Автори, співробітники Університету

Нетреба Ірина Олександрівна
Netreba Iryna

Ідентифікатор автора: 37752
Кількість пошукових запитів автора: 728
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: інформатизація підприємств, впровадження інформаційних технологій та систем управління на підприємст

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Інформаційно-комунікаційні технології як чинник активізації інноваційної діяльності в умовах глобалізації
Нетреба Ірина Олександрівна
2020
Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
в.2 c.275-278
2
Наукова стаття
Processing Technique of Weighted Data to Improve Assessment of Latent Information
Нагуляк Олег Олександрович
Нетреба Ірина Олександрівна
Радченко Сергій Петрович
Судаков Олександр Олександрович
2019
Advanced Trends in Information Theory (ATIT), IEEE International Conference on
c.51-55
3
Наукова стаття
Interdependence Assessing for Networked Readiness Index Economic and Social Informative Factors
Нетреба Ірина Олександрівна
Ситницький Максим Васильович
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 в.6 c.47-53
4
Навчальний посібник
Інформаційні системи в менеджменті
Нетреба Ірина Олександрівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-175
5
Наукова стаття
Using of notions of compositional concept of management efficiency for evaluation of information systems at the enterprise
Нетреба Ірина Олександрівна
2016
The International Academic Congress "European Research Area: Status, Problems and Prospects"
т.1 в.1 c.123-124
6
Наукова стаття
Current trends for development of marketing information system
Нетреба Ірина Олександрівна
Полторацька (Вікулова) Альона Олегівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.14 c.126-129
7
Тези
Еволюція підходів до визначення категорії «управління знаннями»
Нетреба Ірина Олександрівна
2015
Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.1 в.1 c.166-168
8
Тези
Knowledge management system at the enterprise: organizational model
Нетреба Ірина Олександрівна
2016
Science and civilization: International scientific and practical conference
т.2 в.12 c.77-80
9
Тези
Концептуальні положення управління знаннями на підприємстві
Нетреба Ірина Олександрівна
2016
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
т.1 в.12 c.15-15
10
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-38
11
Наукова стаття
Формування та використання системи управління знаннями на підприємстві
Нетреба Ірина Олександрівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.12 c.46-51
12
Тези
Створення корпоративних веб-сайтів як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Нетреба Ірина Олександрівна
2015
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
т.11 c.91-91
13
Навчальний посібник
Основи менеджменту
Нетреба Ірина Олександрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-143
14
Навчальний посібник
Інформаційні системи в менеджменті.
Нетреба Ірина Олександрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-90
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні положення про організацію та проведення виробничої практики для студентів ОКР «бакалавр» напряму "Менеджмент"
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Нетреба Ірина Олександрівна
Степанова Алла Адамівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-30
16
Наукова стаття
Етапи розвитку інформаційних систем управління підприємством
Нетреба Ірина Олександрівна
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.82-85
17
Наукова стаття
Risks of marketing research at the stage of create intellectual property rights
Нетреба Ірина Олександрівна
Полторацька (Вікулова) Альона Олегівна
2014
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.3 c.134-136
18
Наукова стаття
Теоретичні підходи до визначення категорії «інформаційний ресурс»
Нетреба Ірина Олександрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.65-68
19
Тези
Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на впровадження та розвиток інформаційної системи управління підприємством
Нетреба Ірина Олександрівна
2014
Материалы X Международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук – 2014»
т.4 c.93-95
20
Тези
Використання збалансованої системи показників для оцінювання ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством
Нетреба Ірина Олександрівна
2014
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Европейская наука ХХІ века-2007”
т.1 c.3-5
21
Матеріали конференції
Напрями інформаційного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
в.9 c.147-149
22
Наукова стаття
Види ефектів від впровадження інформаційних технологій на промислових підприємствах
Нетреба Ірина Олександрівна
2012
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая
т.1 c.131-135
23
Наукова стаття
Роль Інтернет-маркетингу у збутовій діяльності підприємства
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.2 c.114-118
24
Наукова стаття
Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на промисловому підприємстві
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.55.0000
25
Наукова стаття
Характеристика інформаційного забезпечення розробки та реалізації інноваційних проектів на підприємстві
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.150.0000
26
Наукова стаття
Підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.137-140
27
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.31 c.298-303
28
Наукова стаття
Особливості впровадження та використання системи інформаційно-го забезпечення інноваційних процесів на підприємстві
Нетреба Ірина Олександрівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.115-119
29
Тези
Сучасні концепції побудови інформаційних систем управління підприємством
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Актуальные научные разработки – 2013: Международная научно-практическая конференция
т.4 в.9 c.25-28
30
Тези
Економічні аспекти використання Інтернет у маркетинговій діяльності підприємств
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Современные научные достижения – 2013: Международная научно-практическая конференция
т.7 в.9 c.72-75
31
Матеріали конференції
Особливості впровадження та використання системи інформаційного забезпечення інноваційних процесів на підприємстві
Нетреба Ірина Олександрівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
c.119-123
32
Наукова стаття
Практичні аспекти впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах
Нетреба Ірина Олександрівна
Святненко Вікторія Юріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.26.0000
33
Наукова стаття
Риски внедрения информационных систем управления и пути их устранения
Нетреба Ірина Олександрівна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.32-35
34
Тези
Стратегический аспект использования информационных технологий в инновационной деятельности предприятия
Нетреба Ірина Олександрівна
2012
Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
т.1 c.173-175
35
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
36
Наукова стаття
Напрями розвитку інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування України
Нетреба Ірина Олександрівна
2010
Формування ринкових відносин в Україні
т.7 c.96-103
37
Наукова стаття
Соmplex approach to efficiency assessment of management information system integration at the enterprise
Нетреба Ірина Олександрівна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
c.101-105
38
Наукова стаття
Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування
Нетреба Ірина Олександрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.116.0000
39
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення як фактор ефективної взаємодії суб’єкта і об’єкта в системі управління підприємством
Нетреба Ірина Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.100.0000
40
Тези
Фактори розвитку корпоративних інформаційних систем управління
Нетреба Ірина Олександрівна
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 в.8 c.309-311
41
Наукова стаття
Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління
Нетреба Ірина Олександрівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.86.0000
42
Наукова стаття
Вплив ризиків на формування стратегій впровадження та вдосконалення інформаційного забезпечення управління
Нетреба Ірина Олександрівна
2008
Науково-технічна інформація

Повернення до списку

Вгору