Автори, співробітники Університету

Назарага Інна Михайлівна
I. Nazaraga, Inna M. Nazaraga

Ідентифікатор автора: 37547
Author Identifier Number Scopus: 55368157400 →
ResearcherID, Web of Science: H-9880-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 685
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДС проблем системного аналізу / Системного аналізу і теорії прийняття рішень /
Посада: м.н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: системний аналіз, теорія оптимального керування, теорія прийняття рішень

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 27, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Матрична множинна регресiя та класичнi методи бiометрiї для прогнозування бiологiчних показникiв: приклади
Назарага Інна Михайлівна
2018
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 в.1 c.79
2
Тези
Задачі відновлення лінійних залежностей з матричними факторами та їх застосування для прогнозування економічних показників
Назарага Інна Михайлівна
2018
Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2018): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.70-71
3
Наукова стаття
Прогнозування макроекономічних показників на основі матричної множинної регресії: приклади
Назарага Інна Михайлівна
2018
Системні дослідження та інформаційні технології
т.1 c. 119-131
4
Тези
Matrix multiple pegression and classical biometric methods for prediction of biological indicators: examples of applications
Назарага Інна Михайлівна
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.99-100
5
Наукова стаття
Оцінювання сукупної факторної продуктивності економіки України
Назарага Інна Михайлівна
2017
Актуальні проблеми економіки
т.8 c.107-116
6
Наукова стаття
Знаходження темпу науково-теxнiчного пpогpеcу економіки України
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2016
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Комп'ютерні системи та компоненти
т.7 в.1 c.86-91
7
Тези
Матрична множинна регресiя для прогнозування макроекономiчних та медiйних показникiв: приклади використання
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.66
8
Тези
Метод найменших квадратів у множинній матричній регресії: приклад застосування
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.152
9
Тези
Least square method in matrix multiple regression: theory and applications
Назарага Інна Михайлівна
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.93
10
Матеріали конференції
Метод Ньютона для знаходження коефіцієнта еластичності при витратах праці у виробничій функції типу Кобба-Дугласа
Назарага Інна Михайлівна
2016
Економіко-математичне моделювання: національна науково-методична конференція
c.237-239
11
Матеріали конференції
Метод найменших квадратів для матричних спостережень у прикладних задачах
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015
c.32-34
12
Наукова стаття
Знаходження коефіцієнта еластичностi при витратах працi методом Ньютона
Назарага Інна Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.125-129
13
Праці конференції
Кортежні оператори в задачах групування інформації з матричними "векторами ознак"
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.114-115
14
Тези
The grouping information problem in matrix multiple regression
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.44
15
Тези
Матричні спостереження в методі найменших квадратів
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.125-126
16
Тези
Регресiї з матричними представниками: теорiя та приклади застосування
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.68
17
Тези
Матричні регресії: базис та застосування
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.90-92
18
Тези
Метод найменших квадратів: матриці
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.86-88
19
Тези
Основні та прикладні аспекти матричного методу найменших квадратів
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.1 c.71-74
20
Тези
Кортежні оператори в задачах групування інформації
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.2 c.110-118
21
Наукова стаття
Matrixes least squares method and examples of its application
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
Intern. Journal “Information Technologies & Knowledge”
т.7 c.325-336
22
Наукова стаття
Matrixes least squares method: examples of its application in macroeconomics and TV-media business
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2014
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.4 c.42-46
23
Тези
Матричний метод найменших квадратів як альтернативний підхід до прогнозування показників різної природи
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
т.1 c.100-101
24
Тези
Кортежні оператори в методі найменших квадратів: розширення можливостей
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2014
25
Тези
Застосування матричного методу найменших квадратів для прогнозування обмінних курсів
Назарага Інна Михайлівна
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
т.1 c.128
26
Буклет
Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень - 25
Голубєва Катерина Миколаївна
Доленко Галина Олександрівна
Зінько Петро Миколайович
Капустян Олена Анатоліївна
Назарага Інна Михайлівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-64
27
Наукова стаття
Vectors and matrixes least square method: foundation and application examples
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
Information Theories & Applications
т.20 c.311-322
28
Наукова стаття
Моделювання можливого впливу розвитку світової економіки на Україну
Назарага Інна Михайлівна
2013
Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки.
т.9 c.37-51
29
Тези
Про одну модель конкуренції для ринку інформаційно-комунікаційних технологій // XXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Ялта-Форос, 23-27 вересня 2013 р.
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
30
Тези
Конкуренція загалом та ринкова конкуренція: альтернативність та змагальність // XXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Ялта-Форос, 23-27 вересня 2013 р.
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
31
Наукова стаття
Інвестиції: підхід до прогнозування
Назарага Інна Михайлівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.213-222
32
Тези
Про один підхід до прогнозування валових інвестицій // XIX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Мукачево, 23-27 квітня 2012 р.
Назарага Інна Михайлівна
2012
33
Тези
Об одном подходе к нахождению темпа научно-технического прогресса // XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Брно (Чеська республіка), 17-21 вересня 2012 р.
Назарага Інна Михайлівна
2012
34
Тези
Система підтримки прийняття рішень для прогнозування основних макропоказників вітчизняної економіки // VI Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", УжНУ, Ужгород, 1-6.10.2012
Назарага Інна Михайлівна
2012
35
Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України
Назарага Інна Михайлівна
2011
36
Наукова стаття
Програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.118.0000
37
Наукова стаття
Поведінкова модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу в умовах економіки України // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки: зб. наук. праць
Назарага Інна Михайлівна
2010
38
Тези
Визначення темпу технічного прогресу на основі виробничої функції // XVII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Східниця, 23-27 травня 2011 р.
Назарага Інна Михайлівна
2011
39
Тези
Система підтримки прийняття рішень для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України // XVIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Ялта, 19-23 вересня 2011 р.
Назарага Інна Михайлівна
2011
40
Наукова стаття
Модель ринку праці макроекономіки України
Назарага Інна Михайлівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.119.0000
41
Тези
Рівноважний підхід у математичному моделюванні економіки України // XV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Львів, 17-21 травня 2010 р.
Назарага Інна Михайлівна
2010
42
Тези
Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4-8 жовтня 2010 р.
Назарага Інна Михайлівна
2010
43
Наукова стаття
Моделі паритету купівельної спроможності та паритету відсоткових ставок в умовах економіки України
Назарага Інна Михайлівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.145.0000
44
Наукова стаття
Монетарні моделі визначення обмінного курсу в умовах економіки України
Назарага Інна Михайлівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.121.0000
45
Тези
The Investigation of Dynamic Model of Regional Economy // праці IX Кримської Міжнародної математичної школи «Метод функций Ляпунова и его приложения» (MFL-2008), Алушта, 15-20 вересня 2008р.
Назарага Інна Михайлівна
2008
46
Тези
Математичне моделювання попиту України на імпортні товари та послуги // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2009), Східниця, 27-30 квітня 2009 р.
Назарага Інна Михайлівна
2009
47
Наукова стаття
The Mathematical models of Eastern Europe countries economy // International Conference on Economics, Law and Management (ICELM-3), June 4-6, 2008, Tg Mures, Romania, Applied Mathematics, Information Technology, Statistics
Назарага Інна Михайлівна
2008

Повернення до списку

Вгору