Автори, співробітники Університету

Науменко Людмила Петрівна
Naumenko Lyudmyla Petrivna

Ідентифікатор автора: 37624
Кількість пошукових запитів автора: 774
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: сучасний англомовний бізнес-дискурс / когнітивна лінгвістика / концептуальний аналіз /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту бакалаврського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
3
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “management discourse”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.73 c.117-120
4
Наукова стаття
Реконструкція архітектоніки субординаційного концепту “market” в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2018
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka I Komunikacja Międzykulturowa
c.101-113
5
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “marketing discourse”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Development of Philological Sciences in Countries of the European Union Taking into Account the Challenges of XXI Century
c.253-270
6
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “corporate discourse”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізацій них викликів
c.279-282
7
Наукова стаття
Когнітивний підхід у навчанні англійській термінолексиці предметної галузі “мікроекономіка”
Науменко Людмила Петрівна
2018
Сучасна філологія: теорія і практика
c.102-108
8
Наукова стаття
Академічна доброчесність: виклики сьогодення
Науменко Людмила Петрівна
2018
Академічна доброчесність: виклики сучасності
c.36-40
9
Наукова стаття
Академічна доброчесність: виклики сучасності
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2018
Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (1 – 13.10.2018)
c.36-41
10
Монографія
Вербалізація концепту ENTERPRISE в англійськомовному бізнес-дискурсі: концепти і контрасти
Науменко Людмила Петрівна
2017
Одесса: Изд. дом "Гельвеніка"
11
Наукова стаття
Вербалізація образу-стереотипу бізнесмена в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2017
Nowy Sacz: NLU, 2017
12
Наукова стаття
Вербалізація ментальної структури концепту "competition" в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2017
Актуальні проблеми романо-германської філології. Чернівці
в.2 (15) c.76-81
13
Наукова стаття
Моделювання ментально-мовного простору англомовного бізнес-дискурсу в когнітивних структурах
Науменко Людмила Петрівна
2017
Наукові записки. Серія Філологічні науки
в.154 c.804-810
14
Наукова стаття
Моделювання ментальної структури концепту "competition" (на матеріалі англомовних Інтернет-сайтів)
Науменко Людмила Петрівна
2017
The scientific heritage
в.14 c.50-55
15
Наукова стаття
Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі
Науменко Людмила Петрівна
2017
Теоретична і дидактична філологія
в.25 c.290-299
16
Наукова стаття
Лінгвоконцептологія дискурсу та її категорійний апарат
Науменко Людмила Петрівна
2016
Наукові записки. Серія "Філологічні науки"
в.146 c.101-107
17
Наукова стаття
Субординаційний концепт “goods” в сучасному англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2016
Первый независимый научный вестник
в.6 c.82-89
18
Наукова стаття
Моделювання лінгвоконцептосфери сучасного англомовного бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2016
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики
в.11-12 c.93-98
19
Наукова стаття
Змістова структура субординаційного концепту “profit”
Науменко Людмила Петрівна
2016
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.2 в.10 c.208-214
20
Наукова стаття
Опис-моделювання в ментально-мовних структурах: когнітивний простір, концептуація, концептосфера
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство
в.6(331) c.190-194
21
Наукова стаття
Методологічні підходи до вивчення концептів бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки" (Мовознавство)
т.2 в.5 c.41-45
22
Наукова стаття
Антропоцентрична парадигма як методологічна матриця сучасних лінгвістичних досліджень
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.22 c.41-45
23
Монографія
Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі: Монографія
Науменко Людмила Петрівна
2015
К. : Логос
т.1 c.1-498
24
Наукова стаття
Профессиональный концепт “company” в современном англоязычном бизнес-дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2015
Вестник Воронежского государственного университета: Научный журнал. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация
т.1 c.69-75
25
Наукова стаття
The Subordinate Concept “Marketing” in the Contemporary Business English Discourse
Науменко Людмила Петрівна
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.5 c.87-91
26
Наукова стаття
Субординационный концепт “risk” в современном англоязычном бизнес-дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2015
Известия Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана: научный журнал. – Серия: Филологические науки.
т.36 c.16-28
27
Наукова стаття
Вербализация коммуникативной стратегии аргументации в современном англоязычном бизнес-дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2015
Филология и человек: научный журнал.
т.3 c.38-48
28
Навчальний посібник
Theory of the English Language: Lecture Course for Students of Oriental Philology
Науменко Людмила Петрівна
2014
Логос
c.1-168
29
Навчальний посібник
Business English Course: Навчальний посібник. - 5-е видання, виправлене і доповнене
Науменко Людмила Петрівна
2014
Логос
c.1-265
30
Тези
Innovative Methods of Teaching English
Науменко Людмила Петрівна
2014
The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: матеріали ХІХ Міжнародної конференції TESOL-Україна (Кіровоград, 25-26 квітня 2014 р.)
c.89-90
31
Тези
The Linguistic Nature of English Business Jargon
Науменко Людмила Петрівна
2014
Book of Abstracts. The 12th Conference of the European Society for the Study of English: матеріали ХІІ Міжнародної конференції Європейської спільноти з вивчення англійської мови (Словаччина, Кошице, 29 серпня - 2 вересня 2014 р.)
c.93
32
Наукова стаття
Конституенти англомовного бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2013
33
Наукова стаття
Прагмасемантичні типи інформативних мовленнєвих актів англомовного бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2011
34
Наукова стаття
Проблеми адаптації англійських бізнесових термінів та професійної лексики в українській мові
Науменко Людмила Петрівна
2011
35
Наукова стаття
Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології
Науменко Людмила Петрівна
2011
36
Наукова стаття
Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб.наук.пр.
Науменко Людмила Петрівна
2010
37
Наукова стаття
Дискурсивна подія як макроодиниця бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.441 c.123.0000
38
Наукова стаття
Ділова нарада як мовленнєва практика англомовного бізнес-дискусу
Науменко Людмила Петрівна
2009
39
Наукова стаття
Дискурсивно-когнітивна методика аналізу бізнес-дискурсу
Науменко Людмила Петрівна
2009
40
Наукова стаття
Лексико-семантичні відмінності британського та американського варіантів англійськогої ділової мови // Семантика мови і тексту: Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф.
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2009
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія
c.225.0000
41
Наукова стаття
Метафоричне переосмислення реалій бізнесу у діловому жаргоні.
Науменко Людмила Петрівна
2008
Культура народов Причерноморья
т.1 c.196.0000
42
Наукова стаття
Світ бізнесу і підприємництва у британській та американській мовних картинах світу // Наукові записки. Серія: “Філол. науки (мовознавство”: У 5 ч.- Вип. 75(4).
Науменко Людмила Петрівна
2008
43
Тези
Мовна репрезентація образів-картинок менеджерів в американській картині світу //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2008.
Науменко Людмила Петрівна
2008
44
Наукова стаття
Директивний тип англомовного ділового листа
Науменко Людмила Петрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.267.0000
45
Наукова стаття
Cучасний англомовний бізнес-дискурс
Науменко Людмила Петрівна
2007
46
Наукова стаття
Мовна репрезентація бізнесу в американській картині світу
Науменко Людмила Петрівна
2007
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.64.0000
47
Наукова стаття
Мовна репрезентація образів-картинок ” Я-схем” та антропосимволів макрок-ту «business».
Науменко Людмила Петрівна
2007
Наук. пр. К-Под. держ. університету. Філол. н-ки. Вип. 15.
т.2 c.309.0000
48
Наукова стаття
The concept ”undertaking” in business English discourse. Recent Trendsin Language and Literature Studies: Insights and Approaches
Науменко Людмила Петрівна
2005
49
Наукова стаття
Концепт “money” в англомовному бізнес-дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2005
50
Наукова стаття
Концепт „management” в деловом дискурсе
Науменко Людмила Петрівна
2005
51
Наукова стаття
Концепт feminity в англомовному діловому дискурсі
Науменко Людмила Петрівна
2005

Повернення до списку

Вгору