Автори, співробітники Університету

Мяловицька Ніна Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 37505
Кількість пошукових запитів автора: 451

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: Професор

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Договір як джерело права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2019
Альманах права
в.10 c.115-120
2
Тези
Децентралізація влади в європейських державах: сучасні тенденції
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
3
Тези
Науковий доробок світоча новітнього українського конституціоналізму - академіка Л.П. Юзькова
Мяловицька Ніна Анатоліївна
Лазаренко Катерина Олександрівна
2019
Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року).)
c.33-36
4
Наукова стаття
Конституційно-правове регулювання фінансової компетенції парламентів у зарубіжних країнах
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2018
Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. - Київ, Інститут держави і права імені В.М. Корецького
в.№9 c.82-85
5
Тези
Досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка у забезпеченні внутрішньо переміщених осіб
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2018
Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень
6
Тези
Правове регулювання захисту права людини на життя в умовах збройного конфлікту
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2018
"Правове становище внутрішньо-переміщених осіб". - Круглий стіл, 14 листопада 2018 року.
7
Тези
Порядок внесення змін і поправок до конституцій в європейських державах
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2018
Конституційний полілог "Зміни до конституції: теорія та практика в умовах конституційної демократії", 7 грудня 2018 року
8
Навчально-методичний комплекс
Конституційні системи країн світу
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Робоча програма для студентів спеціальності 081 "Право" освітній рівень "Магістр"
9
Наукова стаття
Особливості застосування виборчих систем в Країнах Європи
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Альманах права
в.8 c.42-43
10
Тези
Конституційні основи парламентського контролю за виконанням державного бюджету України
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Вороновські читання (співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) : матеріали міжнародн. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р.
11
Тези
Місце договору в системі джерел конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.61-63
12
Наукова стаття
Європейський досвід конституційного правосуддя
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2016
Альманах права
в.6-7
13
Наукова стаття
Фундаментальне дослідження правових проблем бюджетної системи України
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2015
Адміністративне право і процес
т.1 c.453-455
14
Наукова стаття
Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2014
Часопис Київського університету права
т.4 c.30-38
15
Наукова стаття
Щодо проблеми конституційного закріплення права особи на достатній життєвий рівень
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.60-68
16
Наукова стаття
Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2014
Альманах права. Правовий світ: людина і право
т.5 c.50-55
17
Наукова стаття
Конфедеративні об’днання: поняття суть та види
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.60.0000
18
Наукова стаття
Особливості конституційного правосуддя в країнах Європи
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Судоустрій і судочинство в Україні
c.0.0000
19
Наукова стаття
Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.4.0000
20
Наукова стаття
Конфедеративні об'єднання: поняття, суть та види
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.78 c.60.0000
21
Монографія
Глава Samorsad lokalny na Ukrain в розділі Wtadza i finanse lokalne na Ukraine / N. A. Mialowicka, O. Muzyka // колективна монографія Wladza i finanse lokalne w Polsce i Krajach osciennych ( pod redakcija Eugeniusza Ruskowskiego i Bogdana Dolnickiego)
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Bydgoczcz:Wydawca^ Sp.zo.o. "Diamond trading tour"
c.336.0000
22
Наукова стаття
Автономія у державному будівництві Фінляндії (історико правовий огляд)
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
23
Наукова стаття
Іспанія - ,,держава автономій”
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Держава і право
т.36 c.179.0000
24
Наукова стаття
Італія у пошуках шляхів удосконалення державного устрою
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
25
Праці конференції
Палестинська національна автономія: проблеми становлення державності
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.61 c.156-160
26
Тези
Особливості виборів в унітарних державах Європи, які мають у своєму складі автономні утворення
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007

Повернення до списку

Вгору