Автори, співробітники Університету

Нагачевська Тетяна Володимирівна
Nagachevska Tetyana Volodumurivna

Ідентифікатор автора: 37520
Кількість пошукових запитів автора: 542
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародні інвестиції / Міжнародна економічна діяльність / Міжнародний трансфер технологій /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інвестиційна складова конкурентоспроможності економіки України
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.18 c.196-202
2
Наукова стаття
Інвестиційні фактори конкурентоспроможності економіки України
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
в.1(36) c.169-179
3
Розділ монографії
Model of innovative development of a modern enterprise // Management of modern socio-economic systems : Collective monograph
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
т.2 c.224-240
4
Монографія
7 сходинок підготовки успішної дисертації
Кравченко Володимир Анатолійович
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
т.1 c.1-276
5
Наукова стаття
Напрямки формування конкурентних переваг підприємств ІТ-сектору України на міжнародних ринках
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.17 c.236-243
6
Наукова стаття
Формування конкурентних переваг підприємств ІТ-сектору України на міжнародних ринках
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1(34) c.155-166
7
Словник
Міжнародна економіка. Термінологічний словник
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.8, 21, 24-27, 31, 41, 43, 51-52, 63-64, 70, 71-72, 77, 80, 81-82, 96, 128-129, 137-138, 142, 145-146, 152, 155, 168-171, 176-177, 179-180, 186, 190, 211-121, 224, 235-237
8
Навчально-методичний комплекс
Syllabus of discipline «International Trade and Investments» for postgraduate students of the area of study 07 «Management and Administration», specialization 073 «Management», educational program «Business-administration»
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-50
9
Наукова стаття
Напрямки формування міжнародної конкурентоспроможності ІТ-сектору України
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2016
Zbiór Prac Naukowych. Uniwersytet Wrocławski
c.52-63
10
Словник
Міжнародна економіка. Категоріально-понятійний апарат
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2016
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-230
11
Тези
Фактори міжнародної конкурентоспроможності ІТ-сектору України
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2016
Bezpieczenstwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku - teoria i praktyka. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa
c.246
12
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
13
Наукова стаття
Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.173 c.49-58
14
Тези
Інвестиційна привабливість телекомунікаційного сектору економіки України в умовах глобальних викликів
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.241-244
15
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчально-методичний комплекс дисциплін кластеру та спеціалізації для студентів напряму підготовки/ спеціальності «Міжнародна економіка»
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-302
16
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Базилевич Віктор Дмитрович
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-74
17
Наукова стаття
Механізм міжнародного трасферу високих технологій в телекомунікаційний сектор України
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2010
18
Наукова стаття
Перспективы выхода украинских компаний на мировой рынок IPO/Zarzadzanie i marketing. Zeszyty naukowe Politechnika Rzeszowska
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.121.0000
19
Наукова стаття
Проблемы, особенности и перспективы выхода на глобальный рынок IPO компаний стран СНГ
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
20
Наукова стаття
Инвестиционная привлекательность сектора телекоммуникаций стран СНГ в условиях глобализации/Инновации в науке
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.13.0000
21
Наукова стаття
Фактори інвестиційної привабливості телекомунікаційного сектору економіки України в умовах глобалізації
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
Матеріали міжнародної наукової конференції
т.1 c.322.0000
22
Праці конференції
Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
Міжвуз. зб. наук. статей. Актуальні проблеми слов`янської філології. Київ
т.1 c.2.0000
23
Праці конференції
Проблемы современной экономической теории
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
Міжв. зб. наук. праць. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.
т.1 c.2.0000
24
Праці конференції
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
Міжв. зб. наук. праць. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.
т.1 c.2.0000
25
Тези
Фактори інвестиційної привабливості телекомунікаційного сектору економіки України в умовах глобалізації.
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2013
Міжв. зб. наук. праць. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.
т.1 c.2.0000
26
Наукова стаття
Діагностика ІРО українських компаній в умовах глобальної фінансової нестабільності.
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2012
27
Наукова стаття
Економічна оцінка доцільності та ефективності зовнішньоекономічних операцій // Systemy i srodki transportu samochodowego.– Sakon’10
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2010
28
Наукова стаття
Економічна оцінка доцільності та ефективності зовнішньоекономічних операцій // Systemy i srodki transportu samochodowego // Збірка наукових статей, під ред. проф. К. Вайди, Польша, 2010
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2010
29
Наукова стаття
Механізм міжнародного трансферу високих технологій в телекомунікаційний сектор України //Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки за умов глобальних трансформацій
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2010
30
Наукова стаття
Проблеми та перспективи інтеграції українських компаній в міжнародний ринок телекомунікаційних послуг //Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки за умов глобальних трансформацій
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2010
31
Наукова стаття
Сучасні тенденції міжнародного трансферу технологій та перспективи України
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2009
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
32
Тези
Проривні інновації як інструмент виходу з кризи та зростання національної конкурентоздатності // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2009
33
Наукова стаття
Інтеграційні процеси та формування інноваційної моделі економічного розвитку України
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.103 c.29.0000
34
Наукова стаття
Сучасні тенденції міжнародних портфельних інвестицій в контексті інтеграційних процесів.: Зб. наук. праць за рез. наук.-практ. конф. асп. і студ. „Україна: проблеми сучасних інтеграційних процесів”. – К.
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2008
35
Наукова стаття
Страхування ризиків в телекомунікаційному бізнесі
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.81 c.99.0000
36
Наукова стаття
Проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.85 c.36.0000
37
Наукова стаття
Теорія і практика регулювання тарифів на ринку телекомунікацій та методи регулювання цін
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
38
Праці конференції
Особливості залучення коштів на міжнародному ринку цінних паперів (на прикладі IPO)
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2007
39
Праці конференції
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы V междунар. научно-практической конференции. Алушта, 28-30 сентября 2006 года. – Сімферополь.
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2007

Повернення до списку

Вгору