Автори, співробітники Університету

Недзельський Антон Олександрович
Nedzelsky Anton

Ідентифікатор автора: 37678
Кількість пошукових запитів автора: 281

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Конструктивістські соціологічні теорії / структурно-діяльнісний синтез / соціологія повсякденності /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Повсякденні соціальні практики в суспільстві, що змінюється: методологічний і концептуальний аспекти
Недзельський Антон Олександрович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.101-103
2
Матеріали конференції
Здійснення повсякденності: соціальні практики і повсякденна діяльність
Недзельський Антон Олександрович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 року
c.107-108
3
Наукова стаття
Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності
Недзельський Антон Олександрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(7) c.28-30
4
Матеріали конференції
Рутинізація в умовах постійних змін
Недзельський Антон Олександрович
2015
Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.16-18
5
Автореферат
Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології
Недзельський Антон Олександрович
2014
Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. соц. н. за спец. 22.00.01, МОіНУ, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка
c.1-18
6
Матеріали конференції
Феноменологічні витоки поняття "рутинізація" в теорії структурації Е. Гідденса
Недзельський Антон Олександрович
2013
7
Наукова стаття
Рутинізація крізь призму соціологічних концепцій радикального постмодернізму
Недзельський Антон Олександрович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.15 c.48-57
8
Наукова стаття
Концепт рутинізації фонових практик у соціологічних підходах Е. Гідденса та П. Бурдьє
Недзельський Антон Олександрович
2013
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
c.185-197
9
Тези
Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гідденса
Недзельський Антон Олександрович
2013
ХІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна"
т.2 c.96-98
10
Тези
Концепт рутинізації в соціологічній теорії практик
Недзельський Антон Олександрович
2013
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
c.9-13
11
Тези
Поняття рутинізації в світлі досліджень сучасних суспільних трансформацій
Недзельський Антон Олександрович
2013
Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали міжнар. наук.-пркт. конфер. (м.Київ, 28-29 листопада 2013 р.).
c.114-116
12
Наукова стаття
Проблема соціального порядку крізь призму рутинізації соціальних практик
Недзельський Антон Олександрович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.17 c.28-36
13
Тези
Дослідження процесу рутинізації в соціологічних концепціях радикального постмодернізму
Недзельський Антон Олександрович
2012
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
c.27-30
14
Тези
Традиція, міф, ритуал та ідеологія як соціокультурне підґрунтя рутинізації персоніфікованих та колективних соціальних практик
Недзельський Антон Олександрович
2012
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.291-293
15
Тези
Рутинізація й хабітуалізація: порівняльний аналіз
Недзельський Антон Олександрович
2011
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
c.109-112
16
Матеріали конференції
Концептуальні особливості аналізу процесу рутинізації повсякденності у постструктуралістській соціології
Недзельський Антон Олександрович
2010
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конф. (04 грудня 2009 р., м. Київ) та VІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. (20-21 травня 2010 р., м. Київ)
c.134-140
17
Наукова стаття
Механізми рутинізації повсякденного життя: Г. Гарфінкель vs Е. Гіденс
Недзельський Антон Олександрович
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.10 c.71-76

Повернення до списку

Вгору