Автори, співробітники Університету

Набока Сергій Валерійович

Ідентифікатор автора: 37512
Кількість пошукових запитів автора: 2335

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії світового українства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 55, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Навчальний процес у Київському університеті
Латиш Юрій Володимирович
Набока Сергій Валерійович
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.2 c.1103–1192
2
Наукова стаття
Особливості та закономірності дезінтеграційних процесів в СРСР наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. XX ст.
Набока Сергій Валерійович
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки
т.29 c.76-80
3
Наукова стаття
Спільні та відмінні риси розвитку європейських держав пострадянського простору в суспільно-політичній, соціально-економічній та національно-регіональній сферах життя
Набока Сергій Валерійович
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.37 c.115-159
4
Тези
Особливості дезінтеграційних процесів в східноєвропейських країнах пострадянського простору
Набока Сергій Валерійович
2018
Суспільні науки XXI століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3–4 серпня 2018 року) – Дніпро: НО «Відкрите суспільство»
c.18-25
5
Тези
Закономірності, тенденції та перспективи суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору в контексті світових глобалізаційних процесів.
Набока Сергій Валерійович
2018
Міжнародна наукова конференція «Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Київ, Інститут Всесвітньої Історії НАН України від 14 червня 2018
c.4
6
Тези
Особливості та закономірності процесів дезінтеграції СРСР наприкінці 1980-початку 1990-х рр. XX ст.
Набока Сергій Валерійович
2018
Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної наууково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 15-16 червня, 2018 року)
c.15-19
7
Тези
Особливості інтеграційного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору в контексті світових глобалізацій них процесів
Набока Сергій Валерійович
2018
Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20–21 липня 2018 року). – Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства»,
c.15-18
8
Тези
Перспективи інтеграційного розвитку пострадянських країн східноєвропейського простору в контексті світових глобалізацій них процесів
Набока Сергій Валерійович
2018
Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 6–7 липня 2018 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук»,
c.63-69
9
Матеріали конференції
Особливості регіонального та національного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору
Набока Сергій Валерійович
2017
Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції
в.2 c.71-74
10
Матеріали конференції
Чинники, умови та наслідки глобалізації
Набока Сергій Валерійович
2017
Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 травня 2017 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук»
c.72-75
11
Матеріали конференції
Особливості соціального розвитку пострадянських країн східноєвропейського простору
Набока Сергій Валерійович
2017
Актуальні питання сучасної науки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 7-8 липня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика»
в.Ч.1 c.62-64
12
Монографія
Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936–2016 рр.)
Вербовий Олексій Вікторович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Коцур Галина Георгіївна
Латиш Юрій Володимирович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.1-67
13
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-114
14
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-30
15
Наукова стаття
Відмінності соціального, регіонального та національного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору
Набока Сергій Валерійович
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.50 c.129-135
16
Наукова стаття
Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України в роки незалежності
Набока Сергій Валерійович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.Вип.122 (№7) c.101-105
17
Наукова стаття
Особливості соціального розвитку України в роки незалежності
Набока Сергій Валерійович
2017
Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 18-19 серпня 2017 року). – Київ: ГО «Київска наукова суспільнознавча організація»
c.16-19
18
Тези
Специфіка суспільного розвитку України в роки незалежності в порівнянні з європейськими країнами пострадянського простору
Набока Сергій Валерійович
2017
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.4-6
19
Довідник
Данилюк Михайло Зіновійович, Буцько Микола Олександрович
Набока Сергій Валерійович
2016
Кафедра історії для гуманітарних факультетів (1936–2016 гг.) / упоряд. Г. Д. Казьмирчук, С. В. Набока; заг. ред. док. іст. наук, проф. Г. Д. Казьмирчука–К.: ПП«КП УкрСІЧ»
c.32-34
20
Довідник
Кафедра історії для гуманітарних факультетів (1936-2016 рр.)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Коцур Галина Георгіївна
Набока Сергій Валерійович
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.1-67
21
Матеріали конференції
Відмінності соціально-економічних та суспільно-політичних процесів в пострадянських країнах східноєвропейського простору
Набока Сергій Валерійович
2016
Країни пострадянського простору: виклики модернізації, матеріали міжнародної наукової конференції, Інститут всесвітньої історії НАН України
c.12
22
Наукова стаття
Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку європейських держав пострадянського простору
Набока Сергій Валерійович
2016
Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи : зб. наук. праць
c.120-129
23
Наукова стаття
Відмінності економічного та політичного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору
Набока Сергій Валерійович
2016
Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи : зб. наук. праць
c.275-284
24
Матеріали конференції
Спіраль історії
Набока Сергій Валерійович
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.37-40
25
Наукова стаття
Логіка вибору
Набока Сергій Валерійович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.62-68
26
Наукова стаття
Юрій Михайлович Сорока – науковець, педагог і людина з великої літери
Набока Сергій Валерійович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.97-98
27
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985–1991 гг.
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.629-658
28
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Развитие Советской Украины в 20-30 гг. ХХ в.
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.475-504
29
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Социально-экономическое и общественно- политическое развитие Украины в первой половине 1950-х – середине 1980-х гг.
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.601-628
30
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина периода независимости
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.659-710
31
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
32
Наукова стаття
Українська перспектива в російському вимірі
Набока Сергій Валерійович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.337-349
33
Монографія
Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861–1914 рр.): Монографія.
Набока Сергій Валерійович
2013
34
Наукова стаття
Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985–1991 гг.
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.629.0000
35
Наукова стаття
Развитие Советской Украины в 20-30 гг. ХХ в.
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.475.0000
36
Наукова стаття
Социально-экономическое и общественно- политическое развитие Украины в первой половине 1950-х – середине 1980-х гг.
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.601.0000
37
Наукова стаття
Украина периода независимости
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.659.0000
38
Наукова стаття
Закономірності та особливості соціально-економічної модернізації УРСР на рубежі 1920-х –1930-х рр.
Набока Сергій Валерійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.115 c.42.0000
39
Наукова стаття
Організація навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 1991–2002 рр.
Набока Сергій Валерійович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.44.0000
40
Наукова стаття
Передумови “Руху вікінгів” в історії середньовічної Європи
Набока Сергій Валерійович
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.4.0000
41
Праці конференції
Соціально-економічні процеси в Україні в 1991–2011 р.
Набока Сергій Валерійович
2012
42
Наукова стаття
Особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні в 1991 – 2011 рр.
Набока Сергій Валерійович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.53 c.145.0000
43
Наукова стаття
Розвиток соціально-економічних процесів в України в 1991 – 2011 рр.
Набока Сергій Валерійович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.55 c.91.0000
44
Наукова стаття
Розвиток суспільно-політичних процесів в Україні в 1985 – 1991 рр.
Набока Сергій Валерійович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.54 c.97.0000
45
Наукова стаття
Соціально-економічний розвиток України в 1964 – 1984 рр.
Набока Сергій Валерійович
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.140.0000
46
Наукова стаття
Особливості функціонування інституту мирових посередників у 1865-1867 рр. на Правобережній Україні під час проведення селянської реформи
Набока Сергій Валерійович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.32.0000
47
Праці конференції
Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи на Правобережній Україні після призначення царським урядом спеціальної "Тимчасової комісії для виконання розпоряджень по Височайшому указу тридцятого липня 1863 р."
Набока Сергій Валерійович
2009
48
Наукова стаття
Діяльність інституту мирових посередників у 1861 - 1863 рр. на Правобережній Україні в контексті соціальної політики самодержавства
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.31.0000
49
Наукова стаття
Данилюк Михайло Зіновійович
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.32.0000
50
Наукова стаття
Буцько Микола Олександрович
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.33.0000
51
Наукова стаття
Специфіка та основні риси функціонувння інституту мирових посередників у 1863-1865 рр. на Правобережній Україні під час проведення селянської реформи.
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.90.0000
52
Наукова стаття
Роль інституту мирових посередників у розвитку соціальних процесів на Правобережній Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
Набока Сергій Валерійович
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
т.1 c.0.0000
53
Наукова стаття
Інститут мирових посредників, як провідник соціальної політики самодержавства під час запровадження селянської реформи на Правобережній Україні у 1861 - 1863 рр.
Набока Сергій Валерійович
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
т.2 c.20.0000
54
Праці конференції
Взаємодія Інституту мирових посередників з іншими адміністративними губернськими установами при проведенні селянської реформи 1861 р. на Правобережній Україні в умовах зміни урядової політики після польського повстання 1863 р.
Набока Сергій Валерійович
2007
55
Праці конференції
Становлення, структура та роль мирових установ у проведенні соціально-економічних реформ і адміністративному управлінні в другій половині ХІХ ст. на Правобережній Україні
Набока Сергій Валерійович
2007

Повернення до списку

Вгору