Автори, співробітники Університету

Намонюк Василь Євгенович

Ідентифікатор автора: 37601
ResearcherID, Web of Science: I-1519-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1022
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Решоринг: проблеми та перспективи
Намонюк Василь Євгенович
Підчоса Олександр Васильович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
c.136-154
2
Навчальний посібник
Світова економіка
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2018
Переяслав-Хмельницький:ФОП Лукашевич
3
Тези
Розвиток сучасної теорії глобальної просторової економіки
Намонюк Василь Євгенович
2018
Видавничий дім «Гельветика»
c.18-21
4
Навчально-методичний комплекс
Світова економіка: навчально-методичний комплекс
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
5
Наукова стаття
Analysis оf the Global Value Chains’ Location Determinants
Намонюк Василь Євгенович
2017
Економічний простір
в.121 c.5-14
6
Наукова стаття
Аналіз динаміки концентрації банківської системи України
Намонюк Василь Євгенович
2017
Економіка. Фінанси. Право.
в.8/2 c.7-11
7
Тези
Investment potential of Ukraine: the role of China
Намонюк Василь Євгенович
2016
Стратегія розвитку: інвестиційний вимір. Матеріали наукового семінару
т.1 в.11 c.59-61
8
Тези
Релокація міжнародного виробництва: виклики для україни
Намонюк Василь Євгенович
2017
Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів : зб.наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-прак. конф., 18-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди
c.160-161
9
Тези
Феномен глобальних ланцюгів вартості в наукових теоріях
Намонюк Василь Євгенович
2017
Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародна науково-практична конференція 16-17 червня 2017 року
в.1 c.37-40
10
Наукова стаття
The optimal banking structure: the case of Ukraine
Намонюк Василь Євгенович
2015
Journal of Global Economy Review
т.2 в.1 c.42-48
11
Наукова стаття
Foreign direct investments of german TNCs: main trends and Features
Намонюк Василь Євгенович
2015
Black Sea Scientific Journal Of Academic Research
т.21 в.03 c.22-28
12
Наукова стаття
Regulation of international capital flows: the role of megaregional agreements
Намонюк Василь Євгенович
2015
The Caucasus Scientific Journal Of Academic Research
т.21 в.03 c.4-9
13
Наукова стаття
Особливості інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій Німеччини
Намонюк Василь Євгенович
2015
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки
т.1 в.28 c.23-27
14
Наукова стаття
Особливості інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій Німеччини
Намонюк Василь Євгенович
2015
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки
т.28 c.61-77
15
Наукова стаття
Regulation of international capital flows: the role of megaregional agreements
Намонюк Василь Євгенович
2015
The Caucasus. Economical and social analysis journal of Southern Caucasus.
т.21 c.4-9
16
Наукова стаття
The Specific features of Sovereign Wealth Funds Activities
Намонюк Василь Євгенович
2015
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.1 c.20-28
17
Навчальний посібник
Світова економіка
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2014
ІМВ
т.1 c.1-288
18
Наукова стаття
Сучасні тенденції здійснення дезінвестицій ТНК у світі та в Україні
Намонюк Василь Євгенович
2014
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.1 c.147-153
19
Наукова стаття
Теоретичні аспекти здійснення дезінвестицій ТНК у сучасній світовій економіці
Намонюк Василь Євгенович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.24 c.134-140
20
Навчальний посібник
Світова економіка
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-288
21
Навчальний посібник
Світова економіка
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2012
ІМВ
т.2 c.1-171
22
Наукова стаття
Особливості транскордонних злиттів і поглинань у сучасних процесах міжнародного інвестування
Намонюк Василь Євгенович
2011
Проблеми системного підходу в економіці
т.39 c.140-146
23
Наукова стаття
Сучасний етап транснаціоналізації світової економіки та діяльність ТНК в Україні
Намонюк Василь Євгенович
2011
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.4 c.149-157
24
Тези
Ефективність міжнародної податкової конкуренції
Намонюк Василь Євгенович
2011
Проблеми оподаткування суб’єктів господарської діяльності: Міжвузівська науково-практична конференція
т.1 c.51-53
25
Тези
Ефективність міжнародної податкової конкуренції: теоретичний аспект
Намонюк Василь Євгенович
2011
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.211-213
26
Тези
Наслідки гармонізації оподаткування підприємств в ЄС
Намонюк Василь Євгенович
2011
Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи: Круглий стіл
т.1 c.68-69
27
Наукова стаття
Особливості еволюції інформаційної системи податкової служби США
Намонюк Василь Євгенович
2010
Экономика: проблемы теории и практики
т.261 c.163-171
28
Тези
Теорія міжнародної торгівлі Марка Меліца
Намонюк Василь Євгенович
2010
Україна в системі міжнародної економіки: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
т.1 c.142-144
29
Тези
Еволюція теорії міжнародної торгівлі
Намонюк Василь Євгенович
2010
Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.92-93
30
Тези
International tax competition: case for TNC
Намонюк Василь Євгенович
2010
Theory and practice of financial transformation in the conditions of interdependence strengthening of national economics: International scientific conference
т.1 c.61-62

Повернення до списку

Вгору