Автори, співробітники Університету

Ніколаєнко Леонід Григорович
Nikolayenko Leonid Grygorovych

Ідентифікатор автора: 37854
Кількість пошукових запитів автора: 762
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Галузевої соціології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: соціологія емоцій / культура страху та залякування / соціологія мови / соціологія культури /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2017
Український соціологічний журнал
в.1-2 c.192-205
2
Матеріали конференції
Теоретико-методологические аспекты социологического сравнения
Ніколаєнко Леонід Григорович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
в.ХІІ c.109-115
3
Наукова стаття
Метод і методейя: шлях до свободи чи логічний примус
Ніколаєнко Леонід Григорович
2015
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.4 c.159-173
4
Праці конференції
Соціальні функції сучасного ринку праці
Ніколаєнко Леонід Григорович
2016
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.103-114
5
Наукова стаття
Метод і методейя: методологічні ілюзії і сучасній соціології
Ніколаєнко Леонід Григорович
2015
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.2 c.130-142
6
Тези
Как возможна социология труда?
Ніколаєнко Леонід Григорович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.107-114
7
Наукова стаття
Соціологія на роздоріжжі: методологія чи емпірія?
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2014
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
c.21-40
8
Тези
Функциональное пустословие: языковые игры на либеральном политическом поле
Ніколаєнко Леонід Григорович
2014
9
Наукова стаття
Соціологія без методології: ефект відсутності як страх перед вибором
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2013
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
c.25-39
10
Тези
Соціологія без методології: ефект відсутності як страх перед вибором
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2013
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р.)
c.29-31
11
Наукова стаття
Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови: соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови
Ніколаєнко Леонід Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.16-26
12
Наукова стаття
Світоглядна функція соціології релігії. Колізії у відносинах соціології релігії і теології
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2011
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.200-223
13
Наукова стаття
Мировоззренческая функция социологии религии. Коллизии в отношениях социологии религии и теологии
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2011
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.200-223
14
Наукова стаття
Вubleeconomics как необходимое порождение неолиберализма (социологическая интерпретация проблемы)
Ніколаєнко Леонід Григорович
2011
Економіка і прогнозування
c.9-27
15
Словник
Социология культуры: краткий словарь
Ніколаєнко Леонід Григорович
2011
Социология культуры: краткий словарь / В.Л. Николаенко, Л.Г. Николаенко. Под науч. ред. Н.В. Туленкова
c.1-576
16
Тези
Идеологический метод в современном обществознании
Ніколаєнко Леонід Григорович
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.48-50
17
Тези
Терминологическая функция социологических понятий
Ніколаєнко Леонід Григорович
2010
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конф. (04 грудня 2009 р., м. Київ) та VІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. (20-21 травня 2010 р., м. Київ)
c.49-57
18
Тези
Молодь як об’єкт соціальних маніпуляцій
Ніколаєнко Леонід Григорович
2010
19
Тези
Історична необхідність як методологічна установка
Ніколаєнко Леонід Григорович
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.120-122
20
Наукова стаття
До основания (эпистемологического), а затем, но главное – зачем?
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2009
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.43 c.116-135
21
Наукова стаття
Злочинність та злочинна поведінка як поняття соціології права
Ніколаєнко Леонід Григорович
2007
Культура і сучасність. Альманах
c.156-163
22
Монографія
Методи соціологічного пояснення
Ніколаєнко Леонід Григорович
2006
Методи соціологічного пояснення: монографія / Л. Г. Ніколаєнко
c.1-200
23
Наукова стаття
Культура і політика (соціологічні проблеми взаємодії) (Стаття третя)
Ніколаєнко Леонід Григорович
2006
Культура і сучасність. Альманах
c.149-159
24
Монографія
Соціальна структура знання (полемічні нотатки)
Ніколаєнко Леонід Григорович
2004
Соціальна структура знання (полемічні нотатки): монографія / Л. Г. Ніколаєнко
c.1-251
25
Наукова стаття
Высмеивание как технология конструирования субъективной реальности (социологический анализ текстов и публичных высказываний М.Жванецкого). Статья первая
Ніколаєнко Леонід Григорович
2004
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.22 c.200-219
26
Наукова стаття
Культура і політика (соціологічні проблеми взаємодії) (Стаття перша)
Ніколаєнко Леонід Григорович
2004
Культура і сучасність. Альманах
c.115-129
27
Наукова стаття
Высмеивание как технология конструирования субъективной реальности (социологический анализ текстов и публичных высказываний М.Жванецкого). Статья вторая
Ніколаєнко Леонід Григорович
2004
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.23 c.208-226
28
Наукова стаття
Культура і політика (соціологічні проблеми взаємодії) (Стаття друга)
Ніколаєнко Леонід Григорович
2004
Культура і сучасність. Альманах
c.143-152
29
Наукова стаття
Анекдотические образы типичных представителей социальных групп: технология выявления скрытых смыслов
Ніколаєнко Леонід Григорович
2003
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.20 c.71-87
30
Наукова стаття
Соціально-практична природа культури та її функцій
Ніколаєнко Леонід Григорович
2002
Соціологія культури: навчальний посібник / О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін. За ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі
c.44-57
31
Наукова стаття
Методологія та методи соціології культури
Ніколаєнко Леонід Григорович
2002
Соціологія культури: навчальний посібник / О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін. За ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі
c.58-66
32
Наукова стаття
Проблема визначення показників у соціології культури
Ніколаєнко Леонід Григорович
2002
Соціологія культури: навчальний посібник / О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін. За ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі
c.67-75
33
Наукова стаття
Анекдотические образы: технология выявления скрытых смыслов
Ніколаєнко Леонід Григорович
2002
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.13 c.59–94
34
Наукова стаття
Хроноструктура культури у соціологічному вимірі
Ніколаєнко Леонід Григорович
2001
Культура і сучасність. Альманах
c.67-84
35
Наукова стаття
Структура культури як фактор визначення мети і завдань культурної політики
Ніколаєнко Леонід Григорович
2001
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.10 c.78-89
36
Наукова стаття
Страх та залякування в структурі культури (соціально-технологічний аспект аналізу). Стаття друга. Технологія залякування як засіб культивування культури страху
Ніколаєнко Леонід Григорович
2001
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.11 c.57-76
37
Наукова стаття
Гримаси сучасної сміхотерапії (культура сміху у соціологічному вимірі)
Ніколаєнко Леонід Григорович
2000
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.4 c.124-147
38
Наукова стаття
Страх та залякування в структурі культури (соціально-технологічний аспект аналізу). Стаття перша. Соціологія пристрастей як наука про соціальні технології
Ніколаєнко Леонід Григорович
2000
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр.
т.8 c.94-112

Повернення до списку

Вгору