Автори, співробітники Університету

Нагорняк Майя Володимирівна

Ідентифікатор автора: 37533
Кількість пошукових запитів автора: 1036
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Телебачення та радіомовлення
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Фемінітиви в новинах першого каналу суспільного радіо
Нагорняк Майя Володимирівна
2020
Наукові записки Інституту журналістики
т.1 в.76 c.122-129
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Радіотекст
Нагорняк Майя Володимирівна
2019
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
3
Наукова стаття
Первинні форми новинного контенту в період становлення радіотелеграфу та радіозв"язку УНР (1917-1921 рр..)
Нагорняк Майя Володимирівна
2018
Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукво-практичної конференції
c.60-65
4
Наукова стаття
Радіотелеграф УНР (1917-1921 рр.): зародження, основні характеристики, стильові особливості
Нагорняк Майя Володимирівна
2019
Вісник Львівського університету
в.45 c.142-150
5
Наукова стаття
Медіатекст новин першого каналу Суспільного радіо
Нагорняк Майя Володимирівна
2019
Вісник Львівського університету
в.46 c.107-114
6
Наукова стаття
Радіожурналістика в Україні
Нагорняк Майя Володимирівна
2019
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
c.1-4
7
Наукова стаття
Якісний медіапродукт як головна передумова діяльності суспільного радіомовлення (за матеріалами УР-1, УР-2, УР-3)
Нагорняк Майя Володимирівна
2017
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
в.14 c.111-118
8
Матеріали конференції
Кліше і штамп у новинах на радіо (на прикладі інформаційних повідомлень 1-го каналу національного радіо)
Нагорняк Майя Володимирівна
2016
Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.110-115
9
Матеріали конференції
Жанрово-стильові особливості радіозарисовки «Лист до вояка АТО»
Нагорняк Майя Володимирівна
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.22 c.76-80
10
Матеріали конференції
Верстка інформаційного випуску на радіо як запорука якості новинного контенту (за матеріалами першого каналу Національного радіо (УР–1))
Нагорняк Майя Володимирівна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.62-66
11
Навчальний посібник
Радіовиробництво
Єлісовенко Юрій Петрович
Нагорняк Майя Володимирівна
2017
Бізнесполіграф (монографія)
c.1-304
12
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості радіозарисовки «Лист до вояка АТО»
Нагорняк Майя Володимирівна
2017
Стиль і текст : науковий збірник
в.1 (17) c.126–137
13
Наукова стаття
Первоначальные формы радиовещательной коммуникации в Украине в 1930-х гг.
Нагорняк Майя Володимирівна
2017
Вестник Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика
в.2 c.73–78
14
Наукова стаття
Радіозарисовка як засіб національно-патріотичного виховання майбутніх журналістів
Нагорняк Майя Володимирівна
2016
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
в.15 c.246-257
15
Наукова стаття
Радіогазета як першопочаткова форма новинної радіомовної комунікації України (20-30-і роки ХХ століття)
Нагорняк Майя Володимирівна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.4 в.95 c.60-64
16
Наукова стаття
Радиопрограмма «Крым.Реалии»: к вопросу о качестве содержания и формы информации
Нагорняк Майя Володимирівна
2016
Humanities and Social sciences in the Era of Globalization
c.1-5
17
Наукова стаття
Radio Sketch as a Means of National Patriotic Education in Ukrainian Families (Illustrated with Examples of Student Study Works)
Нагорняк Майя Володимирівна
2016
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
в.11 c.102-112
18
Розділ монографії
Місце українського мережевого радіомовлення в масових інформаційних процесах
Нагорняк Майя Володимирівна
2016
Медіатрансформації: рік другий: колективна монографія
c.148–164
19
Наукова стаття
Синтаксичні конструкції в текстах новин інтернет-радіос
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.147–157
20
Наукова стаття
Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми «Ваша Свобода» української служби радіо «Свобода»)
Нагорняк Майя Володимирівна
2013
Стиль і текст : науковий збірник
т.14 c.144–153
21
Наукова стаття
Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.57 c.157-163
22
Наукова стаття
Відеоскладник розмовних програм на українських мережевих радіостанціях: реалії та перспективи
Нагорняк Майя Володимирівна
2015
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
т.14 c.214-221
23
Розділ монографії
Особливості функціонування вітчизняних мережевих радіостанцій
Нагорняк Майя Володимирівна
2015
Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : монографія
c.206-246
24
Тези
Видео- и фото компонент в новостях украинских интернет-радиостанций
Нагорняк Майя Володимирівна
2015
Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения
т.54 c.1-1
25
Монографія
Трансформаційні процеси у діяльності аудіальних засобів масової комунікації України: сучасний стан, проблеми та перспективи
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Медіатраснформації: рік перший: колективна монографія
c.155-159
26
Наукова стаття
Мовленнєва культура майбутнього радіожурналіста: реальність і шляхи вдосконалення
Нагорняк Майя Володимирівна
2013
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.15 c.297-310
27
Наукова стаття
Обробка новин як одна із проблем підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля"
Нагорняк Майя Володимирівна
2012
Стиль і текст : науковий збірник
т.13 c.40-48
28
Наукова стаття
Ведучий-журналіст і ведучий-диктор на радіо: до питання траснформації фаху в умовах мультимедійної журналістики
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
т.13 c.275-282
29
Наукова стаття
Трансформация специальности журналиста-ведущего информационной программы на радио
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Журналистика XXI века: к правде жизни : матер. семинара всероссийского форума с междунар. участием «Дни философии в Петербурге-2013»
c.219-226
30
Наукова стаття
Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.17 c.264-275
31
Наукова стаття
Підготовка медіафахівців для аудіальних засобів масової комунікації України: стан, проблеми, перспективи
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Соціальні комунікації: результати досліджень - 2013 : колективна монографія
c.200-241
32
Праці конференції
Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм на радіо
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
33
Наукова стаття
Роль невербальної інформації у підготовці навчальної інформаційної радіопрограми «Студентська хвиля» / Нагорняк Майя // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – К.
Нагорняк Майя Володимирівна
2012
Невідоме
c.164.0000
34
Наукова стаття
Заголовок новини: як зробити його ефективним (на матеріалах інформаційних передач першої програми Національної радіокомпанії України) / М. В. Нагорняк // Освіта регіону : Політологія. Психологія. Комунікація .
Нагорняк Майя Володимирівна
2010
35
Наукова стаття
Питання конструктивності першої фрази інформаційного повідомлення / М. В. Нагорняк // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД
Нагорняк Майя Володимирівна
2011
36
Монографія
Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України: Монографія
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
37
Наукова стаття
Новини радіо «Свобода» та радіо «Бі-Бі-Сі»: мовно-стилістичні особливості
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
т.7 c.166.0000
38
Наукова стаття
Мовностилістична характеристика новин радіо «Свобода» та радіо Бі-Бі-Сі // Стиль і текст
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
39
Наукова стаття
Барви долі на рушнику Світлани Горлової
Єлісовенко Юрій Петрович
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
Журналістика
c.195.0000
40
Наукова стаття
Мовностилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.9 c.63.0000
41
Наукова стаття
Як зробити новини привабливими (на прикладі радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі)
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
Наукові записки Інституту журналістики
т.30 c.126.0000
42
Монографія
Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
43
Наукова стаття
Кафедра телебачення і радіомовлення: історія, теорія, практика
Гоян Олександр Яремович
Єлісовенко Юрій Петрович
Нагорняк Майя Володимирівна
2007
Телерадіокур’єр
c.57.0000
44
Наукова стаття
Типологія мовних помилок ведучих інформаційних програм Національного радіо
Нагорняк Майя Володимирівна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.24 c.69.0000
45
Наукова стаття
Новинне мовлення національної радіокомпанії України 90-х років ХХ століття
Нагорняк Майя Володимирівна
2007
46
Наукова стаття
Сутність інформаційного мовлення національної радіокомпанії України кінця ХХ та початку ХХІ століття: порівняльна характеристика
Нагорняк Майя Володимирівна
2007
Науковий вісник Ужгородського університету
т.17 c.1.0000
47
Наукова стаття
Порівняльна характеристика сутності та структури Інформаційного мовлення Національної радіокомпанії України кінця ХХ та початку ХХІ століття // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
48
Наукова стаття
Новини радіо "Свобода" та радіо "Бі-Бі-Сі":мовно-стилістичні особливості
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
т.7 c.166.0000
49
Наукова стаття
Ідеологічні, змістові та структурні зміни в інформаційному мовленні Національної радіокомпанії України в кінці ХХ століття
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Журналістика
т.10 c.72.0000
50
Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України: сутність і структура
Нагорняк Майя Володимирівна
2007
51
Наукова стаття
Особистісно-професійна модель журналіста
Єлісовенко Юрій Петрович
Нагорняк Майя Володимирівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.223.0000

Повернення до списку

Вгору