Автори, співробітники Університету

Нестеренко Олена Петрівна

Ідентифікатор автора: 37730
Кількість пошукових запитів автора: 670

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 3, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 18

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Development of Small Business Taxation: Ukraine and Georgia practices
Демиденко Людмила Миколаївна
Нестеренко Олена Петрівна
2019
Economic, Legal and Social Problems of Modern Development: International Conference
в.3 c.20-21
2
Матеріали конференції
Інструменти реалізації справедливого оподаткування у цифровій економіці
Демиденко Людмила Миколаївна
Нестеренко Олена Петрівна
2019
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури
c.92-94
3
Монографія
Австрійська традиція економічного аналізу
Нестеренко Олена Петрівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
4
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
5
Наукова стаття
Соціальна справедливість та ліберальна традиція: погляд неоавстрійської школи
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Економічний вісник Національного гірничого університету
в.3
6
Наукова стаття
Liberalization оf Economic Development as a Driver of Economic Growth and Competitiveness of Ukraine's Economy
Нестеренко Олена Петрівна
2019
Globalization and Business
в.8
7
Наукова стаття
Behavioral Economic Theory: a Methodological Breakthrough or Extension of the Boundaries of Dominant Orthodoxy?
Нестеренко Олена Петрівна
Здвізова Марія Віталіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.205
8
Матеріали конференції
Современное понимание либерализации экономического развития
Нестеренко Олена Петрівна
2017
Actual Problems of Social Sciences: International Scientific Conference
в.28 c. 60-62
9
Матеріали конференції
Австрійська школа та марксизм: Бем‐Баверк contra Маркс
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Економічна спадщина К.Маркса: погляд через призму століть: Всеукраїнський круглий стіл
c.129-134
10
Матеріали конференції
Інституційний контекст євроінтеграційної стратегії України
Гайдай Тетяна Вікторівна
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.45-48
11
Навчально-методичний комплекс
Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
К.: Нічлава
c.1-168
12
Наукова стаття
Актуальний дискурс економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Економічна теорія
в.1 c.95-120
13
Наукова стаття
Філософсько-методологічна рефлексія у контексті теоретичного моделювання економічної поведінки людини
Гайдай Тетяна Вікторівна
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.94-105
14
Підручник
Історія економіки та економічної думки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Знання
c.1-775
15
Матеріали конференції
Австрійська теорія підприємництва
Нестеренко Олена Петрівна
2016
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: Круглий стіл (електронне видання)
в.1 c.40-41
16
Матеріали конференції
Либерализация современного экономического развития как предпосылка усиления финансовой глобализации
Нестеренко Олена Петрівна
2016
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
в.1 c.213-215
17
Матеріали конференції
Внесок австрійської економічної традиції в методологію економічної науки
Нестеренко Олена Петрівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.412-415
18
Наукова стаття
Ліберальна традиція економічного аналізу та сучасний неолібералізм у контексті сучасних викликів епохи
Нестеренко Олена Петрівна
2016
Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку
в.1 c.59-64
19
Наукова стаття
Tax System of Ukraine: Neoliberal Challenge or Latent Shift?
Нестеренко Олена Петрівна
2017
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
в.5/2 c.78-81
20
Матеріали конференції
Ідеї і смисли економічної теорії: інновації чи адаптація?
Нестеренко Олена Петрівна
2016
Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем: Науково-практична конференція
c.41-44
21
Матеріали конференції
Глобальні виклики і класична університетська освіта
Нестеренко Олена Петрівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
в.1 c.75-76
22
Матеріали конференції
Теорія та історія в сучасному економічному дискурсі
Нестеренко Олена Петрівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.90-94
23
Наукова стаття
Неоліберальна концепція соціальної справедливості
Нестеренко Олена Петрівна
2014
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.3 c.77-81
24
Підручник
История экономических учений: Учебник: В 2 частях
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2015
Знання
т.2 c.1-560
25
Тези
Суперечності системи перерозподілу доходів: ілюзія соціальної справедливості
Нестеренко Олена Петрівна
2015
Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС
c.37-39
26
Тези
Актуальні проблеми економічної теорії в аспекті міждисциплінарності
Нестеренко Олена Петрівна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.91-93
27
Наукова стаття
Теория спонтанного порядка Ф.фон Хайека
Нестеренко Олена Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.146 c.52-56
28
Наукова стаття
Вплив австрійської суб’єктивно-психологічної школи на українську економічну думку
Нестеренко Олена Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.144 c.28-33
29
Наукова стаття
Менгер Карл
Нестеренко Олена Петрівна
2013
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
т.1 c.369-377
30
Наукова стаття
Мізес Людвиг Едлер фон
Нестеренко Олена Петрівна
2013
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
т.1 c.394-397
31
Наукова стаття
Генезис социально-экономического порядка и роль общественных институтов в учении Фридриха фон Хайека
Нестеренко Олена Петрівна
2013
Труд и социальные отношения
т.4 c.31-39
32
Матеріали конференції
До питання класифікації парадигм в економічній теорії
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.110-114
33
Матеріали конференції
Творче руйнування: підприємницьке мислення і підприємницька діяльність
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
c.32-34
34
Матеріали конференції
Парадигмальный подход в экономической науке
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Россия в XXI веке: экономические, правовые и социально-культурные перспективы развития: Международная научно-практическая конференция
т.8 c.143-148
35
Матеріали конференції
Інститут корпоративної соціальної відповідальності: проблеми становлення
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Корпоративна соціальна відповідальність – фактор сталого розвитку держави: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів
c.87-89
36
Навчальний посібник
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Знання
c.1-1198
37
Наукова стаття
Карл Менгер: учений-теоретик, наставник, фундатор австрійської традиції (З нагоди 140-річчя публікації праці «Основи політичної економії»)
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Економічна теорія
т.2 c.72-84
38
Наукова стаття
Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.182-189
39
Наукова стаття
Австрійська суб’єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.132 c.13-15
40
Матеріали конференції
Ідеологія австрійського неолібералізму
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.108-109
41
Матеріали конференції
Методологічний дуалізм австрійського неолібералізму
Нестеренко Олена Петрівна
2011
42
Матеріали конференції
Йозеф Шумпетер: поза межами існуючих теоретичних систем
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: Міжнародна науково-практична конференція
т.20 c.13-15
43
Наукова стаття
Йозеф Шумпетер і австрійська традиція: аспекти взаємодії
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць
т.579 c.29-35
44
Монографія
Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Нестеренко Олена Петрівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2007
Знання
т.1 c.1-919
45
Наукова стаття
Австрійська теорія економічних коливань у поясненні тенденцій розвитку банківської системи
Нестеренко Олена Петрівна
2007
46
Наукова стаття
Історико-еволюційний підхід у науковій спадщині М. Зібера
Нестеренко Олена Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.23.0000
47
Наукова стаття
Неоліберальна економічна теорія Ф. фон Хайєка
Нестеренко Олена Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.0.0000
48
Наукова стаття
Кількісна теорія грошей в контексті еволюції грошово-кредитних відносин
Нестеренко Олена Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.20.0000
49
Наукова стаття
Ідейно-теоретичне та методологічне протистояння основних течій сучасної економічної науки
Нестеренко Олена Петрівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.254.0000
50
Наукова стаття
До питання про повну зайнятість та природний рівень безробіття
Нестеренко Олена Петрівна
2006
51
Сучасна інституційна парадигма економічної науки
Нестеренко Олена Петрівна
2001
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.75.0000

Повернення до списку

Вгору