Автори, співробітники Університету

Запека (Невідома) Яна Григорівна
Nevidoma Yana, Zapeka Yana

Ідентифікатор автора: 37655
Author Identifier Number Scopus: 57201292006 →
Кількість пошукових запитів автора: 587

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психології розвитку
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: вікова та педагогічна психологія, психологія соціальних здібностей, гендерна психологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Економічна психологія: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни
Дембицька Наталія Миколаївна
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-40
2
Наукова стаття
PECULIARITIES OF THE RELATED TYPE OF MOTIVATION AND ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS: CROSS-CULTURAL ASPECT
Запека (Невідома) Яна Григорівна
Сіроха Лілія Вікторівна
Фей Су
2020
Socialization & Human Development: International Scientific Journal
т.1 в.1 c.143-152
3
Наукова стаття
Емпіричне дослідження життєтійкості студентів
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2019
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
в.4 c.87-93
4
Тези
Самоефективність особистості як одна з основ професіоналізації студентів
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.94-96
5
Наукова стаття
Job Satisfaction and Self-Realization of Bookmakers
Білоус Олександр Вікторович
Булатевич Наталія Миколаївна
Запека (Невідома) Яна Григорівна
Максимов Микола Володимирович
Мілютіна Катерина Леонідівна
Трофімов Андрій Юрійович
2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.8 в.4 c.1356-1360
6
Тези
Самодетермінація як складова особистісної зрілості
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.57-58
7
Наукова стаття
Досягення особистісної зрілості в ситуації сепарації від батьківської родини
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.2 в.3 c.68-73
8
Тези
Значущість віртуального спілкування у сучасному світі
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.207-209
9
Тези
Проблема саморозвитку студентів в освітньому середовищі вищої школи
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.187-190
10
Тези
Вмотивованість до навчання як ресурс розвитку особистості студента
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2017
Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: International scientific-practical conference
c.5-8
11
Наукова стаття
Особливості взаємозв'язку особистісної відповідальності з цінностями особистості у юнацькому віці
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
в.4 c.120-124
12
Підручник
Психологія вищої школи
Власова Олена Іванівна
Запека (Невідома) Яна Григорівна
Пащенко Світлана Юріївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-405
13
Тези
Економічна ідентичність старшокласників як результат соціального конструювання
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2016
Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція
c.115-117
14
Тези
Актуальні проблеми дослідження економічної соціалізації дітей
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.111-112
15
Наукова стаття
Освіта як чинник розвитку соціальних здібностей студентів
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2014
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
т.5 c.133-151
16
Тези
Factors of the feeling of loneliness in the age of early adulthood
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2015
Socio-economic sciences and challenges of modern technology and planetary communication: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015
т.3 c.143
17
Наукова стаття
"Асоціальна соціалізація" як джерело системної моральної девіації соціуму
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.38-42
18
Наукова стаття
Особливості впливу культури на економічну поведінку людей
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2014
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.201-206
19
Тези
Економічна соціалізація: аналіз змістових конструктів
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.171-176
20
Наукова стаття
Формування зрілої особистості як одне з провідних завдань соціалізації у вищій школі
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.11 c.0.0000
21
Тези
Формування часової компетентності студентів у вищій школі
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.256-260
22
Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2012
23
Наукова стаття
Соціальний статус: сутність, структура та чинники детермінації
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.56.0000
24
Наукова стаття
Комунікативна компетентність як засіб соціальної aдаптації студентів
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2012
25
Наукова стаття
Копінг-поведінка як складова соціальної компетентності особистості ХХІ століття
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.117.0000
26
Наукова стаття
Близькі стосунки в життєвому просторі особистості // Регістри стосунків. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції, 8-9 грудня, Київ
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2012
27
Наукова стаття
Динаміка у студентській групі як індикатор розвитку в умовах вторинної соціалізації
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2012
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.14 c.224.0000
28
Наукова стаття
Особливості соціалізації у юнацькому віці
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2012
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
т.17 c.337.0000
29
Тези
Гендерна проблематика у сучасному соціогуманітарному знанні.
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.67.0000
30
Наукова стаття
Взаємозв"язок групового статусу та соціальних здібностей: результати дослідження
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2011
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
c.276.0000
31
Наукова стаття
Оптимізація групового статусу засобами тренінгу
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.168.0000
32
Тези
Вивчення особливостей взаємозв"язку соціальних здібностей у студентів з різним соціально-психологічним статусом
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2011

Повернення до списку

Вгору