Автори, співробітники Університету

Мякушко Станіслав Анатолійович
Miykushko Stanislav A.

Ідентифікатор автора: 37504
Author Identifier Number Scopus: 6504610730 →
Кількість пошукових запитів автора: 309
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра екології та зоології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: теріологія / популяційна екологія дрібних ссавців / динаміка чисельності та структури популяцій тварин в умовах антропогенного впливу / морфофізіологічні пристосування тварин до умов змінного середовища / порівняльна анатомія хребетних /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 16, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Порівняльна анатомія хребетних тварин: навч. посібник
Мякушко Станіслав Анатолійович
2019
К.: ФОП Орлов І.Й.
c.1-336
2
Навчальний посібник
Систематика ссавців: навч. посібник
Мякушко Станіслав Анатолійович
2019
К.: ФОП Орлов І.Й.
c.1-348
3
Наукова стаття
Гетерогенність популяцій гризунів на термінальних фазах динаміки щільності
Мякушко Станіслав Анатолійович
2018
Ukrainian Journal of Ecology
т.8 в.1 c.97–102
4
Матеріали конференції
Проявления изменчивости признаков на индивидуальном и групповом уровнях (на примере популяций грызунов)
Мякушко Станіслав Анатолійович
2016
Розвиток науки у вік інформаційних технологій
т.1 c.18-22
5
Матеріали конференції
Роль гетерогенности популяций в механизмах многолетней динамики населения (на примере двух видов грызунов)
Мякушко Станіслав Анатолійович
2017
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.205-207
6
Наукова стаття
Співвідношення різних форм мінливості в популяціях двох видів нориць
Мякушко Станіслав Анатолійович
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.67 в.3-4 c.84-90
7
Наукова стаття
Багаторічні зміни просторової структури популяцій рудої нориці (Myodes glareolus) грабової діброви
Мякушко Станіслав Анатолійович
2017
Biosystems Diversity
т.25 в.3 c.169-173
8
Матеріали конференції
Відтворення у популяції рудої нориці під час циклічних коливань щільності
Мякушко Станіслав Анатолійович
2014
Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах: Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 180-річчю заснування кафедри зоології
c.50-54
9
Монографія
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Том 1 (2006-2011)
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Гандзюра Володимир Петрович
Григор'єва Олеся Олегівна
Дроздовська Аліна Вікторівна
Зиков Олександр Євгенович
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
Лопарев Сергій Олександрович
Лукашов Дмитро Володимирович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мякушко Станіслав Анатолійович
Проценко Юрій Валерійович
Серебряков Валентин Валентинович
Сінгаєвський Євген Миколайович
Трохимець Владлен Миколайович
2014
ТОФІ КІМЕ (монографія)
c.1-440
10
Тези
Аналіз репродуктивної стратегії популяції рудої полівки грабової діброви Канівського природного заповідника
Мякушко Станіслав Анатолійович
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.246-247
11
Навчальний посібник
Практикум із зоології хордових. Амніоти: Рептилії, Птахи, Ссавці.
Мякушко Станіслав Анатолійович
2012
12
Навчальний посібник
Методи досліджень популяцій ссавців. - Методичні рекомендації до спецкурсів «Теріологія» і «Спеціальна екологія»
Мякушко Станіслав Анатолійович
2012
13
Наукова стаття
Довготривалі флуктуації популяцій лісових гризунів у Канівському природному заповіднику
Мякушко Станіслав Анатолійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.20.0000
14
Праці конференції
Демографічні процеси в популяціях лісових гризунів
Мякушко Станіслав Анатолійович
2011
Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління". Київ:ТОВ "ЕКМО"
c.57.0000
15
Тези
Применение популяционных таблиц выживания при изучении демографии человека // Межденар. конф. «Ломоносов – 2012» / Под ред.М.Э. Соколова, Г.А. Голубева, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева
Мякушко Станіслав Анатолійович
2012
16
Тези
Зміни динаміки популяції підземної полівки упродовж останнього десятиріччя // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр
Мякушко Станіслав Анатолійович
2009
Праці конференції
c.325.0000

Повернення до списку

Вгору