Автори, співробітники Університету

Ніка Оксана Іванівна
Nika Oksana Ivanivna

Ідентифікатор автора: 37818
Author Identifier Number Scopus: 57213829704 →
Кількість пошукових запитів автора: 1073
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української мови та прикладної лінгвістики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: історія української літературної мови і культури / історичний синтаксис / історія українського мовознавства / лексикографія / дискурсологія / текстологія /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 95, з них наукових статей (наукові публікації) - 70, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Антоній Радивиловський. Барокові проповіді ХVII століття
Ніка Оксана Іванівна
Олешко Юлія Леонідівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-395
2
Навчальний посібник
Lietuvių kalba dialoguose : mokymo priemonė / Литовська мова в діалогах
Ніка Оксана Іванівна
2019
К.: Освіта України (для монографій)
3
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни «Історія української літературної мови» частина 2 (Методичні рекомендації) для студентів спеціальностей «українська мова та література, іноземна мова», «теорія та методика навчання української мови
Ніка Оксана Іванівна
2019
К.: Освіта України (для монографій)
4
Наукова стаття
Textual substitutions in A. Radyvylovskyi’s collection of sermons of the end of 17 th century
Ніка Оксана Іванівна
2019
Лінгвістичні дослідження
в.51 c.112-122
5
Наукова стаття
Історична дискурсологія в сучасній проекції
Ніка Оксана Іванівна
2019
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т
в.812 c.9-13
6
Наукова стаття
Проблеми періодизації історії української літературної мови
Ніка Оксана Іванівна
2019
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
в.27 c.389-394
7
Наукова стаття
Публіцистичний дискурс і літературна норма. Рецензія на монографію: Коць Т.А. Українське слово в пресі кiнця ХIХ – початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми. Київ: Видавництво Дмитра Бураго, 2018. Серія «Студії з українського мовознавства»
Ніка Оксана Іванівна
2019
Українська мова
в.1 c.160-166
8
Наукова стаття
Frequency Dictionary of 16th Century Cyrillic Written Monument
Грицина Світлана Вікторівна
Ніка Оксана Іванівна
2019
Jazykovedny Casopis
т.70 в.2 c.276-288
9
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни «Історія української літературної мови» (частина 1) для студентів спеціальностей «українська мова та література, іноземна мова», «теорія та методика викладання української мови та літератури в осно
Ніка Оксана Іванівна
2018
"Освіта України"
10
Наукова стаття
Діахронічні площини мовної варіативності : Рецензія на монографію Інни Царалунги «Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХVІ – ХV ст.» (Хмельницький, ФП Гонта А.С., 2017.–448 с.)
Ніка Оксана Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.33 c.314-317
11
Наукова стаття
Етноастрономія в лінгвістичному вимірі : Рецензія на книгу: Авілін Ц. Поміж небам і зямлей : этнаастрономія / Цімафей Авілін. – Мінск : Тэхналогія, 2015. – 287 с. : іл.
Ніка Оксана Іванівна
2018
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.47(2) c.68-71
12
Наукова стаття
Розов Володимир Олексійович в історії Університету святого Володимира
Ніка Оксана Іванівна
2018
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1(48) c.64-75
13
Наукова стаття
Зміна модусу в українських казаннях кінця ХVІІ ст.
Ніка Оксана Іванівна
2018
Лінгвістичні дослідження
в.48 c.288-293
14
Наукова стаття
Синтаксичні трійки у функційному аспекті : Рецензія на монографію: Кобченко Н. Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови
Ніка Оксана Іванівна
2018
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.2(48) c.172-173
15
Наукова стаття
Лінгвістична атрибуція рукописного конволюту Біблійних текстів Франциска Скорини
Ніка Оксана Іванівна
2018
Франциск Скорина и его время
c.58-65
16
Наукова стаття
ХVІІ ст. в історії лінгвістичного джерелознавства та археології
Ніка Оксана Іванівна
2018
Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові
c.324-331
17
Наукова стаття
Проповідницький дискурс і зміни в цитаціях (на основі збірки «Вѣнецъ Хв҃ъ» Антонія Радивиловського)
Ніка Оксана Іванівна
2018
Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей.
т.9 c.239-248
18
Тези
Мовно-культурний формат полемічних текстів у конволюті Книг Біблії Ф. Скорини
Ніка Оксана Іванівна
2018
Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи
c.96-97
19
Монографія
Białoruś w dyskursie naukowym: lingwistyka, socjologia, politologia = Belarus u navukovym dyskurse : linhvistyka, satsyialohiia, palitalohiia = Belarus in scientific discourse : linguistics, sociology, political science
Ніка Оксана Іванівна
2017
Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
c.241-255
20
Навчальний посібник
Історія українського мовознавства
Ніка Оксана Іванівна
2017
"Освіта України"
21
Наукова стаття
Перший у вітчизняній лінгвістиці підручник з історичної діалектології: рецензія на підручник: Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови: північне (поліське) наріччя
Ніка Оксана Іванівна
2017
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.46/2 c.207-212
22
Наукова стаття
Межкультурный диалог и коммуникативные средства текста острожского полемиста ХVI века
Ніка Оксана Іванівна
2016
Национальные культуры в межкультурной коммуникации
в.ч. 2 c.318-325
23
Наукова стаття
Виртуальнaя модальность в проповедническом дискурсе ХVII века
Ніка Оксана Іванівна
2016
Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы
т.5 c.95-99
24
Наукова стаття
Диалогизм «простомовных» полемических текстов конца ХVІ – начала ХVII века
Ніка Оксана Іванівна
2017
Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы
т.6 c.138-142
25
Навчальний посібник
Діалогізм в історичних вимірах староукраїнського часу: Отпис Клірика Острозького
Ніка Оксана Іванівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-238
26
Наукова стаття
Стародрукований «Отпис» Клірика Острозького в рукописах і перекладах ХVІІ – ХVІІІ ст. : фонетика
Ніка Оксана Іванівна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.75-78
27
Наукова стаття
ХVІІ століття в дискурсі українського джерелознавства та історичного мовознавства
Ніка Оксана Іванівна
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.68 c.66-69
28
Наукова стаття
Актуальна лінгвістична термінологія: історія української мови
Ніка Оксана Іванівна
2015
Наукова думка
c.36-41
29
Розділ монографії
Мова в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
Ніка Оксана Іванівна
2014
Наукова думка
т.2 c.57-67
30
Наукова стаття
Історичний корпус української мови: основні принципи створення
Ніка Оксана Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.1 c.28–30
31
Наукова стаття
Історичні традиції синтаксису Тараса Шевченка
Ніка Оксана Іванівна
2015
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.45 c.311-317
32
Навчальний посібник
Історія української літературної мови
Ніка Оксана Іванівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.336
33
Наукова стаття
Діалектне маркування українських проповідей А. Радивиловського
Ніка Оксана Іванівна
2014
Діалекти в синхронії та діахронії: загальнословʼянський контекст
т.1 c.371-375
34
Наукова стаття
Научная проблематика истории староукраинского литературного языка: современный взгляд
Ніка Оксана Іванівна
2013
Славянские народы и их культуры: традиция и современность
т.1 c.185-188
35
Наукова стаття
Мовний узус і «проста мова»
Ніка Оксана Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.24 c.31-34
36
Наукова стаття
Дискурсивная семантика слова «дискурс» в диахронии (на материале славянских языков)
Ніка Оксана Іванівна
2013
Контрастивные исследования языков и культур
т.1 c.118-122
37
Наукова стаття
Перше повне видання Луцької замкової книги
Ніка Оксана Іванівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.208-210
38
Навчальний посібник
Історія української літературної мови
Ніка Оксана Іванівна
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
т.1 c.1-316
39
Наукова стаття
Історія української літературної мови в системі нового знання
Ніка Оксана Іванівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.57-68
40
Наукова стаття
Історія української літературної мови: термінологічний аспект
Ніка Оксана Іванівна
2013
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
т.1 c.208-217
41
Наукова стаття
Бароковий концепт у староукраїнській проповіді
Ніка Оксана Іванівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.135-141
42
Наукова стаття
Ранньобарокові казання і староукраїнська книжна традиція
Ніка Оксана Іванівна
2013
Українська перспектива літературної творчості о. Петра Скарги: зб. наук. ст. - Х.: Акта.
т.1 c.23-34
43
Наукова стаття
Проста мова в Україні і Білорусі XVI століття. До XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України; Укр. Комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, редкол. Онищенко О.С. (у співав. з В.М. Мойсієнком)
Ніка Оксана Іванівна
2013
44
Наукова стаття
Концепт як барокова стилістична фігура (на матеріалі писемних пам'яток другої половини XVII ст.)
Ніка Оксана Іванівна
2013
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
т.22 c.211-216
45
Тези
Петро Скарга в українських рукописах XVII ст.: лінгвістичний аспект
Ніка Оксана Іванівна
2013
Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку: тези Міжнародної наукової конференції- 23-24 травня 2013 р. - К.: НБУВ
т.1 c.19-20
46
Тези
Проста мова в Україні і Білорусі XVI століття (у співав. з В.М. Мойсієнком)
Ніка Оксана Іванівна
2013
Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку: тези Міжнародної наукової конференції- 23-24 травня 2013 р. - К.: НБУВ
т.1 c.21-21
47
Тези
Староукраїнські полемічні жанри та їх паралелі у слов'янських літературних мовах
Ніка Оксана Іванівна
2013
XV Міжнародны з'езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.) : [тэзісы дакладаў : у двух тамах] – XV Международный съезд славистов – XV International Congress of Slavists. Том 2 : літаратуразнаўства : культуралогія : фалькларыстыка, Минск
т.1 c.124-124
48
Наукова стаття
Олександр Савич Мельничук і когнітивно-комунікативна парадигма в лінгвістиці
Ніка Оксана Іванівна
2012
49
Наукова стаття
Метонимичность дисскурса и историчность его восприятия говорящими
Ніка Оксана Іванівна
2012
50
Наукова стаття
Барокова проповідь XVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови
Ніка Оксана Іванівна
2012
51
Наукова стаття
Казання першої половини ХVІІ ст. у лінгвістичному висвітленні
Ніка Оксана Іванівна
2012
52
Наукова стаття
Латино-польська проповідь ХVІІ ст.: Дзіловський-Радивиловський
Ніка Оксана Іванівна
2012
53
Наукова стаття
З історії Київського університету: Левченко Григорій Андріанович
Ніка Оксана Іванівна
2012
54
Тези
Проповедь XVII века: славянские параллели и развитие староукраинского литературного языка
Ніка Оксана Іванівна
2012
55
Тези
Казання в українській і польській літературних мовах XVII століття.
Ніка Оксана Іванівна
2012
56
Образ вічності в контексті рукописної спадщини першої половини XVII ст.
Ніка Оксана Іванівна
2011
57
Наукова стаття
Історія української літературної мови в актуальних контекстах: до 90-річного ювілею П.Д. Тимошенка
Ніка Оксана Іванівна
2011
58
Наукова стаття
Теорія модусу в сучасній лінгвістиці
Ніка Оксана Іванівна
2011
59
Наукова стаття
Еволюція мови і думки: лінгвістична перспективність ідей О.О.Потебні
Ніка Оксана Іванівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.25-40
60
Наукова стаття
Дискурс в історико-слов`янських паралелях
Ніка Оксана Іванівна
2011
61
Наукова стаття
Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського
Ніка Оксана Іванівна
2011
62
Наукова стаття
Епістемічні дискурсивні трансформації: лінгвістична мотивація терміна
Ніка Оксана Іванівна
2011
63
Наукова стаття
Історія української літературної мови в актуальних контекстах: до 90-річного ювілею П. Д. Тимошенка
Ніка Оксана Іванівна
2011
64
Наукова стаття
модус у староукраїнській полеміці кінця XVI - початку XVII ст.
Ніка Оксана Іванівна
2011
65
Наукова стаття
Дискурсивні категорії і модус
Ніка Оксана Іванівна
2010
66
Наукова стаття
Модус Святого Письма у полемічному дискурсі кінця 16 - початку 17 ст.
Ніка Оксана Іванівна
2010
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.506
67
Наукова стаття
Українська термінологія та історія літературної мови
Ніка Оксана Іванівна
2010
68
Монографія
Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI- першої половини XVII ст.
Ніка Оксана Іванівна
2009
69
Наукова стаття
Евіденційність як категорія модальності в староукраїнських текстах
Ніка Оксана Іванівна
2009
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.18 c.50-58
70
Наукова стаття
Діалогічність дискурсу в полеміці другої половини XVI-першої половини XVII століття
Ніка Оксана Іванівна
2009
71
Наукова стаття
Христофор Филалет и культурно-религиозній конфликт XVI века
Ніка Оксана Іванівна
2009
72
Наукова стаття
Історія суб'єкта і модальності у мові і тексті
Ніка Оксана Іванівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
73
Наукова стаття
Глоси у староукраїнській полеміці кінця XVI- початку XVIIст.
Ніка Оксана Іванівна
2009
74
Наукова стаття
Модус у староукраїнській полеміці кінця XVI-початку XVII ст.
Ніка Оксана Іванівна
2009
75
Наукова стаття
Полемічні тексти XIV-XVII ст. у контексті діахронічної діалогічності
Ніка Оксана Іванівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.337-341
76
Словник
Новий англо-український, українсько-англійський медичний словник: близько 24 000 термінів
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2009
77
Тези
Историко-славянские параллели: "простой язык" во второй половине XVI-первой половине XVII в.
Ніка Оксана Іванівна
2009
78
Наукова стаття
Теоретично пізнавальні питання в перекладах полеміки
Ніка Оксана Іванівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.80-88
79
Наукова стаття
Дискурс-аналіз та історична реконструкція
Ніка Оксана Іванівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
80
Наукова стаття
Валоризація українського релігійного дискурсу на межі XVI-XVII ст.
Ніка Оксана Іванівна
2008
Мова і культура
т.10 c.156-164
81
Наукова стаття
Дискурс-аналіз і історія мови
Ніка Оксана Іванівна
2008
82
Наукова стаття
Дискурс-аналіз Казанья" Стефана Зизинія: модальна іетерпретація"
Ніка Оксана Іванівна
2008
Актуальні проблеми слов’янської філології.
83
Наукова стаття
Мовноуніверсальний статус модальності як ключ до дослідницького моделювання
Ніка Оксана Іванівна
2008
84
Наукова стаття
Теоретично-пізнавальні питання в перекладах полеміки
Ніка Оксана Іванівна
2008
85
Словник
Новий словник іншомовних слів: близько 40000 слів і словосполучень
Дем'янюк Анжела Анатоліївна
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2008
86
Тези
Суб'єкт, модальність і православний полемічний дискурс кінця XVI ст. у Речі Посполитій
Ніка Оксана Іванівна
2008
87
Наукова стаття
Енциклопедія українського слова в Буковині
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2007
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.14 c.135-140
88
Наукова стаття
Метадискурс: понятійне поле лінгвістичного терміна
Ніка Оксана Іванівна
2007
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.14 c.24-31
89
Словник
Новий англо-український медичний словник.
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2007
90
Словник
Новий словник іншомовних слів.
Дем'янюк Анжела Анатоліївна
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2007
91
Словник
Сучасний орфографічний словник української мови. З граматичними коментарями.
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2007
92
Наукова стаття
“Можливі світи” і мовна концептуалізація.
Ніка Оксана Іванівна
2005
93
Наукова стаття
Історико-лінгвістичний дискурс модальності
Ніка Оксана Іванівна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
c.19-20
94
Наукова стаття
Реконструкція староукраїнської літературної мови ХІУ – першої половини ХУІ ст
Ніка Оксана Іванівна
2005
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
95
Наукова стаття
Розширення функціональних меж староукраїнської літературної мови ХУІ – ХУІІ ст
Ніка Оксана Іванівна
2005

Повернення до списку

Вгору