Автори, співробітники Університету

Нікітчин Олександр Миколайович
Nikitchyn Olexander Nikolaevich

Ідентифікатор автора: 37835
Кількість пошукових запитів автора: 683

Підрозділ: Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Кафедра/Відділ: Радіотехніки та радіоелектронних систем
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: радіотехніка, авторське право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Оцінка захищеності інформації криптографічними засобами
Нікітчин Олександр Миколайович
2019
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
c.24-25
2
Тези
Організація захисту об’єкту інформаційної діяльності від витоку інформації акустичним каналом
Нікітчин Олександр Миколайович
Блащук Валентин Олександрович
2019
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
c.33-34
3
Наукова стаття
Конкурентна розвідка та технічний захист інформації
Нікітчин Олександр Миколайович
2017
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
c.104-122
4
Праці конференції
Нелінійний елемент у схемі формального нейрона
Бех Ігор Іванович
Нікітчин Олександр Миколайович
Гриневич Олександр Васильович
Новак Сергій Олександрович
2018
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
5
Праці конференції
Stabilization of electromagnetic suspension
Іванюта Олександр Миколайович
Нікітчин Олександр Миколайович
Блащук Валентин Олександрович
Мороз Андрій Володимирович
Петриченко В.
2017
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
6
Наукова стаття
Застосування у професійній діяльності психолога можливостей «хмарних» технологій
Нікітчин Олександр Миколайович
2017
Науково-методичний журнал. Комп'ютер у школі та сім'ї.
т.138 в.2 c.42-47
7
Наукова стаття
Застосування нейронних мереж в статистичній системі аналізу і моніторингу телекомунікаційних мереж
Жиров Геннадій Борисович
Нікітчин Олександр Миколайович
2016
Технологічний аудит та резерви виробництва
т.5 в.2(31) c.35-41
8
Наукова стаття
Психолого-педагогічні підходи забезпечення ефективності навчання економічних дисциплін у технічних університетах
Нікітчин Олександр Миколайович
2017
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.25 c.163-171
9
Праці конференції
Analysis and prototyping of a low-cost generator bedini
Іванюта Олександр Миколайович
Нікітчин Олександр Миколайович
Блащук Валентин Олександрович
Золотуха Максим Миколайович
Малінка Олексій Леонідович
Петриченко В.
2017
International Young Scientists’ Conference on Applied Physics
т.17 c.172-174
10
Праці конференції
Photovoltaic motor mendocino
Іванюта Олександр Миколайович
Нікітчин Олександр Миколайович
Блащук Валентин Олександрович
Золотуха Максим Миколайович
Малінка Олексій Леонідович
Петриченко В.
2017
International Young Scientists’ Conference on Applied Physics
т.17 c.174-176
11
Праці конференції
Charger based on magnetic suspension
Іванюта Олександр Миколайович
Нікітчин Олександр Миколайович
Блащук Валентин Олександрович
2017
International Conference Electronics and Applied Physics
c.207-209
12
Праці конференції
Побудова систем управління інформаційною безпекою бездротових сенсорних мереж на основі нейроструктурних технологій
Нікітчин Олександр Миколайович
2016
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
c.113-114
13
Праці конференції
Формирование электромагнитного канала утечки информации при вводе символов с клавиатуры компьютера
Нікірін Андрій Вікторович
Нікітчин Олександр Миколайович
2016
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
c.65-67
14
Праці конференції
Інформаційна безпека і модель загроз безпеки бізнесу в організаціях та установах різних форм власності
Довбня Сергій Якович
Нікітчин Олександр Миколайович
2016
Інформаційна безпека України: Науково-технічна конференція
c.31-39
15
Наукова стаття
Конкурентна розвідка і модель загроз безпеки бізнесу в організаціях та установах різних форм власності.
Нікітчин Олександр Миколайович
2014
Журнал "Бізнес та безпека"
т.104 в.6 c.42-45
16
Наукова стаття
Становлення та розвиток концепції освіти дорослих в історико-педагогічному аспекті
Нікітчин Олександр Миколайович
2014
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.29 c.240-245
17
Підручник
Інтелектуальна власність
Нікітчин Олександр Миколайович
2014
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
c.1-226
18
Підручник
Сигнали та процеси в радіоелектроніці
Левитський Сергій Михайлович
Нікітчин Олександр Миколайович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-188
19
Підручник
Спеціальна підготовка співробітника служби безпеки магазину
Довбня Сергій Якович
Нікірін Андрій Вікторович
Нікітчин Олександр Миколайович
Четверіков Іван Олександрович
2014
К..ТОВ «НікС»
20
Наукова стаття
Розвиток математичної освіти в Україні (кінецьХІХ – поч.. ХХ ст.)
Нікітчин Олександр Миколайович
2013
21
Тези
Дисципліна «Інтелектуальна власність» як необхідна складова формування готовності студента до професійної інноваційної діяльності. // V Міннародна Науково-практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в іноваційному розвитку економіки»
Нікітчин Олександр Миколайович
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.25.0000
22
Матеріали конференції
Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи
Нікітчин Олександр Миколайович
2012
Матеріали Науково-практичної конференції на використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи м. Переяслав-Хмельницький
23
Наукова стаття
Фактори формування здорового способу життя української молоді
Нікітчин Олександр Миколайович
2012
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.27 c.418-423
24
Наукова стаття
Теоретичні засади педагогічної аксіології в системі технічної освіти
Нікітчин Олександр Миколайович
2012
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.26
25
Наукова стаття
Психолого-педагогические основы использования компьютерных технологий при формировании коммуникативно-речевых умений школьников
Нікітчин Олександр Миколайович
2012
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.24 c.223-228
26
Наукова стаття
Аналіз інформаційних моделей системи «людина – оператор» в автоматизованих системах управління
Жиров Геннадій Борисович
Нікітчин Олександр Миколайович
Савков Павло Анатолійович
2012
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
в.36 c.92-95
27
Матеріали конференції
Соціально-педагогічні особливості формування професійного здоров`я студентів вищих навчальних закладів
Нікітчин Олександр Миколайович
2011
Безпека життєдіяльності і охорона здоров᾿я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м.Переяслав-Хмельницький
c.58-63
28
Наукова стаття
Соціально-педагогічні особливості формування професійного здоров`я студентів вищих навчальних закладів
Нікітчин Олександр Миколайович
2011
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.23 c.151-158

Повернення до списку

Вгору