Автори, співробітники Університету

Нікітюк Тетяна Валеріївна

Ідентифікатор автора: 37838
Кількість пошукових запитів автора: 172

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Тюркології
Посада: Асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Країнознавство Туреччини: тексти та завдання.
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2010
К.: Четверта хвиля
c.1-110
2
Навчальний посібник
Практичний курс перекладу з турецької мови: навч. посіб. з аудіотекстами: у 2 ч. Ч.2
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2015
К.: Видавництво Національної академії СБУ
в.2 c.1-370
3
Навчальний посібник
Практичний курс перекладу з турецької мови: навч. посіб. з аудіотекстами: у 2 ч. Ч.1
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2015
Київ : Національна академія СБУ
c.1-182
4
Навчальний посібник
Комунікативна граматика турецької мови Для студентів –тюркологів першого року навчання
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Прушковська Ірина Віталіївна
2012
Assistant-promo-reklama
c.1-409
5
Наукова стаття
Причини та наслідки виникнення комунікативного шуму у комунікації (на матеріалі турецької мови)
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
в.№42.– Ч.1. c.235-242
6
Наукова стаття
Функціональні характеристики конфліктної мовленнєвої ситуації (на матеріалі сучасної турецької мови)
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2016
Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго
в.Вип. 19 c.69–75
7
Наукова стаття
Типологія конфронтативних мовленнєвих жанрів сучасної турецької мови
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2018
Science and Education a New Dimension. Philology
в.Вип. 183 c.47–51
8
Тези
Конфронтативний жанр прокльону у сучасному турецькому художньому дискурсі
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2012
Сходознавчі читання А. Кримського: міжнародна наукова конференція.
c.113-116
9
Наукова стаття
Прагмалінгвістичний аналіз мовленнєвого жанру «грубий наказ» (на матеріалі турецького художнього дискурсу)
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.Вип. 118 c.47–51
10
Наукова стаття
Особливості актуалізації мовленнєвого жанру погрози в турецькій лінгвокультурі ( на матеріалі художнього дискурсу)
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр.
в.Вип. 36 c.88-96
11
Наукова стаття
Експлікація конфронтативного мовленнєвого жанру «звинувачення» (на матеріалі сучасної турецької прози)
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2017
Наукові записки. Серія: Філологічні науки – Кропивницький
в.Випуск 153 c.374-378
12
Наукова стаття
Мовне вираження директивів сучасної турецької мови
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2016
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.Випуск 57 c.289-294
13
Наукова стаття
Семіотичні особливості мовленнєвого жанру невдоволення
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.Випуск 85
14
Тези
Засоби мовної реалізації конфронтативного жанру докір (на матеріалі сучасної турецької прози)
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2016
матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація»
c.218-226
15
Тези
Структурно-функціональні характеристики мовленнєвих формул побажання (на прикладі турецької мови)
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2016
матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку»
c.63-65
16
Навчально-методичний комплекс
Програма виробничої практики «Науково-пошукова робота в інформаційному середовищі» для студентів 1 курсу ОКР "магістр"
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Покровська Ірина Леонідівна
Усатенко Галина Олегівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1 - 20
17
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр в контексті семіотичної парадигми
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур»
c.305 - 307
18
Навчально-методичний комплекс
Програма виробничої (інформаційно - бібліографічної) практики для студентів 4 курсу ОКР "бакалавр"
Левчин Ірина Дмитріївна
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Усатенко Галина Олегівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-38
19
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови»
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Підвойний Володимир Миколайович
Покровська Ірина Леонідівна
Прима Олена Ігорівна
Телешун Катерина Олегівна
Шавелашвілі Єлизавета Вікторівна
2014
Райдуга
c.1-44
20
Наукова стаття
Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2013
21
Наукова стаття
Способи вираження конфронтації у турецькій мові
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2010

Повернення до списку

Вгору