Автори, співробітники Університету

Нестерова Марія Олександрівна

Ідентифікатор автора: 37738
Кількість пошукових запитів автора: 973

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії та методології науки

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Когнитивистика: истоки, вызовы и перспективы
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Сумы : Университетская книга
т.1 c.1-405
2
Наукова стаття
Методологические подходы когнитивистики
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Молодий вчений
в.2 (5) c.58-61
3
Наукова стаття
Теория и метод когнитивистики
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Молодий вчений
т.2 в.5 (20) c.137-140
4
Наукова стаття
Междисциплинарность когнитивистики
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Практична філософія : науковий журнал
в.1 c.64-71
5
Наукова стаття
Інформаційно-когнітивні технології в системі вищої освіти суспільства знань
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Вища освіта України
т.1 c.40-45
6
Наукова стаття
Перспективи застосування когнітивних технологій в системі вищої освіти
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Вища освіта України
т.2 c.16-20
7
Наукова стаття
Когнітивістика в системі вищої освіти: інформаційно-комунікативний контекст
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Вища освіта України
т.3 c.13-18
8
Наукова стаття
Методологический анализ когнитивистики как феномена постнеклассики
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Молодий вчений
в.7 (1) c.132-134
9
Наукова стаття
Перспективы когнитивных практик в обучении
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.99 c.396-399
10
Тези
Когнитивные принципы построения картины социальной реальности
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.32-34
11
Тези
Міждисциплінарність та людиномірність когнітивістики в фокусі методологічного аналізу
Нестерова Марія Олександрівна
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.35-37
12
Наукова стаття
Рациональность в когнитивной экономике.// Когнитивные исследования на современном этапе
Нестерова Марія Олександрівна
2014
КИСЭ-2014: Материалы Пятой Международной научно-практической конференции (7-8 апреля 2014 г, Россия, Ростов-на-Дону)
т.1 c.54.0000
13
Наукова стаття
Рациональное мышление в контексте финансовой цивилизации.
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 c.425-434
14
Наукова стаття
Практичний інтелект та раціональність економічної поведінки
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Нова парадигма : журн. наук. пр.
в.121 c.66-73
15
Наукова стаття
Когнитивные технологии инноваций в управлении социо-экономическими системами.
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Ученые записки Таврического государственного университета им. В.И.Вернадского.Философия. Культурология. Политология. Социология.
c.208-217
16
Наукова стаття
Когнитивные основания рациональности социального поведения
Нестерова Марія Олександрівна
2014
«Наукові записки КУТЕП» (Серія: філософські науки)
c.209-219
17
Наукова стаття
Когнитивные технологии обучения.
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Матеріали конференції CMSCE-2014, The 2nd International Conference "Cognitive Modeling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2014), Isola, Slovenis, 7-14 September
c.167-170
18
Наукова стаття
Философские истоки когнитивистики.
Нестерова Марія Олександрівна
2014
«Наукові записки КУТЕП» (Серія: філософські науки)
т.18 c.57-67
19
Наукова стаття
Когнитивный подход к построению картины мира.
Нестерова Марія Олександрівна
2014
«Наукові записки КУТЕП» (Серія: філософські науки)
т.19 c.170-177
20
Наукова стаття
Становление когнитивной науки
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.122 c.12-20
21
Наукова стаття
Трансдисциплинарность когнитивистики
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.123 c.42-49
22
Наукова стаття
Методологічні підходи когнітивістики
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.124 c.27-36
23
Наукова стаття
Когнітивістика та соціальна картина світу
Нестерова Марія Олександрівна
2014
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.125 c.22-29
24
Матеріали конференції
Философские аспекты когнитивного моделирования в экономике знаний.
Нестерова Марія Олександрівна
2013
The 1st International Conference "Cognitive Modeling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2013), Milano-Marittima, Italy, 14-21 September, 2013,
c.457 – 465
25
Монографія
Когнитивные практики в управлении развитием территорий. Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти.
Захарченко Павло Васильович
Нестерова Марія Олександрівна
2012
Інше
c.56-66
26
Наукова стаття
Методологічні експлікації когнітивних досліджень в сфері економіки та управління.
Нестерова Марія Олександрівна
2013
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
c.72.0000
27
Наукова стаття
Когнитивні аспекти гуманітарних інновацій в соціально-економічній сфері,.
Нестерова Марія Олександрівна
2013
Totallogy. Постнекласичні дослідження. Київ: ЦГО НАН України
т.30 c.274 - 282
28
Наукова стаття
Сучасні запити когнітивної ефективності в сфері управління.
Нестерова Марія Олександрівна
2013
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис
c.231-238
29
Наукова стаття
Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень:завдання вищої освіти,
Нестерова Марія Олександрівна
2013
Вища освіта України
т.4 c.32-37
30
Наукова стаття
Когнітивні технології в освіті для підвищення ефективності прийняття рішень
Нестерова Марія Олександрівна
2013
Постметодика. Філософія освіти та освітні практики: Вектори взаємодії.
c.48-51
31
Праці конференції
Когнитивные исследования на современном этапе.
Нестерова Марія Олександрівна
2013
КИСЭ-2013: Материалы Четвертой Международной научно-практической конференции
c.54.0000
32
Тези
Феномен грошей в когнітивній парадигмі сучасної економіки.
Нестерова Марія Олександрівна
2013
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.437.0000
33
Наукова стаття
Обдарованість у фокусі проблеми складно системного мислення: синергетичний аспект.
Нестерова Марія Олександрівна
2012
Освіта та розвиток обдарованої особистості – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України
т.5 c.42-44
34
Наукова стаття
Когнітивні практики управління: пошук філософських контекстів.
Нестерова Марія Олександрівна
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.22 c.36-40
35
Наукова стаття
Постнекласичні перспективи когнітивних досліджень. «Філософія науки: традиції та інновації»,
Нестерова Марія Олександрівна
2012
Сумський Державний педагогічний університет
c.34-42

Повернення до списку

Вгору