Автори, співробітники Університету

Нич Тетяна Василівна

Ідентифікатор автора: 37807
Author Identifier Number Scopus: 57211849190 →
Кількість пошукових запитів автора: 708

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної та соціальної географії
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Регіональний вимір повітрокористування в Україні
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки"
c.37-39
2
Матеріали конференції
Сучасний стан водокористування у Дніпропетровській області
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки"
3
Матеріали конференції
Регіональні особливості банківської сфери України
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2019
Регіональні проблеми в Україні: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 2019
c.178-181
4
Навчально-методичний комплекс
Міський туризм
Глибовець Вікторія Леонідівна
Нич Тетяна Василівна
2019
К. : Логос
5
Навчально-методичний комплекс
Географія освіти
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
Трусій Оксана Миколаївна
2019
К. : Логос
6
Наукова стаття
Освітній комплекс Херсонської області: сучасний стан і перспективи розвитку
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.74 c.23-29
7
Наукова стаття
Формування перцепційного портрету представника середнього класу
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2019
Географія та туризм
т.47 c.88-95
8
Наукова стаття
Spatial Optimization of Regional Social Infrastructure Facilities
Нич Тетяна Василівна
2019
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)
т.9 в.1 c.3929-3932
9
Матеріали конференції
Сучасна еколого-географічна ситуація в Хмельницькій області
Нич Тетяна Василівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.138-139
10
Монографія
Географія інтелектуального потенціалу Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
2017
Київ: Прінт-Сервіс
c.1-182
11
Навчальний посібник
Сучасна суспільна географія України в персоналіях
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2017
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-63
12
Навчально-методичний комплекс
Управління розвитком регіону
Глибовець Вікторія Леонідівна
Нич Тетяна Василівна
Хвесик Юлія Михайлівна
2018
К.: Прінт-Сервіс, 2018
c.1-50
13
Наукова стаття
Загальна середня освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
Нич О.М.
Танасійчук Олег Юрійович
2017
Географія та туризм
в.40 c.131-138
14
Наукова стаття
Modern Geographic Education in Ukraine
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2017
Journal of Education, Health and Sport
в.7(7) c.557-560
15
Наукова стаття
Сталий розвиток і формування інтелектуального потенціалу
Нич Тетяна Василівна
2017
Екотурінфо
в.14(3) c.108-114
16
Наукова стаття
Становлення та оцінка сучасного стану санаторно-курортного комплексу України
Нич Тетяна Василівна
Рак Олександр Володимирович
2018
Екотурінфо
в.24(4) c.92-103
17
Наукова стаття
Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи
Нич Тетяна Василівна
2017
Географія та туризм
в.37 c.162-170
18
Наукова стаття
Регіональний аспект формування рекламної діяльності в туризмі України
Нич Тетяна Василівна
Ващенко О.В.
2017
Географія та туризм
в.41 c.77-82
19
Наукова стаття
Методологические принципы общественно-географических исследований
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2017
Магілёўски мерыдыян : Навуковае выданне
т.17 в.3-4(39-40) c.7-13
20
Тези
Краєзнавчі дослідження в Україні
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2017
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка
c.139-145
21
Тези
Безпека туристичної діяльності
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2017
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка
c.145-150
22
Автореферат
Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
2016
ДП НВЦ «Пріоритети»
т.1 в.1 c.1-20
23
Наукова стаття
Географічний вимір природньо-техногенної безпеки в сучасних умовах
Мельник Людмила Вікторівна
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2015
Психолого-педагогічні основи гуманізації тнавчально-виховного процесу в школі та ВНЗ
т.2 в.14 c.235-243
24
Наукова стаття
Географічний вимір природно-техногенної безпеки
Мельник Людмила Вікторівна
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2016
м. Рівне, Збірник наукових праць
т.2 в.14 c.235-244
25
Наукова стаття
Формування територіальної структури інтелектуального потенціалу Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
2016
Освітні й наукові виміри географії. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка / ТОВ "АСМІ"
т.1 в.1 c.198-210
26
Тези
Структурні особливості розвитку освітнього комлексу Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
2016
Регіон - 2016:стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 10-11.10.16). ХНУ ім В.Н.Каразіна
т.1 в.1 c.330-332
27
Тези
Роль туристичної інфраструктури в економічному розвитку країни
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2016
Стратегія розвитку туризму у ХХІ ст. у контексті сталого розвитку. – Львів: ЛІЕТ
т.1 в.1 c.318-324
28
Тези
Географія інтелектуального потенціалу як новий напрям розвитку суспільної географії
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2016
Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків: Мат-ли конференції. – Чернівці, 2016.
т.1 в.1 c.19-22
29
Наукова стаття
Демографічна система регіону як чинник формування інтелектуального потенціалу
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
Степанець Інна Олександрівна
2015
Екотурінфо
т.131 c.67-80
30
Наукова стаття
Життєдіяльність населення регіону: принципи формування і структура
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2015
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.1 в.73 c.3-9
31
Наукова стаття
Суспільно-географічні проблеми міського землекористування
Нич Тетяна Василівна
2015
Екотурінфо
т.131 c.81-94
32
Наукова стаття
Освітній комплекс Хмельницької області: сучасний стан і перспективи розвитку
Нич Тетяна Василівна
2015
Географія та туризм
в.32 c.160-168
33
Тези
Природно-техногенна безпека економічного простору
Мельник Людмила Вікторівна
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті» 22-23 жовтня Рівне 2015 р
т.1 c.173-178
34
Тези
Проблеми формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
2015
Географічна освіта і наука в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26-28 листопада 2015 р.). - К.: ВГЛ Обрії, 2015
т.5 c.129-130
35
Тези
Підготовка та використання фахівців вищої кваліфікації в Хмельницькій області
Нич Тетяна Василівна
2015
Збірник наукових праць ХІІІ міжнародної міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2015. Географія», – К.: Прінт Сервіс, 2015,
т.13 c.164-165
36
Тези
Екологічний фактор формування інтелектуального потенціалу регіону
Нич Тетяна Василівна
2015
Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Тернопіль
т.1 c.183-186
37
Тези
Роль вищої освіти в формуванні інтелектуального потенціалу Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
2015
Молоді науковці – географічній науці: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.11 c.156-158
38
Тези
Регіоналізм і регіони
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2015
Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку. ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.26-28
39
Матеріали конференції
Науковий потенціал України і місце в ньому Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2014
Географія Рівненщини та суміжних областей
c.108-118
40
Навчальний посібник
Наукові постаті сучасної суспільної географії.
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2014
Книги-ХХІ (посібник)
т.1 c.1-79
41
Наукова стаття
Принципи формування і ефективного використання інтелектуального потенціалу регіону
Нич Тетяна Василівна
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.186.0000
42
Наукова стаття
Розвиток науки в Україні в першій половині ХХ століття
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1 (61) c.5-7
43
Наукова стаття
Проблеми становлення української географії
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2014
Географія та туризм
в.27 c.169-173
44
Тези
Демографічний чинник формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області
Нич Тетяна Василівна
2014
Зб. наук. праць "Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів"
т.1 c.161-164
45
Тези
Регіональні особливості інтелектуального потенціалу в Україні
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2014
Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.34-37
46
Тези
Суспільно-географічна підготовка кадрів в Україні:сучасний стан та перспективи
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2014
Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.11-14
47
Наукова стаття
Інтелектуальний потенціал як об'єкт суспільно-географічного дослідження.
Нич Тетяна Василівна
Олійник Ярослав Богданович
2012
48
Наукова стаття
Географія інтелектуального потенціалу регіону.
Нич Тетяна Василівна
2012
Географія та туризм
т.21 c.161.0000
49
Наукова стаття
Чинники формування інтелектуального потенціалу регіону
Нич Тетяна Василівна
2012
Географія та туризм
т.22 c.222.0000

Повернення до списку

Вгору