник матеріалів ІІ міжнародної конференції "Рослини та урбанізація" (29-30 листопада, 2011 р., м. Дніпропетровськ)
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Рослини та урбанізація: міжнародна науково-практична конференція
c.65.0000
64
Наукова стаття
Сортова специфіка реакції ярого ячменю на посуху та екзогенний цитокінін
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Фактори експериментальної еволюції організмів
т.10 c.412.0000
65
Тези
Індукція адаптивних реакцій пшениці на посуху / В.В. Жук // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: ІІ Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 19-22 вересня 2011 р.: зб. матеріалів – Донецьк, 2011 – С. 189-190.
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Current problems in information and computational technologies
c.189.0000
66
Тези
Регуляторна роль цитокініну у рослин ярої пшениці в природних умовах вирощування. / Жук В.В., М.М. Мусієнко // Біологія рослин і біотехнологія: Перша конф. молодих учених (з міжнар. участю) 5-7 жовтня 2011 р.: зб. тез – Біла Церква, 2011 – С.33.
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Current problems in information and computational technologies
c.33.0000
67
Тези
Индукция адаптивных реакций у растений озимой пшеницы в условиях засухи / В.В. Жук, Н.Н. Мусиенко // VII Междунар. науч. конф., 26-28 октября 2011 г.: сб. материалов / – Минск, 2011. – С.76.
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Current problems in information and computational technologies
c.76.0000
68
Кириченко Б.Е. Экофизиология мяты: продукционный процесс и адаптационный потенциал.- М: Наука, 2008. – 140 с.
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2010
Український ботанічний журнал
т.67 c.307.0000
69
Наукова стаття
Еволюція поглядів на осмотичні явища в рослинах
Мусієнко Микола Миколайович
2009
Український ботанічний журнал
т.66 c.254.0000
70
Наукова стаття
Наукова спадщина Євгена Пилиповича Вотчала (до 145-річчя від дня народження) // Физиология и биохимия культурных растений
Мусієнко Микола Миколайович
2009
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.41 c.268.0000
71
Наукова стаття
Стаття про Є.П. Вотчала
Мусієнко Микола Миколайович
2009
Український ботанічний журнал
т.66
72
Наукова стаття
Адаптивні реакції рослин озимої пшениці різних екотипів за дії пероксиду водню. Фізіологія та біохімія культурних рослин.
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2010
Фізіологія та біохімія культурних рослин
т.42 c.163.0000
73
Наукова стаття
Экологическое состояние территории национального природного парка «Подольские Товтры» Экологическое равновесие и устойчивое развитие территории: материалы междунар. науч.-практ. Конф.
Мусієнко Микола Миколайович
2010
74
Наукова стаття
Стан рекреаційної зони ННП «Подільські Товтри» за радіонуклідним забрудненням, як одного з чинників екологічного стану парку.
Мусієнко Микола Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.13 c.59.0000
75
Тези
Вплив пероксиду водню на активність антиоксидантних ферментів у фотосинтетичних тканинах.
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82
76
Монографія
Історико-метологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні. Монографія. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок.М. д.б.н., проф. к-ри фізіології та екології рослин, Пюрко О.Є., Христова Т.Є.
Мусієнко Микола Миколайович
2009
77
Наукова стаття
Моніторинг території М.Кам’янець-Подільський за радіологічними показникамиII Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю»
Мусієнко Микола Миколайович
2009
78
Наукова стаття
Сортова специфіка реакції антиоксидантної системи озимої пшениці на високотемпературний стрес.
Мусієнко Микола Миколайович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.50.0000
79
Наукова стаття
Захисна роль оксиду азоту за дії високотемпературного стресу на рослини пшениці. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Біологія.- 2009.-№26.- С. 69-71. Жук Ірина, аспірант кафедри фізіології та екології рослин
Мусієнко Микола Миколайович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.69.0000
80
Тези
Радіологічний аналіз території національного природного парку «Подільські Товтри»V Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів 12-15 травня 2009,Том 1, С.23-24
Мусієнко Микола Миколайович
2009
81
Тези
Екологічний моніторинг навколишнього середовища здоров’я людини. Навколишнє середовище здоров’я людини: Міжнар.наук.конф.- м.Кам’янець-Подільський, 18-20 листопада, 2008 р.- с. 104-105. Гнатюк В.В., Мусієнко М.М.
Мусієнко Микола Миколайович
2009
82
Екологія рослиню Підручник
Мусієнко Микола Миколайович
2007
83
Рецензія на підручник М.М.Макрушина, Н.В.Петерсон, М.М.Мельников "Фізіологія рослин" (Вінниця "Нова книга", 2006, 413 с.)
Бацманова Людмила Михайлівна
Мусієнко Микола Миколайович
2008
Український ботанічний журнал
т.65 c.375.0000
84
Виділення хлоропластів і субхлоропластних фракцій. Методичні рекомендації// К:. Анна -Т
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2008
85
Робоча навчальна програма дисципліни "Фізіологія рослин". Посібник //К:. Вид-во "Internet"
Войцехівська Олена Василівна
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2008
86
Енциклопедія
Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во «Знання», КОО
Мусієнко Микола Миколайович
Серебряков Валентин Валентинович
2007
87
Наукова стаття
Спечифічний рослинний гліколіпід як біохімічний маркер оцінки селекційного матеріалу
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2008
88
Хрестоматія
Лабораторний практикум з біології: 7 клас. – К.: Ґенеза
Балан Павло Георгійович
Мусієнко Микола Миколайович
2008

Повернення до списку

Вгору