Автори, співробітники Університету

Нікіфорова Олена Миколаївна
37842

Ідентифікатор автора: 37842
Кількість пошукових запитів автора: 238

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: старший науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 29, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу тональності різномовної текстової інформації для задачі моніторингу інформаційного простору
Доброгурська Олена Борисівна
Жогіна Людмила Вікторівна
Нікіфоров Микола Миколайович
Нікіфорова Олена Миколаївна
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.244-245
2
Наукова стаття
Military-Political Translation in the Context of Theory of Military Translation and Interpretation
2017
European Journal of Humanities and Social Sciences
т.2 c.28-31
3
Наукова стаття
Лексико-семантичні особливості перекладу на англійську мову Воєнної доктрини
2017
Paradigm of knowledge: scientific journal – Muscat: TK Meganom
в.2(22) c.28-43
4
Наукова стаття
Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематики
2017
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації – Ужгород 2017
в.1 c.24-28
5
Наукова стаття
Military-Political Translation in the Context of Theory of Military Translation and Interpretation
2017
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації – Ужгород 2017
c.28-31
6
Наукова стаття
Лексико-семантичні особливості перекладу на англійську мову Воєнної доктрини
2017
Paradigm of knowledge: scientific journal – Muscat: TK Meganom
c.28-43
7
Тези
Деякі особливості українсько-англійського напрямку перекладу текстів військово-політичної тематики
2017
Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"– К.:ВІКНУ 2017
8
Тези
Функціональні та жанрово-стильові особливості текстів військово-політичної тематики
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.215-216
9
Тези
Функціональні та жанрово-стильові особливості текстів військово-політичної тематики
2017
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
c.125
10
Тези
Деякі особливості українсько-англійського напрямку перекладу текстів військово-політичної тематики
2017
Тези доповідей: ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" – К. : ВІКНУ, 2017
c.106-107
11
Терміни, поняття довідників
Військовий стандарт ВСТ 01.001.009-2017(01) "Глосарій абревіатур, що що використовуються в документах та публікаціях НАТО (ААР-15(2016), МОD)
Балабін Віктор Володимирович
Білан Максим Борисович
Гончарук Лілія Миколаївна
Ляшенко Наталія Володимирівна
Нікіфорова Олена Миколаївна
Проноза Василь Олександрович
2017
Військовий стандарт 2017
12
Терміни, поняття довідників
ВСТ 01.004.006-2017(01) Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Терміни та визначення.
Білан Максим Борисович
Гончарук Лілія Миколаївна
Ляшенко Наталія Володимирівна
Нікіфорова Олена Миколаївна
Самчук Віктор Федорович
2017
Військовий стандарт 2017
13
Наукова стаття
Класифікація текстів у військовому перекладі
Нікіфорова Олена Миколаївна
2016
Філологічні трактати: Науковий журнал
т.8 в.4 c.33-41
14
Наукова стаття
Класифікація текстів у військовому перекладі
2016
Філологічні трактати Науковий журнал – Сумський державний університет 2016
т.8 c.107-120
15
Тези
Критерії класифікації текстів у військовому перекладі
Нікіфорова Олена Миколаївна
2016
Тези доповіді ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
c.125
16
Тези
Критерії класифікації текстів у військовому перекладі
2016
Тези доповіді ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
c.125
17
Тези
Критерії класифікації текстів у військовому перекладі
2016
Тези доповідей ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» ВІКНУ 2016
c.125
18
Наукова стаття
Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні
Нікіфорова Олена Миколаївна
2015
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.107-120
19
Наукова стаття
Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні
2015
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.107-120
20
Тези
Тексти військово-політичної тематики як об’єкт перекладознавчого дослідження
Нікіфорова Олена Миколаївна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.296
21
Тези
Становлення школи військового перекладу в Україні
Нікіфорова Олена Миколаївна
2015
Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція.
c.112-113
22
Тези
Тексти військово-політичної тематики як об’єкт перекладознавчого дослідження
2015
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
c.296
23
Тези
Становлення школи військового перекладу в Україні
2015
Тези доповідей ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» К.: ВІКНУ, 2015
c.112
24
Наукова стаття
Необхідність автомати-зації процесу військо-вого перекладу
2013
Тези доповідей: ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє»
25
Наукова стаття
Необхідність автомати-зації процесу військового перекладу
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.43
26
Тези
Важливість теорії військового перекладу на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України
Нікіфорова Олена Миколаївна
2014
Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція.
c.115
27
Тези
Важливість теорії військового перекладу на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України
2014
Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» – К.: ВІКНУ 2014
c.115
28
Наукова стаття
Необхідність автоматизації процесу військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.43 c.166-171
29
Тези
Переваги автоматизації процесу військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2013
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.106
30
Тези
Побудова графемної структури англійського тексту
2013
Тези доповідей: Міжвузівського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» К.: Воєнно-Дипломатична Академія 2013
в.19 c.80-90
31
Тези
Переваги автоматизації процесу військового перекладу
2013
Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє»-ВІКНУ
c.106
32
Тези
Інформаційне забезпечення доморфемної обробки різномовних текстів
Нікіфорова Олена Миколаївна
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.153
33
Тези
Етапи реалізації систем машинного перекладу на доморфемному рівні
Нікіфорова Олена Миколаївна
2012
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
c.263-264
34
Тези
Проблематика вияв-лення компонентів знань на доморфемно-му рівні організації тексту
2011
Тези доповідей:VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє»-К.: ВІКНУ 2011
35
Тези
Етапи реалізації систем машинного перекладу на доморфемному рівні
2012
Тези доповідей: Науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розбудови ЗСУ» – К., 2012
c.263-264
36
Тези
Інформаційне забезпечення доморфемної обробки різномовних текстів
2012
Тези доповідей: VIII Міжнародна науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» - К.: 2012
c.152
37
Тези
Проблематика виявлення компонентів знань на доморфемному рівні організації тексту
Балабін Віктор Володимирович
Нікіфорова Олена Миколаївна
2011
38
Тези
Проблематика виявлення компонентів знань на доморфемному рівні організації тексту
Балабін Віктор Володимирович
2011
Тези доповідей:VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє»-К.: ВІКНУ 2011
c.98
39
Тези
Проблематика виявлення компонентів знань в автоматизованих системах машинного перекладу
2011
Тези доповідей: Міжвузівського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» Науковий збірник № 16 – К.: Воєнно-Дипломатична Академія 2012
в.16 c.69-71
40
Тези
Сутність і реалізація лінгвістичного забезпечення військ (сил) у ВІКНУ
Нікіфорова Олена Миколаївна
2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.259
41
Тези
Предмет та завдання теорії військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2010
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.241-242
42
Тези
Предмет та завдання теорії військового перекладу
2010
Тези доповідей:Науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансо-вого, психологічного, пра-вового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвіс-тичного забезпечення під-розділів та частин Збройних Сил України» ВІКНУ
c.241-242
43
Тези
Сутність і реалізація лінгвістичного забезпечення військ (сил) у ВІКНУ
2010
Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє», Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 р.
c.259

Повернення до списку

Вгору