Автори, співробітники Університету

Нікітченко Юлія Станіславівна
Nikitchenko Julia Stanislavivna

Ідентифікатор автора: 37834
Author Identifier Number Scopus: 57201638637 →
ResearcherID, Web of Science: I-1915-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 770

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного менеджменту та підприємництва
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Ефективність використання «хмарних» технологій в торгівлі
Нікітченко Юлія Станіславівна
2020
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених
c.22-29
2
Навчально-методичний комплекс
Економіка природокористування
Нікітченко Юлія Станіславівна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-54
3
Навчально-методичний комплекс
Економіка природокористування
Нікітченко Юлія Станіславівна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
ЦК "Компринт"
c.1-54
4
Підручник
Стратегічний екологічний менеджмент
Нікітченко Юлія Станіславівна
2020
АНК Ukraine
5
Практикум
Green Business. Workbook for students majoring in “Business Economics”, “Trade, Logistics and Environmental Entrepreneurship”, “Applied Economics”
Нікітченко Юлія Станіславівна
2020
Політехдрук
c.1-31
6
Матеріали конференції
СЕО як інструмент прийняття рішень в системі національної безпеки держави
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
c.86-87
7
Матеріали конференції
Стратегічне планування розвитку транспортної галузі: проблемні питання
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція "Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів".- К.: НАДУ, 2019і"
т.4 c.30-33
8
Монографія
Збереження біологічного різноманіття Карпатського біосферного заповідника, як запорука сталого розвитку регіону
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
Колективна монографія за матеріалами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.89-92
9
Навчально-методичний комплекс
International Green Business
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
10
Наукова стаття
Sustainable entrepreneurship: from business-as-usual to business sustainability
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні.: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 15-16 листопада 2018 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.104-109
11
Наукова стаття
Развитие электронной коммерции в Украине
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
c.39-43
12
Наукова стаття
Практика поводження з відходами аграрних виробництв в Україні
Нікітченко Юлія Станіславівна
Мельничук
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
в.№ 2 (64) c.35-41
13
Наукова стаття
Peculiarities of Implementation of the Environmental Management System of Motor Transport Enterprises on the Urban Territories.
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
Journal of Environmental Management and Tourism
т.10 в.5 (37) c.1094-1105
14
Тези
Екологічні фактори розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 15 - 16 листопада, 2018 р., Київський національний торгівельно-економічний університет)
c.115-119
15
Тези
Виклики та рушійні сили екологізації транспортної логістики
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі"
c.135-139
16
Матеріали конференції
Economic valuation of ecosystem services
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.49-52
17
Наукова стаття
Information Model of V2I System of the Vehicle Technical Condition Remote Monitoring and Control in Operation Conditions
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
SAE Technical Paper
в.1 c.1-17
18
Практикум
Безпека виробництва та охорона праці в екологічній діяльності
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-101
19
Матеріали конференції
Public Procurement as a Tool for Sustainable Production and Consumption
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - К.: ЦП Компринт
c.45-48
20
Навчальний посібник
Handbook on Sustainable Public Procurement: Integration Sustainability Criteria into Public Procurement Procedures
Нікітченко Юлія Станіславівна
2016
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
c.1-125
21
Практикум
Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-84
22
Практикум
International Green Business: the course compendium for students majoring in “Business Economics”, “Business Economics” (Master’s Degree Programme “Environmental Entrepreneurship”) and “Applied Economics”
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-62
23
Навчально-методичний комплекс
Економіка природокористування і охорона довкілля: методичні вказівки до практичних занять
Нікітченко Юлія Станіславівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-37
24
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
25
Наукова стаття
Еколого-економічна ефективність транспортної логістики
Нікітченко Юлія Станіславівна
2016
Вісник Національного транспортного університету
в.№2 (35) c.126-135
26
Тези
Cities As A Transition Way Towards Green Economy
Нікітченко Юлія Станіславівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.31-34
27
Тези
Green Supply Chain Management as an Innovative Managerial Tool for Sustainable Development
Нікітченко Юлія Станіславівна
2016
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016
c.217-220
28
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
29
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
30
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
31
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
32
Наукова стаття
Екологічна безпека при поводженні з відпрацьованими шинами транспортних засобів
Нікітченко Юлія Станіславівна
2015
Вісник Національного транспортного університету
c.331-342
33
Монографія
Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Starter Publ
c.1-216
34
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мельник Тетяна Григорівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
35
Навчальний посібник
Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни "Стратегія «зеленого» розвитку підприємства"
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-132
36
Навчальний посібник
Compendium of Lectures «Ecological Accounting, Taxation and Reporting»
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-144
37
Навчальний посібник
Compendium of Lectures «Environmental Accounting»
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-150
38
Навчальний посібник
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-286
39
Навчально-методичний комплекс
Environmental Accounting of Business: educational and methodical complex for students majoring in International Business
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
Starter Publ
c.1-25
40
Навчально-методичний комплекс
Ecological Accounting, Taxation and Reporting
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-44
41
Наукова стаття
Отримання поверхнево – активних речовин на основі вторинної сировини переробки відходів
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.4 c.. 26–31
42
Наукова стаття
Экологическая безопасность и экономическая эффективность технологий переработки изношенных шин транспортных средств
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
Научный журнал «Апробация»
т.8 c.115–118
43
Наукова стаття
Safe Motor Fuel Component Based on the Secondary Product of Thermal Treatment of Scrap Tires
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
European Applied Studies
т.8 c.59–63
44
Наукова стаття
Оцінка екологічних ризиків при складуванні зношених автомобільних шин на звалищах
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.2 c.19–24
45
Наукова стаття
Зміна клімату та політика енергозбереження великого міста / Клімат і місто (на прикладі м. Києва)
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
STARTER
c.82-89
46
Наукова стаття
Environmentally Safe Motor Fuel Component Based on the Secondary Product of Thermal Treatment of Scrap Tires
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
European Applied Studies
т.8 c.59-63
47
Тези
Стратегія попередження та адаптації до зміни клімату у місті Києві
Нікітченко Юлія Станіславівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.52-53
48
Навчально-методичний комплекс
International Green Business НМК
Борисенко Олександра Анатоліївна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
ППС-2002
c.1-45
49
Практикум
International Green Business. Course compendium
Борисенко Олександра Анатоліївна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
50
Тези
Назустріч «зеленій» економіці заради сталого розвитку
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
Прінт-сервіс
c.57-59
51
Наукова стаття
Економіко-екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин
Нікітченко Юлія Станіславівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.142 c.58-62
52
Наукова стаття
Life Cycle Assessment Comparison of Methods for Scrap Tires Treatment
Нікітченко Юлія Станіславівна
2010
53
Наукова стаття
Фізико-хімічні властивості піроконденсату, отриманого шляхом переробки відпрацьованих автомобільних шин
Нікітченко Юлія Станіславівна
2011
54
Наукова стаття
Зношені шини як перспективна сировина для синтезу поверхнево-активних речовин
Нікітченко Юлія Станіславівна
2011
55
Наукова стаття
Environmental safety technology of scrap tires treatment // Proceedings of The National Aviation University.
Нікітченко Юлія Станіславівна
2009
56
Наукова стаття
Arhipova G. Improving of ecological characteristics of technology on pyrolysis of scrap tires // Proceedings of The National Aviation University. – К.: NAU
Нікітченко Юлія Станіславівна
2009
57
Наукова стаття
Аналіз структурно-групового і хімічного складу піроконденсату та його продуктів // Вісник Національного авіаційного університету
Нікітченко Юлія Станіславівна
2010
58
Наукова стаття
Aircraft Scrap Tires Treatment and Utilization: Trends and Perspectives // Proceedings The Fourth World Congress “Aviation in the XXI-st Century”: “Safety in Aviation and Space Technologies”
Нікітченко Юлія Станіславівна
2010
59
Тези
Покращення технічних та екологічних показників технологічної лінії для переробки зношених шин // «Авіа-2009»: зб. наук. праць за матеріалами IX Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 21-23 вересня)
Нікітченко Юлія Станіславівна
2009

Повернення до списку

Вгору