Автори, співробітники Університету

Носік Володимир Васильович

Ідентифікатор автора: 37955
Кількість пошукових запитів автора: 1104

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Земельного та аграрного права
Посада: Зав. кафедрою, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблеми здійснення і захисту прав на землю у контексті реалізації статті 50 Конституції України
Носік Володимир Васильович
2019
Кондратьєв А.В.
c.296-299
2
Матеріали конференції
Проблеми реалізації закон України "Про оцінку впливу на довкілля" у правовому регулюванні земельних, аграрних, екологічних відносин
Носік Володимир Васильович
2018
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
c.112-115
3
Матеріали конференції
Філософські основи розвитку аграрного права в сучасних умовах
Носік Володимир Васильович
2018
Видавництво "Юрайт" (підручник)
c.14-19
4
Матеріали конференції
Захист права на безпечне для життя і здоров'я довкілля у практиці Європейського Суду з прав людини
Носік Володимир Васильович
2018
ТОВ «Білоцерківдрук»
5
Матеріали конференції
Проблеми законодавчого забезпечення аграрно-промислової інтеграції в Україні
Носік Володимир Васильович
2018
б.в.
c.72-76
6
Матеріали конференції
Проблеми реалізації закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у правовому регулюванні земельних, аграрних, екологічних відносин
Носік Володимир Васильович
2018
б.в.
7
Матеріали конференції
Проблеми реалізації рішення Європейського суду з прав людини у справі про земельний мораторій в Україні
Носік Володимир Васильович
2018
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.197 – 199
8
Монографія
Конституційні засади здійснення земельної реформи у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку
Носік Володимир Васильович
2018
Видавничий дім "Гельветика"
c.15-45
9
Наукова стаття
Проблеми законодавчого забезпечення правових форм використання земель сільськогосподарського призначення колективної власності в Україні
Носік Володимир Васильович
2018
Вісник Національної академії правових наук України
в.2 c.30-37
10
Праці конференції
Деякі проблеми земельного, аграрного, екологічного права у контексті міжнародно-правових зобов’язань України
Носік Володимир Васильович
2018
Видавничий дім "Гельветика"
11
Наукова стаття
Конституційні основи стратегії розвитку земельного та аграрного права в Україні
Носік Володимир Васильович
2016
Чернівці: Кондратьєв А.В.
12
Тези
Проблеми методології й методики дослідження, вивчення та викладання аграрного, земельного і екологічного права
Носік Володимир Васильович
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.47-50
13
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Заєць Олена Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.64
14
Наукова стаття
Земельно-довірчі правовідносини: теорія і практика
Носік Володимир Васильович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.84.0000
15
Наукова стаття
Методологические и теоретические основы правовой идеологии земельной реформы в Украине
Носік Володимир Васильович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.485.0000
16
Наукова стаття
Розвиток доктрин земельного, аграрного та екологічного права у національній правовій системі України
Носік Володимир Васильович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.24.0000
17
Наукова стаття
Ювілей професора Василя Лук’яновича Мунтяна
Носік Володимир Васильович
2012
Право України
c.364.0000
18
Наукова стаття
Наукові ідеї профессора В.Л Мунтяна: від правової охорони природи в УРСР до екологічного права України
Носік Володимир Васильович
2012
Право України
c.348.0000
19
Наукова стаття
Лекція професора В.Носіка: Вступ до курсу «Земельне право України»//
Носік Володимир Васильович
2012
Право України
c.88.0000
20
Наукова стаття
Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об’єктами незавершенного будівництва приватної власності
Носік Володимир Васильович
2011
Право України
c.113.0000
21
Наукова стаття
Сучасні виклики та правові реалії у регулюванні земельних і аграрних відносин в Україні
Носік Володимир Васильович
2011
22
Наукова стаття
Соотношение и взаимосвязь гражданского законодательства с земельным, природресурсным и экологыческим законодательством
Носік Володимир Васильович
2011
23
Наукова стаття
Юридична природа аграрного права України
Носік Володимир Васильович
2011
24
Наукова стаття
Юрисдикція органів судової влади у сфері земельних відносин крізь призму здійснення влади і права власності на землю в Україні
Носік Володимир Васильович
2011
25
Наукова стаття
Правова ідеологія земельної реформи в Україні: методолгія, теорія, практика
Носік Володимир Васильович
2011
26
Навчально-методичний комплекс
Земельне право
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
27
Наукова стаття
Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу
Носік Володимир Васильович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.196-205
28
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
29
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
30
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
31
Навчально-методичний комплекс
Земельне право. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.62
32
Наукова стаття
Проблеми правового забезпечення розвитку сільського туризму в Україні
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.3 c.37-46
33
Наукова стаття
Коментар гл. 27 (ст. 373-378) “Право власності на землю (земельну ділянку)” // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.)
Носік Володимир Васильович
2008
34
Наукова стаття
Юридична природа сучасного земельного права України
Носік Володимир Васильович
2008
35
Наукова стаття
Реформування екологічного законодавства України на засадах приватного і публічного права: теоретичні проблеми
Носік Володимир Васильович
2008
36
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
37
Розділ монографії
Юридичні обов’язки власників та користувачів землі
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.159-178
38
Розділ монографії
Право на земельну частку (пай): поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, набуття, реалізація, припинення
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.153-156
39
Розділ монографії
Право на оренду землі: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, набуття, реалізація, припинення
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.128-134
40
Розділ монографії
Джерела земельного права України
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.47-78
41
Тези
Новели в земельному законодавстві України та проблеми їх реалізації у регулюванні земельних правовідносин
Носік Володимир Васильович
2008
42
Тези
Земельне законодавство: перспективи розвитку
Носік Володимир Васильович
2008
43
Тези
Проблеми правового регулювання відносин з інвестування екологічно значимих заходів в аграрному секторі економіки України
Носік Володимир Васильович
2008
44
Тези
Реформа земельних правовідносин в Україні: методологія, теорія, історія, практика” на ХХ Міжнародній історико-правовій конференції “Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки”, 25-28 вересня 2008 р., м. Судак
Носік Володимир Васильович
2008
45
Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу
Носік Володимир Васильович
2007
46
Наукова стаття
Власність і право власності на землю: методологія, теорія, практика
Носік Володимир Васильович
2007
47
Наукова стаття
Нове дослідження проблем теорії аграрного права України
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2007
Право України
в.9-10 c.132-133
48
Наукова стаття
Землеустрій // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп
Носік Володимир Васильович
2007
49
Наукова стаття
Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика.
Носік Володимир Васильович
2007
50
Наукова стаття
Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп.
Носік Володимир Васильович
2007
51
Наукова стаття
Державний земельний кадастр (ст. 193, ст. 194, ст. 197, ст. 198, ст. 201) // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп.
Носік Володимир Васильович
2007
52
Наукова стаття
Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель (ст. 206 у співавторстві із Семчик О.О) // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп.
Носік Володимир Васильович
2007
53
Наукова стаття
Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп.
Носік Володимир Васильович
2007
54
Наукова стаття
Проблеми реалізації конституційно-правових гарантій захисту права власності Українського народу на землю
Носік Володимир Васильович
2007
55
Наукова стаття
Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах / Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання 4-е, доповнене.
Носік Володимир Васильович
2007
56
Наукова стаття
Нове в науковому дослідженні правового становища українського селянства
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2006
Законодавство України. Науково-практичні коментарі
в.1 c.81-84
57
Наукова стаття
Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2006
Земельне право України
в.4 c.55-89
58
Навчальний посібник
Правова охорона здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2005
Юрінком Інтер
c.338-366
59
Навчальний посібник
Правове забезпечення оренди землі у сільському господарстві
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2005
Юрінком Інтер
c.61-90
60
Монографія
Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство»
Марченко Світлана Іванівна
Носік Володимир Васильович
2004
Кондор
c.116-153
61
Навчальний посібник
Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / За ред. канд. юрид. наук, доц. Носіка В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.
Коваленко Тетяна Олександрівна
Марченко Світлана Іванівна
Носік Володимир Васильович
2004
Кондор
c.252
62
Наукова стаття
Права власників земельних ділянок
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2003
Законодавство України. Науково-практичні коментарі
в.9 c.10-16
63
Навчально-методичний комплекс
План та завдання для практичних занять для спецкурсу “Захист земельних прав фізичних та юридичних осіб”
Коваленко Тетяна Олександрівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2002
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10
64
Наукова стаття
Щодо правової природи земельної частки (паю)
Коваленко Тетяна Олександрівна
Носік Володимир Васильович
2000
Право України
в.3 c.48-53

Повернення до списку

Вгору