Автори, співробітники Університету

Непоп- Айдачич Лідія Василівна
Nepop-Aidachych Lidiia Vasylivna

Ідентифікатор автора: 37712
Кількість пошукових запитів автора: 535
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Полоністики
Посада: докторант

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: польська і словʼянська етнолінгвістика, лексична семантика, лексикологія та фразеологія, польська діалектологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Поредбена српско-украjинска фразеологиjа
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
Алма
2
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія:
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
3
Наукова стаття
Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘делови главе’
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.27 c.3-11
4
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
Київ: Освіта
c.1-270
5
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія.
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-218
6
Наукова стаття
Relacje czіowiek – kwiat odzwierciedlone w polskim jкzykowym obrazie њwiata (zestawienie danych ankietowych i sіownikowych)
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2014
Etnolingwistyka
т.26 c.129-139
7
Наукова стаття
До питання про відображення відношень людина : квітка в польській мовній картині світу (зіставлення анкетних і лексикографічних відомостей)
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2014
Opera Slavica
т.24 c.16-28
8
Наукова стаття
Польский языковой образ цветка в свете анкетных данных // Этнолингвистика. Этимология. Ономастика: Материалы II Международной научной конференции. Екатеринбург, 8-10 сентября 2012 г. : В 2 частях
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2012
9
Наукова стаття
Відношення людина : квітка у польській мовній картині світу//На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : Науковий збірник / Відп. ред. П. Ю. Гриценко
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2011
Філологічні семінари
c.136.0000
10
Наукова стаття
Реконструкція рис польського мовного образу квітів на матеріалі анкетних даних.
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2011
Матеріали Міжнар. славістичних читань, присвячених пам’яті академіка Л.А.Булаховського
т.16 c.100.0000
11
Наукова стаття
Принципи побудови словникової статті в етнолінгвістичному "Словнику народних стереотипів і символів"
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
12
Наукова стаття
Польська когнітивна етнолінгвістика: історія формування та напрямки досліджень
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
13
Наукова стаття
Вивчення рис польського мовного образу квітки методами ареальної лінгвістики
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
14
Наукова стаття
Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі словників польської мови)
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.52
15
Наукова стаття
Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі фольклорних записів О. Кольберга)
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
16
Наукова стаття
Польський мовний образ незабудки (назва, гіпероніми, гіпоніми)
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.16
17
Праці конференції
Лексичні діалектизми південного варіанта польського периферійного діалекту.
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2007
Зб. наук. праць "Волинь – Житомирщина" Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
т.-14 c.151.0000

Повернення до списку

Вгору