Автори, співробітники Університету

Новікова Ірина Едуардівна
Novikova Iryna

Ідентифікатор автора: 37916
Author Identifier Number Scopus: 57212673010 →
ResearcherID, Web of Science: I-4277-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1239

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: с.н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: старший дослідник
Наукові інтереси: Роль банків у формуванні інституційних засад ринкової економіки: історичний досвід та сьогодення / Інституційні зміни в сфері вищої освіти як фактор модернізації соціально-економічної системи / Економіка та управління вищої освіти, інтелектуальна власність, трансфер технологій /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 97, з них наукових статей (наукові публікації) - 50, монографій - 10, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 25

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Технологія як об’єкт трансферу технологій в дослідницьких університетах
Новікова Ірина Едуардівна
2020
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.
c.294-296
2
Монографія
The Mission of the Modern Research University in Ukraine
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Козленко (Аврамчук) Анастасія Сергіївна
2020
Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. Nemoros s.r.o.
в.2 c.485-494
3
Наукова стаття
Knowledge and technology transfer networking platforms in modern research universities
Бедюх Олександр Радійович
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
2020
Innovative Marketing
т.1 в.16 c.56-65
4
Наукова стаття
ANATOMY OF TRANSFER OF ACADEMIC TECHNOLOGIES THEORIES AND PARADIGMS
Новікова Ірина Едуардівна
2020
ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6-8 Mart 2020
c.296-301
5
Наукова стаття
Інноваційно-підприємницькі моделі у трансфері академічних технологій: трансформація ціннісної сутності та суперечності реалізації
Новікова Ірина Едуардівна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.209/2 c.33-41
6
Наукова стаття
Assessment methods of intellectual product in research universities
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Полторацька (Вікулова) Альона Олегівна
Степанова Алла Адамівна
2020
Marketing and Management of Innovations
в.3 c.32-44
7
Розділ монографії
THE MISSION AND FUNCTIONS OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN THE GLOBAL SPACE
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2020
New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship
c.165-184
8
Авторські свідоцтва
Літературний твір науково-практичного характеру «Методика оцінювання інтелектуального продукту в університетах"
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91794 від 21.08.2019.
9
Матеріали конференції
Академічне еко-підприємництво та співпраця з ЕЕN: натхнення для змін.
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців. Матер. Міжнар. наук. конф. (25-26 чер. 2019 р. м. Одеса, Україна).
c.89-95
10
Матеріали конференції
Anomalously Large absorption of electromagnetic radiation by nanometer gold film in the band 26+37.5 GHz
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Полторацька (Вікулова) Альона Олегівна
2019
The Inrernational research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2019). Abstract Book of participants of the Internayional Summer School and International research and practice conference, 27-30 August 2019
c.485-486
11
Матеріали конференції
Бізнес-стратегії у трансформації економіки знань
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
c.271-276
12
Матеріали конференції
Держава у творенні сприятливого інноваційно-підприємницького клімату в дослідницьких університетах
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: зб. мат. ІІІ Національної наук.-практ. конф., 21–22 листопада 2019 р., м. Київ. — К.: НУБіП
c.134-135
13
Матеріали конференції
Barriers in management of knowledge in universities: example of Ukraine
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences: Proceedings Book
c.20-24
14
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
15
Монографія
Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Видавець ПП Зволейко Д.Г.
16
Наукова стаття
Закордонний досвід активізації трансферу технологій у дослідницьких університетах
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
в.41 c.310-317
17
Наукова стаття
Contradictions of Еnterprise Europe Network using in Ukraine
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
2019
Problems and Perspectives in Management
в.17 (4) c.42-51
18
Наукова стаття
Новітні тренди у фінансуванні академічної науки: досвід США та Великобританії
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
в.42
19
Матеріали конференції
Міжнародний трансфер технологій. Мережа EEN
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.162-165
20
Матеріали конференції
Інноваційно-інвестиційна політика України в умовах євроінтеграції
Мицюк Світлана Василівна
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Європейські інтеграційні процеси у XXI столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.).
c.395-405
21
Наукова стаття
Academic capitalism: development trends in Ukraine and European practice
Бедюх Олександр Радійович
Мартинюк Віктор Семенович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.27-44
22
Наукова стаття
The Entrepreneurial University as Imperative for Implementation of the Strategy of Integration into the System of European Knowledge Transfer: the Ukrainian Experience
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 в.1 c.222-231
23
Наукова стаття
Startups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Наука та інновації
в.14 (5) c.77-89
24
Наукова стаття
On the Way to European Integration: Measures for Efficient Social and Economic Transformation of the Educational Market in Ukraine
Бабій Сергій Миколайович
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
в.1 c.451-460
25
Розділ монографії
Управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в університетах
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.193-214
26
Матеріали конференції
Розвиток технологічного трансферу в університетах: досвід України та Німеччини
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.355-359
27
Монографія
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності у дослідницьких університетах. Наукові парки
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.244-258
28
Монографія
Новаційні трансформації в економіці України: інтелектуальна власність в процесі комерціалізації академічних інновацій
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.258-270
29
Монографія
Condition and prospects of science in Ukraine in the context of integration of Ukrainian research community into European knowledge transfer
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: [collective monograph]
т.1 c.87-99
30
Наукова стаття
Встановлення місця та ролі інтелектуальної власності у системі трансферу технологій
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Економічний простір
в.117 c.27-39
31
Наукова стаття
The financial turbulence in the economy: case of Ukraine
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Journal of economics and business research
т.22 в.2 c.245-263
32
Наукова стаття
Чи здатна українська наукова спільнота успішно інтегрувати в систему європейського трансферу знань?
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.190 c.20-27
33
Наукова стаття
Розвиток підприємницького клімату в дослідницьких університетах
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Економіка та суспільство
в.12 c.47-59
34
Тези
Зростання комерційної віддачі від науково-технічної діяльності як фактор посилення національної безпеки
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.86-87
35
Матеріали конференції
Трансформація інституту Церкви в процесі розвитку фінансово-кредитної сфери на теренах України пореформеного періоду
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей
c.143-145
36
Матеріали конференції
Trust is an institutional basis for the effectiveness of the financial sector
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
c.450-453
37
Матеріали конференції
Роль держави в забезпеченні процесу кредитування освітніх послуг в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»
c.-
38
Матеріали конференції
Current status innovative investment model of economic development Ukraine in conditions of European integration
Мицюк Світлана Василівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" Proceedings of the Cjnference. – September 28th, 2016 Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 216 p.
в.3 c.42-45
39
Матеріали конференції
Innovative modernization is an imperative of implementing the strategy of Economic breakthrough in Ukraine
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика:Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.194-195
40
Матеріали конференції
Innovative tool of implementing of modern geo-economic strategy in Ukraine6
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference «Modern problems of management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy» (November 11-14, 2016, Opole, Poland)
c.66-68
41
Матеріали конференції
Development of technology transfer in Ukrainian universities as a factor in overcoming the economic instability
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.270-271
42
Монографія
Кредит як джерело фінансування виробництва освітніх послуг в системі вищої освіти // Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Педагогічна думка
c.193-212
43
Монографія
Кредит як джерело фінансування прогресивних змін в інституті вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду формування ринку освітнього кредиту / І.Е. Новікова // Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам
Новікова Ірина Едуардівна
2014
К.: КНУТД
c.73-82
44
Монографія
Схеми фінансування науково-дослідних проектів в університетах: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізацій них процесів [монографія]
c.60-68
45
Наукова стаття
Розвиток системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.2 (97) c.63-70
46
Наукова стаття
Інституційні засади трансферу технологій у дослідницьких університетах у контексті входження України у Європейський економічний простір
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Збірник наукових праць "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності".
т.1 в.13 c.18-24
47
Наукова стаття
Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.5 (182) c.24-31
48
Наукова стаття
Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.5 (91) c.114-123
49
Наукова стаття
Європейська орієнтація економіки України: історичні особливості та сучасні тенденції у контексті реалізації стратегічних рішень
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.185 в.185 c.22-29
50
Наукова стаття
Визначення напрямів інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Економічний простір
в.11 c.61-72
51
Тези
Управління змінами у сфері вищої освіти в умовах імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
c.196
52
Тези
Інституційні засади трансферу технологій в Україні в умовах євроінтеграції
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Інформаційні технології:наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Наукове видання. Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції. Ч.ІІІ
в.3 c.239
53
Матеріали конференції
Trust is an institutional basis for the effectiveness of the financial sector
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
c.450-453
54
Матеріали конференції
Вплив соціально-економічної культури на розвиток господарських відносин в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки
c.108-111
55
Матеріали конференції
Вплив інституційних змін на податкову систему
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку
c.216-218
56
Наукова стаття
Роль релігії та церкви в процесі розвитку фінансово-кредитного ринкового середовища в епоху вільного підприємництва
Новікова Ірина Едуардівна
2015
International scientific journal
т.2 c.65-72
57
Тези
Інституційні зміни у системі оподаткування в Україні у контексті імплементації міжнародних стандартів управління економікою
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі
c.145-147
58
Матеріали конференції
Управління опором змінам у процесі інституційно-інноваційного розвитку підприємства
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріали ХІІ науково-практичної конференції
т.1 c.360-362
59
Матеріали конференції
Стратегія інституційного розвитку комерційних банків в системі інноваційних відносин
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.241-244
60
Матеріали конференції
Інституційні підвалини курсу фінансово-кредитних перетворень П.А. Столипіна
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013).
т.1 c.189-191
61
Матеріали конференції
Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Трансформація економічних систем: особливості інституційного розвитку сучасного ринкового господарства : зб. наук. пр. V між нар. наук.-практ. інтернет-конф
т.1 c.18-20
62
Матеріали конференції
Розвиток наукомісткої економіки як пріоритетний фактор фінансування вищої освіти в КНР
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства: Матеріали ХІІІ ювілейної науково-практичної конференції (23 трав. 2013 р., м. Київ, Україна)
т.1 c.288-290
63
Матеріали конференції
Заходи щодо розвитку освітнього кредиту в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти.
т.1 c.186
64
Навчальний посібник
Управління змінами: [курс лекцій]
Новікова Ірина Едуардівна
2012
К.: «Принт Сервіс»
т.1 c.1-140
65
Наукова стаття
Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Банківська справа
т.3 c.53-65
66
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку ринку освітнього кредиту в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Вища освіта України. Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. Теоретичний та науково-методичний часопис. Інститут вищої освіти АПН України
т.1 c.182-185
67
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Вісник Київського національного університету технології та дизайну
т.5 c.492-501
68
Наукова стаття
Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.144 c.33-35
69
Наукова стаття
Ключові напрямки державного регулювання підприємництва в сучасних умовах
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Наукові розвідки з державного та муніципального управління: Збірник наукових праць
т.1 c.139-149
70
Наукова стаття
Управление институциональными изменениями в сфере налогообложения
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Учет, аудит, анализ: наука в условиях глобализации и инноваций: научные труды
т.2 c.514-523
71
Наукова стаття
Управління ризиками та змінами в процесі капіталізації інтелектуальної власності університетських вчених
Кравченко Володимир Анатолійович
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського
т.1 c.8-12
72
Наукова стаття
Неформальные нормы финансового сектора экономики в трудах И.И. Янжула
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Проблемы современной экономической теории: материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию кафедры общей экономической теории экономического факультета Башкирского государственного университета (16-17 ноября 2012 г.) отв.
т.1 c.71-74
73
Наукова стаття
Аналіз досвіду формування ринку освітнього кредиту в Російській Федерації в умовах трансформації інституту вищої освіти
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.241-244
74
Наукова стаття
Інституційна форма міжетноконфесійної економічної співпраці як важливий чинник управління ризиками в проведенні ринкових реформ в Україні: історичний аспект
Кравченко Володимир Анатолійович
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.246-250
75
Наукова стаття
Інституційний аналіз ролі держави в процесі становлення ринкових відносин
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.129-131
76
Наукова стаття
Кредит як чинник прогресивних змін в інституті вищої освіти: досвід ближнього зарубіжжя
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Економіка і управління
т.2 в.58 c.35-40
77
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.492-501
78
Монографія
Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX – початок XX ст.)
Новікова Ірина Едуардівна
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-302
79
Наукова стаття
Економічна освіта як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого
Новікова Ірина Едуардівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.55-59
80
Наукова стаття
Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого
Гайдай Тетяна Вікторівна
Новікова Ірина Едуардівна
2010
Економіка та держава
c.73-75
81
Наукова стаття
Проблеми та перспективи оцінки інтелектуального капіталу
Новікова Ірина Едуардівна
2009
Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: збірник накових праць
в.2 c.267-274
82
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для бакалаврів) / Міжрегіональна академія управління персоналом
Новікова Ірина Едуардівна
2008
МАУП
c.1-42
83
Навчально-методичний комплекс
Навчальна програма дисципліни «Оцінка нерухомості» (для бакалаврів)
Новікова Ірина Едуардівна
2008
МАУП
c.1-18
84
Наукова стаття
Функціонування сільських банків на українських теренах та їх роль у формуванні вітчизняного господарства ринкового типу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Новікова Ірина Едуардівна
2008
Вісник Національного банку України
в.12 c.36-39
85
Наукова стаття
Загальноросійська політика та її роль у становленні та розвитку вітчизняної банківської системи ринкового типу в другій половині ХІХ ст.
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Фінансова система України: становлення та розвиток: Збірник наук. праць
в.вип 9, част 3 c.130-140
86
Наукова стаття
М.І. Зібер про історичний розвиток форм господарської діяльності
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.96 c.57-59
87
Наукова стаття
Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині ХІХ ст.
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.11(78) c.41-48
88
Наукова стаття
Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Банківська справа
в.1 c.57-65
89
Наукова стаття
Роль банків у фінансовому регулюванні розвитку земельних відносин на рубежі ХІХ–ХХ ст.
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Банківська справа
в.5 c.74-82
90
Наукова стаття
Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст.: структура та функціональне призначення
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць
в.39–40 c.172–180
91
Наукова стаття
Роль М.Х. Бунге у трансформації вітчизняної банківської системи на ринкових засадах
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.84 c.64-67
92
Наукова стаття
Становлення банківської системи Києва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.90 c.50-53
93
Наукова стаття
З історії становлення вітчизняної банківської системи ринкового типу другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Актуальні проблеми економіки
в.8 (62) c.3-9
94
Наукова стаття
Організація банківської справи на Поділлі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.12(67) c.131-135
95
Наукова стаття
Особливості розвитку банківської системи України в умовах ринкової трансформації (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.)
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
в.3 c.71-78
96
Праці конференції
Проблеми розвитку банківської системи України в епоху вільного підприємництва
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Проблемы развития финансовой системы Украины: Сб. трудов ІІ Международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов
т.1 c.163
97
Праці конференції
Становлення банківської системи ринкового типу в Україні, що входила до складу Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.296-298

Повернення до списку

Вгору