Автори, співробітники Університету

Нікіфорова Олена Миколаївна
37842

Ідентифікатор автора: 37842
Кількість пошукових запитів автора: 344

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: старший науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Впровадження дистанційного навчання в освітній процес Збройних Сил України
Доброгурська Олена Борисівна
Мірошніченко Олег Вікторович
Нікіфорова Олена Миколаївна
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення: міжнародна науково-практична конференція
c.176-180
2
Тези
Обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу тональності різномовної текстової інформації для задачі моніторингу інформаційного простору
Доброгурська Олена Борисівна
Жогіна Людмила Вікторівна
Нікіфоров Микола Миколайович
Нікіфорова Олена Миколаївна
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.244-245
3
Наукова стаття
Military-Political Translation in the Context of Theory of Military Translation and Interpretation
2017
European Journal of Humanities and Social Sciences
т.2 c.28-31
4
Наукова стаття
Лексико-семантичні особливості перекладу на англійську мову Воєнної доктрини
2017
Paradigm of knowledge: scientific journal – Muscat: TK Meganom
в.2(22) c.28-43
5
Наукова стаття
Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематики
2017
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації – Ужгород 2017
в.1 c.24-28
6
Тези
Функціональні та жанрово-стильові особливості текстів військово-політичної тематики
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.215-216
7
Тези
Деякі особливості українсько-англійського напрямку перекладу текстів військово-політичної тематики
Нікіфорова Олена Миколаївна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.13 c.106-107
8
Терміни, поняття довідників
Військовий стандарт ВСТ 01.001.009-2017(01) "Глосарій абревіатур, що що використовуються в документах та публікаціях НАТО (ААР-15(2016), МОD)
Балабін Віктор Володимирович
Білан Максим Борисович
Гончарук Лілія Миколаївна
Ляшенко Наталія Володимирівна
Нікіфорова Олена Миколаївна
Проноза Василь Олександрович
2017
Військовий стандарт 2017
9
Терміни, поняття довідників
ВСТ 01.004.006-2017(01) Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Терміни та визначення.
Білан Максим Борисович
Гончарук Лілія Миколаївна
Ляшенко Наталія Володимирівна
Нікіфорова Олена Миколаївна
Самчук Віктор Федорович
2017
Військовий стандарт 2017
10
Наукова стаття
Класифікація текстів у військовому перекладі
Нікіфорова Олена Миколаївна
2016
Філологічні трактати: Науковий журнал
т.8 в.4 c.33-41
11
Тези
Критерії класифікації текстів у військовому перекладі
Нікіфорова Олена Миколаївна
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.125
12
Наукова стаття
Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні
Нікіфорова Олена Миколаївна
2015
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.107-120
13
Тези
Становлення школи військового перекладу в Україні
Нікіфорова Олена Миколаївна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.112-113
14
Тези
Тексти військово-політичної тематики як об’єкт перекладознавчого дослідження
2015
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
c.296
15
Наукова стаття
Необхідність автоматизації процесу військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2013
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.9
16
Наукова стаття
Необхідність автоматизації процесу військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2013
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.9
17
Тези
Важливість теорії військового перекладу на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України
Нікіфорова Олена Миколаївна
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.115
18
Наукова стаття
Необхідність автоматизації процесу військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.43 c.166-171
19
Тези
Побудова графемної структури англійського тексту
2013
Тези доповідей: Міжвузівського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» К.: Воєнно-Дипломатична Академія 2013
в.19 c.80-90
20
Тези
Переваги автоматизації процесу військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2013
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.106
21
Тези
Етапи реалізації систем машинного перекладу на доморфемному рівні
2012
Тези доповідей: Науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розбудови ЗСУ» – К., 2012
c.263-264
22
Тези
Інформаційне забезпечення доморфемної обробки різномовних текстів
Нікіфорова Олена Миколаївна
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.152
23
Тези
Проблематика виявлення компонентів знань на доморфемному рівні організації тексту
Балабін Віктор Володимирович
Нікіфорова Олена Миколаївна
2011
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.98
24
Тези
Проблематика виявлення компонентів знань в автоматизованих системах машинного перекладу
2011
Тези доповідей: Міжвузівського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» Науковий збірник № 16 – К.: Воєнно-Дипломатична Академія 2012
в.16 c.69-71
25
Тези
Предмет та завдання теорії військового перекладу
Нікіфорова Олена Миколаївна
2010
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.241-242
26
Тези
Сутність і реалізація лінгвістичного забезпечення військ (сил) у ВІКНУ
Нікіфорова Олена Миколаївна
2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.259

Повернення до списку

Вгору