Автори, співробітники Університету

Нахабіч Марина Анатоліївна
Nakhabitch M.A.

Ідентифікатор автора: 37638
Кількість пошукових запитів автора: 358

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Посада: провідний інженер


Наукові інтереси: соціологічні дослідження, / кількісні методи аналізу даних соціологічних досліджень /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження
Лапіна Вікторія Вікторівна
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
Судаков Володимир Іванович
Черних Геннадій Андрійович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.1-197
2
Монографія
Дослідження стану та відмінностей соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження)
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2018
Дослідження стану та відмінностей соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження) [монографія]
c.1-256
3
Наукова стаття
Аналіз показників реалізації базових життєвих потреб як інструментального компоненту у системі побудови пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.111-124
4
Наукова стаття
Социологический портрет внеэлитных акторов социальных трансформаций в Украине
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.4 в.5 (9) c.68-76
5
Матеріали конференції
Чинники соціальної інтеграції: український контекс
Нахабіч Марина Анатоліївна
Чернова Катерина Олексіївна
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.138-140
6
Наукова стаття
Регіональний та національно-мовний вимір українського соціуму
Нахабіч Марина Анатоліївна
Чернова Катерина Олексіївна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.32-40
7
Наукова стаття
Позаелітні актори соціальних трансформацій: портретні штрихи (за матеріалами фундаментального дослідження)
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.45-59
8
Матеріали конференції
Суб'єктно-діяльнісний аспект трансформаційного процесу в творчості Т.І.Заславської
Нахабіч Марина Анатоліївна
Савчук Олексій Вікторович
Чернова Катерина Олексіївна
2014
Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства.Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 22-23 травня 2014 р.)
т.11 c.78-81
9
Наукова стаття
«Ціннісна» мапа України в системі аксіологічних досліджень
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.53-64
10
Наукова стаття
Держава у вимірах глобальних тенденцій сучасного розвитку
Нахабіч Марина Анатоліївна
Савчук Олексій Вікторович
Чернова Катерина Олексіївна
2014
11
Наукова стаття
Теоретичні підходи до вивчення соціальних змін трансформаційного суспільства
Нахабіч Марина Анатоліївна
Савчук Олексій Вікторович
Чернова Катерина Олексіївна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.21 c.18-28
12
Наукова стаття
Ціннісна сегментація українського суспільства в системі аксіологічних досліджень
Нахабіч Марина Анатоліївна
Сірий Євген Володимирович
2013
Комунікаційні технології
т.1 c.187.0000
13
Наукова стаття
Трансформація системи цінностей освіти в сучасному українському суспільстві
Нахабіч Марина Анатоліївна
Савчук Олексій Вікторович
Чернова Катерина Олексіївна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.14 c.78-88
14
Наукова стаття
Ціннісні основи інституціональної трансформації українського суспільства
Нахабіч Марина Анатоліївна
Чернова Катерина Олексіївна
2011
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конф. (04 грудня 2009 р., м. Київ) та VІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. (20-21 травня 2010 р., м. Київ)
c.150-156
15
Наукова стаття
Динаміка адаптації студентів молодших курсів до навчання в умовах приєднання вищої освіти України до європейського освітнього простору (за результатами соціологічного дослідження)
Нахабіч Марина Анатоліївна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.156.0000
16
Наукова стаття
Помаранчева революція очима студентів: ретроспективний погляд // Зб. Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції соціологів 28-29 жовтня 2010 р.
Алексєєва Ольга Андріївна
Нахабіч Марина Анатоліївна
Ракша Діана Андріївна
2010
17
Наукова стаття
Адаптація навчального процесу до засад Болонського процесу в Київському національному університеті імені тараса Шевченка очима студентів ( за результатами соціологічних досліджень)
Нахабіч Марина Анатоліївна
2008

Повернення до списку

Вгору