Автори, співробітники Університету

Новікова Ірина Едуардівна
Novikova Iryna

Ідентифікатор автора: 37916
ResearcherID, Web of Science: I-4277-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1040

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: «Роль банків у формуванні інституційних засад ринкової економіки: історичний досвід та сьогодення» / «Інституційні зміни в сфері вищої освіти як фактор модернізації соціально-економічної системи» / Економіка та управління вищої освіти, інтелектуальна власність, трансфер технологій /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 70, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 8, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 21

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Академічне еко-підприємництво та співпраця з ЕЕN: натхнення для змін.
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців. Матер. Міжнар. наук. конф. (25-26 чер. 2019 р. м. Одеса, Україна).
c.89-95
2
Матеріали конференції
Anomalously Large absorption of electromagnetic radiation by nanometer gold film in the band 26+37.5 GHz
Бедюх Олександр Радійович
Вікулова Альона Олегівна
Новікова Ірина Едуардівна
2019
The Inrernational research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2019). Abstract Book of participants of the Internayional Summer School and International research and practice conference, 27-30 August 2019
c.485-486
3
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Гончарук Інна Василівна
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
4
Наукова стаття
Закордонний досвід активізації трансферу технологій у дослідницьких університетах
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
в.1 c.112-127
5
Розділ монографії
Місія і функції підприємницьких університетів у глобальному просторі.
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2019
Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору: [колективна монографія]
c.156-180
6
Матеріали конференції
Міжнародний трансфер технологій. Мережа EEN
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.162-165
7
Матеріали конференції
Інноваційно-інвестиційна політика України в умовах євроінтеграції
Мицюк Світлана Василівна
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Європейські інтеграційні процеси у XXI столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.).
c.395-405
8
Наукова стаття
Academic capitalism: development trends in Ukraine and European practice
Бедюх Олександр Радійович
Мартинюк Віктор Семенович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.27-44
9
Наукова стаття
The Entrepreneurial University as Imperative for Implementation of the Strategy of Integration into the System of European Knowledge Transfer: the Ukrainian Experience
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 в.1 c.222-231
10
Наукова стаття
Startups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Наука та інновації
в.14 (5) c.77-89
11
Наукова стаття
On the Way to European Integration: Measures for Efficient Social and Economic Transformation of the Educational Market in Ukraine
Бабій Сергій Миколайович
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
в.1 c.451-460
12
Розділ монографії
Управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в університетах
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.193-214
13
Матеріали конференції
Розвиток технологічного трансферу в університетах: досвід України та Німеччини
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.355-359
14
Монографія
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності у дослідницьких університетах. Наукові парки
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.244-258
15
Монографія
Новаційні трансформації в економіці України: інтелектуальна власність в процесі комерціалізації академічних інновацій
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.258-270
16
Монографія
Condition and prospects of science in Ukraine in the context of integration of Ukrainian research community into European knowledge transfer
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: [collective monograph]
т.1 c.87-99
17
Наукова стаття
Встановлення місця та ролі інтелектуальної власності у системі трансферу технологій
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Економічний простір
в.117 c.27-39
18
Наукова стаття
The financial turbulence in the economy: case of Ukraine
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Journal of economics and business research
т.22 в.2 c.245-263
19
Наукова стаття
Чи здатна українська наукова спільнота успішно інтегрувати в систему європейського трансферу знань?
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.190 c.20-27
20
Наукова стаття
Розвиток підприємницького клімату в дослідницьких університетах
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Економіка та суспільство
в.12 c.47-59
21
Тези
Зростання комерційної віддачі від науково-технічної діяльності як фактор посилення національної безпеки
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.86-87
22
Матеріали конференції
Трансформація інституту Церкви в процесі розвитку фінансово-кредитної сфери на теренах України пореформеного періоду
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей
c.143-145
23
Матеріали конференції
Trust is an institutional basis for the effectiveness of the financial sector
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
c.450-453
24
Матеріали конференції
Роль держави в забезпеченні процесу кредитування освітніх послуг в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»
c.-
25
Матеріали конференції
Current status innovative investment model of economic development Ukraine in conditions of European integration
Мицюк Світлана Василівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" Proceedings of the Cjnference. – September 28th, 2016 Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 216 p.
в.3 c.42-45
26
Матеріали конференції
Innovative modernization is an imperative of implementing the strategy of Economic breakthrough in Ukraine
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика:Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.194-195
27
Матеріали конференції
Innovative tool of implementing of modern geo-economic strategy in Ukraine6
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference «Modern problems of management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy» (November 11-14, 2016, Opole, Poland)
c.66-68
28
Матеріали конференції
Development of technology transfer in Ukrainian universities as a factor in overcoming the economic instability
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Матеріали Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)», 22-23 вересня 2016
29
Монографія
Кредит як джерело фінансування виробництва освітніх послуг в системі вищої освіти // Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Педагогічна думка
c.193-212
30
Монографія
Кредит як джерело фінансування прогресивних змін в інституті вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду формування ринку освітнього кредиту / І.Е. Новікова // Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам
Новікова Ірина Едуардівна
2014
К.: КНУТД
c.73-82
31
Монографія
Схеми фінансування науково-дослідних проектів в університетах: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізацій них процесів [монографія]
c.60-68
32
Наукова стаття
Розвиток системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.2 (97) c.63-70
33
Наукова стаття
Інституційні засади трансферу технологій у дослідницьких університетах у контексті входження України у Європейський економічний простір
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Збірник наукових праць "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності".
т.1 в.13 c.18-24
34
Наукова стаття
Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.5 (182) c.24-31
35
Наукова стаття
Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.5 (91) c.114-123
36
Наукова стаття
Європейська орієнтація економіки України: історичні особливості та сучасні тенденції у контексті реалізації стратегічних рішень
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.185 в.185 c.22-29
37
Наукова стаття
Визначення напрямів інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Економічний простір
в.11 c.61-72
38
Тези
Управління змінами у сфері вищої освіти в умовах імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
c.196
39
Тези
Інституційні засади трансферу технологій в Україні в умовах євроінтеграції
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Інформаційні технології:наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Наукове видання. Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції. Ч.ІІІ
в.3 c.239
40
Матеріали конференції
Trust is an institutional basis for the effectiveness of the financial sector
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
c.450-453
41
Матеріали конференції
Вплив соціально-економічної культури на розвиток господарських відносин в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки
c.108-111
42
Матеріали конференції
Вплив інституційних змін на податкову систему
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку
c.216-218
43
Наукова стаття
Роль релігії та церкви в процесі розвитку фінансово-кредитного ринкового середовища в епоху вільного підприємництва
Новікова Ірина Едуардівна
2015
International scientific journal
т.2 c.65-72
44
Наукова стаття
Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору
Новікова Ірина Едуардівна
2015
45
Тези
Інституційні зміни у системі оподаткування в Україні у контексті імплементації міжнародних стандартів управління економікою
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі
c.145-147
46
Матеріали конференції
Управління опором змінам у процесі інституційно-інноваційного розвитку підприємства
Новікова Ірина Едуардівна
2012
47
Матеріали конференції
Стратегія інституційного розвитку комерційних банків в системі інноваційних відносин
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.241-244
48
Матеріали конференції
Інституційні підвалини курсу фінансово-кредитних перетворень П.А. Столипіна
Новікова Ірина Едуардівна
2013
49
Матеріали конференції
Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва
Новікова Ірина Едуардівна
2013
50
Матеріали конференції
Розвиток наукомісткої економіки як пріоритетний фактор фінансування вищої освіти в КНР
Новікова Ірина Едуардівна
2013
51
Матеріали конференції
Заходи щодо розвитку освітнього кредиту в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти.
т.1 c.186
52
Навчальний посібник
Управління змінами: [курс лекцій]
Новікова Ірина Едуардівна
2012
К.: «Принт Сервіс»
т.1 c.1-140
53
Наукова стаття
Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Банківська справа
т.3 c.53-65
54
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку ринку освітнього кредиту в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Вища освіта України. Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. Теоретичний та науково-методичний часопис. Інститут вищої освіти АПН України
т.1 c.182-185
55
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Вісник Київського національного університету технології та дизайну
т.5 c.492-501
56
Наукова стаття
Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.144 c.33-35
57
Наукова стаття
Ключові напрямки державного регулювання підприємництва в сучасних умовах
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Наукові розвідки з державного та муніципального управління: Збірник наукових праць
т.1 c.139-149
58
Наукова стаття
Управление институциональными изменениями в сфере налогообложения
Новікова Ірина Едуардівна
2012
59
Наукова стаття
Управління ризиками та змінами в процесі капіталізації інтелектуальної власності університетських вчених
Новікова Ірина Едуардівна
2012
60
Наукова стаття
Неформальные нормы финансового сектора экономики в трудах И.И. Янжула
Новікова Ірина Едуардівна
2012
61
Наукова стаття
Аналіз досвіду формування ринку освітнього кредиту в Російській Федерації в умовах трансформації інституту вищої освіти
Новікова Ірина Едуардівна
2013
62
Наукова стаття
Інституційна форма міжетноконфесійної економічної співпраці як важливий чинник управління ризиками в проведенні ринкових реформ в Україні: історичний аспект
Новікова Ірина Едуардівна
2013
63
Наукова стаття
Інституційний аналіз ролі держави в процесі становлення ринкових відносин
Новікова Ірина Едуардівна
2014
64
Наукова стаття
Новікова І.Е. Кредит як чинник прогресивних змін в інституті вищої освіти: досвід ближнього зарубіжжя / І.Е. Новікова // Економіка і управління. – 2013. № 2 (58). – С. 35-40
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Економіка і управління
т.58 c.35.0000
65
Наукова стаття
Новікова І.Е. Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні / І.Е. Новікова, І.А. Лимар // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. № 5. – С. 492-501
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.492.0000
66
Праці конференції
Неформальные нормы финансового сектора экономики в трудах И.И. Янжула
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Невідоме
т.1 c.71.0000
67
Праці конференції
Управління ризиками та змінами в процесі капіталізації інтелектуальної власності університетських вчених
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Невідоме
т.1 c.8.0000
68
Монографія
Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX – початок XX ст.)
Новікова Ірина Едуардівна
2011
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.304.0000
69
Наукова стаття
Економічна освіта як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого
Новікова Ірина Едуардівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.55.0000
70
Наукова стаття
Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого
Гайдай Тетяна Вікторівна
Новікова Ірина Едуардівна
2010
Економіка та держава
c.73.0000

Повернення до списку

Вгору