Автори, співробітники Університету

Науменко Людмила Петрівна
Naumenko Lyudmyla Petrivna

Ідентифікатор автора: 37624
Кількість пошукових запитів автора: 802
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: сучасний англомовний бізнес-дискурс / когнітивна лінгвістика / концептуальний аналіз /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Laser Driven Structural Transformations in Dextran-Graft-PNIPAM Copolymer/Au Nanoparticles Hybrid Nanosystems. The Role of Plasmon Heating and Attractive Optical Forces
Єщенко Олег Анатолійович
Куцевол Наталія Володимирівна
Науменко Людмила Петрівна
Гарагуц Юлія Іванівна
2019
Book of Abstracts XXIV Galyna Puchkovska International School-Seminar "Spectroscopy of Milecules and Crystals", Odessa, 25-30.08.2019
в.243 c.138
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту бакалаврського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
3
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
4
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “management discourse”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.73 c.117-120
5
Наукова стаття
Реконструкція архітектоніки субординаційного концепту “market” в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2018
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka I Komunikacja Międzykulturowa
c.101-113
6
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “marketing discourse”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Development of Philological Sciences in Countries of the European Union Taking into Account the Challenges of XXI Century
c.253-270
7
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “corporate discourse”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізацій них викликів
c.279-282
8
Наукова стаття
Когнітивний підхід у навчанні англійській термінолексиці предметної галузі “мікроекономіка”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Сучасна філологія: теорія і практика
c.102-108
9
Наукова стаття
Академічна доброчесність: виклики сьогодення
Науменко Людмила Петрівна
2018
Академічна доброчесність: виклики сучасності
c.36-40
10
Наукова стаття
Академічна доброчесність: виклики сучасності
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2018
Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (1 – 13.10.2018)
c.36-41
11
Монографія
Вербалізація концепту ENTERPRISE в англійськомовному бізнес-дискурсі: концепти і контрасти
Науменко Людмила Петрівна
2017
Одесса: Изд. дом "Гельвеніка"
12
Наукова стаття
Вербалізація образу-стереотипу бізнесмена в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2017
Nowy Sacz: NLU, 2017
13
Наукова стаття
Вербалізація ментальної структури концепту "competition" в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2017
Актуальні проблеми романо-германської філології. Чернівці
в.2 (15) c.76-81
14
Наукова стаття
Моделювання ментально-мовного простору англомовного бізнес-дискурсу в когнітивних структурах
Науменко Людмила Петрівна
2017
Наукові записки. Серія Філологічні науки
в.154 c.804-810
15
Наукова стаття
Моделювання ментальної структури концепту "competition" (на матеріалі англомовних Інтернет-сайтів)
Науменко Людмила Петрівна
2017
The Scientific Heritage
в.14 c.50-55
16
Наукова стаття
Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі
Науменко Людмила Петрівна
2017
Теоретична і дидактична філологія
в.25 c.290-299
17
Наукова стаття
Лінгвоконцептологія дискурсу та її категорійний апарат
Науменко Людмила Петрівна
2016
Наукові записки. Серія "Філологічні науки"
в.146 c.101-107
18
Наукова стаття
Субординаційний концепт “goods” в сучасному англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2016
Первый независимый научный вестник
в.6 c.82-89
19
Наукова стаття
Моделювання лінгвоконцептосфери сучасного англомовного бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2016
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики
в.11-12 c.93-98
20
Наукова стаття
Змістова структура субординаційного концепту “profit”
Науменко Людмила Петрівна
2016
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.2 в.10 c.208-214
21
Наукова стаття
Опис-моделювання в ментально-мовних структурах: когнітивний простір, концептуація, концептосфера
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство
в.6(331) c.190-194
22
Наукова стаття
Методологічні підходи до вивчення концептів бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки" (Мовознавство)
т.2 в.5 c.41-45
23
Наукова стаття
Антропоцентрична парадигма як методологічна матриця сучасних лінгвістичних досліджень
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.22 c.41-45
24
Монографія
Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі: Монографія
Науменко Людмила Петрівна
2015
К. : Логос
т.1 c.1-498
25
Наукова стаття
Профессиональный концепт “company” в современном англоязычном бизнес-дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2015
Вестник Воронежского государственного университета: Научный журнал. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация
т.1 c.69-75
26
Наукова стаття
The Subordinate Concept “Marketing” in the Contemporary Business English Discourse
Науменко Людмила Петрівна
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.5 c.87-91
27
Наукова стаття
Субординационный концепт “risk” в современном англоязычном бизнес-дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2015
Известия Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана: научный журнал. – Серия: Филологические науки.
т.36 c.16-28
28
Наукова стаття
Вербализация коммуникативной стратегии аргументации в современном англоязычном бизнес-дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2015
Филология и человек: научный журнал.
т.3 c.38-48
29
Навчальний посібник
Theory of the English Language: Lecture Course for Students of Oriental Philology
Науменко Людмила Петрівна
2014
Логос
c.1-168
30
Навчальний посібник
Business English Course: Навчальний посібник. - 5-е видання, виправлене і доповнене
Науменко Людмила Петрівна
2014
Логос
c.1-265
31
Тези
Innovative Methods of Teaching English
Науменко Людмила Петрівна
2014
The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: матеріали ХІХ Міжнародної конференції TESOL-Україна (Кіровоград, 25-26 квітня 2014 р.)
c.89-90
32
Тези
The Linguistic Nature of English Business Jargon
Науменко Людмила Петрівна
2014
Book of Abstracts. The 12th Conference of the European Society for the Study of English: матеріали ХІІ Міжнародної конференції Європейської спільноти з вивчення англійської мови (Словаччина, Кошице, 29 серпня - 2 вересня 2014 р.)
c.93
33
Наукова стаття
Конституенти англомовного бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2013
34
Наукова стаття
Прагмасемантичні типи інформативних мовленнєвих актів англомовного бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2011
35
Наукова стаття
Проблеми адаптації англійських бізнесових термінів та професійної лексики в українській мові
Науменко Людмила Петрівна
2011
36
Наукова стаття
Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології
Науменко Людмила Петрівна
2011
37
Наукова стаття
Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб.наук.пр.
Науменко Людмила Петрівна
2010
38
Наукова стаття
Дискурсивна подія як макроодиниця бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.441 c.123.0000
39
Наукова стаття
Ділова нарада як мовленнєва практика англомовного бізнес-дискусу
Науменко Людмила Петрівна
2009
40
Наукова стаття
Дискурсивно-когнітивна методика аналізу бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2009
41
Наукова стаття
Лексико-семантичні відмінності британського та американського варіантів англійськогої ділової мови // Семантика мови і тексту: Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф.
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2009
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія
c.225.0000
42
Наукова стаття
Метафоричне переосмислення реалій бізнесу у діловому жаргоні.
Науменко Людмила Петрівна
2008
Культура народов Причерноморья
т.1 c.196.0000
43
Наукова стаття
Світ бізнесу і підприємництва у британській та американській мовних картинах світу // Наукові записки. Серія: “Філол. науки (мовознавство”: У 5 ч.- Вип. 75(4).
Науменко Людмила Петрівна
2008
44
Тези
Мовна репрезентація образів-картинок менеджерів в американській картині світу //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2008.
Науменко Людмила Петрівна
2008
45
Наукова стаття
Директивний тип англомовного ділового листа
Науменко Людмила Петрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.267.0000
46
Наукова стаття
Cучасний англомовний бізнес-дискурс
Науменко Людмила Петрівна
2007
47
Наукова стаття
Мовна репрезентація бізнесу в американській картині світу
Науменко Людмила Петрівна
2007
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.64.0000
48
Наукова стаття
Мовна репрезентація образів-картинок ” Я-схем” та антропосимволів макрок-ту «business».
Науменко Людмила Петрівна
2007
Наук. пр. К-Под. держ. університету. Філол. н-ки. Вип. 15.
т.2 c.309.0000
49
Наукова стаття
The concept ”undertaking” in business English discourse. Recent Trendsin Language and Literature Studies: Insights and Approaches
Науменко Людмила Петрівна
2005
50
Наукова стаття
Концепт “money” в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2005
51
Наукова стаття
Концепт „management” в деловом дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2005
52
Наукова стаття
Концепт feminity в англомовному діловому дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2005

Повернення до списку

Вгору