Автори, співробітники Університету

Науменкова Світлана Валентинівна
Naumenkova Svitlana Valentynivna

Ідентифікатор автора: 37627
Author Identifier Number Scopus: 56835691100 →
Кількість пошукових запитів автора: 1517
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Забезпечення стійкості національних фінансових систем в умовах формування нової фінансової архітектури / Банківське регулювання та нагляд / Проблеми розбудови фінансового сектору та розвитку ринку фінансових послуг / Банківський менеджмент / Проектне фінансування /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 158, з них наукових статей (наукові публікації) - 93, монографій - 8, підручників - 4, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 19

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Методологічні засади оцінки достатності капіталу банків в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-20
2
Матеріали конференції
Формування ефективної регуляторної основи для відновлення стійкості банківського сектору в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.159-162
3
Матеріали конференції
Особливості програм кількісного пом’якшення центральних банків
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.79-84
4
Матеріали конференції
Оцінювання ризиків країни при формуванні інвестиційної стратегії корпорації
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. Збірник матеріалів ІІ міжн. наук.-прак. конф. 12 жовтня 2018 року
c.73-76
5
Монографія
Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Izdevnieciba “Baltija Publishing” (Poland, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
c.183-198
6
Наукова стаття
Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 c.4-16
7
Наукова стаття
Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Наукові праці НДФІ
в.4 c.66-70
8
Наукова стаття
Пропозиції щодо впливу монетарних умов програми співпраці України з МВФ на грошово-кредитну політику та економічний розвиток країни
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу з кризи. Ч.ІІ. Експертна оцінка монетарних умов співробітництва України та МВФ. Науково-аналітична доповідь
c.56-59
9
Наукова стаття
Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Investment Management and Financial Innovations
c.256-266
10
Наукова стаття
Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Banks and Bank Systems
c.153-163
11
Наукова стаття
Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Journal of Tax Reform (Russia)
т.4 в.2 c.125-141
12
Наукова стаття
Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
в.2 (25) c.305-316
13
Наукова стаття
Проблеми хеджування валютних ризиків в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Наукові праці НДФІ
в.2 c.57-61
14
Матеріали конференції
Використання похідних цінних паперів та їх вплив на цінову динаміку на фінансовому ринку
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Modern Foundation for Human Development: Conference Proceeding, Leipzig, Germany: Baltija Publishing
c.195-197
15
Матеріали конференції
Оцінювання кредитних ризиків у проектному фінансуванні
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 20-21 квітня 2017року.- Одеса: ОНЕУ
c.24-30
16
Матеріали конференції
Політичні ризики у проектному фінансуванні
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції 24 – 25 листопада 2016 р. - Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
c.138-142
17
Матеріали конференції
Оцінювання придатності інструментів убезпечення від системного ризику
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2017 року. - Харків, ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
18
Матеріали конференції
Впровадження Базельських вимог до капіталу банків в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.125-130
19
Матеріали конференції
Макропруденційні інструменти для убезпечення від системних ризиків
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
c.62-64
20
Матеріали конференції
Макропруденційна політика в контексті забезпечення фінансової стабільності
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.157-162
21
Матеріали конференції
Вплив політики фінансових репресій на потенціал внутрішніх заощаджень
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Міжнародна науково-практична конференція
22
Монографія
Проблеми запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / За ред. О.В. Дзюблюка. - Тернопіль: Тернопільській нац. ек. ун-т
c.104 -121
23
Наукова стаття
Підходи до вибору інструментів захисту від системних ризиків
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.60-70
24
Наукова стаття
Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.10 c.6-17
25
Наукова стаття
Світові тенденції монетизації економіки
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Фінанси України
в.9 c.53 - 74
26
Наукова стаття
Роль макропруденційного регулювання в управлінні системними ризиками5
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Політика НБУ щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки
c.138-142
27
Наукова стаття
Пропозиції до вдосконалення Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік, які надані науково-професійною громадскістю
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо формування Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік
c.98-99
28
Підручник
Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
М.: Издательство Юрайт (РФ)
c.(258– 270; 278 – 285)
29
Підручник
Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического бакалавриата
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
М.: Издательство Юрайт (РФ)
c.73 – 85; 93 – 101
30
Матеріали конференції
Доступність фінансових послуг як складова інвестиційної привабливості регіонів України
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Антикризове управління економікою України: нові виклики
c.303-307
31
Матеріали конференції
Підвищення доступності фінансових послуг як чинник відновлення довіри до фінансових установ в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя
c.1-4
32
Матеріали конференції
Фінансові репресії: економічний зміст, форми та інструменти
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.XIII c.78-81
33
Матеріали конференції
Гарантійні послуги для підтримки розвитку підприємництва в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.378-381
34
Навчальний посібник
Науково-дослідна практика
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-136
35
Навчальний посібник
Науково-дослідна практики: навчальний посібник
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
36
Наукова стаття
Використання похідних фінансових інструментів у практиці українських банків
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
т.1 c.283-286
37
Наукова стаття
Обеспечение инновационной доступности финансовых услуг в условиях интегрированного финансового рынка
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Управление инновациями: Сборник трудов международной конференции
т.1 c.164-169
38
Наукова стаття
Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.39-48
39
Наукова стаття
Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.46-55
40
Наукова стаття
Банківська система України: проблеми становлення та розвитку
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Фінанси України
т.5 c.7-33
41
Наукова стаття
Фінансування проектів публічно-приватного партнерства
Науменкова Світлана Валентинівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.54-66
42
Наукова стаття
Механізм реформування державних банків і забезпечення стабільності фінансової системи України
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації
c.95-103
43
Наукова стаття
Монетарні цикли в економіці України
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.363-372
44
Наукова стаття
Сек’юритизація споживчих кредитів
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.1-12
45
Наукова стаття
Управління ризиками іпотечного житлового кредитування в умовах фінансової нестабільності
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Фінансовий простір
в.2 c.53-58
46
Праці конференції
Реалізація Базельських угод в країнах з нестійкими економіками
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.93-97
47
Праці конференції
Розвиток механізмів державного регулювання фінансового сектору в умовах асиметрії світового господарства
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
М.І. Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука: Міжнародна науково-практична конференція до 150-річчя з дня народження М.І. Барановського
c.385-392
48
Розділ монографії
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
К.: Університет банківської справи
c.80-107
49
Розділ монографії
Фінансове посередництво
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Київ: КНЕУ (для монографій)
c.1-485
50
Матеріали конференції
Финансовая инклюзивность как характеристика сбалансированного развития финансового сектора
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Международный экономический симпозиум
c.53 - 54
51
Матеріали конференції
Трансформация роли и функций центральных банков в странах с неустойчивыми экономиками
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.199 - 201
52
Матеріали конференції
Нові підходи до оцінювання збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22–23 жовт. 2015 р.). – Полтава : ПУЕТ
c.129 - 131
53
Монографія
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції /за ред. О.В.Шлапака, Т.І.Єфіменко. У 2-х томах.
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
ДННУ "Академія фінансового управління" (монографія)
т.2 c.1-784
54
Навчальний посібник
Навчальний посібник з організації проходження науково-дослідної практики
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-107
55
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1- 26
56
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-17
57
Навчально-методичний комплекс
Кредитний менеджмент
Науменкова Світлана Валентинівна
Перконос Інна Юріївна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
58
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчально-виробничої практики за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
ООО «Абрис Принт»
59
Наукова стаття
Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Економіка розвитку
т.4 c.65-72
60
Наукова стаття
Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.51-57
61
Наукова стаття
Прогнозування капіталізації банківських установ України
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.57-64
62
Наукова стаття
Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Актуальні проблеми економіки
c.363-371
63
Наукова стаття
Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.31 - 39
64
Наукова стаття
Політика фінансових репресій: світовий досвід і практика України
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
т.2 c.38 - 41
65
Наукова стаття
Фінансові репресії у механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти застосування
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Фінанси України
c.31-55
66
Наукова стаття
Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование экономического роста
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Проблемы современной экономики
c.168 - 174
67
Наукова стаття
Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Фінанси України
т.10 c.53 – 76
68
Наукова стаття
Роль державних банків у забезпеченні стабільності фінансової системи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS. Collection of scientific articles.
т.2 c.83-86
69
Підручник
Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.В.Иванова
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Видавництво "Юрайт" (підручник)
c.1 – 371
70
Розділ монографії
Нагляд та регулювання як основа фінансової стійкості //Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / за ред. С. А. Буковинського
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Видавництво "Національний банк України. Центр наукових досліджень" (монографія)
c.89 - 173
71
Монографія
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т.
Базилевич Віктор Дмитрович
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.1-662
72
Навчально-методичний комплекс
Ринок фінансових послуг: навчально-методичний комплекс для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-88
73
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту випускних робіт за ОКР «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-53
74
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (кластер «Банківська справа»)
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-54
75
Наукова стаття
Особливості розвитку наглядових функцій на основі запровадження ризик-орієнтованого банківського нагляду
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Стратегічні складові фінансової стійкості та безпеки банківської системи та фінансових ринків України
c.77-80
76
Наукова стаття
Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.15 c.3-11
77
Наукова стаття
Прогнозування розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.15 c.51-58
78
Наукова стаття
Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.153 c.35-40
79
Наукова стаття
Особенности регулирования денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.66-72
80
Наукова стаття
Світовий досвід регулювання фінансового сектору в контексті координації монетарної та фіскальної політики
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Соціальна економіка
т.4 c.131-142
81
Наукова стаття
Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
т.105 c.186-196
82
Наукова стаття
Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Экономика и банки
т.1 c.7-15
83
Наукова стаття
Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Вісник Національного банку України
т.11 c.31-37
84
Наукова стаття
Методологические подходы к управлению проблемными банками
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика
c.177-186
85
Наукова стаття
Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Соціальна економіка
т.1 c.134-143
86
Тези
Особливості підходів до підвищення надійності системно важливих банків в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Всеукр.наук.-практ. конф. Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи
c.252-255
87
Монографія
Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Изд-во Финансового университета (монография)
т.1 c.1-280
88
Навчальний посібник
Валютне регулювання
Науменкова Світлана Валентинівна
Черкашина Катерина Федорівна
2013
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-155
89
Наукова стаття
Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика
Науменкова Світлана Валентинівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.47-51
90
Наукова стаття
Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 c.214-222
91
Наукова стаття
Розвиток кредитування у посткризових умовах
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Банківська справа
т.1 c.3-19
92
Наукова стаття
Роль макропруденциальной политики в обеспечениии устойчивого развития банковской системы Украины
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика
т.1 c.369-378
93
Наукова стаття
Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
т.1 c.14-23
94
Наукова стаття
Проблеми капіталізації банківської системи України
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 c.24-28
95
Наукова стаття
Роль банковского капитала в обеспечении устойчивости банковской системы
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Региональные инновационные системы: анализ и прогнозирование динамики
т.1 c.189-198
96
Наукова стаття
Рeculiarities of approaches to the assessment of corporate mergers in the banking sector of Ukraine
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.65.0000
97
Наукова стаття
Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінанси України
c.0.0000
98
Словник
Словник-довідник банківської термінології
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Національний банк України (словник)
т.1 c.1-176
99
Тези
Ризики реформування пенсійної системи України
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України
т.1 c.91-94
100
Тези
Особливості моделей організації пруденційного банківського нагляду
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.237-240
101
Тези
Принципы и задачи защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Севастополь, 4-7 вересня 2013)
т.1 c.6-7
102
Монографія
Банківська енциклопедія
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Знання
c.1-504
103
Монографія
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформреформ: у 4 т.
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-1015
104
Навчально-методичний комплекс
Небанківські фінансово-кредитні установи: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2012
ЦП "КОМПРИНТ"
105
Наукова стаття
Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Банківська справа
т.5 c.12-29
106
Наукова стаття
Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Вісник Національного банку України
т.12 c.4-11
107
Наукова стаття
Еволюція теоретичних підходів до розкриття змісту та ролі фінансового посередництва
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.557 c.16-20
108
Наукова стаття
Особливості діяльності спільного інвестування в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.119-128
109
Наукова стаття
Удосконалення банківського регулювання і нагляду
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір
т.2 c.190-198
110
Наукова стаття
Діагностика стратегічної конкурентоспроможності банку
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 c.27-32
111
Наукова стаття
Основные направления реализации денежно-кредитной политики в Украине
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика
c.86-88
112
Наукова стаття
Основні напрямки координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Вісник Національного банку України
c.13-22
113
Наукова стаття
Акредитивна форма розрахунків у механізмах банківського фінансування
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
т.19 c.326-336
114
Наукова стаття
Основні форми публічного-приватного партнерства та перспективи їх впровадження в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Вісник Запорізького національного університету
т.2 c.1-5
115
Наукова стаття
Регулирование банковского сектора в странах ЕС: в поисках выхода из кризиса
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Проблемы взаимодействия хозяйствующих субъектов реального сектора экономики России: финансово-экономический, социально-политический, правовой и гуманитарный аспекты
c.358-362
116
Тези
Развитие непрерывного экономического образования в Украине
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Адаптивные функции непрерывного образования в процессе глобализации: международная научно-практическая конференция
c.185-191
117
Тези
Нові підходи до розробки та реалізації грошово-кредитної політики центрального банку
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері: всеукраїнська науково-практична конференція
c.7-8
118
Тези
Концептуальні засади модернізації світової фінансової архітектури
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Національний університет ДПС України
c.96-98
119
Тези
Проблемы оценки устойчивости финансового сектора
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей
т.12 c.88-91
120
Тези
Система индикаторов устойчивости финансового сектора
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Методы и модели финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Всеукраинская научно-практическая конференция
c.107-109
121
Тези
Особенности регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений в посткризисный период
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Финансовые рынки Европы и России: стратегии посткризисного развития
c.53-55
122
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт бакалавра студентам напрямку підготовки "Фінанси і кредит" (усіх форм навчання)
Версаль Наталія Іванівна
Любкіна Олена Вікторівна
Наконечна Юлія Леонідівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Пікус Руслана Володимирівна
Тлуста Ганна Юріївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-40
123
Праці конференції
Совершенствование банковского регулирования и надзора в Украине
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
124
Словник
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. За ред. Т.І. Єфименко .- Ін-т світ. Екон. І міжнар. Відносин НАНУ, ДННУ “Акад. фін. управління”
Базилевич Віктор Дмитрович
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Current problems in information and computational technologies
c.684.0000
125
Монографія
Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
126
Наукова стаття
Розвиток конкуренції та стабілізація банківської системи
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
127
Наукова стаття
Проблеми рекапіталізації банків і консолідації банківського капіталу
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
128
Наукова стаття
Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Вісник Національного банку України
c.0.0000
129
Наукова стаття
Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Фінанси України
c.89.0000
130
Наукова стаття
Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування в Україні
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Економіка і держава
c.46.0000
131
Наукова стаття
Розвиток конкуренції та стабілізація банківської системи України // Социальная экономика
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
132
Наукова стаття
Реалізація потенціалу національного розвитку в умовах формування нової фінансової архітектури // Социальная экономика
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
133
Наукова стаття
The effectiveness of Monetary System Regulation in Ukraine // Challenges for Contemporary Enterprise under Globalization. Cracow University of Economics
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
134
Наукова стаття
Механізм функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Фінанси України
c.0.0000
135
Наукова стаття
Перспективи розробки національної моделі економічного розвитку //Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку. Матеріали ІІ Пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
136
Наукова стаття
Сучасний стан і проблеми співпраці банків і страхових організацій в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.38 c.143.0000
137
Тези
Консолідація регуляторних органів в умовах формування нових параметрів світової фінансової системи
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
138
Тези
Удосконалення управління проблемними кредитами банків // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
139
Наукова стаття
Проблеми концентрації банківського капіталу та консолідації банківської системи України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
140
Наукова стаття
Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму
Науменкова Світлана Валентинівна
2009
Фінанси України
т.3 c.23.0000
141
Наукова стаття
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін
Науменкова Світлана Валентинівна
2009
Вісник Національного банку України
c.42.0000
142
Наукова стаття
Інтеграційні процеси в банківському секторі України на основі використання стандартів Базелю ІІ (Одеса)//Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць./Одес.держ.екон.ун-т.
Науменкова Світлана Валентинівна
2009
143
Підручник
Банківська справа
Версаль Наталія Іванівна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
144
Наукова стаття
Сучасна модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів
Науменкова Світлана Валентинівна
2006
Фінанси України
c.44.0000
145
Наукова стаття
Особливості формування сучасної моделі фінансової системи
Науменкова Світлана Валентинівна
2006
Вісник Національного банку України
c.26.0000
146
Наукова стаття
Особливості управління фінансами в холдингових компаніях
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
Фінанси України
c.93.0000
147
Наукова стаття
Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
Вісник Національного банку України
c.18.0000
148
Наукова стаття
Особливості організації діяльності банківських установ на ринку цінних паперів/Вища школа
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
149
Наукова стаття
Політика Національного банку у сфері прозорості структури та підвищення рівня капіталізації банківських установ/економіка ринкових відносин
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
150
Наукова стаття
Проблеми організації та функціонування систем електронного бізнесу/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; -Львів
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
151
Наукова стаття
Інституційний розвиток фінансового сектору України
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
Фінанси України
c.53.0000
152
Праці конференції
Фінансові послуги в системі електронної комерції // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практичної конференції.–І.: Національний університет ДПС України
Науменкова Світлана Валентинівна
2008
153
Наукова стаття
Розвиток світової фінансової системи та особливості формування нової парадигми забезпечення міжнародної фінансової стабільності
Науменкова Світлана Валентинівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.4.0000
154
Наукова стаття
Діяльність регуляторних систем в умовах інтеграції фінансового простору
Науменкова Світлана Валентинівна
2006
155
Наукова стаття
Основні напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами
Науменкова Світлана Валентинівна
2007
Фінанси України
c.13.0000
156
Наукова стаття
Проблеми зовнішнього боргу України в контексті державної стратегії модернізації ринків капіталу
Науменкова Світлана Валентинівна
2007
157
Наукова стаття
Фактори формування фінансової стійкості страхової організації
Науменкова Світлана Валентинівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.100.0000
158
Наукова стаття
Теорія та практика проектного фінансування // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит
Науменкова Світлана Валентинівна
2006

Повернення до списку

Вгору