Автори, співробітники Університету

Нападиста Валентина Григорівна

Ідентифікатор автора: 37603
Кількість пошукових запитів автора: 346

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Етика, культурлогія, прикладна етика, етика бізнесу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Професійна та корпоративна етика
Єфіменко Віталій Віталійович
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
Подолян Галина Петрівна
Рихліцька Оксана Дмитрівна
Рогожа Марія Михайлівна
Шинкаренко Олена Василівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-368
2
Наукова стаття
З ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: НАЗАРІЙ АНТОНОВИЧ ФАВОРОВ
Нападиста Валентина Григорівна
2019
Українські культурологічні студії
в.1(4) c.57-61
3
Наукові висновки
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. В. СПІВАКА "ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ХVІІ СТОЛІТТЯ" (Чернігів: SCRIPTORIUM, 2018. – 328 с.)
Нападиста Валентина Григорівна
2018
Українські культурологічні студії
в.1(4) c.73
4
Тези
Символізація культурного досвіду в контексті повсякденності
Нападиста Валентина Григорівна
2019
Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 року)
c.56-57
5
Наукова стаття
Виклики та перспективи для України: аналіз інформаційного поля Литви, Латвії та Естонії
Нападиста Валентина Григорівна
2017
Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів
c.40-88
6
Наукова стаття
Україна в контексті викликів та загроз: погляд з країн Балтії
Нападиста Валентина Григорівна
2018
Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса
в.1 (93) c.243 – 268
7
Тези
Професійні та корпоративні етики у науково-практичному дискурсі сучасної України
Нападиста Валентина Григорівна
2018
Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання: матеріали науково-практичної конференції
c.7-9
8
Матеріали конференції
Кримські татари: ідейні пріоритети та форми політичної участі
Нападиста Валентина Григорівна
2016
Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) : аналітична доповідь
c.187-236
9
Навчально-методичний комплекс
Професійна та корпоративна етика. Навчально-методичний комплекс для студентів факультету інформаційних технологій
Нападиста Валентина Григорівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-22
10
Навчально-методичний комплекс
Культура повсякденності. Навчально-методичний комплекс для студентів філософського факультету
Нападиста Валентина Григорівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-26
11
Наукова стаття
Суб’єкти кримськотатарського національного руху: стратегія і тактика втілення ідейних пріоритетів у політичному контексті незалежної України
Нападиста Валентина Григорівна
2017
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць.
т.87 в.1 c.293-264
12
Наукова стаття
Ідейні засади культурної ідентичності кримських татар: контексти формування
Нападиста Валентина Григорівна
2017
Українські культурологічні студії
в.1 c.65-69
13
Наукова стаття
Відмінності ідентичностей у сучасній Україні крізь призму цінностей
Нападиста Валентина Григорівна
2015
Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
в.5-6 c.300-324
14
Наукова стаття
Цінності як детермінанти ідентичностей: виклики українського сьогодення
Нападиста Валентина Григорівна
2015
Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
в.- c.92-129
15
Тези
Довіра як базовий елемент ціннісної системи спільноти: реалії українського сьогодення
Нападиста Валентина Григорівна
2016
Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя
в.- c.-
16
Навчально-методичний комплекс
Етика бізнесу
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-27
17
Навчально-методичний комплекс
Этика бизнеса
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-31
18
Тези
Ідея людської гідності як моральний імператив сьогодення
Нападиста Валентина Григорівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.31-33
19
Тези
З історії етичної думки в університеті Св. Володимира: Н. А. Фаворов
Нападиста Валентина Григорівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.2 c.21-23
20
Тези
Моральний вибір як конститутивний чинник самотворення особи у творчому світі Т.Г.Шевченка
Нападиста Валентина Григорівна
2014
Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура: Матеріали круглого столу філософського факультету (11 березня 2014 р.)
т.1 c.25-26
21
Тези
Про ціннісні підвалини людського співжиття: ідеї з національного історико-філософського досвіду
Нападиста Валентина Григорівна
2014
Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні. КНУКіМ 2014
т.1 c.32-35
22
Монографія
Етичні виміри туризму//Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму
Нападиста Валентина Григорівна
2013
23
Навчальний посібник
Етика.Естетика
Єфіменко Віталій Віталійович
Живоглядова Ірина Вікторівна
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
Подолян Галина Петрівна
Рихліцька Оксана Дмитрівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
Шинкаренко Олена Василівна
2013
24
Тези
Етика освіти: до постановки проблеми
Нападиста Валентина Григорівна
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
25
Наукова стаття
Етика туризму: визначення проблематики
Нападиста Валентина Григорівна
2008
Київський національний університет культури і мистецтв
c.261.0000
26
Наукова стаття
Соціокультурні умови філософських пошуків в Україні XIX – початку XX століття
Нападиста Валентина Григорівна
2008
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.3 c.136.0000
27
Наукова стаття
Етичний вимір туризму ( у співавторстві з О.І. Левицькою)
Нападиста Валентина Григорівна
2008

Повернення до списку

Вгору