Автори, співробітники Університету

Неділько Сергій Герасимович
Nedilko Sergii Gerasymovych

Ідентифікатор автора: 37683
Author Identifier Number Scopus: 9633446900 →
Кількість пошукових запитів автора: 2382
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини / Оптики /
Посада: завідувач науково-дослідної лабораторії

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 523, з них наукових статей (наукові публікації) - 155, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 313, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 130

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Авторські свідоцтва
Спосіб одержання червоного люмінофору на основі подвійного ортофосфату калію-бісмуту активованого європієм (ІІІ)
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2019
Патент
в.136979
2
Авторські свідоцтва
Спосіб видалення токсичних аніонів хрому (VI) із водного середовища
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Патент
в.137523
3
Матеріали конференції
Люмінесценція легованого празеодимом перовськітоподібного SrLa4Ti5O17 при збудженні ВУФ та УФ синхротронним випромінюванням
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
2019
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
т.3 c.218-220
4
Матеріали конференції
Morphology of composite thin films filled with luminescent vanadate nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Кондратенко Сергій Вікторович
Науменко Світлана Миколаївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
т.39 c.322-325
5
Матеріали конференції
Світлодіодні люмінесцентні покриття на основі калій-бісмут фосфату, легованого іонами європію
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2019
Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)
в.8 c.45-47
6
Наукова стаття
Structure, morphology and spectroscopy characterization of the Lа1-x-yErx/2Eux/2CayVO4 sol-gel nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
т.39 c.261-264
7
Наукова стаття
Origin of luminescence in ZnMoO4 crystals: Insights from spectroscopic studies and electronic structure calculations
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2019
Journal of Luminescence
т.211 c.127-137
8
Наукова стаття
Люмінесцентні властивості фосфату K3Bi5(PO4)6 легованого іонами європію(ІІІ)
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2019
Енергетика і автоматика
в.2 c.114-124
9
Наукова стаття
Structure and spectroscopy characterization of La1-xSmxVO4 luminescent nanoparticles synthesized co-precipitation and sol-gel methods
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Optical Materials
т.95 c.109248
10
Наукова стаття
З’ясування можливості оптичного моніторингу адсорбції аніонів CrO42- на вуглецевих наноструктурах шляхом теоретичних розрахунків коливальних спектрів
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Енергетика і автоматика
в.2 c.82-95
11
Наукова стаття
Synthesis, Morphology, Structure, and Luminescence Properties of Bi-Containing Phosphates: Review and Detailed Consideration on the Example of Pr3+-doped BiPO4 Nanopowders
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.222 c.19-51
12
Наукова стаття
Structure, Morphology, and Spectroscopy Studies of La1−xRExVO4 Nanoparticles Synthesized by Various Methods
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Springer Proceedings in Physics
т.221 c.211-241
13
Наукова стаття
Luminescent Composites on the Base of Microcrystalline Cellulose: Synthesis, Fabrication and Properties
Алєксєєв Олександр Миколайович
Грабовський Юрій Євгенович
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2019
Sciences and Technology
т.4 в.1 c.15-19
14
Наукова стаття
Effect of annealing in zinc vapors on charge trapping properties of ZnSe, ZnSe(Te) and ZnSe(Al) scintillation crystals: Revealing the mechanisms by DFT computational studies
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Optical Materials
т.97 c.109402
15
Наукова стаття
Influence of the multiwall carbon nanotubes on the thermal properties of the Fe-Cu nanocomposites
Авраменко Тетяна Григорівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
2020
Journal of Alloys and Compounds
т.816 c.152525
16
Наукова стаття
Electrical Conductivity and 7Li NMR Spin-Lattice Relaxation in Amorphous, Nano- and Microcrystalline Li2O-7GeO2
Неділько Сергій Герасимович
Рибак Ярослав Олександрович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.221 c.85-96
17
Наукова стаття
Structure of centers of matrix emission of the undoped and RE-doped sheelite-like lead tungstate crystal
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2019
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.64 в.9 c.837-847
18
Наукова стаття
Computational Studies of Adsorption of Toxic Molecules and Anions on the Surface of Doped and Functionalized Carbon Nanotubes
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.222 c.305-340
19
Наукова стаття
Morphology and luminescence properties of cellulose-CNT-BiPO4:Pr3+ composites
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2019
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
в.2 c.02NEE16-1-3
20
Наукова стаття
Exploring the possibility of optical monitoring of CrO42- anions adsorption on carbon nanostructures by theoretical calculations of vibration spectra
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
в.2 c.02TM13-1-5
21
Наукова стаття
Теплове розширення інкорпорованих вуглецевими нанотрубками композитів залізо – мідь
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2019
Енергетика і автоматика
в.5 c.157-169
22
Праці конференції
Preparation, morphology and properties of bismuth-containing alkali -molybdate ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Теселько Петро Олексійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2019
Nanomaterials: Applications and Properties: International Conference
т.9 в.2 c.02NEE14-1-3
23
Праці конференції
Morphology and luminescence properies of cellulose-CNT-BiPO4:Pr3+ composites
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2019
Nanomaterials: Applications and Properties: International Conference
т.9 в.2 c.. 02NEE16-1-3
24
Тези
Micro/nanocrystalline cellulose and expanded graphite for development of new nanostructured composite materials
Алєксєєв Олександр Миколайович
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2019
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем МКФТТПН
в.17 c.41
25
Тези
Crystal structure, electronic and luminescence properties of undoped and Pr3+- doped SrLa4Ti5O17 powders
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чорній Віталій Петрович
2019
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем МКФТТПН
в.17 c.304
26
Тези
Luminescent properties and electronic structure of Pr3+ and Eu3+ - doped BiPO4 nanocrystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2019
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем МКФТТПН
в.17 c.334
27
Тези
Glass ceramics complex oxide films for WLED and silicon solar cells
Неділько Сергій Герасимович
2019
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем МКФТТПН
в.17 c.98
28
Тези
Synthesis and morphology of films incorporated by luminescent ortovannadate nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Кондратенко Сергій Вікторович
Науменко Світлана Миколаївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем МКФТТПН
в.17 c.143
29
Тези
Theoretical and experimental studies of Cr(Vi)-containing molecular anions adsorption on the surface of carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем МКФТТПН
в.17 c.185
30
Тези
Zirconium-containing oxides: Synthesis, optical properties and applications
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2019
International Conference «Nanotechnologies and Nanomaterials»
в.7 c.67
31
Тези
Synthesis and luminescence properties of praseodymium-doped K2Bi(PO4)(MoO4) powders
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2019
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
в.20 c.181-182
32
Тези
Luminescence properties of NaY(MoO4)2 polycrystals doped with praseodymium (III) ions
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2019
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
в.24 c.70
33
Тези
Revealing of the role of defects in the luminescence processes in Li2MoO4 crystals by complex experimental and computational studies
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2019
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
в.24 c.76
34
Тези
Pulsed laser deposition of vanadate nanoparticles on glass and silicon substrates
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.7 c.159
35
Тези
Mechanisms of CrO42- anions and K2CrO4 quantum dots adsorption on the surface of carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
International Conference «Nanotechnologies and Nanomaterials»
в.7 c.467
36
Тези
Investigation of Adsorption of Hexavalent Chromium on Carbon Nanostructures by Theoretical Studies of Vibration Spectra
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
в.20 c.180
37
Тези
Mechanisms Of CrO42- Anions Adsorption On The Surface Of Carbon Nanostructures : A DFT Approach
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2019
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
в.24 c.173
38
Тези
Revealing the luminescence mechanisms in Li2MoO4 scintillation crystals by complex experimental and computational studies
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2019
Scintillating Materials and their Applications: International Conference
в.15 c.26-27
39
Тези
Micro and Nanocrystalline Cellulose - Oxide Composites: Comparative Analysis Of Spectroscopic Properties
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Теселько Петро Олексійович
Щербацький Василь Петрович
2019
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
в.24 c.133
40
Тези
Glass – ceramics luminescent transformers for WLEDs application
Неділько Сергій Герасимович
2019
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
в.24 c.171
41
Тези
Micro/Nanocellulose as matrix for inorganic oxide luminescent compounds
Неділько Сергій Герасимович
2019
International Symposium on Optical Materials
в.8 c.OP-25
42
Тези
Mechanisms of luminescence and excitation energy transfer in Li2MoO4 scintillation crystals: insights from complex experimental and computational studies
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2019
International Symposium on Optical Materials
в.8 c.OP-9
43
Тези
IR Spectroscopy of Partially Substituted (La,Ca)VO4:Eu3+,Er3+ Nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
в.24 c.163
44
Тези
Luminescent Spectroscopy of Lanthanum Vanadate Nanoparticles Doped with Europium and Erbium ions
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
в.24 c.143
45
Тези
Bioactive ZnO nanoparticles prepared in natural polymer media
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Дзязько Олександр Григорович
Зеленько Микола Анатолійович
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Фесич Ігор Володимирович
Чукова Оксана Володимирівна
2019
EMRS Fall Meeting
c.v.p1.23
46
Тези
Spectroscopy of the lanthanum vanadate luminescent nanoparticles doped with europium and erbium ions
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
EMRS Fall Meeting
c.q.11.2
47
Тези
Synthesis morphology and spectroscopy of thin films with vanadate nanoparticles applied on silicon substrates
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
EMRS Fall Meeting
c.d.2.2
48
Тези
Preparation of ZnO nanopowders by sol-gel technique and studying their properties
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Дзязько Олександр Григорович
Зеленько Микола Анатолійович
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Фесич Ігор Володимирович
Чукова Оксана Володимирівна
2019
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.7 c.187
49
Наукова стаття
Structure and Properties of Microcrystalline Cellulose "Ceramics-Like'' Composites Incorporated with LaVO4:Sm Oxide Compound
Алєксєєв Олександр Миколайович
Ковальов Костянтин Миколайович
Лазаренко Максим Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2018
Acta Physica Polonica A
т.133 в.4 c.838-842
50
Наукова стаття
Synthesis and luminescence properties of Pr3+-doped BiPO4 polycrystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2018
Acta Physica Polonica A
т.133 c.843-846
51
Наукова стаття
Люмінесцентні властивості ортофосфату бісмуту легованого іонами європію та празеодиму
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2018
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
в.283 c.103-111
52
Наукова стаття
Мікрокристалічна целюлоза і композити на її основі: Структура та можливості застосування
Алєксєєв Олександр Миколайович
Грабовський Юрій Євгенович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2018
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
в.283 c.266-275
53
Наукова стаття
Композити на основі мікрокристалічної целюлози та люмінесцентних оксидів: властивості й напрям застосування
Алєксєєв Олександр Миколайович
Грабовський Юрій Євгенович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2018
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
в.283 c.301-310
54
Наукова стаття
Структура і люмінесценція літій-германатної склокераміки, Li2Ox7GeO2, легованої іонами хрому
Неділько Сергій Герасимович
Рибак Ярослав Олександрович
2018
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
в.283 c.132-140
55
Наукова стаття
Нанорозмірні вуглецеві матеріали як адсорбери шкідливих для довкілля неорганічних оксидних сполук
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
c.247-255
56
Наукова стаття
Polymer-oxide composites: Toward new optical materials
Неділько Сергій Герасимович
2018
Acta Physica Polonica A
т.133 в.4 c.829-837
57
Наукова стаття
Luminescence of praseodymium doped perovskite - like SrLa4Ti5O17 under excitation with VUV and UV synchrotron radiation
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
2018
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.25 в.2 c.225-233
58
Наукова стаття
Ionic conductivity in multiphase Li2O-7GeO2 compounds
Неділько Сергій Герасимович
Рибак Ярослав Олександрович
2018
Acta Physica Polonica A
т.133 в.4 c.892-896
59
Наукова стаття
Luminescent spectroscopy of the Yb3+ ions in the PbWO4 Сrystal
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2018
Acta Physica Polonica A
т.133 в.4 c.918-922
60
Наукова стаття
Partial Substitution of Potassium with Sodium in the K2Ti2(PO4)3 Langbeinite-Type Framework: Synthesis and Crystalline Structure of K1.75Na0.25Ti2(PO4)3
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Струтинська Наталя Юріївна
Хижний Юрій Анатолійович
2018
ChemistryOpen
т.7 в.7 c.504-512
61
Наукова стаття
Synthesis and Investigation of La,Ca -Doped EuVO4 Nanoparticles with Enhanced Excitation by Near Violet Light
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
Physica Status Solidi (a)
т.215 в.16 c.1700894
62
Наукова стаття
Removal of oxoanions of MVI (MVI=Cr, Mo, W) metals by carbon nanostructures: Insights into mechanisms from DFT calculations
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
International Journal of Quantum Chemistry
т.118 в.20 c.e25715-1-11
63
Наукова стаття
Luminescent Composites on the Base of Microcrystalline Cellulose: Synthesis, Fabrication and Properties
Алєксєєв Олександр Миколайович
Грабовський Юрій Євгенович
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2018
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
в.8 c.01SPN68-1-5
64
Наукова стаття
Structure, Morphology and Luminescence of BiPO4:Pr Compounds
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2018
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
в.8 c.01SPN70-1-5
65
Наукова стаття
Influence of Ca2+ Impurity on Structure, Morphological and Optical Characteristics of EuxVO4 and La1-xEuxVO4 Nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
в.8 c.01SPN90-1-4
66
Наукова стаття
Computational and Experimental Studies of Adsorption оf CrO42- Molecular Anions on The Surface of Carbon Nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
т.8 c.4NCEE19-1-5
67
Наукова стаття
Cryslallographic features and nature of luminescence centres of the niobate and tantalate compounds with layered perovskite-like structure
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
2018
Open Materials Science Journal
т.12 c.2-13
68
Наукова стаття
Перспективи використання вуглецевих нанотрубок як резистивних сенсорів молекулярних аніонів СrО42-
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології
т.15 в.2 c.67-79
69
Наукова стаття
Luminescent Behaviour of Monovalent Metals Nitrite/Nitrates incorporated to Microcrystalline Cellulose Matrix by Sorption from Water Solutions
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2017
Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology
т.2 в.2 c.32-42
70
Наукова стаття
Crystal field effect on luminescent characteristics of Europium doped orthovanadate nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017
т.7 c.02MAN04-1-02MAN04-5
71
Наукова стаття
Synthesis and structure features of the Ca1-2xCe2xMo1-xGexO4(0 ≤ x≤ 0.2) compounds
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, YSF 2017
т.2 c.116-119
72
Наукова стаття
Doped СNTs for Removal and Monitoring of Li, Na, K, Zn, Cd, Hg Chromate Molecular Com-plexes: a DFT Computational Study
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Journal of Nano-and Electronic Physics
т.10 в.5 c.05042-1-7
73
Праці конференції
Computational studies of the MIVO42- (MIV = Cr, Mo, W) molecular anions adsorption characteristics on carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Збірник праць V-ї міжнародної конференції "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану" Київ Україна 3-6 жовтня 2018
в.5 c.12
74
Праці конференції
Effect of carbon nanosized forms on structure and properties of ellulose - oxides ceramics-like composites
Алєксєєв Олександр Миколайович
Грабовський Юрій Євгенович
Лазаренко Максим Михайлович
Науменко Світлана Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2018
Збірник праць V-ї міжнародної конференції "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану" Київ Україна 3-6 жовтня 2018
c.21-22
75
Праці конференції
Luminescence of praseodymium doped perovskite - like SrLa4Ti5O17 compound under VUV and UV excitation
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
2018
Збірник праць V-ї міжнародної конференції "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану" Київ Україна 3-6 жовтня 2018
c.51-53
76
Праці конференції
Luminescent properties of BiPO4:RE (RE = Eu, Pr) nanocrystals and perspectives of their application
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2018
Збірник праць V-ї міжнародної конференції "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану" Київ Україна 3-6 жовтня 2018
c.96-97
77
Праці конференції
The Role of Oxygen Vacancies in Formation of Emission and Excitation Spectra of the La1−x−yEuyCaxVO4 Nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
Збірник праць V-ї міжнародної конференції "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану" Київ Україна 3-6 жовтня 2018
c.97-99
78
Праці конференції
Effects of heterovalent doping on morphology and structural properties of the La1-xEuyVO4 nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
Electronics and applied physics: International conference
в.XIV c.30-31
79
Праці конференції
Luminescent properties and electronic structure of ZnSe crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Electronics and applied physics: International conference
в.XIV c.86-87
80
Розділ монографії
“Polymer–oxide” micro-/nanocomposites: Background and promises
Неділько Сергій Герасимович
2018
Springer Proceedings in Physics
т.214 c.247-275
81
Тези
Development of luminescent transformers of solar light on the basis of the vanadate nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation: International Conference
в.10 c.109
82
Тези
Influence of point defects on the electronic structure and luminescence properties of Li2MoO4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation: International Conference
в.10 c.113
83
Тези
Luminescent characterization, structure and morphology of the perovskite-like layered SrLa4−xRExTi5O17 compounds
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
2018
Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation: International Conference
в.10 c.195
84
Тези
Structure, morphology and spectroscopy studies of La1-xSmxVO4 nanoparticles synthesized by two various methods
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
Мороз Ірина Василівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.742
85
Тези
Effects of Ca - induced defects on luminescent properties of the EuVO4 nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS)
в.Symposium K c.PII-53
86
Тези
Investigation of complex nature of low-temperature luminescence of the Li-doped ZnO screen-printed films
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2018
Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
в.8 c.459-460
87
Тези
Influence of method of synthesis on morphology and properties of the La1-xSmxVO4 luminescent nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Мороз Ірина Василівна
2018
European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS)
в.Symposium P c.PI-40
88
Тези
Adsorption of oxoanions of MVI (MVI = Cr, Mo, W) metals on carbon nanostructures: insights into mechanisms from DFT calculations
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications: Polish-Ukrainian Symposium
в.16 c.54
89
Тези
New nanostructural composites based on cellulose and thermo expandable graphite embedded with wide band semiconductors
Алєксєєв Олександр Миколайович
Мельниченко Микола Миколайович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Щербацький Василь Петрович
2018
Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
в.8 c.89-90
90
Тези
Luminescent properties of NaY(MoO4)2 polycrystals doped with fluorine
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2018
Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
в.8 c.469
91
Тези
Synthesis, morphology and luminescence properties of Pr3+-doped BiPO4 nanopowders
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.6 c.531
92
Тези
Theoretical prediction of adsorption characteristics of Cr(VI) molecular anions on the surface of carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.6 c.26
93
Тези
Studies of some carbon nanostructured materials as promising sensors of HX (X = F, Cl, Br) ans MIVO42- (MIV = Cr, Mo, W) molecules
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.6 c.597
94
Тези
Theoretical and experimental stuies of adsorption hexavalent chromium on the surface of carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
в.19 c.147-148
95
Тези
Revealing the role of defects in scintillation processes by theoretical studies of the electronic structure
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2018
Functional materials for technical and biomedical applications: International school-seminar for young scientists
c.4-6
96
Тези
Influence of water on adsorption of simple molecular anions by nanostructured carbon materials
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
International Conference Physics of liquid matter: Modern problems
c.98
97
Тези
Electronic Structure and Luminescence Spectroscopy of Te- and Al-doped ZnSe Crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
в.8 c.72-73
98
Тези
DFT computational studies of adsorption of HX (X = H, F, Cl, Br) molecules on carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications: Polish-Ukrainian Symposium
в.16 c.15
99
Тези
Influence of Te and Al defects on the optical properties and electronic structure of ZnSe scintillation crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Sensor Electronics and Microsystem Technologies
в.8 c.135
100
Тези
Influence of calcium doping on luminescent properties of the La1-xEuxVO4 sol-gel nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2018
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
в.19 c.79-80
101
Тези
Mechanisms of the appearance of visible parasitic luminescence in the ultraviolet LEDs 365-395 nm
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2018
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
в.19 c.106
102
Тези
Optical Properties and Electronic Structure of Te- and Al-doped ZnSe Crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Defects in Insulating Materials: Europhysical Conference
в.18 c.31
103
Тези
The DFT computational studies of carbon nanostructures as potential sensors of oxoanions of M(VI) (M(VI) = Cr, Mo, W) metals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Sensor Electronics and Microsystem Technologies
в.8 c.12
104
Тези
Computational studies of carbon nanostructures as sensor materias of HX (X = F, Cl, Br) molecules and MVIO42- (MVI = Cr, Mo, W) anions
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2018
Sensor Electronics and Microsystem Technologies
в.8 c.26
105
Тези
Microcrystalline cellulose and thermo-expanded graphite as matrices for development of new multifunctional nanostructured composite materials
Алєксєєв Олександр Миколайович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2018
Abstr. Int.reserch and practice conf. “Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2018)”, Aug. 27-31, 2018, Kyiv, Ukraine
c.400
106
Наукова стаття
Influence of fluorination on structure and luminescence of ZrO2:Eu nanocrystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Мірошніченко Міла Юріївна
2017
Materials Research Bulletin
т.90 c.237-243
107
Наукова стаття
Structure and Optical Features of Micro/Nanosized Carbon Forms Prepared by Electrochemical Exfoliation
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 c.28-1-9
108
Наукова стаття
Structural Modification of Single-Layer Graphene Under Laser Irradiation Featured by Micro-Raman Spectroscopy
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 c.297-1-6
109
Наукова стаття
Mechanical, Dielectric, and Spectroscopic Characteristics of “Micro/Nanocellulose +Oxide” Composites
Алєксєєв Олександр Миколайович
Дашевський Микола Миколайович
Лазаренко Максим Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Ткачов Сергій Юрійович
Чорній Віталій Петрович
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 c.98-1-11
110
Наукова стаття
Preparation, structure and luminescence properties of the Ln1-xCaxVO4, Ln = La, Eu (0 ≤ x ≤ 0.2) phases
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2016
Chemistry of Metals and Alloys
т.9 в.3,4 c.119-122
111
Наукова стаття
Synthesis and Properties of the La1 − x − yEuyCaxVO4 (0 ≤ x, y ≤ 0.2) Compounds
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 c.340-1-11
112
Наукова стаття
Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4:Eu3+, Er3+
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.29-31
113
Наукова стаття
Graphene Nanoparticles and Graphene Nanoparticles - Polyamide 12/12 Composites.
Неділько Сергій Герасимович
2017
IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
т.4 в.8 c.71-78
114
Наукова стаття
Ab initio computational study of chromate molecular anion adsorption on the surfaces of pristine and B- or N-doped carbon nanotubes and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 c.71-1-9
115
Наукова стаття
Excitation energy transfer to luminescence centers in MIIMoO4 (MII=Ca, Sr, Zn, Pb) and Li2MoO4
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2017
Journal of Luminescence
т.186 c.229-237
116
Праці конференції
FTIR spectroscopy of the vanadate nanoparticles of various cation compositions
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Electronics and applied physics: International conference
т.13 c.32-33
117
Праці конференції
Adsorption characteristics of Cr(VI) molecular anions on functionalized carbon nanostructures: A DFT investigation
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Electronics and applied physics: International conference
т.13 c.75-76
118
Праці конференції
Physical properties of luminescent "Microcrystalline cellulose - oxide - carbon nanotubes" composites
Алєксєєв Олександр Миколайович
Лазаренко Максим Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2017
Electronics and applied physics: International conference
т.13 c.77-78
119
Праці конференції
Effect of fluorine on structure and luminescence properties of some oxide compounds
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2017
Electronics and applied physics: International conference
т.13 c.107-108
120
Праці конференції
Electronic structure and optical properties of Li2MoO4 and ZnMoO4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Electronics and applied physics: International conference
т.13 c.109-110
121
Праці конференції
Cтруктура плёнок системы GeO2-Eu2O3-Au
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Наноструктурные материалы: Международная научная конференция
т.5 c.248-250
122
Праці конференції
Synthesis and structure features of the compounds
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Proceedings of IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, Lviv, 2017
123
Праці конференції
Luminescence properties of Sm3+ions incorporated into LaVO4 vanadate matrix
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Мороз Ірина Василівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.93-94
124
Тези
Preparation and Luminescence Properties of BiPO4-PrPO4 Solid Solutions
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.84
125
Тези
Zr-Containing Oxide Compounds: Structure and Optical Properties
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.80
126
Тези
Structure and Properties of Oxides Incorporated Micro/Nanocellulose “Ceramics” - like Materials
Алєксєєв Олександр Миколайович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2017
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
т.1 в.1 c.83
127
Тези
Morphology, conductivity and photoluminescence properties of the Li2O- xGeO2 glass-ceramics doped with some three charged ions
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Рибак Ярослав Олександрович
2017
EMRS Spring Meeting
c.R.P1.16
128
Тези
Fluorination as a way to improve characteristics of the ZrO2:Eu3+ luminescence
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Мірошніченко Міла Юріївна
2017
EMRS Spring Meeting
c.T.PI.33
129
Тези
Thermomechanical and spectroscopic characteristics of micro/nanoceramics "cellulose + oxide" composites
Алєксєєв Олександр Миколайович
Лазаренко Максим Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Ткачов Сергій Юрійович
Чорній Віталій Петрович
2017
EMRS Spring Meeting
c.Y.I.3
130
Тези
Oxide-Polymer Composites: Toward New Optical Materials
Неділько Сергій Герасимович
2017
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.76
131
Тези
Synthesis and properties of the Ca1-2xCe2xMo1-xGexO4 (0≤x≤0.2)
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
International Conference for Students of Physics and Natural Sciences
т.60 c.165
132
Тези
Features of crystal structure and luminescent properties of the Lа1-(x+y)EuxCayVO4 nanosized compounds
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
т.2017 c.77
133
Тези
Synthesis and luminescence study of Bi1-xPrxPO4 solid solutions
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials
в.6 c.113
134
Тези
Oxide-cellulose micro/nanocomposites: structure and properties
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2017
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
в.6 c.155
135
Тези
Role of defects in luminescence of ZnMoO4 crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2017
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
в.6 c.127
136
Тези
Oxide-polymer micro/nanocomposites as “old” and new optical materials
Неділько Сергій Герасимович
2017
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
в.6 c.84
137
Тези
Ca-doping influence on structural and spectral characteristics of the La,Eu - orthovanadates
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
в.6 c.115
138
Тези
"Polymer-oxide" micro/nano-composites: background and promises
Неділько Сергій Герасимович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.5 c.227
139
Тези
Spectroscopy of Sm3+ ions in vanadate nanoparticles with various crystal lattice structures
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Мороз Ірина Василівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.5 c.549
140
Тези
Luminescence study of fluorine-doped ZrO2 and ZrO2:Eu nanoceramics
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.5 c.706
141
Тези
Thermal, mechanical, dielectric and optical properties of microcrystalline cellulose - oxide ceramics composites
Алєксєєв Олександр Миколайович
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2017
EMRS Fall Meeting
c.62335
142
Тези
Effect of carbon nanotubes on structure and properties of ceramics-like cellulose - oxides composite
Алєксєєв Олександр Миколайович
Лазаренко Максим Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
2017
3rd Ukrainian-French School-Seminar “Carbon Nanomaterials: Structure and Properties”, 25th-27th September, 2017, Kyiv, Ukraine, Book of Abstracts
т.3 c.15
143
Тези
Synthesis and luminescence properties of PrPO4 and Pr3+-doped BiPO4 polycrystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.18 c.97-98
144
Тези
Electronic structure and optical properties of defect-containing ZnSe crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.18 c.95-96
145
Тези
Peculiarities of structure and luminescence characteristics of Zr-containing oxides
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.18 c.43
146
Тези
Luminescence properties of Pr3+-doped Bi-containing phosphates and molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
Spectroscopy of Molecules and Crystals.International School­-Seminar
т.23 c.65
147
Тези
Luminescent study of fluorine-doped ZrO2 and ZrO2:Eu nanoceramics
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.706
148
Тези
Adsorption of Cr(VI) molecular anions on carbon nanostructures in vacuum: DFT computational studies
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.18 c.214
149
Тези
DFT computational studies of Cr(VI) molecular anions adsorption on the surface of carbon nanostructures in aqueous solution
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.18 c.199
150
Тези
Theoretical prediction of storage capability of carbon nanostructures with respect to Cr(VI) molecular anions
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
3rd Ukrainian-French School-Seminar “Carbon Nanomaterials: Structure and Properties”, 25th-27th September, 2017, Kyiv, Ukraine, Book of Abstracts
c.14
151
Тези
Computer modeling of XO42- (X = Cr, Mo, W) molecular anions adsorption on carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
3rd Ukrainian-French School-Seminar “Carbon Nanomaterials: Structure and Properties”, 25th-27th September, 2017, Kyiv, Ukraine, Book of Abstracts
c.16
152
Тези
Luminescence Mechanisms in ZnMoO4 Scintillation Crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2017
Spectroscopy of Molecules and Crystals.International School­-Seminar
т.23 c.57
153
Тези
Computational studies of spectroscopic monitoring of XO42- (X = Cr, Mo, W) oxide molecular anions adsorption on the surface of carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Spectroscopy of Molecules and Crystals.International School­-Seminar
т.23 c.133
154
Тези
Investigation of XO42- (X = Cr, Mo, W) molecular oxyanions adsorption on surface of carbon nanostructures in aqueous solution
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.71
155
Тези
Role of defects in formation of the luminescence properties of zinc molybdate crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2017
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
т.5 c.52
156
Тези
Computational modeling of the XO42- (X = Cr, Mo, W) oxyanions adsorption on pristine and N/B-doped carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS)
c.V.14.54
157
Тези
Peculiarities of XO42- (X = Cr, Mo, W) oxide molecular anions adsorption on the surface of carbon nanostructures
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
2017
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
т.5 c.82
158
Тези
Role of defects in formation of the luminescence centers in ZnMoO4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2017
Scintillating Materials and their Applications: International Conference
т.14 c.3.20
159
Тези
Spectroscopy of the Yb3+ ions in the PbWO4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2017
Proceedings (short article) of the International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (ОМЕЕ)
c.148
160
Тези
Improvement of luminescent characteristics of orthovanadate Down-conversion materials
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
the E-MRS 2017 Spring Meeting, Strasbourg, France 2017
c.E.P.II.53
161
Тези
Synthesis and investigation of Sm, Ca -doped LaVO4 nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Мороз Ірина Василівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
E-MRS FALL MEETING
c.N.P.1.34
162
Тези
Luminescent properties of microcrystalline cellulose incorporated with oxides
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2017
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
в.18 c.105-106
163
Тези
Crystallographic parameters and luminescence centers in the niobate and tantalate compounds with perovskite-like structure
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2017
E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Warsaw, 18th-21st September 2017
c.N.P.1.38
164
Тези
Study of structure - luminescence relations in Ca-doped La,EuVO4 nanoparticles,
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Warsaw, 18th-21st September 2017
c.S.10.3
165
Тези
Influence of the Ca2+ impurities on luminescent properties of the EuVO4 sol-gel naoparticles
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Сліпець Аліна Анатоліївна
2017
XXIII International School-Seminar "Spectroscopy of Molecules and Crystals"
c.136
166
Наукова стаття
Enhancement of emission intensity of LaVO4:RE3+ luminescent solar light absorbers
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Physica Status Solidi C
т.13 в.1 c.40-46
167
Наукова стаття
Luminescence spectroscopy of Ln-doped Bi-containing phosphates and molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2016
Radiation Measurements
т.90 c.314-318
168
Наукова стаття
Luminescence properties of the new complex La,BiVO4:Mo,Eu compounds as materials for down-shifting of VUV-UV radiation
Бичков Костянтин Леонідович
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Radiation Measurements
т.90 c.282–286
169
Наукова стаття
Influence of Gold Nanoparticles on Luminescence of Eu3+ Ions Sensitized by Structural Defects in Germanate Films
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Journal of Physical Chemistry C
т.120 в.28 c.15369-15377
170
Наукова стаття
Синтез та дослідження зразків складу La1-xEuxVO4 та La1-xCaxVO4 (0 ≤ x ≤ 0,5)
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Хімія
т.57 в.1 c.122-127
171
Наукова стаття
Thermal analysis of polyethylene + X% carbon nanotubes
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 в.1 c.1-7
172
Наукова стаття
Особливості оптичних властивостей літій-германатного скла та склокераміки у видимій області спектра
Неділько Сергій Герасимович
Поперенко Леонід Володимирович
Юргелевич Ірина Владиславівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.213-216
173
Наукова стаття
Вплив методу синтезу на структуру та властивості La1-xEuxVO4 (0£x£0,3)
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.29-33
174
Праці конференції
Effect of fluorine on luminescence properties of ZrO2 doped with europium
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2016
Electronics and applied physics: International conference
c.107-108
175
Праці конференції
Computational study of CrO42- molecular anion adsorption on the surfaces of pristine and B(N)-doped carbon nanotubes and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
Electronics and applied physics: International conference
c.69-70
176
Праці конференції
Study of mechanisms of emission enhancement in the RE-doped PbWO4 scintillator crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Electronics and applied physics: International conference
c.109-110
177
Праці конференції
Pirolize and luminescent properties of “cellulose+oxide” micronano composites
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Щербацький Василь Петрович
2016
Electronics and applied physics: International conference
т.1 в.1 c.127-128
178
Праці конференції
Fabrication, structure, optical properties and application of the transparent oxide ceramics
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2016
Electronics and applied physics: International conference
c.24-25
179
Тези
Structure and optical features of micro/nanosized carbon forms prepared by electrochemical exfoliation
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.1 в.1 c.177
180
Тези
Complex oxides as luminescent component of "polymer-oxide" micro/nano-composites
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.178
181
Тези
Synthesis, structure and luminescence properties of ZrO2 nanoparticles doped with fluorine and europium
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.584
182
Тези
Morphology and luminescence properties of micro/nanosized carbon materials prepared by electrochemical exfoliation
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
т.1 в.1 c.42
183
Тези
Schemes of electronic transitions in luminescence centres of niobates and tantalates with perovskite-like structure
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.43
184
Тези
Origin of intrinsic luminescence of Bi-containing polycrystalline powders
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.67
185
Тези
Structure, conductivity and optical properties of the Li2O-xGeO2 glass-ceramic doped with some three charged ions
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.159
186
Тези
Luminescent monitoring of Zr-containing phosphates as materials for radioactive waste confinement
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2016
Sensor Electronics and Microsystem Technologies
c.40
187
Тези
Effects of grain boundaries on optical properties of the LaVO4:Eu nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
EMRS Spring Meeting
c.BB.6.42
188
Тези
Carbon colloids prepared by electrochemical exfoliation of graphite: characterization and optical properties
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2016
EMRS Spring Meeting
т.1 в.1 c.J.P.27
189
Тези
Твердофазний синтез та будова серії зразків типу Са1-2xEu2xМо1-xGexO4 (0 ≤ x ≤ 0,2)
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.9 c.87
190
Тези
Вплив легування Eu(III) на люмінесцентні властивості ZrO2:F
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.26
191
Тези
Synthesis and properties of the R1-xCaxVO4, R = La, Y, Eu, Nd (0 ≤ x ≤ 0,5) compounds
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.4 c.79
192
Тези
Preparation, geometric structure and luminescence properties of the R1-xCaxVO4, R = La, Y, Eu, Nd (0 ≤ x ≤ 0.5) compounds
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
International conference on crystal chemistry of intermetallic compounds
т.13 c.38
193
Тези
Studies of the fluorine effect on crystal lattice, electronic structure and luminescence properties of some oxide compounds
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2016
Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
c.397-398
194
Тези
Оптичні властивості літій-германатного скла та склокераміки у видимій області спектра
Неділько Сергій Герасимович
Поперенко Леонід Володимирович
Юргелевич Ірина Владиславівна
2016
Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка: Міжнародна науково-практична конференціяії
c.62
195
Тези
Transparent oxide ceramics – preparation, structure, optical properties and application
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.174
196
Тези
Carbonization of the “cellulose+oxide” composites and their luminescent properties
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.1 в.1 c.104
197
Тези
Synthesis, structure and luminescence properties of KBi(MoO4)2 doped with Eu3+ and Pr3+ ions
Бичков Костянтин Леонідович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.50-51
198
Тези
Computation study of the XO42- molecular anion adsorption characteristics on the surface of pristine and B(N)-doped SWCNT and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.194-195
199
Тези
Synthesis and characterization of Eu1-xCaxVO4 luminescent nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.86-87
200
Тези
Synthesis and study of morphology and luminescence characteristics of the Ca1-2xEuxMo1-xGexO4 (0 ≤ x ≤ 0.2)
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.103
201
Тези
Photoluminescence properties of the Li2O-xGeO2 glass-ceramic doped with some three charged ions
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2016
International Conference for Young Scientists Low Temperature Physics
202
Тези
Functionalization of N(B)-dopedsingle-walled carbon nanotubes and graphene by the XO42- (X = Cr, Mo, W) oxyanions
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
International Conference for Young Scientists Low Temperature Physics
c.134
203
Тези
Correlation between morphology and luminescence spectra of the doped lanthanum and calcium vanadate micro/nanopowders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
EMRS Fall Meeting
c.36z
204
Тези
Design of desired emission spectra of lead tungstate sheelite crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
EMRS Fall Meeting
c.95z
205
Тези
Інженерія люмінесцентних характеристик легованих ванадатів лантану як сенсорів короткохвильового сонячного випромінювання
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2016
7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-7), Україна, Одеса, 30 травня – 3 червня 2016 р.
c.192
206
Тези
Theoretical studies of N(B)-doped carbon nanotubes as materials perspective for toxic oxyanions adsorption
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
EMRS Fall Meeting
207
Тези
Theoretical modeling of the XO42- (X = Cr, Mo, W) oxyanions adsorption on N(B)-doped single-walled carbon nanotubes and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
EMRS Spring Meeting
c.P11.2
208
Тези
Computational studies of XO42- (X = Cr, Mo, W) oxyanion adsorption on the surface of N(B)-doped CNTs and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
EMRS Spring Meeting
c.BB.6.41
209
Тези
Peculiarities of carbon nano-tubes functionalization by the XO42- (X = Cr, Mo, W) oxyanions
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
EMRS Spring Meeting
c.Y.15.41
210
Тези
Theoretical modeling of the XO42- (X = Cr, Mo, W) oxyanions adsorption on N(B)-doped single-walled carbon nanotubes and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
Electronic processes in organic and inorganic materials: International Conference ICEPOM
c.35
211
Тези
Studies of sensing and storage capabilities of B(N)-doped carbon nanostructures by electronic structure calculations
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.533
212
Тези
Studies of N(B)-doped carbon nanotubes and graphene as promising materials for the removal of oxyanions
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.305
213
Тези
Computational modeling of the XO42- (X = Cr, Mo, W) oxyanions adsorption on the surface of N(B)-doped CNTs and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Хижний Юрій Анатолійович
2016
7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-7), Україна, Одеса, 30 травня – 3 червня 2016 р.
c.49
214
Тези
Improvement of sensing and storage capabilities of carbon nanostructures by boron and nitrogen doping
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-7), Україна, Одеса, 30 травня – 3 червня 2016 р.
c.30
215
Тези
Theoretical modeling of transition metals tetroxoanions adsorption on N(B)-doped single-walled carbon nanotubes and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solids (DPC)
c.132
216
Тези
Computational studies of the XO42-molecular oxyanions adsorption characteristics on the surface of pristine and N(B)-doped SWCNTs and graphene
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.73
217
Тези
Fabrication, conductavity and photoluminescence proprties of the Li2O-xGeO2 glass-ceramic doped with some three charged ions
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.208
218
Матеріали конференції
Synthesis and luminescent investigation of partially substituted rare earth orthovanadates
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2015
International Seminar on Physics and Chemistry of Solids
c.45-46
219
Матеріали конференції
Вплив часткового заміщення La3+/Eu3+ та La3+/Сa2+ на властивості ортованадатів РЗЕ
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2015
Львівські хімічні читання
c.Н64
220
Матеріали конференції
Структурна релаксація нанокомпозиційних матеріалів залізо-мідь
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2015
Структурна релаксація у твердих тілах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.70-72
221
Матеріали конференції
Relation between grain size and luminescence behavior of the LaVO4:Eu3+, LaVO4:Sm3+ nanopowders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
c.67
222
Наукова стаття
Дослідження будови та властивостей тетракіс-комплексів лантаноїдів з N-(біс-(бензиламіно)фосфорил)тозиламідом
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Герасимович
Слива Тетяна Юріївна
Труш Віктор Олександрович
2015
Доповіді Національної академії наук України
т.2 c.117-122
223
Наукова стаття
Synthesis, crystal structure, luminescence and electronic band structure of K2BiZr(PO4)3 phosphate compound
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Solid State Phenomena
т.230 c.55-61
224
Наукова стаття
Synthesis, luminescence and electronic band structure of Al(PO3)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Solid State Phenomena
т.230 c.73-78
225
Наукова стаття
Synthesis and Luminescence Properties of KBi(MoO4)2:Eu3+
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Токменко Інна Ігорівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Solid State Phenomena
т.230 c.160-165
226
Наукова стаття
Lanthanide mixed-ligand complexes of the [Ln(CAPh)3(Phen)] and [LaxEu1−x(CAPh)3(Phen)] (CAPh = carbacylamidophosphate) type. A comparative study of their spectral properties
Амірханов Володимир Михайлович
Давидов Валентин Іванович
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2015
Dalton Transactions (Royal Society of Chemistry, London, England)
т.44 c.15508-15522
227
Наукова стаття
Luminescence of the Alkali-Metals Nitrites Incorporated into Cellulose Matrix
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Щербацький Василь Петрович
2015
Solid State Phenomena
т.1 c.147-152
228
Наукова стаття
Crystal structure and luminescence of layered perovskites Sr3LnInSnO8
Білявина Надія Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Solid State Phenomena
т.230 c.67-72
229
Наукова стаття
Luminescent determinantion of nitrite traces in water solutions using cellulose as sorbent
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Journal of Sensors and Sensor Systems
т.4 c.31-36
230
Наукова стаття
Luminescence properties of the Pb2MoO5 single crystals doped with C ions
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
2015
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
т.80 c.012021
231
Наукова стаття
Electron paramagnetic resonance and partial density of states of copper impurity ions in Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Physics of the Solid State
т.57 c.1399-1406
232
Наукова стаття
Study of Temperature Behavior of Luminescence Emission of LaVO4 and La1‑xEuxVO4 Powders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Solid State Phenomena
т.230 c.153-159
233
Наукова стаття
Synthesis and utilization of LaVO4: Eu3+ nanoparticles as fluorescent near-field optical sensors
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Physica Status Solidi C
т.12 c.282-286
234
Наукова стаття
Computational Studies of Boron- and Nitrogen-doped Single-Walled Carbon Nanotubes as Potential Sensor Materials of Hydrogen Halide Molecules HX (X=F, Cl, Br)
Губанов Віктор Олександрович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2015
International Journal of Quantum Chemistry
т.115 c.1475–1482
235
Наукова стаття
Synthesis, characterization and testing of Cr(III)-doped aluminum oxide/molybdate nanocomposites as luminescent probes for scanning thermal microscopy
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Physica Status Solidi C
т.12 в.12 c.1306-1312
236
Наукова стаття
Development, Spectral Properties and Lasing of the 1 - 4 at. % Nd3+ Doped Y3Al5O12 Ceramics
Неділько Сергій Герасимович
2015
Physics Procedia
т.76 c.138-144
237
Наукова стаття
Luminescent determination of nitrite traces in water solutions using cellulose as sorbent
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Journal of Sensors and Sensor Systems
т.4 в.1 c.31-36
238
Праці конференції
Structure and optical properties of some carbon micro/nanosized materials
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
c.109
239
Праці конференції
The emission lifetimes of the Eu(III) and La(III)-Eu(III) doped complexes based on cardacylamidophosphate ligand
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2015
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
т.22 c.75-76
240
Тези
Синтез, будова та властивості композитів на основі ZrO2:Eu3+
Бичков Костянтин Леонідович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.16
241
Тези
Синтез та властивості наночасточок Al2O3 легованих хромом(III) та цирконієм(IV)
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.30
242
Тези
Influence of aliovalent substitution on luminescence properties of solid solutions based on BiVO4-Bi2/3MoO4
Бичков Костянтин Леонідович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2015
International Chemistry Conference Touluse-Kiev
т.8 c.180
243
Тези
Structure-property relationships of novel oxide composites based on Al2O3 and NaAl(MoO4)2 doped with chromium(III)
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2015
International Chemistry Conference Touluse-Kiev
т.8 c.176
244
Тези
Синтез та дослідження зразків складу La1-xEuxVO4 та La1-xCaxVO4 (0<x<0,5)
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.28
245
Тези
Influence of partial substitution of La3+ on the properies of rare earth orthovanadates
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.106
246
Тези
Morphology and luminescence behavior of the LaVO4:Eu3+ and LaVO4:Sm3+ nanopowders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: праці IV Міжнародної конференції (Київ, 7 - 10 жовтня 2015 р.)
c.12-13
247
Тези
Spectroscopical study of the europium ions incorporation into the lanthanum vanadate nanoparticles
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.28-29
248
Тези
Spectroscopy of the Sm3+ ions in the LaVO4 compositions
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
c.1
249
Тези
Study of luminescence mechanisms and excitation energy transfer in the Yb-doped PbWO4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices
c.278
250
Тези
Enhancement of emission intensity of LaVO4:RE3+ luminescent solar absorbers
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS)
в.Symposium D: Earth abundant and emerging solar energy conversion materials c.D4
251
Тези
Structure and luminescence properties of the ZrO2:F nanoparticles doped with europium
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2015
EMRS Spring Meeting. Symposium GG: Advances and enhanced functionalities of anion-controlled new inorganic materials
c.GG-13
252
Тези
Synthesis, structure and optical properties of anion-substituted BiVO4:Mo
Бичков Костянтин Леонідович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
EMRS Spring Meeting. Symposium GG: Advances and enhanced functionalities of anion-controlled new inorganic materials
c.GG-57
253
Тези
Synthesis, characterization and testing of Cr(III)-doped aluminum oxide/molybdate nanocomposites as luminescent probes for near-field optical microscope
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS)
c.H-17P 21
254
Тези
Mechanisms of the excitation energy transfer in AnXO4 crystals (A = Li, Ca, Sr, Zn, Cd, Pb; X = Mo, W; n = 1, 2)
Дегода Володимир Якович
Козаченко Віктор Васильович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2015
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
c.Mo-O-2
255
Тези
Mechanisms of the excitation energy transfer in molybdates AMoO4 (A = Ca, Sr, Zn, Cd, Pb)
Козаченко Віктор Васильович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2015
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
c.58
256
Тези
Excitation energy transfer mechanisms in MIIMoO4 molybdate crystals
Козаченко Віктор Васильович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2015
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
c.82
257
Тези
Molecular hydrogen adsorption on boron- and nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2015
EMRS Fall Meeting
c.C2
258
Тези
Studies of boron, nitrogen, and aluminum doped single-walled carbon nanotubes as potential sensor materials of hydrogen halide molecules
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2015
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: праці IV Міжнародної конференції (Київ, 7 - 10 жовтня 2015 р.)
c.77-78
259
Тези
Mechanisms of the excitation energy transfer in molybdate crystals
Козаченко Віктор Васильович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2015
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.46-47
260
Тези
Boron- and Nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes as sensor materials for detection of hydrogen halide gases
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2015
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.266-267
261
Тези
Fabrication, structure and optical properties of the Li2O-7GeO2 glass-crystalline ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
EMRS Spring Meeting. Symposium H: Nanoparticles in dielectric matrix for electronics and optics: from the fabrication to the devices
c.H-9P 32
262
Тези
Synthesis, structure and luminescence properties of La,BiVO4:Mo,Eu nanopowders
Бичков Костянтин Леонідович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
c.83
263
Тези
Influence of fluorination on crystal lattice, electronic structure and luminescence properties of some complex oxides
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Чорній Віталій Петрович
2015
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
c.117
264
Тези
Li2O-xGeO2 glass ceramics – fabrication, morphology and luminescence characteristics
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
c.137
265
Тези
Luminescence spectroscopy of Ln-doped K3Bi5(PO4)6, K2Bi(PO4)(MoO4) and K5Bi(MoO4)4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
c.141
266
Тези
Luminescence spectroscopy and electronic structure of Cu-doped Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
c.142
267
Тези
Luminescence properties of the new complex La,BiVO4:Mo,Eu compounds as materials for down-conversion of VUV-UV radiation
Бичков Костянтин Леонідович
Дегода Володимир Якович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2015
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
c.We-O-5
268
Тези
Preparation, structure and luminescence properties of the Li2O-7GeO2 glass ceramics
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
c.Tu-P-50
269
Тези
Electronic structure and luminescence properties of Cu-doped Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
c.We-P-7
270
Тези
Luminescence spectroscopy of Ln-doped Bi-containing phosphates and molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
c.We-P-24
271
Тези
Influence of fluorination on structure and luminescence of zirconia
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
c.18
272
Тези
Relationships between grain size and luminescence behaviour of the LaVO4:Eu3+, LaVO4:Sm3+ nanopowders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
c.67
273
Тези
Synthesis, characterization and testing of Al2O3:Cr3+/NaAl(MoO4)2:Cr3+ nanocomposites as fluorescent particles for scanning near-field optical microscope
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
c.88
274
Тези
Structure, electric, and luminescence properties of nanoparticles in the Li2O-xGeO2 glass-ceramic
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
c.108
275
Тези
Influence of anionic substitution on structure, morphology and luminescence properties of BiVO4:Eu3+ nanopowders
Бичков Костянтин Леонідович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology
c.114
276
Тези
Crystal structure, electronic band structure and luminescence of ZrO2:F and ZrO2:F,Eu crystals
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
c.87
277
Тези
Spectroscopic studies K3Bi5(PO4)6, K2Bi(PO4)(MoO4) and K5Bi(MoO4)4 crystals doped with rare-earth ions
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
c.97
278
Тези
Fabrication, morphology and optical properties of some transparent oxide ceramics
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Galyna Puchkovska International School-Seminar: Spectroscopy of Molecules and Crystals
c.215
279
Тези
Luminescence properties of the RE-doped La/BiVO4:Mo compounds
Бичков Костянтин Леонідович
Дегода Володимир Якович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2015
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: праці IV Міжнародної конференції (Київ, 7 - 10 жовтня 2015 р.)
c.40-41
280
Тези
Fluorination of some complex oxide and its influence on crystal lattice, electronic structure and luminescence properties
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: праці IV Міжнародної конференції (Київ, 7 - 10 жовтня 2015 р.)
c.75
281
Тези
Optical and electronic properties of the Li2O-xGeO2 glass-ceramic
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: праці IV Міжнародної конференції (Київ, 7 - 10 жовтня 2015 р.)
c.76
282
Тези
Study of properties and testing of Al2O3:Cr3+/NaAl(MoO4)2:Cr3+ nanocomposites as fluorescent particles for scanning near-field optical microscope
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: праці IV Міжнародної конференції (Київ, 7 - 10 жовтня 2015 р.)
c.76-77
283
Тези
Preparation, structure and optical properties of some transparent oxide ceramics
Дегода Володимир Якович
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.26
284
Тези
Influence of fluorination on crystal structure, electronic band structure and luminescence properties of molybdate and tungstate compounds
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.27
285
Тези
Fabrication, morphology, and luminescence properties of the Li2O-7GeO2 glass ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2015
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.41
286
Тези
Luminescence spectroscopy of Rare-earth-doped K3Bi5(PO4)6, K2Bi(PO4)(MoO4) and K5Bi(MoO4)4 crystal
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2015
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.45-46
287
Тези
Preparation, morphology and optical properties of the YAG:Nd/Yb ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Щербацький Василь Петрович
2015
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
c.45
288
Тези
Structure and characteristics of the YAG:Nd and YAG:Yb ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Щербацький Василь Петрович
2015
EMRS Spring Meeting. Symposium H: Nanoparticles in dielectric matrix for electronics and optics: from the fabrication to the devices
c.H-26
289
Матеріали конференції
Визуализация вакуумного ультрафиолета пленками системы GeO2-Eu2O3-Au
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2014
Шестой Белорусский Космический Конгресс: материалы VI конгресса (28-30 октября, 2014, Минск, Республика Беларусь)
c.44-47
290
Матеріали конференції
The effect of thermoexfoliated graphite particles dispersion on electricsl conduction of compositions with nanoporous carbon
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2014
International conference on materials science and condensed matter phusics
c.157
291
Наукова стаття
Crystal structure and luminescence of layered perovskites Sr3LnBIIISnO8 (BIII = Sc, In)
Білявина Надія Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Щербацький Василь Петрович
2014
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.64-65
292
Наукова стаття
Synthesis, structure and luminescence properties of KBi(MoO4)2:Eu3+
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Токменко Інна Ігорівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.167
293
Наукова стаття
VUV spectroscopy and electronic structure of Al(PO3)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.172-173
294
Наукова стаття
Luminescence spectroscopy and electronic structure of the PbMoO4 and Pb2MoO5 single crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Optical Materials
т.36 c.1754-1759
295
Наукова стаття
Electronic structures and origin of intrinsic luminescence in Bi-containing oxide crystals BiPO4, K3Bi5(PO4)6, K2Bi(PO4)(MoO4), K2Bi(PO4)(WO4) and K5Bi(MoO4)4
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Journal of Alloys and Compounds
т.614 c.420-435
296
Наукова стаття
Molecular ions in luminescence of complex oxide heterodesmic crystals
Неділько Сергій Герасимович
2014
Proceedings (short article) of the International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (ОМЕЕ)
c.123-124
297
Наукова стаття
Synthesis, electronic structure and VUV spectroscopy of K2BiZr(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.131-132
298
Наукова стаття
Study of effects of rare earth impurities on structure of matrix emission of the lead tungstate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2014
Proceedings (short article) of the International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (ОМЕЕ)
c.133-134
299
Наукова стаття
Synthesis and luminescence of Cr(III)-doped aluminum oxide/molybdate composites
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.139-140
300
Наукова стаття
Electronic Structure and VUV spectroscopy of Bismuth-containing phosphate-tungstate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.170-171
301
Наукова стаття
Structure of the fluorine states in cadmium molybdate host studied by the electronic band structure calculations of CdMoO4, CdMoO4:F and CdMoO3F2 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Computational Materials Science
т.87 c.12-18
302
Наукова стаття
Luminescence properties of the langbeinite-type K2XIIIZr(PO4)3 (XIII = Tm, Er, Bi) crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.87
303
Наукова стаття
Temperature behavior of matrix and impurity emission of La1−xEuxVO4 powders synthesized by co-precipitation method
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2014
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.174-175
304
Наукова стаття
Luminescence processes in Me3LaNb3O12 (M = Ba, Sr) layered perovskites
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2014
Optical Materials
т.36 c.1709-1714
305
Наукова стаття
Spectroscopy of the alkali-metal nitrite and nitrate incorporated into cellulose host matrix
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Щербацький Василь Петрович
2014
Proceedings (short article) of the International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (ОМЕЕ)
т.1 c.62-63
306
Праці конференції
Структура та сорбційні властивості нановуглецевих матеріалів
Авраменко Тетяна Григорівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Хуторянська Ніна Володимирівна
2014
Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014»
т.1 c.121-122
307
Тези
Substitution dependent luminescent properties of carbacylamidophosphate europium-lantanum complexes with phenantroline EuxLa1-x(Pip)3Phen
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2014
Українська конференція з неорганічної хімії за участі закордонних вчених
т.19 c.80
308
Тези
The nature of luminescence centers of the K2XZr(PO4)3 (X=Bi, Er, Tm) crystals
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter
c.6
309
Тези
Spectroscopy, electronic structure and luminescence origin of Bi-containing oxide crystals // The nature of luminescence centers of the K2XZr(PO4)3 (X=Bi, Er, Tm) crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter
c.14
310
Тези
Вплив методів синтезу на властивості ванадатів РЗЕ
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.14
311
Тези
Залежність властивостей ванадатів РЗЕ від методів синтезу
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2014
Українська конференція з неорганічної хімії за участі закордонних вчених
c.189
312
Тези
Influence of the impure fluorine ions on the electronic structure and optical properties of cadmium molybdate compounds
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Book of Abstracts of The European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS 2014), Symposium E: Defect-induced effects in nanomaterials, 26-30 May 2014, Lille, France
c.27
313
Тези
Origin of the photochromic properties of PbMoO4 and Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Book of Abstracts of the European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS 2014), Symposium L: Chromogenic materials and devices, 26-30 May 2014, Lille, France
c.16
314
Тези
Theoretical modeling of HCl, HBr and HF adsorption on boron- and nitrogen doped single-walled carbon nanotubes
Губанов Віктор Олександрович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Book of Abstracts of The European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS 2014), Symposium E: Defect-induced effects in nanomaterials, 26-30 May 2014, Lille, France
c.22
315
Тези
Electronic band structure ands optical properties of undoped and Cu-doped Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
The 12th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2014) 13-19 July 2014 Canterbury, England
c.185
316
Тези
Role of uncontrolled structural defects in the luminescence processes in Bi-containing oxide crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
The 12th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2014) 13-19 July 2014 Canterbury, England
c.190
317
Тези
Synthesis and optical properties of micro and nano-sized carbon flakes
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2014
7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, 16-19 September 2014, Chisinau, Moldova.
c.178
318
Тези
Theoretical studies of boron- and nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes as potential sensor materials of hydrogen halide molecules HX (X = F, Cl, Br)
Губанов Віктор Олександрович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.199
319
Тези
Luminescent determination of inorganic nitrite compounds incorporated into cellulose host matrix
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2014
Book of Abstracts of the European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS 2014), Symposium B: Advanced functional materials for environmental monitoring and applications, 26-30 May 2014, Lille, France
c.14
320
Тези
Theoretical studies of HCl, HBr and HF adsorption on boron- and nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes
Губанов Віктор Олександрович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2014
Book of Abstracts of the European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS 2014), Symposium P: Defect-induced effects in nanomaterials, 26-30 May 2014, Lille, France
c.12
321
Тези
Synthesis and utilization of LaVO4:Eu3+nanoparticles as fluorescent near-field optical sensors
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чукова Оксана Володимирівна
2014
European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS)
в.Symposium E: Defect-induced effects in nanomaterials c.20
322
Тези
Synthesis, crystal structure and luminescence of monoclinic bismuth molybdate
Бичков Костянтин Леонідович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.15 c.63
323
Тези
Nature of luminescence centres in layered perovskite-like niobates and tantalates
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
2014
International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter
c.7
324
Тези
Effects of Triple-Charged Rare Earth Impurities on Luminescence processes in Lead Tungstate Scintillator Crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2014
7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, 16-19 September 2014, Chisinau, Moldova.
c.125
325
Тези
Synthesis, morphology and physical properties of the Li2O-7GeO2 glass-ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2014
7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, 16-19 September 2014, Chisinau, Moldova.
c.239
326
Тези
Photoluminescence and morphology of the Li2O-7GeO2 glass ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.82
327
Тези
Development, spectral properties and lasing of Y3Al5O12:Nd3+ ceramics
Неділько Сергій Герасимович
2013
Functional Materials: International Conference ICFM
c.338
328
Тези
Optical and luminescent properties of highly-doped Nd3+:Y3Al5O12 laser ceramics
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2014
International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter
c.218
329
Тези
Синтез та люмінесценція подвійних молібдатів та вольфраматів бісмуту
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.15 c.54
330
Тези
Stabilized zirconia: synthesis and luminescent properties
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.15 c.75
331
Тези
Luninescent properties of the langbeinite-type K2XIIIZr(PO4)3 (XIII=Tm,Er,Bi) crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.15 c.87-88
332
Тези
Synthesis, characterization and optical properties of graphene containing colloid material
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Чорній Віталій Петрович
2014
Book of Abstracts of the European Materials Research Society Spring Meeting (EMRS 2014), Symposium F: Established and emerging nanocolloids: from synthesis & characterization to applications, 26-30 May 2014, Lille, France
т.1 c.26
333
Тези
Development of VUV sensors and visualization materials based on the GeO2–Eu2O3–Au systems
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2014
"Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6): Тези VI Міжнародної науково-технічної конференції (Одеса, 29.09 - 03.10.2014 р.)
c.64
334
Тези
Синтез та люмінесценція подвійних молібдатів бісмуту легованих європієм (ІІІ)
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Токменко Інна Ігорівна
Чорній Віталій Петрович
2014
Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
т.19 c.44
335
Тези
Синтез та люмінесценція молібдатів та ванадатів тривалентних металів як матеріалів для кріогенних люмінесцентних термометрів
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2014
Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
т.19 c.45
336
Тези
Photoluminescent behavior of cellulose modified with alkali metal nitrite and nitrate particles
Іваненко Катерина Олексіївна
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Щербацький Василь Петрович
2014
7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, 16-19 September 2014, Chisinau, Moldova.
т.1 c.177
337
Наукова стаття
Luminescent properties of Eu3+ doped layered perovskite-like polycrystalline powders of the BaLa2-xEuxTi3O10 (x = 0 – 2) titanate compounds
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Щербацький Василь Петрович
2012
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.19 c.197-201
338
Наукова стаття
VUV spectroscopy of PbMoO4 single crystals grown with different conditions
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2012
HASYLAB Annual Report
c.20122179.0000
339
Наукова стаття
VUV spectroscopy of K2BiZr(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
HASYLAB Annual Report
c.207-208
340
Наукова стаття
Luminescence properties of Me3LaNb3O12 (M=Ba,Sr) layered perovskites
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
Photon Science (formerly: HASYLAB Annual Report)
c.2245-2046
341
Наукова стаття
Temperature investigation of matrix emission of LaVO4 powders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
Photon Science (formerly: HASYLAB Annual Report)
c.12-13
342
Наукова стаття
Luminescence spectroscopy and electronic structure of ZrP2O7 and KZr2(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Radiation Measurements
т.56 c.397-401
343
Наукова стаття
New materials for luminescent scanning near-field microscopy
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Чукова Оксана Володимирівна
2013
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.20 c.402-406
344
Наукова стаття
Electronic structure and luminescence spectroscopy of MIBi(MoO4)2 (MI=Li,Na,K), LiY(MoO4)2 and NaFe(MoO4)2 molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Solid State Phenomena
т.200 c.114-122
345
Наукова стаття
Luminescence spectroscopy and electronic structure of Eu3+ - doped Bi-containing oxide compounds
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2013
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.20 c.29-37
346
Наукова стаття
Electronic band structure and luminescence properties of the ZrP2O7 powdered crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
2013
Ukrainian journal of physical optics
т.14 c.187-195
347
Наукова стаття
Видимая фотолюминесценция наноразмерных порошков двойного калий-циркониевого фосфата KZr2(PO4)3
Неділько Сергій Герасимович
Чорній Віталій Петрович
2013
Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
т.7 c.26-33
348
Наукова стаття
Comparable structural and luminescent characterization of the La1-xEuxVO4 solid solutions synthesized by solid state and co-precipitation methods
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Solid State Phenomena
т.200 c.186-192
349
Наукова стаття
Study of RE-impurity effects on exciton luminescence of PbWO4 single crystals grown by Czochralski method
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2013
Optical Materials
т.35 c.1735-1740
350
Наукова стаття
Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка
Захарченко Ігор Віталійович
Неділько Сергій Герасимович
Робур Любомир Йосипович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.331.0000
351
Наукова стаття
Механізми дисипації енергії збудження Cr3+ -центрів люмінесценції в кристалах подвійного фосфату калію-алюмінію
Неділько Сергій Герасимович
2013
352
Наукова стаття
Application of intrinsic luminescence of ZrP2O7 ans KZr2(PO4)3 phosphates for monitoring of gamma-irradiation
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
2013
Sensor Letters
т.11 c.1937-1934
353
Наукова стаття
Люмінісцентні властивості пірофосфатів цинку/мангану: Zn2-xMnxP2O7 (x = 0 - 2). Частина 1: Безводні фосфати
Неділько Сергій Герасимович
2013
354
Наукова стаття
Possibility of Application of ZrP2O7 and KZr2(PO4)3. Intrinsic Luminescence for Monitoring of γ-Irradiation
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Sensor Letters
т.11 c.1937-1944
355
Наукова стаття
Structure of aluminum thin films on silica substrate
Неділько Сергій Герасимович
Пророк Василь Васильович
Рево Сергій Лукич
Розуван Станіслав Геннадійович
2013
UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and materials science
т.75 c.167-174
356
Праці конференції
S.Nedilko, S.Revo, M.Nedilko. Luminescence of modified cellulose incorporated with som oxides
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
т.1 c.150.0000
357
Праці конференції
Structural features of the R1-xEuxVO4 (R-Y, La) systems
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
International conference on crystal chemistry of intermetallic compounds
c.93
358
Тези
Luminescent spectroscopy of Me3LaNb3O12 (M = Ba, Sr) layered perovskites
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
c.137
359
Тези
Properties and nature of some Bi-containing phosphate/molybdate compounds luminescence and its possible applications
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
International conference on vacuum microbalance and thermoanalytical techniques
c.76-77
360
Тези
Electronic structure and origin of luminescence in Bi-containing phosphates and molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
2013
Proc. of Conf. XV International Feofilov Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and transition metal ions, 16-20 September 2013, Kazan, Russia.
c.110.0000
361
Тези
Electronic structure and origin of luminescence of undoped and RE-doped PbMoO4 and Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Proc. of Conf. XV International Feofilov Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and transition metal ions, 16-20 September 2013, Kazan, Russia.
c.111.0000
362
Тези
Luminescence properties and electronic structure of the K2BiZr(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
c.136.0000
363
Тези
Luminescence spectroscopy and electronic structure of the PbMoO4 and Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
364
Тези
Monitoring of phase transformation processes in phosphate compounds suitable for radioactive waste confinement
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2013
Symposium E. E-MRS 2013 Spring Meeting, 27-31 May 2013, Strasbourg, France
c.0.0000
365
Тези
Luminescent Spectroscopy of Triple-Charged Rare Earth Ions Incorporated in Lead Tungstate Scintillator Crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2013
Proc. of Conf. XV International Feofilov Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and transition metal ions, 16-20 September 2013, Kazan, Russia.
c.134.0000
366
Тези
Electronic structures of CdMoO4, CdMoO4:F and CdMoO3F2 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Book of Abstract of The European Materials Research Society Spring Meeting 2013 (EMRS 2013). Symposium T: Advances and enchances functionalities of anion-controlled new inorganic materials. 27-31 May 2013. Strasbourg, France.
c.12.0000
367
Тези
Theoretical studies of the electronic structures of A(WO4)1-x(MoO4)x (A = Zn, Cd, Pb) crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2013
Book of Abstract of The European Materials Research Society Spring Meeting 2013 (EMRS 2013). Symposium T: Advances and enchances functionalities of anion-controlled new inorganic materials. 27-31 May 2013. Strasbourg, France.
c.12.0000
368
Тези
The calculation of the electronic structure of single-walled carbon nanotubes doped with boron and nitrogen
Губанов Віктор Олександрович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2013
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.77.0000
369
Тези
Luminescence spectroscopy, electronic structure and origin of luminescence in Bi-contatining phosphates and molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
2013
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
c.129.0000
370
Тези
Electronic structure and origin of luminescence of the K2BiZr(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2013
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
c.122.0000
371
Тези
Electronic structure,luminescence spectroscopy and origin of luminescence in Bi-containing phosphates and molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
c.57.0000
372
Тези
Features of the gold film morphology and their impact on the Eu3+ ions luminescence
Амірханов Володимир Михайлович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Розуван Станіслав Геннадійович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Functional Materials: International conference
c.341
373
Тези
Dependence of luminescence properties of rare-earth ions incorporated in vanadate matrices on ways of charge compensation
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Proc. of Conf. XV International Feofilov Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and transition metal ions, 16-20 September 2013, Kazan, Russia.
c.135
374
Тези
Correlation between morphology, crystal structure and luminescence properties of ultradispersed La1-xRexVO4 powders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
c.176
375
Тези
Вплив методів синтезу на властивості системи La1-xEuxVO4
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
7-ма всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю "Хімічні проблеми сьогодення" - Донецьк, 11-14 березня 2013
c.8
376
Тези
Luminescent and microscopy charactrerization of the GeO2:Eu films doped with gold nanoparticles
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2013
International conference on vacuum microbalance and thermoanalytical techniques
c.76.0000
377
Тези
Determination of internal losses of pulse lasers with resonator based on Sagnac interferometer
Захарченко Ігор Віталійович
Неділько Сергій Герасимович
2013
Scientific conference "Laser technologies. Lasers and their application", 25-27 June 2013. - Truskavets, Ukraine
c.37.0000
378
Тези
Atomic force and tunel microscopy of aluminium nanoislands
Неділько Сергій Герасимович
Пророк Василь Васильович
Розуван Станіслав Геннадійович
2013
International conference on vacuum microbalance and thermoanalytical techniques
c.88.0000
379
Тези
Luminescence spectroscopy and electronic structure of the PbMoO4 and Pb2MoO5
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
c.137.0000
380
Тези
Sets of heterodesmic Ti – Zr – Hf and V – Nb – Ta oxides: luminescence properties
Неділько Сергій Герасимович
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
c.79.0000
381
Тези
Luminescence of modified cellulose incorporated with some oxides
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
c.150.0000
382
Тези
Spectroscopy, electronic structure and luminescence origin of PbMoO4 and Pb2MoO5 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2013
Functional Materials: International Conference ICFM
c.342.0000
383
Тези
Near-field optical sensing with Eu:LaVO4 nanoparticles
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чукова Оксана Володимирівна
2013
Functional Materials: International Conference ICFM
c.329.0000
384
Тези
Examination of nanosized structures of gold thin films by scanning fluorescent probe microscopy
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чукова Оксана Володимирівна
2013
XIV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures (ICPTTFN-XIV): , May, 20-25, 2013, Ivanо-Frankivsk, Ukraine: proceedings
c.21.0000
385
Тези
Synthesis and luminescence characterization of nanosized luminescent material for temperature distribution monitoring
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
XIV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures (ICPTTFN-XIV): , May, 20-25, 2013, Ivanо-Frankivsk, Ukraine: proceedings
c.32.0000
386
Тези
Spectroscopy and electronic band structures of the Zr-containing phosphates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
2013
12th International conference on inorganic scintillators and their applications "SCINT 2013", 15-19 April 2013. - Shanghai, China
c.142.0000
387
Тези
VUV spectroscopy and electronic structure of the lead molybdates and oxymolybdates
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2013
12th International conference on inorganic scintillators and their applications "SCINT 2013", 15-19 April 2013. - Shanghai, China
c.158.0000
388
Тези
Синтез та люмінесценція композитів NaAl(MoO4)2/Al2O3 легованих Сr3+
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Львівські хімічні читання
т.14 c.26
389
Тези
Synthesis, structure and luminescence properties of KBi(MoO4)2:Eu3+
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.74
390
Тези
Structure and luminescence properties of micro and nanosized La1-xRExVO4 powders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
c.135
391
Тези
Luminescence processes in Me3LaNb3O12 (M = Ba, Sr) layered perovskites
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
Полубінський Віталій Вікторович
2013
The 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (4th IWASOM), 14-19 July, 2013. Gdansk, Poland
c.133
392
Тези
Investigation of morphology, crystal structure and luminescence properties of La1-xRExVO4 powders synthesized by different methods
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Functional Materials: International Conference ICFM
c.344.0000
393
Тези
Синтез та люмінесценція NaхAl1-хCrх(MoO4)2 (Х = 0,005-0,2) в системі Na-Al-Cr-Mo-O
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.54
394
Тези
Luminescence and other properties of incorporated with some oxides modified cellulose
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Щербацький Василь Петрович
2013
Abstracts of International Conf. “Functional Materials”, ICFM`13.-September 29-October 5, 2013.- Ukraine, Crimea, Yalta, Haspra
т.1 c.362
395
Тези
Synthesis and luminescence properties of the Cs3CaBi1-xLnx(P2O7)2 (0 < x < 1) solid solutions
Неділько Сергій Герасимович
Струтинська Наталя Юріївна
2013
International Conference Functional Materials (ICFM)
c.6
396
Тези
VUV spectroscopy of the K4BiW2P3O17 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
International Conference Functional Materials (ICFM)
c.8
397
Тези
Синтез та властивості твердих розчинів на основі ванадатів РЗЕ
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.21
398
Тези
Properties and nature of some Bi-containing phosphates/molybdate compounds
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2013
International conference on vacuum microbalance and thermoanalytical techniques
т.1 c.76-77
399
Матеріали конференції
Dimeric lanthanide coordination compounds with 2,2,2-trichloro-N-(Dipiperidinphosphoryl)acetamide: structure and luminescent propenties
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Щербацький Василь Петрович
2011
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.6 c.66
400
Матеріали конференції
Synthesis and luminescent investigation of the Sr3LaTa3O12 layered perovskite
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.209.0000
401
Матеріали конференції
Luminescent properties of europium coordination compounds with different carbacylphosphortriamide ligands
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2011
Functional Materials: International conference
c.440
402
Матеріали конференції
Effect of water on the luminescence of Eu3+ containing compounds with carbacylamidophosphate ligands
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2011
Functional Materials: International conference
c.454
403
Матеріали конференції
Comparison of the luminescent properties of europium coordination compounds with different carbacylphosphortriamide ligands
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2011
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
c.125
404
Наукова стаття
Effect of water on luminescence characteristics of lanthanide coordination compounds with carbacylamidophosphate ligands
Амірханов Володимир Михайлович
Ліціс Олена Олегівна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2011
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.143
405
Наукова стаття
VUV-excited luminescence of Bi3+-doped CdWO4 single crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Щербацький Василь Петрович
2011
HASYLAB Annual Report
т.1 c.0.0000
406
Наукова стаття
Luminescence characterization of the PbWO4-Yb3+ crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
2011
HASYLAB Annual Report
т.1 c.1.0000
407
Наукова стаття
Luminescent spectroscopy of the La1 xEuxVO4 ultradispersed powders
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2011
Photon Science (formerly: HASYLAB Annual Report)
т.1 c.1.0000
408
Наукова стаття
VUV spectroscopy of RE-doped K2Bi(PO4)(MoO4) crystals (RE = Eu, Ce, Tb)
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
HASYLAB Annual Report
т.1 c.1.0000
409
Наукова стаття
VUV synchrotron studies of intrinsic luminescence of MIMIII(MoO4)2 and M2IM2II(MoO4)3 double molybdates
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
Щербацький Василь Петрович
2011
HASYLAB Annual Report
т.1 c.1.0000
410
Наукова стаття
Effect of annealing on luminescence properties of the undoped and rare earth doped lead tungstate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
Optical Materials
т.34 c.2071–2075
411
Наукова стаття
Investigation of GeO2:Eu films doped with gold nanoparticles//Збірник праць ІІІ-ї Міжнародної конференції "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану" (10-13 жовтня 2012 р., Київ, Україна)
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Шевченко Георгій Михайлович
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.214-215
412
Наукова стаття
Electronic Structure and Luminescence Mechanisms in MIMIII(MoO4)2 Molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
c.135-136
413
Наукова стаття
Comparable Luminescence Investigation of the La1-xEuxVO4 Solid Solutions Synthesized by Two Different Methods
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE)
т.1 c.211-212
414
Наукова стаття
Synthesis, structural characterization and luminescent properties of the Sr3LaTa3O12 layered perovskite
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application (OMEE-2012), Lviv, Ukraine, 3-7 September 2012
т.1 c.209-210
415
Наукова стаття
Properties and nature of some Bi-containing phosphate/molybdate compounds luminescence and its possible applications
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
International Conference on Renewable Energies and Nanotechnology impact on Medicine and Ecology (ICREN): Proceedings
т.1 c.68-69
416
Тези
Синтез и фотолюминесценция K2Bi(PO4)(MoO4): Pr3+
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
2012
Конференция стран СНГ по росту кристаллов
c.175
417
Тези
Spectroscopy and electronic band structure of some zirconium-containing phosphates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
418
Тези
Particularities of highly oriented pyrolitical graphite surface lattice structure
Неділько Сергій Герасимович
Пророк Василь Васильович
Розуван Станіслав Геннадійович
2012
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану : збірник праць ІІІ-ї Міжнародної конференціії, (Київ, 10-13 жовт. 2012 р.)
т.1 c.219.0000
419
Тези
Luminescent spectroscopy and electronic structure of ZrP2O7, KZr2(PO4)3 and KBiZr(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
т.8 c.36
420
Тези
Luminescent spectroscopy studies structure of Bi-containing phosphate and molybdate compounds
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
т.8 c.37
421
Тези
Кристалізація NaAl(MoO4)2:Cr+3 з молібдатних розчинів-розплавів
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.13 c.35
422
Тези
Solid solutions Cs3CaBi1-xEux(P2O7)2 (0< x <1) – synthesis and luminescence
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Струтинська Наталя Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2012
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.13 c.137
423
Тези
Luminescent spectroscopy of some materials from the orthovanadate row
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
8th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation (LUMDETR 2012)
c.47
424
Тези
Luminescent properties of the la1-xEuxVO4 solid solutions synthesized by solid state method
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
13-th International Young Scientists Conference Optics &High Technology Material Science SPO 2012
c.97
425
Тези
Luminescent spectroscopy of the Eu3+ ions in the LaVO4 matrix
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2012
8th International Conference on f-Elements (ICFE-8)
c.15
426
Тези
Electronic structure and origin of intrinsic luminescence in Bi-containing oxide crystals
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
LUMDETR: International conference on Luminescence detectors and transformers of ionizing radiation
т.8 c.20
427
Тези
Electronic structure and origin of intrinsic luminescence of ZrP2O7, KZr2(PO4)3 and K2BiZr(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.13 c.98
428
Тези
Electronic structure and mechanisms of intrinsic luminescence of the set of Bi-containing phosphates and molybdates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2012
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.13 c.49
429
Наукова стаття
VUV spectroscopic studies of KZr2(PO4)3 and ZrP2O7 zirconium phosphates. // HASYLAB Annual Report
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
Photon Science (formerly: HASYLAB Annual Report)
c.281-282
430
Наукова стаття
Оптимізація параметрів лазерів з резонатором на базі інтерферометра Санька
Захарченко Ігор Віталійович
Неділько Сергій Герасимович
Робур Любомир Йосипович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика
c.15.0000
431
Праці конференції
Биядерные координационные соединения лантаноидов с КАФ-лигандами: строение и фотофизические свойства
Амірханов Володимир Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
2011
Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
c.95
432
Праці конференції
Luminescent properties of europium coordination compounds with different carbacylphosphortriamide ligands. Physical Aspects of the Luminescence of Complex Oxide Dielectrics (LOD’2011), October 3-8, 2011, Partenit, Ukraine
Амірханов Володимир Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
2011
433
Тези
Luminescence of titanium perovskite - like compounds doped with RE ions // Abstracts of the IV International Workshop "Physical Aspects of the Luminescence of Complex Oxide Dielectrics" Partenit, Ukraine, 3-8 October, 2011
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
2011
Інше
c.431
434
Тези
Characteristics of luminescent emission of microdispersed powders of titanium perovskite - like compounds doped with RE ions // Abstracts of the E-MRS 2011 Fall Meeting, Warsaw University of Technology, Poland, 19 – 23 September, 2011
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
2011
435
Тези
Peculiarities of the luminescent properties of titanium perovskite - like compounds doped with RE ions. The Third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 17–22 July 2011, Gdansk, POLAND
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
2011
436
Тези
VUV excited Luminescence of Micropowdered Al2O3
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
2011
Functional Materials (ICFM-2011): international conference, October 3-8, 2011, Crimea, Partenit, Ukraine
c.453
437
Тези
Influence of water on the luminescent properties of micropowdered Eu3+ containing compounds
Амірханов Володимир Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2011
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.35
438
Тези
Luminescence properties of Eu – complexes with phosphorylated sulfonylamide type ligands.
Неділько Сергій Герасимович
Слива Тетяна Юріївна
Труш Віктор Олександрович
Щербацький Василь Петрович
2011
Current problems in information and computational technologies
c.441
439
Тези
Синтез та властивості заміщених ортованадатів РЗЕ
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2011
Сучасні проблеми хімії: тези доповідей ХІІ Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів
c.51
440
Тези
Electronic structure and VUV spectroscopy of KZr2(PO4)3, KBiZr(PO4)3 and ZrP2O7 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
Advanced Spectroscopy and Optical Materials: International Workshop
т.3 c.47
441
Тези
VUV spectroscopic properties and electronic structure of KZr2(PO4)3, KBiZr(PO4)3 and ZrP2O7 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
E-MRS FALL MEETING
c.95
442
Тези
Luminescent properties and electronic structure of ZrP2O7, KZr2(PO4)3 and K2BiZr(PO4)3 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.12 c.127
443
Тези
Luminescence spectroscopy and electronic structure of KZr2(PO4)3, KBiZr(PO4)3 and ZrP2O7 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
т.20 c.25
444
Тези
Intrinsic luminescence and electronic structure of KZr2(PO4)3, ZrP2O7 and K2BiZr(PO4)3 phosphate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
Physical Aspects of the Luminescence of Complex Oxide Dielectrics: International Workshop
т.4 c.429
445
Тези
Синтез та дослідження люмінесцентних властивостей заміщених ортованадатів РЗЕ
Неділько Сергій Андрійович
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2011
ХVIІІ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених в рамках Міжнародного року хімії ООН : тези доповідей, Харків, 27 черв. – 1 лип. 2011 р.
c.36
446
Тези
Синтез та люмінесцентні властивості подвійного молібдату NaAl(MoO4)2:Cr3+
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.35
447
Тези
Spectroscopy and electronic structure of a set of Bi-containing complex oxide compounds.
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
Physical Aspects of the Luminescence of Complex Oxide Dielectrics: International Workshop
т.4 c.6
448
Тези
Luminescent monitoring of the influence of γ-irradiation on the rare-earth-doped zirconium and titanium phosphates
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2011
E-MRS ICAM IUMRS Spring Meeting
т.5 c.56
449
Spectroscopic studies of Polycrystalline NaAl(MoO)4)2:Cr3+ compounds as new material for micro- and nano-sized cryogenic fluorescence thermometer // Sensor Letters 2010
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2010
450
Наукова стаття
Electroluminescence of naturally aged light-emitting diode structures based on gallium phosphide
Неділько Сергій Герасимович
2010
Photoelectronics
c.0.0000
451
Наукова стаття
Коэффициент диффузии раствора метанол-гексан вблизи критической температуры расслоения // Сборник трудов международной конференции „Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах” Махачкала 2010
Неділько Сергій Герасимович
Остапченко Сергій Григорович
2010
452
Праці конференції
Lanthanide coordination compounds with 2,2,2-trichloro-N-(dipiperidinphosphoryl)acetamide: structure and luminescent properties, First International conference on luminescence of lanthanides, 5-9 September 2010, Odessa, Ukraine
Амірханов Володимир Михайлович
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
2010
453
Тези
Study of kinetic properties for methanol-hexane solution under critical condition by correlation spectroscopy method// Abstracts of Intern. Conf. “Physics of liquid matter: Modern problems (PLM MP)”, 2010, May 21-24, Kyiv, Ukraine
Неділько Сергій Герасимович
Остапченко Сергій Григорович
Поперенко Леонід Володимирович
2010
454
Тези
Випромінювальні та електричні властивості природно зістарених світлодіодних структур на основі фосфіду галію // 4а Міжн. н.-тех. конф. “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”, СЕМСТ-4, Одеса, 28.06-2.07 2010
Неділько Сергій Герасимович
2010
455
Тези
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF LASER BASED ON SAGNAC INTERFEROMETER RESONATOR// Abstracts of 11th International Young Scientist Conference “Optics and High Technology Material Sciece” (SPO’2010), 2010, October 21-24, Kyiv, Ukraine
Захарченко Ігор Віталійович
Неділько Сергій Герасимович
Робур Любомир Йосипович
2010
456
Тези
The Eu-containing ultradisperse powders as a basis for luminescent thermal// EMRS - Strasbourg - 2010 A
Амірханов Олексій Володимирович
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
Шевченко Георгій Михайлович
Щербацький Василь Петрович
2010
457
Тези
Spectroscopic characterization of sensor materials for cryogenic fluorescence // EMRS - Strasbourg - 2010 A
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2010
458
Тези
Spectroscopy of alkaline-zirconium phosphates as materials for luminescent // EMRS - Strasbourg 2010 N
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Хижний Юрій Анатолійович
Чорній Віталій Петрович
2010
459
Тези
Cs2CaP2O7:Eu3+ and Cs3CaBi(P2O7)2:Eu3+ - new perspective luminophors
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Струтинська Наталя Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2010
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.22
460
VUV spectroscopy and electronic structure of the Cr-doped NaAl(MoO4)2 double molybdates
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2008
HASYLAB Annual Report
c.395.0000
461
Luminescence of GeO2-Eu2O3-Au films at hard UV excitation
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Шевченко Георгій Михайлович
Щербацький Василь Петрович
2008
HASYLAB Annual Report
c.420.0000
462
Наукова стаття
Effect of water on the luminescence of double zinc-manganese phosphates
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
2008
HASYLAB Annual Report
c.243.0000
463
Наукова стаття
Luminescence properties of titanium perovskite-like compounds doped with Eu3+ ions
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Щербацький Василь Петрович
2008
HASYLAB Annual Report
c.284.0000
464
Наукова стаття
Luminescent monitoring of metal dititanium triphosphates as promising materials for radioactive waste confinement
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чукова Оксана Володимирівна
2009
Journal of Nuclear Materials
c.479.0000
465
Наукова стаття
Luminescence study of grown sapphire: from starting material to single crystal
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2009
466
Наукова стаття
Nature of intrinsic and impure luminescence of MAlP2O7 crystals
Нагорний Павло Григорович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Стусь Наталія Вікторівна
Щербацький Василь Петрович
2009
Optical Materials
т.31 c.1828.0000
467
Наукова стаття
Sapphire: Relation between luminescence of starting materials and luminescence of single crystals
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2009
Optical Materials
т.31 c.1880.0000
468
Наукова стаття
Hydrogen effect on the properties of sapphire
Неділько Сергій Герасимович
2009
469
Наукова стаття
Синтез та люмінесцентні дослідження координаційних сполук лантаноїдів з N,N’-дипіролідино-N”-трихлороацетилфосфортриамідом та дим етил-N-трихлороацетиламідофосфатом
Амірханов Володимир Михайлович
Знов'як Катерина Олександрівна
Мороз Олеся Валеріївна
Неділько Сергій Герасимович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2009
Доповіді Національної академії наук України
т.6 c.143-1490
470
Праці конференції
Physical properties of polimer films incorporated with nanoparticles of carbon and lanthanide luminescent compounds. // Матеріали ХІІ Міжнародної конференції ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ТОНКИХ ПЛІВОК ТА НАНОСИСТЕМ. 18-23 травня 2009р., Івано-Франківськ
Неділько Сергій Герасимович
Рево Сергій Лукич
Щербацький Василь Петрович
2009
471
Праці конференції
Luminescent properties of doped with Eu3+ complex phosphate. X International Young Scientists Conference SPO 2008 Optics and High Technology Material Science. October 22-25, 2009, Kiev, Ukraine, BP.10, p. 123.
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
2009
472
Тези
Features of electrolumi-nescence of light-emitting GaAsP/GaP structures after natural ageing // Abstr. XIX Int. School-Seminar Spectoscopy of Molecul. And Crystal, Beregove.- 20.09-27.09 2009
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2009
473
Тези
Diffusion in the Nano-Fluctuation System Isobutyric Acid-Heavy Water under the Critical State// Abstracts of XIX International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”, 2009 September 20-27, Beregove, Crimea, Ukraine
Неділько Сергій Герасимович
Остапченко Сергій Григорович
2009
474
Наукова стаття
Luminescent characteristics of some double photoshates of two valence metals
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2007
HASYLAB Annual Report
c.695-696
475
Наукова стаття
Multi component luminescence of BaLn2-xRExTi3O10 crystals
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2007
HASYLAB Annual Report
c.705-706
476
Наукова стаття
Effect of cationic impurities on luminescence excitation in Zn(Cd)WO4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
HASYLAB Annual Report
c.539.0000
477
Наукова стаття
Temperature influence on the luminescence characteristics of the CsAlP2O7:Cr crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2007
HASYLAB Annual Report
c.851.0000
478
Наукова стаття
VUV Spectroscopy of Cr-doped NaAl(MoO4)2
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2007
HASYLAB Annual Report
c.901.0000
479
Наукова стаття
Luminescence of the doped with Ce ions Na2O-P2O5-In2O3 glass like materials
Нагорний Павло Григорович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
2007
HASYLAB Annual Report
c.689.0000
480
Наукова стаття
Luminescent spectroscopy of sodium titanium orthophosphate crystals doped with samarium and praseodymium ions
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Чукова Оксана Володимирівна
2008
Optical Materials
т.30 c.684.0000
481
Наукова стаття
The electronic structure and optical properties of ABP2O7 (A = Na, Li) double phosphates
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Олійник Андрій Степанович
Хижний Юрій Анатолійович
2008
Optical Materials
т.30 c.687.0000
482
Наукова стаття
Luminescence properties of CsAlP2O7 crystals doped with chromium ions under VUV and UV excitation
Нагорний Павло Григорович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Стусь Наталія Вікторівна
2008
Optical Materials
т.30 c.693.0000
483
Наукова стаття
Exited States of the Luminescence Centres in Tungstate Crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2008
Journal of Luminescence
c.807.0000
484
Праці конференції
Synthesis and luminescence properties of doped with Eu3+ bismuth-containing oxide compound. IX International Young Scientists Conference SPO 2008 Optics and High Technology Material Science. October 23-26, 2008, Kiev, Ukraine
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
2008
485
Наукова стаття
Luminescence of CsAlP2O7 and CsAlP2O7 - Cr crystals at VUV and UV excitation
Неділько Сергій Герасимович
Щербацький Василь Петрович
2006
HASYLAB Annual Report
c.611.0000
486
Наукова стаття
Luminescence studies of Ti-doped NaAlP2O7 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Олійник Андрій Степанович
Хижний Юрій Анатолійович
2006
HASYLAB Annual Report
c.619.0000
487
Наукова стаття
Spectral-Luminescen Peculiarities of GeO2-Eu2O3-Au Gel-Films at Excitation with Synchrotron Radiation
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Шевченко Георгій Михайлович
2006
HASYLAB Annual Report
c.703.0000
488
Наукова стаття
Luminescent spectroscopy of lead tungstate crystals doped with europium ions
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2007
Physica Status Solidi (a)
т.4 c.897.0000
489
Наукова стаття
Theoretical investigation of point defects in tungstate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Physica Status Solidi (a)
т.4 c.1217.0000
490
Наукова стаття
Electronic structure and optical properties of Ti-doped phosphate crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Олійник Андрій Степанович
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Material Science and Engineering
т.144 c.7.0000
491
Наукова стаття
Electronic structure and optical properties of ABP2O7 double phosphates
Неділько Сергій Герасимович
Олійник Андрій Степанович
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Radiation Measurements
т.42 c.719.0000
492
Наукова стаття
Luminescence of Bi3+ ions in Y3Al5O12:Bi single crystalline films
Неділько Сергій Герасимович
2007
Radiation Measurements
т.42 c.882.0000
493
Наукова стаття
Energy transfer to Ce3+ ions in Tb3Al5O12:Ce single crystalline films
Висоцький Вадим Анатолійович
Неділько Сергій Герасимович
2007
Radiation Measurements
т.42 c.648.0000
494
Наукова стаття
Взаємодія в системі MnSO4 – ZnSO4 – K4P2O7 – H2O
Неділько Сергій Герасимович
2007
Український хімічний журнал
т.73 c.88.0000
495
Тези
Investigation of Spectral-Luminescent Properties of GeO2 Films Co-Doped with Europium and Gold
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Шевченко Георгій Михайлович
Щербацький Василь Петрович
2007
E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, may28-june1, 2007, Simposium O
c.384.0000
496
Тези
Role of molybdate molecular groups in formation of the luminescence properties of self-activated molybdate crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
13th Feofilov symposium on spectroscopy of crystals doped by rare earth and transition metal ions - Irkutsk (Russia)
c.153.0000
497
Тези
Relations between properties of intrinsic and impure luminescence of some oxide compounds doped with RE ions
Неділько Сергій Герасимович
2007
13th Feofilov symposium on spectroscopy of crystals doped by rare earth and transition metal ions - Irkutsk (Russia)
c.154.0000
498
Тези
Synthesis and luminescent properties of coordination compounds based on carbacylamidophosphates
Амірханов Володимир Михайлович
Знов'як Катерина Олександрівна
Неділько Сергій Герасимович
Слива Тетяна Юріївна
2007
13th Feofilov symposium on spectroscopy of crystals doped by rare earth and transition metal ions - Irkutsk (Russia)
c.421.0000
499
Тези
Luminescence of doped with Pr3+ ions SrLa4Ti5O17 crystals
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Тітов Юрій Олександрович
Щербацький Василь Петрович
2007
13th Feofilov symposium on spectroscopy of crystals doped by rare earth and transition metal ions - Irkutsk (Russia)
c.422.0000
500
Тези
Exited states of the luminescence centers in tungstate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
16th International Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solids (DPC-07), Segovia, Spain
c.143.0000
501
Тези
Spectroscopic properties of self-activated molybdate crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Proc. XVII International School-Seminar "SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS"
c.96.0000
502
Тези
Comparative Study Of The Chromium Ions Luminescence In NaAlP2O7 And NaAl(MoO4)2 Crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Щербацький Василь Петрович
2007
Proc. XVII International School-Seminar "SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS"
c.86.0000
503
Тези
Luminescent Properties Of Coordination Compounds Based On Carbacylamidophosphates
Амірханов Володимир Михайлович
Знов'як Катерина Олександрівна
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Слива Тетяна Юріївна
2007
Proc. XVII International School-Seminar "SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS"
c.87.0000
504
Тези
Electronic structure of Ti-doped NaAlP2O7 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Олійник Андрій Степанович
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Proc. XVII International School-Seminar "SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS"
c.99.0000
505
Тези
White Light Luminescence Of BaLn2Ti3O10 Crystals
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Щербацький Василь Петрович
2007
Proc. XVII International School-Seminar "SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS"
c.98.0000
506
Тези
Exited States Of The Luminescence Centres In AWO4 (A = Zn, Cd) Crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Proc. XVII International School-Seminar "SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS"
c.126.0000
507
Тези
Luminescence of phosphates MAlP2O7and molybdates MAl(MoO4)2 doped with chromium and titanium ions: perspectives of applications
Нагорний Павло Григорович
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Щербацький Василь Петрович
2007
International Conference Functional Materials ICFM-2007
c.350.0000
508
Тези
White light emitting luminophors based on BaLn2Ti3O10 compounds
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Тітов Юрій Олександрович
Щербацький Василь Петрович
2007
International Conference Functional Materials ICFM-2007
c.372.0000
509
Тези
Electronic structure and spectroscopic properties of self-activated molybdate crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
International Conference Functional Materials ICFM-2007
c.384.0000
510
Тези
Luminescent properties of coordination compounds containing europium ions
Амірханов Володимир Михайлович
Знов'як Катерина Олександрівна
Недєлько Ірина Миколаївна
Неділько Сергій Герасимович
Слива Тетяна Юріївна
Щербацький Василь Петрович
2007
International Conference Functional Materials ICFM-2007
c.385.0000
511
Тези
Complex luminescence centers in oxide compounds doped with RE-ions
Неділько Сергій Герасимович
2007
International Roundtable on Advanced Wide Band Gap Materials for Radiation Detectors (MATRAD 2007), Sinaia, Romania
c.548.0000
512
Тези
Calculation of energies of the exited states of luminescence centres in ABO4 (A = Ca, Zn, Cd; B = Mo, W) oxide crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
International Roundtable on Advanced Wide Band Gap Materials for Radiation Detectors (MATRAD 2007), Sinaia, Romania
c.539.0000
513
Тези
Structure of intrinsic emission centers and peculiarities of excitation energy transformation in molybdate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Proc. of the 8th International Conference SCINT'2005
c.153.0000
514
Тези
Electronic structure and spectroscopy of Ti-doped NaAlP2O7 crystal
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2007
Proc. of the 8th International Conference SCINT'2005
c.154.0000
515
Тези
Intrinsic luminescence and charge transfer states of oxide compounds doped with Pr, Yb and Eu ions
Неділько Сергій Герасимович
2007
Proc. of the 8th International Conference SCINT'2005
c.212.0000
516
Тези
Luminescence of titanium comprising oxide crystals doped with samarium ions
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Тітов Юрій Олександрович
Чукова Оксана Володимирівна
2007
Proc. of the 8th International Conference SCINT'2005
c.213.0000
517
Тези
Origin of luminescence in self-activated molybdate crystals
Нагорний Павло Григорович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2007
518
Тези
Luminescence of CsAl(In)P2O7 Crystals doped with Cr ions
Неділько Сергій Герасимович
Стусь Наталія Вікторівна
Щербацький Василь Петрович
2007
519
Наукова стаття
Electronic and optical properties of NaTi2(PO4)3 materials
Захарченко Ігор Віталійович
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чукова Оксана Володимирівна
2005
520
Наукова стаття
Luminescent characterization of lead tungstate crystals doped with europium, praseodymium, and ytterbium ions
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2006
521
Наукова стаття
Ab-initio investigation of luminescence centres in tungstate crystals
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2006
522
Праці конференції
Effects of RE doping on formation of emission centers in PbWO4 crystals
Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2006
523
Праці конференції
Theoretical investigation of the optical and luminescence properties of ZnWO4 and CdWO4
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
2006

Повернення до списку

Вгору