Автори, співробітники Університету

Наєнко Галина Михайлівна
Najenko Halyna Mykhajlivna

Ідентифікатор автора: 37545
Кількість пошукових запитів автора: 782
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української мови та прикладної лінгвістики
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: історія української мови, історія української літературної мови, історичне термінознавство, лінгвістика тексту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 75, з них наукових статей (наукові публікації) - 69, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Історія української мови: практикум з фонетики й фонології
Наєнко Галина Михайлівна
Суховій Оксана Олександрівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
2
Наукова стаття
Чинники варіантності граматичної системи української мови XVII століття
Наєнко Галина Михайлівна
2017
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1 c.27-35
3
Наукова стаття
Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови. Рецензія на книгу: Царалунга І.Б. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV cт.
Наєнко Галина Михайлівна
2018
Українська мова
в.2 c.127-133
4
Наукова стаття
Підручник Євгена Тимченка «Курс історії українського язика» та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття
Наєнко Галина Михайлівна
2018
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1 (48) c.76-92
5
Наукова стаття
„История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке“ (София: PARADOX, 2017; 535стр.) Реценция
Наєнко Галина Михайлівна
2017
Българска украинистика
т.7 c.173-177
6
Наукова стаття
Review of S. Shuliak’s monograph ‘Magic language of Ukrainian folk charms’
Наєнко Галина Михайлівна
2018
Trypillian Civilization Journal
т.5
7
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичні характеристики тексту Агатангела Кримського в полемічному дискурсі початку ХХ століття
Наєнко Галина Михайлівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
в.57 c.282-289
8
Наукова стаття
Астрологічні статті зі збірки першої половини XVII століття: текст, коментар
Наєнко Галина Михайлівна
2017
Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові
c.313-323
9
Наукова стаття
Історія української мови і повсякденна свідомість
Наєнко Галина Михайлівна
2016
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.2(46) c.116-122
10
Наукова стаття
Рецензія [на кн.: Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю]
Наєнко Галина Михайлівна
2016
Мовознавство
в.5 c.72-74
11
Наукова стаття
Текстотвірні функції прецедентних феноменів у історико-мовному дискурсі радянського часу
Наєнко Галина Михайлівна
2017
Лінгвістичні студії
в.33 c.120-127
12
Наукова стаття
Засоби авторської рефлексії в полемічному тексті Агатангела Кримського
Наєнко Галина Михайлівна
2017
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.28 в.115 c.28-31
13
Наукова стаття
Корпус староукраинских текстов XVII века в Корпусе Украинского языка: проблемы и перспективы
Наєнко Галина Михайлівна
2016
El’Manuscript – Konferencijos medžiaga. Conference materials. Материалы конференции
c.203-207
14
Наукова стаття
Інтерпретації історії української мови у засобах масової комунікації
Наєнко Галина Михайлівна
2016
Dialog der Sprachen – Doalog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Munchen.
c.173-179
15
Навчальний посібник
Історія української мови: практикум з фонетики й фонології
Наєнко Галина Михайлівна
Суховій Оксана Олександрівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
16
Наукова стаття
Засоби сегментації староукраїнського наукового тексту
Наєнко Галина Михайлівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55-2 c.171-181
17
Наукова стаття
Астрономічна термінологія у староукраїнських пам’ятках першої половини ХVII століття
Наєнко Галина Михайлівна
2016
Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць
в.2 c.153-163
18
Наукова стаття
Український список астрологічних статей ХVII століття
Наєнко Галина Михайлівна
2016
Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць
в.2 c.448-458
19
Наукова стаття
«Київський текст» святості в давньоукраїнській словесності: ієротопійна структура та смисли (Рецензія на монографію Анатолія Ціпка «Духовна ліствиця давньоукраїнської словесності»
Наєнко Галина Михайлівна
2015
Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal.
т.30 в.4 c.51-53
20
Наукова стаття
Метафоричні моделі в науковому тексті Михайла Максимовича
Наєнко Галина Михайлівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
в.29 c.85-92
21
Наукова стаття
Формы дейксиса в староукраинских научных текстах / Наенко Галина Михайловна
Наєнко Галина Михайлівна
2014
Альманах современной науки и образования
т.2 c.121-125
22
Наукова стаття
Функции цитат в староукраинских научных текстах
Наєнко Галина Михайлівна
2014
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.4 c.150-154
23
Наукова стаття
Полемический трактат Иоанникия Галятовского «Мессия правдивый» как научно-популярный текст XVII века
Наєнко Галина Михайлівна
2014
Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина
т.7 c.86-94
24
Наукова стаття
Этимологическая дефиниция в староукраинском научном тексте/ Г.М. Наенко
Наєнко Галина Михайлівна
2014
Научный потенциал
т.1 c.26-32
25
Наукова стаття
Прагматика оценки в староукраинских научных текстах XVI – XVIII вв.
Наєнко Галина Михайлівна
2014
Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии [материалы международной научной конференции]
т.1 c.249-251
26
Наукова стаття
Методи дослідження староукраїнського наукового тексту
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Мова та історія : Періодичний збірник наукових праць
т.259 c.69 – 73
27
Наукова стаття
Текстовий дейксис у «палінодії» Захарії Копистенського
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.24 c.26 – 30
28
Наукова стаття
Периферійні субтексти в лексиконах середньоукраїнського періоду
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Писемні пам’ятки: від картотеки до словника
т.1 c.146-161
29
Монографія
Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні
Наєнко Галина Михайлівна
2013
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-404
30
Наукова стаття
Концепт "наука" в староукраїнській літературній мові
Наєнко Галина Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.181-189
31
Наукова стаття
Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія
Наєнко Галина Михайлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.23 c.35-39
32
Наукова стаття
Короткий катехизис Петра Могили та Ісайї Трофимовича-Козловського у контексті наукового текстотворення ХVІІ ст
Наєнко Галина Михайлівна
2012
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
т.18 c.104-114
33
Наукова стаття
Адресантність наукових текстів середньоукраїнського періоду
Наєнко Галина Михайлівна
2012
Українська мова
т.2 c.112-128
34
Наукова стаття
Астропрогнози у контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду// Семантика мови і тексту: Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. - Івано-Франківськ
Наєнко Галина Михайлівна
2012
35
Наукова стаття
Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.68-80
36
Наукова стаття
Популярне богослів'я другої половини XVII ст.: Йосиф Шумлянський
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.101-108
37
Наукова стаття
До класифікації визначень у староукраїнських наукових текстах // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.242-257
38
Наукова стаття
Риторическая практика Иоанникия Галятовского и становление научно-популярного дискурса второй половины XVII века
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Современная риторика в общественно-речевой и педагогической практике / ред.-сост. В.И. Аннушкин. - М.- Ярославль: Ремдер.
т.1 c.332-336
39
Наукова стаття
Різновиди та функції дефініцій у староукраїнських наукових текстах
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schwei
т.1 c.399-418
40
Наукова стаття
Виклад о церкви Теодосия Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу ІІ половини XVII ст.
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.21 c.77-86
41
Наукова стаття
Жанр порадника в аспекті моделювання смислової структури
Наєнко Галина Михайлівна
2011
42
Наукова стаття
Наукова метамова "Синопсису": комунікативно-прагматичні аспекти
Наєнко Галина Михайлівна
2011
43
Наукова стаття
Староукраїнська філософська традиція та аспекти наукового текстотворення
Наєнко Галина Михайлівна
2011
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.5 c.444.0000
44
Наукова стаття
Катехизис 1600р. як навчальний текст.
Наєнко Галина Михайлівна
2012
Зб. "Актуальні проблеми української лінгвістики". Інститут філології
т.24 c.11.0000
45
Тези
Динамические процессы в смысловых структурах староукраинских научных текстов XVI-XVIII веков.
Наєнко Галина Михайлівна
2012
46
Монографія
Концепція історії української мови Юрія Шевельова: подолання міфів/ розділ монографії "Юрій Шевельов - виклик часу і відповідь науковця"
Наєнко Галина Михайлівна
2010
47
Наукова стаття
Семантична структура наукового тексту ХVІІ ст. (на матеріалі "Зерцала богословії К.Транквіліона-Ставровецького")
Наєнко Галина Михайлівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.20 c.33.0000
48
Наукова стаття
Слов"яноукраїнська мова науково-природничого трактату кінця ХVІІ ст.// Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур: Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. Зб. наук. праць. Спеціальний випуск
Наєнко Галина Михайлівна
2010
49
Наукова стаття
Різновиди прецедентних субтекстів у природному трактаті ХVІІ ст.
Наєнко Галина Михайлівна
2010
50
Наукова стаття
Модель епістемічної ситуації та аналіз та аналіз структури староукраїнського наукового тексту// Ukrainica IV/ Soucasna ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury.Sbornik vedeckych clanku - Olomouc
Наєнко Галина Михайлівна
2010
51
Наукова стаття
Перекладацька практика Петра Лодія та науковий стиль української мови ХVІІІ століття
Наєнко Галина Михайлівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.182-186
52
Наукова стаття
Структурно-семантична організація Граматики Лаврентія Зизанія
Наєнко Галина Михайлівна
2010
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.40 c.272.0000
53
Наукова стаття
Наукова мова Ісайї Копинського
Наєнко Галина Михайлівна
2010
54
Наукова стаття
Староукраїнська філософська традиція та аспекти наукового текстотворення.
Наєнко Галина Михайлівна
2011
55
Наукова стаття
Переклади наукових творів із гуртка Андрія Курбського та староукраїнський науковий дискурс.
Наєнко Галина Михайлівна
2011
56
Наукова стаття
Стратегії популяризації в "Люцидарії" XVII ст.
Наєнко Галина Михайлівна
2011
57
Наукова стаття
Засоби адресації в науковому тексті Інокентія Гізеля.
Наєнко Галина Михайлівна
2011
58
Наукова стаття
Епістемічні смисли "Граматики" Мелентія Смотрицького.
Наєнко Галина Михайлівна
2011
59
Наукова стаття
Прагматичні виміри оцінки в "Лікарському пораднику" XVIII ст.
Наєнко Галина Михайлівна
2011
60
Наукова стаття
Авторська рефлексія в науковому тексті XVII ст. (на матеріалі "Зерцала Богословії" Кирила Транквіліона-Ставровецького).
Наєнко Галина Михайлівна
2011
61
Тези
Смислова організація науко-природничих текстів середньоукраїнського періоду.
Наєнко Галина Михайлівна
2011
62
Наукова стаття
Жанри наукового стилю української мови XVI - XVII століть
Наєнко Галина Михайлівна
2008
63
Наукова стаття
Інтертекстуальність наукових творів Йоаникія Галятовського: до проблеми авторської індивідуальності
Наєнко Галина Михайлівна
2009
64
Наукова стаття
Душевник XVII століття в контексті розвитку наукового стилю середньоукраїнського періоду
Наєнко Галина Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.69-72
65
Наукова стаття
Елементи наукового стилю в полемічній літературі XVII століття (На матеріалі "Палінодії" Захарії Копистенського
Наєнко Галина Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.297-302
66
Наукова стаття
Політекстуальність наукового тексту та особа автора (на матеріалі творів Захарії Копистянського)
Наєнко Галина Михайлівна
2009
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.39 c.341.0000
67
Наукова стаття
Трактат Інокентія Гізеля як науковий твір XVII століття
Наєнко Галина Михайлівна
2008
68
Наукова стаття
Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII ст.
Наєнко Галина Михайлівна
2008
69
Наукова стаття
Жанри наукового стилю української мови XVI-XVIII століть
Наєнко Галина Михайлівна
2008
70
Наукова стаття
Параметри наукового стилю у трактаті І.Галятовського “Наука, албо способ зложеня казаня”
Наєнко Галина Михайлівна
2005
71
Наукова стаття
„Лексикон латино-слов’янський” І.Максимовича і розвиток української наукової мови ХУШ ст.
Наєнко Галина Михайлівна
2005
72
Наукова стаття
Питання історії української мови у творах М.Максимовича
Наєнко Галина Михайлівна
2005
73
Наукова стаття
Проблема твердості / м’якості приголосних перед голосними переднього ряду в інтерпретації Ю.Шевельова
Наєнко Галина Михайлівна
2005
74
Наукова стаття
Структурні елементи староукраїнського наукового тексту (на матеріалі передмови до „Лексикону латинсько-слов’янського” Івана Максимовича)
Наєнко Галина Михайлівна
2005
75
Наукова стаття
Я.Мельник. О.Лазарович. Церковнослов’янська мова.
Наєнко Галина Михайлівна
2005

Повернення до списку

Вгору