Автори, співробітники Університету

Негода Анна Вікторівна
Negoda Anna V

Ідентифікатор автора: 37667
Кількість пошукових запитів автора: 466
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Світова економіка, прогнозування світових ринків, кон'юктура світових товарних ринків

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Економічні санкції у сучасному світовому господарстві
Батрименко Валерій Васильович
Грисенко Марина Віталіївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Мазуренко Валерій Іванович
Негода Анна Вікторівна
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хватов Юрій Юрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
Шпакович Ольга Миколаївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Навчальний посібник
Міжнародна логістика у схемах
Негода Анна Вікторівна
2020
К.:ВПЦ "Київський університет"
3
Практикум
Основи прогнозування світових товарних ринків. Практикум
Негода Анна Вікторівна
2019
Calameo.com
4
Матеріали конференції
Використання електронних освітніх ресурсів при викладанні навчальних дисциплін у закладах вищої освіти
Луцишин Зоряна Орестівна
Негода Анна Вікторівна
2019
Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 30.09.2019 р.)
5
Матеріали конференції
Позиція України на світовому ринку логістичних послуг
Негода Анна Вікторівна
2019
«Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі (SPUMIS) / Матеріали конференції - Київ, ІМВ, 17.10.2019
6
Навчальний посібник
Тарифні інструменти зовнішньої торгівлі
Негода Анна Вікторівна
2018
Видавничий дім "АДЕФ-Україна" (монографія)
в.Розділ до Навч.посібника МЕВ. Практикум: Навч.посібник./ за ред. Шниркова О.І. c.221-236
7
Навчальний посібник
Основи статистики
Негода Анна Вікторівна
2019
https://www.calameo.com/
в.https://www.calameo.com/books/006052438e209cdaedb20
8
Навчальний посібник
Міжнародна логістика у схемах
Негода Анна Вікторівна
2019
https://www.calameo.com/
в.https://www.calameo.com/books/006052438e8010a44499e
9
Наукова стаття
Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин
Негода Анна Вікторівна
Русак Денис Миколайович
2018
Видавничій дім "Адеф Україна"
c.221-235
10
Наукова стаття
Нетарифні інструменти зовнішньої торгівлі
Негода Анна Вікторівна
2018
Видавничий дім "АДЕФ-Україна" (монографія)
в.Розділ до Навч.посібника МЕВ. Практикум: Навч.посібник./ за ред. Шниркова О.І. c.287-310
11
Розділ монографії
Природні ресурси світу та їх розподіл між країнами
Негода Анна Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.116-132
12
Розділ монографії
Економіка Південно-Африканської республіки
Негода Анна Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.438 – 448
13
Розділ монографії
Країни Східної Азії у світовій економіці
Негода Анна Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
в.Розділ до підручника «Світова економіка»: Підручник. c.504 – 512
14
Розділ монографії
Економіка країн Африки
Негода Анна Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
в.Розділ до підручника «Світова економіка»: Підручник. c.535 – 549
15
Практикум
Основи прогнозування світових ринків
Негода Анна Вікторівна
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
16
Практикум
Міжнародна логістика
Негода Анна Вікторівна
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
17
Розділ монографії
Тихоокеанський Альянс: формування торговельного блоку країн Латинської Америки
Негода Анна Вікторівна
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.336-258
18
Навчально-методичний комплекс
Міжнародні економічні відносини. Навчальна програма дисципліни
Батрименко Валерій Васильович
Негода Анна Вікторівна
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.28
19
Розділ монографії
Співпраця у сфері енергетики
Негода Анна Вікторівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.154-165
20
Наукова стаття
Будущее мировой энергетики
Негода Анна Вікторівна
2012
Таврійський науковий вісник
т.1 c.43.0000
21
Наукова стаття
Митний союз чи Угода проасоціацію: енергетичний аспект
Негода Анна Вікторівна
2012
Матеріали міжнародної наукової конференції "Економічні пріорітети в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом".
т.1 c.54.0000
22
Наукова стаття
Енергетична безпека України в контексті європейських нафтогазових перспектив. "Стратегія розвитку України у глобальному середовищі". Матеріали VI міжн. наук.-практ. конференції.
Негода Анна Вікторівна
2012
23
Наукова стаття
Оценка и прогнозирование рынка энегроресурсов стран АТР
Негода Анна Вікторівна
2012
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: зб. матер. IV міжн. наук.-практ. конфер.
т.1 c.52.0000
24
Наукова стаття
Сценарій розвитку світової енергетики.
Негода Анна Вікторівна
2013
Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри. Матер. Міжн. наук.-практ. конфер.
т.1 c.24.0000
25
Наукова стаття
Ресурсное проклятие
Негода Анна Вікторівна
2013
Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році: XIX міжн. наук.-практ. конференція
т.1 c.23.0000
26
Наукова стаття
Угода про асоціацію чи митний союз: енергетичний аспект інтеграції України.
Негода Анна Вікторівна
2013
Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку: Зб. матер. міжн. наук.-практ. конфер.
т.1 c.30.0000
27
Наукова стаття
Європейська енергетична політика: нові вимоги сучасності.
Негода Анна Вікторівна
2013
Экономика, финансы и бизнес: проблемы и перспективы развития. Сб. матер. междун. научно-практ. конфер.
т.1 c.9.0000
28
Наукова стаття
Енергетична політика Європи: нові реалії сьогодення.
Негода Анна Вікторівна
2013
Розвиток глобальних економік в умовах глобальної нестабільності. Матер. третьої міжн. наук.-практич. конф.
т.3 c.137.0000
29
Наукова стаття
Энергетическая политика Европы.
Негода Анна Вікторівна
2013
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.31.0000
30
Наукова стаття
Міжнародна логістика. Робочий зошит студента.
Негода Анна Вікторівна
2013
31
Наукова стаття
Проблеми прогнозування соціально-економічних явищ в сучасних умовах
Негода Анна Вікторівна
2010
32
Наукова стаття
Світовий досвід використання диверсифікації енергоносіїв у формуванні енергетичної безпеки країни
Негода Анна Вікторівна
2010
Вісник державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
c.125.0000
33
Наукова стаття
Європейський дослідницький простір//В "Європейськомк Союзі: економіка, політика, право"
Негода Анна Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2011
34
Наукова стаття
1. Аналіз паливно-енергетичного балансу країни з точки зору енергетичної незалежності
Негода Анна Вікторівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.76 c.49.0000
35
Наукова стаття
3. Світовий досвід використання диверсифікації енергоносіїв у формуванні енергетичної безпеки країни
Негода Анна Вікторівна
2010
36
Наукова стаття
6. Стан енергетичних ресурсів світу: тенденції та проблеми виміру
Негода Анна Вікторівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
37
Наукова стаття
Шляхи інтеграції енергетичного ринку до ЄС (на прикладі ядерної енергетики)
Негода Анна Вікторівна
2010
Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління". Київ:ТОВ "ЕКМО"
c.170.0000
38
Наукова стаття
Світовий досвід використання диверсифікації енергоносіїв у формуванні енергетичної безпеки країни// Економіка. Менеджмент. Бізнес
Негода Анна Вікторівна
2010
39
Праці конференції
Проблеми прогнозування соціально-економічних явищ в сучасних умовах// Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці. Зб. матеріалів VIII міжвуз. наук.-практ. конференції. -Ірпінь, НУДПСУ
Негода Анна Вікторівна
2010
40
Тези
Адаптація енергетичного ринку України до вимог Європейського Союзу
Негода Анна Вікторівна
2010
41
Тези
5. Шляхи інтеграції енергетичного ринку України до Європейського Союзу (на прикладі ядерної енергетики)
Негода Анна Вікторівна
2010

Повернення до списку

Вгору